Anda di halaman 1dari 39

ALAT BERFIKIR ITHINK : PETA

PEMIKIRAN
ASAS
Pn Hjh Anisah Hashim
Hotel Park Avenue
Sungai Petani
03.04.2014
anisah@pendidikguru.edu.my

soalan
LOTs
HOTs
Tahap pemikiran Tinggi
Kemahiran Menaakul
Soalan dan jawapan tidak
terhad
Pelbagai penyelesaian
dan strategi
Lebih dari satu jwpan
Membentuk murid yang
kreatif dan inovatif
kolaboratif

Tahap pemikiran
rendah
Soalan dan
jawapan jelas

Peta Bulatan

Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

Peta Titi

Aktiviti

Berdasarkan video yang anda lihat,hasilkan


Peta Bulatan : watak Teddy
Peta Buih : Watak Mrs Thompson
Peta Pelbagai Alir : Kesan dan akibat tindakan
guru.
Peta Buih Berganda : Perbezaan dan Persamaan
Mrs Thompson dengan guru lain
Peta Titi : Mencari kata penghubung
Peta Alir : melihat proses yang terjadi
Peta Pokok : Membuat Pengkelasan
Peta Dakap : Melihat hubungan secara
keseluruhan

Movie : Make A Difference

aha020413

Minda dan Tindakan anda


bermula saat ini
Berfikir diluar kotak
Bersedia lebih kreatif
Bersedia menerima
idea baharu

Bersedia
mengambil
risiko

Jangan membenarkan pemikiran


anda terlalu taksub dengan
pengalaman dan latihan sedia ada
Chorus Paradise Resort PD 1719.04.13

34

AKTIVITI

AKTIVITI

Persekitaran i-Think

Persekitaran i-Think

Terimakasih