Anda di halaman 1dari 11

pelan strategik bola tampar

JADUAL PERANCANGAN TAKTIKAL @ CARTA GANTT


ISU

STRATEGI

OBJEKTIF

Pelajar kurang mahir


bermain bola tampar

Latihan Bola tampar

Untuk melahirkan
pelajar yang lebih
mahir main bola
tampar

Guru penasihat juga


kurang mahir

kursus kemahiran dan


peraturan permainan
bola tampar

Untuk meningkat
pengetahuan dan
kemahiran guru
penasihat

Pelajartidakmenguas
ai peringkat asas
tentang peraturan
dan undang-undang
permainan bola
tampar

Kelas peraturan dan


undang-undang
permainan bola tampar

Tiada jurulatih bola Upah jurulatih


tampar

Untuk meningkat
pelajar yang
menguasai peringkat
asas tentang peraturan
dan undang-undang
permainan bola tampar
Mengupah jurulatih
bola tampar untuk
mengajar ahli-ahli
kelab bola tampar

PETUNJUK PRESTASI UTAMA


INDIKATOR
SASARAN
KEJAYAAN
Peratus peningkatan
50%
pelajar yang mahir
main bola tampar
Peratus peningkatan
guru penasihat yang
mahir dan
memahami peraturan
permainan bola
tampar
Peratus peningkatan
pelajar yang
menguasai peringkat
asas tentang
peraturan dan
undang-undang
permainan bola
tampar
-

70%

INISIATIF

Latihan
sepanjang tahun

Menghadiri
kursus kemahiran
dan peratusan
permainan bola
tampar (jika ada)

80%

Mengadakan
kelas yang
mengenai
peraturan dan
undang-undang
permainan bola
tampar

Mengupah
jurulatih dari luar
sekolah

ANALISIS SWOT
Kekuatan
mempunyai 3 orang guru penasihat kelab
Mempunyaii 18 orang ahli kelab (2 pasukan bola tampar dan pasukan sepak takraw)
Mempunyai kemudahan gelanggang bola tampar
Kelemahan
Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola tampar
Guru penasihat juga kurang mahir dalam permainan tersebut (peraturan perlawanan)
Pelajar perlu menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar
Tiada jurulatih bola tampar
Ramai pelajar yang berbakat tetapi tiada ruang untuk mereka berlatih
Peluang
Membuat persediaan pelajar untuk mewakili sekolah, daerah, bahagian, negeri dan kebangsaan
Sekolah mempunyaii gelanggang bola tampar
Memberi pendedahan kepada guru dan pelajar
Mempelawa jurulatih dari luar untuk mengadakan latihan
Ancaman
Kekurangan bola tampar

Tiada jurulatih
Pelajar kurang mendapat pendedahan bermain atau bertanding di luar
Kelab tiada sumber kewangan

PELAN OPERASI
Strategi:1
Objektif
BI
L
1

HURAIAN
AKTIVITI
Menyediakan kertas
kerja

Membentuk
Jawatankuasa

: Latihan Bola tampar


: Untuk melahirkan pelajar yang lebih mahir main bola tampar
PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Guru penasihat
Kelab bola tampar
PK Kokurikulum
Guru Penasihat kelab bola
tampar

Jawatankuasa Pelaksana
Mengadakan
mesyuarat
Ucapan Pengerusi
Lantik AJK/aguhan
tugas
Bincang kos

Semua guru penasihat kelab


bola tampar

Guru Penasihat Kelab bola

Perlaksanaan Latihan tampar


Bola tampar
Laporan,refleksi dan
penilaian

ANGGARA
N KOS
-

TEMPOH
TARIKH INDIKATOR
LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
3 minggu
Januari
Peratus
peningkatan
pelajar yang
1 hari
Januari
mahir main
bola tampar
1 hari

Januari

Sepanjang
tahun

Februariseptember

1 minggu

oktober

CATATAN

PELAN OPERASI
Strategi:2
Objektif
BIL

HURAIAN
AKTIVITI

Menyediakan
kertas kerja

Perlaksanaan

Laporan,refleksi
dan penilaian

: Guru penasihat juga kurang mahir


: Untuk meningkat pengetahuan dan kemahiran guru penasihat
PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Guru penasihat
Kelab bola tampar

