Anda di halaman 1dari 1

.

PERKHEMAHAN DAN KEM KRAFT

Aktiviti paling menarik bagi pengakap.

Peluang belajar ilmu perkhemahan. Mencuba pengalaman, keyakinan dan berdikari.

Aktiviti membuat gadjet semasa perkhemahan merupakan perkembangan kemahiran


fizikal, mental dan kematangan berpengakap.
2. GEJET-GEJET PERKHEMAHAN

Peralatan yang dibuat oleh pengakap untuk keselesaan sepanjang masa perkhemahan.

Buatlah gejet-gejet yang diperlukan sahaja diperingkat awal semasa perkhemahan.

Mengenal gejet perkhemahan:


lazimnya gadjet ialah alat yang dibuat atau didirikan semasa perkhemahan

daripada bahan sekitar perkhemahan.


o

kedudukan gadjet.

aktiviti membuat gadjet merupakan pertandingan semasa perkhemahan di


antara patrol.

3. TUJUAN MEMBUAT GEJET

Meninggikan taraf penghidupan di kem seperti kebersihan, kemudahan dan


keselesaan.

Perekaan membuat gejet disamakan dengan situasi di rumah.

Dalam membina gejet, hendaklah ia mempunyai fungsi.

Dalam membina gejet semangat kekitaan dalam kumpulan dapat diterapkan dan
dipraktikkan.

Semangat pertandingan yang sihat.

Dapat melahirkan idea-idea yang baru.

Feeling of sense of achievement, serta kejayaan dalam menghasilkan gadjet.

Meninggikan mutu perkhemahan.

Mengisi K.M.L./S.T.A. semasa perkhemahan dengan mengisi masa membuat gadjetgadjet yang berfaedah