Anda di halaman 1dari 14

| educate . inspire . learn .

discover

2016

Celebrating 21st Century Teachers


www.1bnta.com

ITS TIME TO NOMINATE!


21st March - 29th April 2016

1BNTA 2015
http://www.1bnta.com/

Objektif 1BNTA

Memupuk daya
kreativiti dan inovasi
dalam kalangan guru
dan murid murid
sekolah selaras dengan
konsep pembelajaran
abad ke 21

Menyokong dan
meraikan guru sempena
Hari Guru dan
mengukuhkan hasrat
KPM dalam
pelaksanaan Pelan
Induk Pembangunan
Pendidikan

Bekerjasama dengan
KPM dalam mengenal
pasti, mengiktiraf, dan
meraikan guru-guru
inovatif dan kreatif
dalam pengaplikasian
teknologi dalam
pendidikan

Pelan Pembangunan Pendidikan


Anjakan ke-3
Melahirkan rakyat
Malaysia dengan
penghayatan nilai

Anjakan ke-4

Anjakan ke-7

Anjakan ke-9

Transformasi
keguruan sebagai
profesion pilihan

Memanfaatkan ICT
bagi meningkatkan
kualiti pembelajaran di
Malaysia

Bekerjasama dengan
ibu bapa, komuniti
dan sektor swasta
secara meluas

1BNTA 2016
Celebrating 21st Century Teachers
Aplikasi 5C dalam pendidikan:

1.
2.
3.
4.
5.

Creativity
Communication
Collaboration
Critical Thinking
Character

*Pencalonan terbuka Kepada Guru & Pelajar

Place your screenshot here

Kategori 1BNTA 2016

1BestariNet Teacher Award for


Critical Thinking

Guru menggunakan VLE Frog dalam PdP.

Guru mengaplikasikan elemen K.B.A.T. (Kemahiran Berfikir


Aras tinggi) dalam PdP.

Guru menggunakan VLE Frog untuk menggalakkan kerja


berkumpulan dan perbincangan di kalangan pelajar.

Penggunaan VLE Frog memberi kesan positif dalam


pencapaian dan perkembangan pelajar di dalam kelas.

1BestariNet Teacher Award for


Creativity

Guru menggunakan VLE Frog secara kreatif untuk aktiviti bukan PdP.
(Contoh: Penggunaan VLE Frog dalam kelab/persatuan, unit
beruniform, kempen, pertandingan, projek, dan sebagainya).

Guru menggunakan VLE Frog sebagai alat sokongan komunikasi dan


kolaborasi di kalangan komuniti sekolah.

Penggunaan VLE Frog telah meningkatkan pencapaian menyeluruh


sekolah.

1BestariNet Teacher Award for


Collaboration

Guru berkolaborasi dengan sekolah lain untuk melaksanakan aktiviti


melibatkan VLE Frog. (Contoh: bengkel VLE, program MSL (Meet,

Share Learn), program twinning, sesi FCC (Frog Connected


Classroom), dan sebagainya)

Guru menggunakan VLE Frog untuk menggalakkan kerja


berkumpulan dan perbincangan di kalangan pelajar dan / atau guru.

Penggunaan VLE Frog telah meningkatkan pencapaian menyeluruh


di kalangan guru dan / atau pelajar.

1BestariNet Teacher Award for


Communication

Guru menggunakan VLE Frog untuk menggalakkan komunikasi


di antara pelajar dan di antara guru dan pelajar.

Penggunaan VLE Frog telah memberi kesan positif dalam


pencapaian pelajar.

1BestariNet Teacher Award for


Character

Guru melaksanakan aktiviti menggunakan VLE Frog untuk


menjadikan PdP lebih menarik dan menyeronokkan.

Guru menunjukkan sifat positif yang memberikan inspirasi, motivasi


dan galakan kepada pelajar.

Guru mempamerkan contoh teladan kepada pelajar untuk menjadi


lebih baik (Contoh: Sikap positif guru memberikan motivasi kepada
pelajar untuk sentiasa berusaha, membina keyakinan diri dan
sebagainya).

1BestariNet Teacher Award for


The Most Outstanding School

Komuniti dalam sekolah anda menggunakan VLE Frog secara konsisten.

Sekolah anda menggunakan VLE Frog untuk mengaplikasikan PdP abad ke-21.
(PdP abad ke-21 melibatkan kreativiti, komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis
dan pembentukan karakter)

Selain PdP, sekolah anda menggunakan VLE Frog untuk melaksanakan


perkara-perkara berikut:

Pentadbiran

Komunikasi

Kolaborasi

1BestariNet Teacher Award for


The Most Outstanding School

Penggunaan VLE Frog telah memberikan impak positif di sekolah anda.

Sekolah anda berkongsi pengetahuan VLE Frog dengan sekolah lain melalui
aktiviti-aktiviti tertentu (Contoh: bengkel VLE Frog, sekolah HUB, MSL (Meet,

Share, Learn) dan lain-lain).

Application Process
Login to the
website
www.1bnta.com

Choose your
category of
nomination

Fill up the
application
form

Application
deadline

Application
opens

29th April 2016

21st March 2016

Make your VLE


site public &
share the link
with us

Refer to the
sample answers
given as a guideline
to answer your
category of choice

Complete
application with
supporting
documentation

Anda mungkin juga menyukai