Anda di halaman 1dari 1

6.

1.

1.

3.

H
E
N
R
Y
D
U
N
A
N
T

3.

P
A
R
I
S

r
4.

2.

K
A
U
M

4.

P
E
R
T
A
M
5.
A

S
5.

2.

s
a
r
a
w
a
k

MENEGAK
1. Pengasas Persatuan Palang Merah.
2. BULAN SABIT MERAH DI MALAYSIA
GIAT BERJASA UNTUK NEGARA
TIDAK KIRA . DAN AGAMA
WAKTU AMAN ATAU BAHAYA
3. Persidangan pertama diadakan di pada tahun 1867
4. Definisi pertolongan cemas ialah rawatan .. diberi kepada pesakit
atau mangsa kemalangan.
5. Cawangan kepada Persatuan Palang Merah British mula ditubuhkan di
. pada bulan April 1948

MELINTANG
1. Salah satu prinsip asas pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
2. Negara pertama menggunakan Bulan Sabit Merah sebagai lambing
perlindungan.
3. . ialah antara bahan yang terkandung di dalam Kotak First Aid
4. Fungsi darah ialah untuk membawa .
5. Antara prinsip asas CPR : ., Breathing and Circulation
6. Akronim bagi Cardiopulmonary Resuscitation