Anda di halaman 1dari 17

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.

COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

PANDUAN
DOWNLOAD DATA
DARI APDM
&
UPLOAD DATA KE
FROG VLE

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

ISI KANDUNGAN
DOWNLOAD DATA PELAJAR DARI APDM

1.0
2.0
3.0
4.0

LOGIN MASUK KE SISTEM APDM


DOWNLOAD DATA DARI APDM
PROSES MUAT TURUN
MANDATORY
UPLOAD DATA PELAJAR KE FROG VLE

5.0 LOGIN MASUK KE FROG VLE


6.0 USERS APPLICATIONS
7.0 GROUPS
8.0 IMPORT DATA PELAJAR
9.0 COMFIRM
10.0 RALAT
11.0 BERJAYA
12.0 EMAIL VLE ID DAN KATA LALUAN
13.0 BANTUAN 1BNSELFCARE
14.0 KREDIT

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

EMAIL YANG TELAH DIHANTAR OLEH 1BESTARINET


KEPADA SEMUA SEKOLAH

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

DOWNLOAD DATA PELAJAR DARI APDM


1.0 LOGIN MASUK KE SISTEM APDM
Langkah-langkah seperti berikut.
1.
2.
3.
4.

Klik link ini https://apdm.moe.gov.my


masukkan username
masukkan password
klik log masuk

rujuk seperti rajah 1 dibawah.


Anda perlulah merujuk kepada Guru APDM di sekolah anda untuk tindakan lanjut.

RAJAH 1

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

2.0 DOWNLOAD DATA DARI APDM


Sila rujukah Rajah 2.
langkah-langkah seperti penanda nombor dibawah
1. Muat Turun Data
2. Klik disini untuk memohon keseluruhan data murid sekolah

RAJAH 2

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

3.0 PROSES MUAT TURUN


1. Klik Muat Turun
Rujuk rajah 3 dibawah

RAJAH 3

Proses ini memakan masa, sehinggalah dialog box keluar seperti rajah 4 dibawah.
Dan ikuti langkah-langkah seperti Rajah 4.
1. Save file
2. Ok

RAJAH 4
fail yang siap download akan tersimpan dalam my document > download dengan nama
muatturun_kodsekolah.xls

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

4.0 MANDATORY
BUKA FAIL muatturun_kodsekolah.xls DAN SILA SEMAK MANDATORY SEPERTI RAJAH 5 UNTUK
MENGELAKKAN RALAT SEPERTI RAJAH 18 AKAN BERLAKU JIKA KETIGA-TIGA MANDATORY TERSEBUT
TIDAK DI BERI PERHATIAN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RAJAH 5 : DI ATAS UNTUK LIHAT MANDATORY.


no ic pelajar - wajib
nama pelajar - wajib
tarikh lahir pelajar wajib
no ic bapa wajib jika ada nama bapa
nama bapa wajib jika ada no ic bapa
no ic ibu wajib jika ada nama ibu
nama ibu wajib jika ada no ic ibu

saya jelaskan sedikit, berkenaan dengan no. 4 hingga no. 7. Sila pastikan kedua-dua maklumat ini
lengkap.
a. no tentera ataupun no polis tidak diterima
b. no pendatang asing tidak diterima
c. hanya no ic BARU 10 digit 8888008888 yang diterima

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

KENALI ROW/BARIS DATA BAPA ATAUPUN DATA IBU.

RAJAH 6 : ROW/BARIS DATA BAPA

RAJAH 7 : ROW/BARIS DATA IBU

KESALAHAN-KESALAHAN YANG MENYEBABKAN ERROR.

RAJAH 8 : NO IC BAPA DICAMPUR DENGAN NOMBOR DAN HURUF

RAJAH 9 : SAYA DELETE/PADAM SEMUA DATA BERMULA DARI COLUMN M HINGGA COLUMZ Z, IAITU
SEHINGGA NO. KP IBU. TENGOK CONTOH DIBAWAH.

NO IC IBU ATAU BAPA YANG PERLU DIAMBIL BERAT.


a.
b.
c.
d.

NO POLIS : RF XXXXX
NO IC TAK LENGKAP : 51276d8e623f0
NO TENTERA.
JIKA NO IC ATAUPUN NAMA IBU/BAPA TAK LENGKAP, SAYA CADANGKAN ANDA
DELETE/PADAM SAHAJA ROW DATA IBU ATAU BAPA.

NO. IC / KAD PENGENALAN YANG DITERIMA ADALAH , NO IC BARU SAHAJA.


JADI, ANDA PERLU SEMAK SATU PERSATU-SATU BAGI SETIAP KELAS:
1.
2.
3.
4.

