Anda di halaman 1dari 12

K A EDA HP ENG A J A RAN:

MAIN PERANAN
ERMA VERONIKA HARIYONO
PISMP SAINS SK AMBILAN JUN 2015

MAIN PERANAN IALAH AKTIVITI DALAM


PENGAJARAN YANG MEMBERI PELUANG
KEPADA MURID UNTUK MEMBAYANGKAN
DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DALAM
PELBAGAI SITUASI TERTENTU.
Aktiviti

ini merupakan salah satu cara untuk


mendapatkan penglibatan aktif murid-murid dalam
pengajaran dan pembelajaran.Aktiviti ini boleh
dijalankan di dalam kelas dan murid murid yang
mengambil bahagian haruslah berlagak seperti watak
yang dibayangkan.

Konsep

Main
Peran
an
Contoh
pelajaran

Tujuan

Langkahlangkah
Pelaksana
an

KONSEP
Satu teknik mengajar dalam bilik darjah.
Lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid
tanpa menggunakan sebarang skrip.
Lakonan berdasarkan kepada sesuatu situasi atau
masalah yang timbul.
Misalnya, murid membayangkan sesuatu situasi yang
timbul, kemudian melakonkannya mengikut situasi yang
dibayangkan dengan secara spontan.

TUJUAN
Membantu murid-murid memahami tingkah laku
sosial ,peranan mereka dalam interaksi sosial dan
cara-cara menyelesaikan masalah dengan berkesan.
Mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri
untuk berfikir secara spontan supaya dapat
menyelesaikan masalah secepat mungkin dalam
situasi yang terkawal.

Membantu mereka mengumpul serta


mengurus maklumat mengenai isu-isu sosial,
megembangkan sifat empati terhadap orang
lain, dan boleh menambahbaikkan kemahiran
sosial mereka.

Membolehkan pelajar memahami lebih


mendalam akan tujuan, sikap dan tingkah
laku orang lain dalam situasi yang sebenar.

PELAKSANAAN
Guru mewujudkan satu situasi yang
bermasalah yang disediakan

Guru menerangkan secara ringkas


mengenai objektif lakonan, watak-watak
yang terlibat dalam situasi itu dan tempoh
berlakon (dalam lingkungan 5-6 minit)

Guru memilih murid-murid yang berminat


menjadi pelakon-pelakon

murid-murid dikehendaki memikirkan dan


mengemukakan cara penyelesaian masalah
yang timbul dalam situasi itu berdasarkan
watak-watak mereka.

Guru berbincang denagn murid tentang


prestasi pelakon-pelakon dan cara
menyelesaikan masalah

Guru membimbing murid-murid membuat


rumusan

CONTOH PELAJARAN MELALUI


TEKNIK MAIN PERANAN
Mata Pelajaran : Sains
Tajuk : Cara haiwan melindungi
dirinya dengan
hidup berkelompok.
Watak-watak : Harimau, anak kerbau

LANGKAH-LANGKAH MENGAJAR:
Guru mewujudkan satu situasi : seekor anak kerbau diburu oleh
seekor harimau. Bagaimanakah anak kerbau dapat
Permulaa
diselamatkan?
n
Seorang murid memakai topeng harimau mengejar seorang
pelajar yang memakai topeng anak kerbau
Anak kerbau itu berlari dengan perasaan takut tetapi sempat
dilindungi oleh murid-murid yang memainkan peranan sebagai
Sesi
satu kumpulan kerbau berhidup berkelompok
aktiviti
lakonan Kerbau-kerbau membentuk satu bulatan melindungi anak kerbau
di dalamnya

Guru berbincang dengan murid tentang lakonan yang telah


selesai dijalankan
Guru membimbing murid-murid membuat rumusan yang
Penutup
mengabaikannya dengan konsep perpaduan rakyat

KELEBIHAN MAIN PERANAN

1. Memberi peluang pada murid memikirkan cara penyelesaian


secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan
2. Meningkatkan kemahiran pertuturan (semasa berlakon)
3. Menarik & seronok di samping membawa suasana
pembelajaran yang berkesan
4. Menggalakkan interaksi antara murid
5. Dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar
6. Menghayati nilai-nilai moral yang baik, seterusnya
mengubah sikap negatif dan membina sikap positf
7. Banyak situasi luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik
darjah
8. Secara tidak langsung, bakat lakonan murid dapat diasah
melalui lakonan.

KELEMAHAN MAIN PERANAN


Perasaan gelisah mungkin tertimbul di kalangan murid yang
tidak pernah ada pengalaman berlakon
Prestasi pelakon yang kurang baik dan menarik akan
menimbulkan perasaan bosan dikalangan penonton yang
mungkin membuat bising atau mengejek kesilapan pelakon
tertentu
Hanya murid yang terlibat dalam lakonan sahaja yang
mendapat pengalaman secara langsung dan faedah-faedah
berlakon.
Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak
mudah dilakukan dengan seperti yang diharapkan