ANGGARAN TEMPOH
KOS
LAKSANA
3 hari

TARIKH
LAKSANA
Februari

1 hari

March

1 hari

March

PELAN OPERASI

INDIKATOR
KEJAYAAN
Peratus
peningkatan
pelajar yang
mahir main
bola tampar

CATATAN

Strategi:3

: Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola

Objektif

tampar
: Untuk meningkat pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang
permainan bola tampar

BI
L
1

HURAIAN
AKTIVITI
Menyediakan kertas
kerja

Membentuk
Jawatankuasa

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Guru penasihat
Kelab bola tampar
PK Kokurikulum
Guru Penasihat kelab bola
tampar

Jawatankuasa Pelaksana
Mengadakan
mesyuarat
Ucapan Pengerusi
Lantik AJK/aguhan
tugas
Bincang kos

Semua guru penasihat kelab


bola tampar

Guru Penasihat Kelab bola

Perlaksanaan Latihan tampar


Bola tampar
Laporan,refleksi dan
penilaian

ANGGARA
N KOS
-

TEMPOH
TARIKH INDIKATOR
LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
3 minggu
Januari
Peratus
peningkatan
pelajar yang
1 hari
Januari
mahir main
bola tampar
1 hari

Januari

Sepanjang
tahun

Februariseptember

1 minggu

oktober

CATATAN

PELAN OPERASI
Strategi:4
Objektif
BIL

HURAIAN
AKTIVITI

Menyediakan
kertas kerja

Perlaksanaan

Laporan,refleksi
dan penilaian

: Tiada jurulatih bola tampar


: Mengupah jurulatih bola tampar untuk mengajar ahli-ahli kelab bola tampar
PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Guru penasihat
Kelab bola tampar

ANGGARAN TEMPOH
KOS
LAKSANA
3 hari

TARIKH
LAKSANA
Februari

1 hari

March

1 hari

March

INDIKATOR
KEJAYAAN
Peratus
peningkatan
pelajar yang
mahir main
bola tampar

SENARAI AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN 2012

CATATAN

BIL

TARIKH
PELAKSANAAN

AKTIVITI

GURU YANG
TERLIBAT

PENCAPAIAN

Sepanjang tahun

Latihan Bola Tampar

Guru Penasihat

4 Mac 2010

Pertandingan bola tampar peringkat


MSSD

PPD
Guru penasihat
Ahli-ahli kelab bola
tampar

Lelaki-naib johan
Perempuan- naib
johan

8 April 2010

Pertandingan bola tampar peringkat


MSSG

PPD
Guru penasihat
Ahli-ahli kelab bola
tampar

Daerah
Beluran(Lelaki)-naib
johan
Daerah
Beluran(Perempuan)naib johan

Ogos

Pertandingan antara rumah sukan

Guru-guru penasihat
Ahli-ahli kelab bola
tampar

Oktober 2010

Pertandingan antara pelajar


tingkatan 3

Guru-guru penasihat
Ahli-ahli kelab bola
tampar

SENARAI AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN 2012


BIL

TARIKH

AKTIVITI

GURU YANG

PENCAPAIAN

PELAKSANAAN

TERLIBAT

Upah jurulatih

Latihan di luar waktu persekolahan

LAMPIRAN
TAKWIM KELAB BOLA TAMPAR 2011
BULAN
JANUARI

Aktiviti

Mesyuarat Agung/Penubuhan Ahli Jawatankuasa

Taklimat Pengurusan Persatuan

FEBRUARI

Latihan Asas Bola Tampar (Teori)

Latihan Asas Bola Tampar(Praktikal)

Latihan Bola Tampar

Latihan Bola Tampar

Latihan Bola Tampar

Mesyuarat Kali Kedua

MEI

Kursus Pengendalian Bola Tampar

JUN

Latiahn Persediaan Perlawanan Persahabatan

Perlawanan Persahabatan Antara Kumpulan

MAC

APRIL

Catatan/tindakan

JULAI

OGOS

Mesyuarat Kali Ketiga

Latihan Bola Tampar

Persediaan Perlawanan Bola Tampar Peringkat


Sekolah Sempena Bulan Kemerdekaan
Perlawanan Bola Tampar Perigkat Sekolah Sempena
Bulan Kemerdekaan

SEPTEMBER

Latihan Bola Tampar

Latihan Bola Tampar

OKTOBER

Mesyuarat Akhir Tahun