Anda di halaman 1dari 6

SOALAN STPM SEBENAR PENGGAL 2

( SISTEM ATMOSFERA )

Tajuk
3.1 Struktur dan
kandungan atmosfera
3.2 Cuaca dan iklim

Perkara
2013
(a) konsep cuaca dan iklim
(b) unsur cuaca dan iklim
(c) Konsep imbangan bahangan
(d) proses pemindahan haba
(e) Taburan suhu menegak dan mendatar
(f) Konsep kelembapan udara
(g) konsep kestabilan udara
(h) proses sejatan, pemeluwapan, pembentukan
awan dan kerpasan
(i) jenis kerpasan
(j) Tekanan udara dan edaran umum atmosfera
(k) gangguan atmosfera (siklon tropika dan
tornado)

3.3 Kaitan sistem


atmosfera dengan
manusia
3.4 Perubahan iklim

Tahun

(a) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti


manusia
(b) Fenomena iklim (banjir, kemarau, siklon
tropika, tornado, dan El-Nino dan La-Nina)
(a) Konsep perubahan iklim
(b) Punca dan kesan rumah hijau yang
menyebabkan pemanasan global
(c) Punca dan kesan penipisan dan kebocoran
lapisan ozon

2013(U
)

2014

2014(
U)

2015

2015(
U)

2016

(d) Kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar


fizikal dan aktiviti manusia
3.5 Mikro Iklim Bandar

3.6 Kemahiran amali


sistem atmosfera

(a) Konsep mikro iklim bandar


Pulau haba bandar
Pulau sejuk
Pencemaran udara dan jerebu
Hujan asid
(b) Kesan perubahan mikro iklim bandar terhadap
alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia
(a) Mengira data, memplot, melukis dan mentafsir
peta garisan senilai ;
Garisan sesuhu (isoterma)
Garisan sehujan (isohyets)
Garisan setekanan udara (isobar)
(b) Mengira data, melukis dan mentafsir graf dan
carta cuaca serta kaitannya dengan aktiviti
manusia.
Rajah tiupan angin
Graf bulatan
Graf garis
Graf bar

ANALISIS STPM SEBENAR PENGGAL 2


( SISTEM HIDROLOGI )

Tajuk

4. Sistem Hidrologi

4.1 Fasa Air

Perkara

a) Menjelaskan 3 fasa proses perubahan air dan tenaga.


b) Menghuraikan konsep kitaran hidrologi
c) Menjelaskan proses mendatar dan menegak kitaran
hidrologi.

4.2 Kitaran hidrologi

a) Menghuraikan konsep keberkesanan kerpasan dan


faktor yang mempengaruhinya.

4.3 Edaran air tanih

a) menyatakan dan menghuraikan proses edaran air


tanah (larian air permukaan, resapan, aliran air bawah
tanah, simpanan air tanih, keporosan, ketelapan dan
akuifer.
b) Menghuraikan faktor yang mempengaruhi edaran air
tanih

4.4 Imbangan Air

a) Menghuraikan konsep imbangan air (lebihan air dan


kurangan air)

4.3 Edaran air tanih

c)

menyatakan dan menghuraikan proses edaran air


tanah (larian air permukaan, resapan, aliran air bawah
tanah, simpanan air tanih, keporosan, ketelapan dan
akuifer.

2013

2013(U
)

2014

Tahun
2014(
U)

2015

2015(
U)

2016

d) Menghuraikan faktor yang mempengaruhi edaran air


tanih

4.5 Imbangan Air

b) Menghuraikan konsep imbangan air (lebihan air dan


kurangan air)

a) Menjelaskan penyesuaian manusia terhadap kurangan


air dan lebihan air.
4.6 Kemahiran Amali

a) Mengira data, melukis, dan mentafsir graf dan carta


hidrologi (kerpasan, sejatan, sejatpeluhan, dan
imbangan air)

STPM P2 2015
1. (a) Bincangkan bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi fenomena pulau
haba bandar.
(b) Terangkan kesan pulau haba bandar terhadap alam sekitar fizikal.
STPM P2 2014
2. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan siklon tropika ?
(b) Huraikan dua ciri angin tropika.

[13]
[12]

[3]

[4]
(c) Mengapakah siklon tropika berlaku di kawasan lautan tropika?
[4]
(d) Huraikan dua kesan siklon tropika terhadap aktiviti ekonomi penduduk di
kawasan pinggir pantai.

[4]

STPM P2 2014
3. (a) Bincangkan perubahan suhu bandar akibat aktiviti manusia.
[13]
(b) Huraikan kesan peningkatan suhu bandar terhadap alam sekitar manusia.
[12]
STPM Ulangan P2 2014
4. (a) Huraikan perubahan unsur cuaca di kawasan Asia Tenggara akibat
fenomena El Nino.
[12]
(b) Bincangkan kesan fenomena El Nino di kawasan Asia Tenggara dan di
kawasan Amerika Selatan.

[13]

STPM P2 2013
5. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan La Nina ?
[3]
(b) Huraikan ciri cuaca yang berpunca daripada fenomena La Nina.
[12]
(c) Bagaimanakah fenomena La Nina memberikan kesan terhadap aktiviti
penduduk ?

[10]

STPM Ulangan P2 2013


6. Gambar rajah di bawah menunjukkan alat yang terdapat dalam Adang
Stevensen di stesen kaji iklim sekolah.

(a) Berdasarkan gambar rajah di atas,


(i)
namakan alat tersebut.
[1]
(ii)
Mengapakah bacaan suhu pada Y lebih rendah ?
[2]
(b) Mengapakah kelembapan bandingan udara di kawasan hutan lebih tinggi
berbanding dengan kawasan bandar ?

[6]

(c) Jelaskan tiga kesan kelembapan bandingan tinggi terhadap persekitaran


fizikal.

[6]

STPM Ulangan P2 2013


7. (a) Bincangkan aktiviti manusia yang menyebabkan penipisan lapisan ozon
berlaku.
[13]
(b) Huraikan kesan penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar fizikal. [12]
STPM Ulangan P2 2013
8. (a) Sejauh manakah faktor semula jadi menyebabkan fenomena jerebu
berlaku?
[13]
(b) Terangkan langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan
fenomena jerebu di Malaysia.
[12]