Anda di halaman 1dari 10

SJHK 3043

Sejarah Lisan dan Pendokumentasian


Hubungkait sejarah lisan dengan
pelbagai dokumen bagi
membuktikan sejarah
Ahmad Farid Bin Abdul Karim
Azura binti Hazmi
Hanna Cecelia Anak Ragie

S
E
J
A
R
A
H

L
I
S
A
N

Satu bentuk
pertuturan
seseorang
tentang
sesuatu
peristiwa

Seiring dengan
perkembangan
bahasa dan
pertuturan
manusia
(belum tahu
menulis)

Tidak dirakam
-bergantung
dengan ingatan
dan
pemahaman
pencerita

Mengukuhkan sumber sedia


ada

Sumber yang sedia


ada seperti gambar
tidak memadai untuk
membentuk satu
fakta sejarah

Temubual dengan
sumber proto
yang terlibat
dengan peristiwa
tersebut dapat
membuktikan
kesahihan
peristiwa yang
direkodkan.

Contohnya,
peristiwa 13 Mei
-temubual dengan
individu yang
terlibat
mengukuhkan fakta
yang terdapat
dalam dokumen
sejarah semasa
melakukan kajian
sejarah

Gambar perarakan peristiwa 13 Mei

Temubual dengan orang

yang terlibat dapat


membuktikan sebab
sebenar peristiwa 13 Mei
berlaku.

Akses yang
terhad
kepada
beberapa
sumber
sejarah.

Surat Perjanjian

Contoh:
Peristiwa
penyerahan
kuasa pihak
British kepada
kerajaan
Sarawak yang
tidak
mempunyai
bahan sokongan.

Mengatas
i
kekurang
an
sumber
rujukan

Tidak banyak
catatan tentang
sesuatu peristiwa

Sesetengah
sumber
dianggap
sebagai
propaganda

Sesetengah sumber
bersifat berat sebelah
dan tidak mengambil
pendapat orang lain

Catatan Pihak Barat


(penulisan barat)

Sejarah lisan akan


membongkar
peristiwa sejarah
yang tidak diceritakan
oleh sesetengah
golongan
berkepentingan demi
menjaga kepentingan
mereka.

Sudut
pandang
an yang
lebih adil

Contohnya,
perjuangan Tok
Janggut yang selama
ini dianggap
penderhaka kini
dianggap pejuang
kerana adanya kajian
lisan terhadap
pandangan
masyarakat
tempatan

Menjaga warisan yang hampir hilang


Perlembagaan

- Satu-satunya bukti wujudnya adat perpatih


ialah melalui Perlembagaan Negeri Sembilan.

Melalui temubual kita dapat memastikan


bahawa adat perpatih yang tercatat pada
perlembagaan adalah benar dan diamalkan.

Penulisan
boleh bersifat
mengagungkan
diri

Contoh, memoir
yang bertajuk A
Doctor in The
House: The
Memoirs of Tun
Dr. Mahathir
Mohamad ditulis
oleh beliau
sendiri.

Membuktik
an
kesahihan
fakta

Sumber lisan
digunakan untuk
mengesahkan fakta

Catatan Peribadi

Akan diragui
oleh pembaca
lain

Kesimpula
n

Rujukan
Abdul Ranman Haji Abdullah, 1996. Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka
Ishak Saat, 2007. Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden. Shah Alam: Karisma Publication.
Muhd Yusof Ibrahim, 1997. llmu Sejarah: Falsafah, Pengertian dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka
R. Suntharalingam, 1985. Pengenalan Kepada Sejarah. Kuala Lumpur: Marican and Sons.

Anda mungkin juga menyukai