NO IC IBU
NAMA IBU
NO IC BAPA
NAMA BAPA

SEKIRANYA ANDA DELETE TAK ADA MASLAH, ANDA BOLEH MASUKKAN SECARA MANUAL NANTI DALAM
FROG VLE.
DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016
ISI KANDUNGAN

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

UPLOAD DATA PELAJAR KE FROG VLE


5.0 LOGIN MASUK KE FROG VLE
Merujuk kepada RAJAH 10 dibawah.
1.
2.
3.
4.

Sila lawati http://kodsekolah.1bestarinet.net


masukkan username admin, vleadmin.kodsekolah
password
tekan butang login

RAJAH 10
DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016
ISI KANDUNGAN

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

6.0 USERS APPLICATIONS


Sila rujuk langkah-langkah seperti rajah 11.
1. TAIP PERKATAAN USER
2. KLIK BUTANG USERS

RAJAH 11

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

10

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

7.0 GROUPS

RAJAH 12
1. KLIK PADA GROUPS
2. NEW FORM DIGUNAKAN UNTUK CIPTA TINGKATAN/TAHUN BARU. CONTOHNYA : TINGKATAN
5 (SM), DARJAH 6 (SK) ATAU TAHUN 1 (KV)
3. EXISTING FORM DIGUNAKAN UNTUK CIPTA KELAS PADA TINGKATAN/TAHUN/DARJAH SEDIA
ADA.
CONTOHNYA : SEBELUM NI ADA 5 KELAS. JADI NAK TAMBAH KELAS KEENAM. TINGKATAN 1
KELAS ENAM.
4. SENARAI TINGKATAN/TAHUN/DARJAH
5. SENARAI KELAS
6. EDIT DIGUNAKAN UNTUK EDIT KELAS SEDIA ADA

SAMBUNG KAT BAWAH, SINI TAK MUAT.. HEHEHE

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

11

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

PENGUMUMAN PENTING :
1. NAMA TINGKATAN
2. NAMA KELAS
PERLU SAMA DIANTARA FROG VLE DAN JUGA APDM

RAJAH 13

RAJAH 14
ANDA BOLEH LIHAT, NAMA KELAS PADA DATA APDM PADA RAJAH 13 DAN JUGA NAMA DALAM GROUPS
FROG VLE PADA RAJAH 14 ADALAH SAMA.
EXACTLY SAMA.
JIKA TIDAK, ERROR/RALAT AKAN BERLAKU SEPERTI ARAHAN 10.

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

12

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

8.0 IMPORT DATA PELAJAR


Sila rujuk seperti rajah 15.
1. Klik butang import
2. klik browse
3. pilih fail yang dimuat turun tadi dan telah di semak mandatory seperti arahan 4.0 MANDATORY (
nama fail : muatturun_kodsekolah.xls )
4. tekan butang open

RAJAH 15

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

13

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

9.0 COMFIRM
1. Pastikan file yang dipaparkan adalah muatturn_kodsekolah.xls
2. tekan butang comfirm
sila lihat rajah 16 dibawah.

RAJAH 16

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

14

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

10.0 RALAT
SILA SEMAK FAIL muatturun_kodsekolah.xls untuk pastikan mandatory dipatuhi.

RAJAH 17

RAJAH 18
1.
2.
3.
4.

MAKLUMAN SAMADA TRANSFER BERJAYA ATAUPUN TIDAK


SHEET SISTEM MENGESAN SHEET MANA YANG ERROR
ROW NUMBER SISTEM MENGESAN ROW MANA YANG ERROR
ERROR DESCRIPTION SISTEM MENGESAN APA YANG PERLU DIPERBETULKAN

ANDA PERLU PRINT SCREEN APA ERROR2 YANG DIPAPARKAN, SILA BUAT PEMBETULAN SEHINGGA
BERJAYA.

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

15

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

11.0 BERJAYA
PROSES UPLOAD ANDA SUDAH BERJAYA SEKIRANYA INFO SEPERTI RAJAH 19 DIBAWAH.

RAJAH 19

12.0 EMAIL VLE ID DAN KATA LALUAN

RAJAH 20
1BESTARINET AKAN EMAILKAN SENARAI ID DAN PASSWORD PELAJAR YANG BERJAYA DI UPLOAD KE
DALAM FROG VLE.
DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016
ISI KANDUNGAN

16

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA BITLY.COM/GURUICT

BROTHERSAM&FRIENDS

13.0 BANTUAN 1BNSELFCARE


MAKLUMAT HELPDESK 1Bestarinet FROG VLE.
TEL : 018 799 8787
EMAIL : moesupport@ytlcomms.my
SELFCARE : https://1bnselfcare.yes.my
( Login ID: Kod sekolah huruf besar cth. ABC123. Password: Fr0gasi@ )

14.0 KREDIT
NUKILAN OLEH :
@BROTHERSAM
SUMBER :
MAS IZWA
MOHD FAUZI
@Fadzil85
BANTUAN :
@CikguFaiz
@King4Nothing

TELEGRAM GURU ICT MALAYSIA http://bitly.com/guruict


TELEGRAM CHANNEL GURU ICT MALAYSIA http://telegram.me/GuruICTChannel

DOWNLOAD APDM UPLOAD FROG VLE 2016


ISI KANDUNGAN

17