Anda di halaman 1dari 12

JKA 213

KETIDAKSAMAAN SOSIAL
INTENSIF 4 : 13 FEB 2014

PENDEKATAN SOSIOLOGI

Pendekatan
konflik
Pendekatan
fungsional

Pendekatan fungsionalisma

ma

masy sbg satu kombinasi


sistem2/struktur
Setiap bhgn memp fungsi

Perubahan dlm satu bhgn


mempengaruhi bhgn yg
lain.

Pendekatan fungsionalisma melihat


masy sebagai suatu sistem yang terdiri
drpd benda, dan manusia yang
membentuk keseluruhan masy
Konsep : Fungsi
asas
Struktur
mengenai
Persetujuansosial

Andaian
T.F
masy

FUNGSI
Dalam sosiologi bermakna
TUJUAN ATAU TUGAS

STRUKTUR
Bentuk atau institusi

Insti kesihatan dan inst.


keselamatan berfungsi menjaga
Kesihatan dan keselamatan masy

Andaian T. Fungsionalisma
1. Masy merupakan satu sistem sosial
yg wujud berasaskan perhub
timbalbalik yang berterusan di ant
bhg struktur.
2. Setiap satu bhg memp. peranan
masing2 bagi menjamin
kelangsungan masy

Secara umumnya, masy


mengekalkan keseimbangan
atau kestabilan sistem melalui
persetujuan sosial.
Persetujuan sosial persetujuan
sebilangan besar anggota masy
terhdp apa yg dianggap baik dan
persetujuan masy terhadap
kaedah utk mendapatkannya .
Nilai dan norma.

Penjelasan T.Fungsionalisma
terhdp
ketidaksamaan sosial
1. Talcott Parson nilai/norma asas
menentukan kriterisa
pemilihan/penyusunan taraf. Penilaian
ini menyebabkan masy diberi ganjaran
berbeza dan seterusnya menyebbkan
stratifikasi
2. Davies Moore ketidaksamaan sosial
terbentuk sendiri. Jawatan tinggi perlu

Ketidaksamaan sosial
T.F mengandaikan masy sebagai suatu sistem
yg stabil, berintergrasi, tersusun dan memp.
nilai2 yang dipegang bersama
Masy sentiasa bergerak kearah keseimbangan
Sistem sosial berada dlm keadaan seimbang
akibat penyesuaian
Perubahan berlaku beransur-ansur

4 fungsi asas
(Sekiranya masy ingin terus wujud)
Fungsi adaptasi sosial sistem mampu
mengadaptasi dipersekitaran baru
Fungsi mencapai matlamat dan kaedah
mencapainya
Sistem dlm masy harus diintegrasi dan
pelbagai sub-sistem memerlukan
koordinasi yg sempurna
Sistem sosial harus mempunyai cara
mengekal/menyalurkan kpd generasi baru

Teori Fungsionalisma
Masyarakat berada dlm
keseimbangan dan stabil. Sebarang
perubahan dlm satu bhg akan
mempengaruhi bhg yang lain

Faktor kemiskinan tercicir


Pend
idika
n da
sosia
n ket
l
idaks
ama
an