Anda di halaman 1dari 2

Nama:

Tahun: 4 .

TEKA SILANGKATA

MELINTANG

MENEGAK

4.Badan yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu


1. Segala yang ada di
langit
tujuan tertentu.
2. Bahan berwarna biru untuk
memutih
6.Tidak boleh mendengar
kan pakaian putih.
8.Kayu di bahu untuk memikul barang-barang.
3. Tujuan, hajat atau niat
11.Perkataan kakak yang dipendekkan.
5. Idea
12.Kata ganti diri pertama yang digunakan oleh
7. Besi yang mempunyai
daya menarik
raja.
logam lain.
14.Semua sekali
9. Bekas minuman seperti
mangkuk kecil
15.Masa yang akan datang
yang bertangkai

10.Wang yang perlu dibayar kerana


melakukan kesalahan
13.Jaring yang bertangkai untuk
menangkap ikan

Anda mungkin juga menyukai