Anda di halaman 1dari 10

JKP 213

Al Mawardi

Al Mawardi
Abu Hassan Al Mawardi (972-1058), dilahirkan di
Basrah.
Pelantikan awal sebagai Qadi (Hakim), menjadi
Ketua Hakim Negara di Baghdad.
Khalifah Abbasiyyah, al-Qaim bi Amr Allah
melantik beliau sebagai duta dan menghantar
beliau ke beberapa negara sebagai ketua misi
khas. Dalam kapasiti ini beliau memainkan
peranan penting dalam mewujudkan hubungan
harmoni antara Khalifah Abbasiyyah dan kuasa
yang semakin meningkat iaitu Buwahid dan Seljuk.

Al Mawardi

Sumbangan (dlm Sains Politik dan Sosiologi)


beberapa buku terkenal - Kitab al Ahkam al
Sultaniah, Qanun al Wazarah , dan Kitab
Nasihat al Mulk - membincangkan prinsipprinsip Sains Politik, dengan rujukan khas
kepada fungsi-fungsi dan tugas-tugas
khalifah , ketua menteri , menteri-menteri
lain , hubungan antara pelbagai badan awam
dan kerajaan, langkah-langkah untuk
mengukuhkan kerajaan dan memastikan
kemenangan dalam peperangan.

Al Mawardi

Diiktiraf sebagai ahli teori politik Islam yg


pertama kerana merumuskan teori Islam secara
sistematik--Prinsip atau pertalian yg ada antara
agama, pemerintahan dan keadaan negara.
Keperluan keadaan dan masa ketika itu.
Merupakan garis politik golongan sunnah.
Idea dan konsep-konsep ini drp al Quran, sunah
Nabi, zaman sahabat (kulafa ar Rasyiddin) , dan
dlm masyarakat Islam sebelumnya spt yg
diutarakan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Al Mawardi
Abad ke 11 kebangkitan semula bani Abbasiyah
dgn kerjasama golongan Turki Seljuk.
Dikatakan al Mawardi diminta oleh khalifah
Abbasiyah utk menulis berkenaan perjanjian dlm
sistem pemerintahan Islam supaya rakyat dpt
membezakan antara khalifah Abbasiyah yg sah
dgn golongan yg menggelar diri mereka khalifah
al Fatimayun yg berpusat di Mesir.
Hasilnya ialah al Ahkam al Sultaniah (The Laws of
Islamic Governance), ditulis dlm tahun1045-58M.

Al Mawardi
Huraian tentang khalifah dan imamah.
Kepentingan pemerintahan Islam (imamah)
membezakan antara pemerinthan
berasaskan akal fikiran manusia dgn
pemerintahan berlandaskan peraturanperaturan Allah.
Imamah didirikan atas kontrak antara
pemimpin dgn rakyat.

Al Mawardi

Kitab al Ahkam al Sultaniah

http://www.kalamullah.com/ahkam-sultaniyyah.html

1. Bermula dgn 7 syarat


pemerintah/khalifah mesti dipenuhi:
Adil, berpengetahuan agama Islam yg
mantap, sihat jasmani, sihat mental, berani,
sanggup menjalankan jihad terhadap
musuh negara dan keturunan Quraish.

Al Mawardi
2. Pemilihan khalifah: 2 cara:
(i). Dibuat oleh beberapa orang jurupilih
sebagaimana berlaku dlm pemilihan Abu Bakar.
Pemilihan khalifah menjadi sah dgn berlakunya
baiah/perjanjian taat setia antara para pemilih,
pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat yg
berpengaruh.
Khalifah akan membuat akad/janji kpd rakyat bahwa
dia akan menjlnkan tanggungjawab dgn betul dan
rakyat akan memberi taat setia kpdnya.
(ii). Khalifah boleh dilantik oleh khalifah yg sedia
ada tidak semesti drp keluarga sendiri.

Al Mawardi

10 tanggungjawab khalifah:
Menjaga kepentingan agama, melaksanakan
keadilan, menjaga keselamatan negeri dan
kesejahteraan rakyat,menjalankan hukum
Allah, menghormati hak rakyat, menjalankan
jihad terhadap musuh negara dan agama,
membahagi harta rampasan perang dengan
saksama, melakukan kebajikan dan sedekah,
menjalankan pentadbiran kewangan dgn cekap
dan memberi perhatian sendiri kpd urusan
pemerintahan berkaitan kebajikan dan agama.

Al Mawardi
3. Huraian tentang struktur kerajaan.
4. Hal-hal pentadbiran negara.

***