Anda di halaman 1dari 15

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

5 Exora
9:10
10.10

Bil Murid

Tempoh

S/K
S/P

Objektif

EMK

Bahasa Melayu

Tajuk

: Keselamatan (bersukan
dengan selamat)

29 orang

pagi pagi

:
Subjek

Isnin

Hari

60 minit

: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
: 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi
formal secara bertatasusila.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
1. Menyatakan permintaan berdasarkan teks menggunakan bahasa gramatis
serta bahasa yang sesuai dalam situasi formal dengan baik.
2. Menulis panduan bersukan dengan selamat menggunakan kata kerja aktif
transitif dengan baik.
Nilai Murni: Hemah Tinggi
Ilmu : Pendidikan Jasmani
Strategi P&P : Menghubungkait

ABM

: buku teks, buku rujukan, nota, gambar serta panduan bersukan.

Penilaian
P&P

: lembaran kerja yang disiapkan murid serta pemerhatian guru dalam kelas.
1. Murid ditunjukkan dengan sebuah gambar kemalangan ketika bersukan.
2. Murid dikehendaki menyatakan langkah keselamatan yang perlu merka ikuti
bagi mengelakkan kemalangan tersebut.
3. Murid diminta untuk membaca panduan bersukan yang terdapat dalam buku
teks.
4. Murid dan guru bersoal jawab mengenai panduan dan gambar tersebut.
5. Murid diterangkan sedikit mengenai ayat permintaan yang gramatis.
6. Murid diberikan latihan pengukuhan kemudian membacakannya di hadapan
kelas.
7. Murid diberikan sebuah gambar, dalam kumpulan murid dikehendaki menulis
panduan bersukan mengikut gambar tersebut.

Aktiviti

Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

4 Amanah
10:30
11.30

Isnin

Hari

Bil Murid

Tempoh

60 minit

Tajuk

: Dunia komputer

39 orang

pagi pagi

:
Subjek
S/K
S/P

Objektif

Teknologi Maklumat & Komunikasi

: 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.


: 1.3 Mengenal bahagian-bahagian penting komputer.
1.4 Menunjukkan komponen pada unit system seperti port input dan output,
pemacu cakera liut, pemacu cakera optik, dan soket input arus ulang alik(AC).
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat :
1. Mengenal bahagian-bahagian penting komputer
2. Mengenal komponen pada sistem unit dengan baik
3. Menunjukkan komponen sistem unit dengan betul dan tepat

ABM

: bahan maujud, gambar dan buku teks

Penilaian

: latihan pengukuhan serta pemerhatian


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktiviti

7.
8.

Refleksi

Guru menunjukkan gambar berkaitan dengan komputer


Guru menerangkan bahagian penting komputer dan fungsinya
Murid mengenal dan mengingat bahagian penting tersebut
Guru menunjukkan komponen sistem unit secara bahan maujud di
hadapan kelas
Murid melihat dan mengingat komponen tersebut
Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan berbincang
bersama
Guru memanggil kumpulan demi kumpulan untuk menunjukkan komponen
sistem unit tersebut
Guru memberikan latihan pengukuhan.

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

4 Amanah
11:30
12.00

Isnin

Hari

Bil Murid

Tempoh

30 minit

Tajuk

: Mari belajar sejarah

38 orang

pagi pagi

:
Subjek
S/K
S/P

Sejarah

: 1.2 Pengertian diri dan keluarga.


: 1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa.
1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.
K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas.

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:


1. Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mereka mengikut garis masa
dengan baik.
2. Menyatakan peristiwa bersejarah yang pernah dilalui bersama keluarga
dengan baik dan tepat.

EMK

: Nilai murni: Kasih sayang, jujur

ABM

: buku teks, peta ithink

Penilaian

: latihan pengukuhan dan hasil kerja murid


1. Murid ditunjukkan dengan gambar perkembangan seorang bayi sehingga ke
tua.
2. Murid dan guru bersoal jawab mengenai gambar tersebut.
3. Murid diterangkan mengenai garis masa dan mereka dikehendaki
menjelaskan perkembangan diri mereka serta keluarga mengikut garis masa
yang diberi menggunakan peta ithink(carta alir).
4. Murid dipanggil secara rawak untuk membentangkannya di hadapan kelas.
5. Murid diberi masa selama 2 minit untuk memikirkan satu peristiwa bersejarah
yang dilalui oleh mereka dan keluarga.
6. Murid dipanggil secara rawak untuk menceritakan persitiwa bersejarah
tersebut dengan secara terperinci.
7. Murid diberikan latihan pengukuhan.

Aktiviti

Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

3 Anggerik
7:40
8.10

Hari

Selasa

Bil Murid

Tempoh

30 minit

41 orang

pagi pagi

:
Tajuk

: Pergerakan Berirama( Tepuk


Riang Ria /
Merry Go Round)

Subjek

Pendidikan Jasmani

S/K

1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama.


2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut irama.

S/P

1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close,
schottische, polka, dan grapevine.
2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo.
Standard prestasi: B4D5E1

Objektif

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo lagu dengan baik.
2. Mengenal pasti pelbagai langkah mengikut tempo lagu yang didendangkan.

EMK

Nilai murni: patuh


EMK : kreativiti dan inovasi

ABM

: lagu, gambar, audio

Penilaian

: Pemerhatian daripada guru


1. Murid melakukan senaman aerobic mengikut pergerakan guru sambil diiringi
dengan muzik.
2. Murid ditunjukkan dengan gambar pergerakan yang perlu dilakukan murid.
3. Murid akan dipanggil secara rawak menujukkan demonstrasi pergerakan
mengikut gambar.
4. Murid dibahagikan mengikut kumpulan kecil kemudia mereka melakukan
latihan pergerakan dalam kumpulan.
5. Murid beserta guru melakukan pergerakan langkah lurus mengikut tempo
lagu yang didendangkan.
6. Murid perlu mengubah pergerakan apabila lagu lain berkemundang
mengikut kreativiti mereka.

Aktiviti

Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

3 Anggerik
8:10
9.10

Hari

Selasa

Bil Murid

Tempoh

60 minit

Tajuk

: Kesihatan dan kebersihan


(sihatkan tubuh kita)

pagi pagi

:
Subjek

Bahasa Melayu

41 orang

S/K

: 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

S/P

: 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea
dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat.

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:


1. Membaca serta memahami maklumat yang disampaikan dengan baik.
2. Berbicara serta berbincang mengenai tajuk dengan baik.

EMK

KB: Menerangkan sebab dan akibat


Nilai murni : menjaga keselamatan dan kesihatan

ABM

: buku teks, buku aktiviti, nota, latihan pengukuhan

Penilaian

: latihan pengukuhan serta pemerhatian daripada guru.

1. Murid ditunjukkan dengan dua buah gambar. Mereka dikehendaki


menyatakan perbezaan yang terdapat dalam kedua gambar tersebut.
2. Murid dan guru berbincang mengenai cara atau kaedah yang baik bagi
menjaga kesihatan dan kebersihan diri.
3. Murid diminta untuk menulis dengan memberikan pendapat mengenai
kesihatan dan kebersihan diri kawan mereka.
4. Murid diminta untuk membaca petikan yang terdapat dalam buku teks.
5. Murid dan guru berbincang mengenai petikan tersebut. Murid diminta
membuat perkaitan dengan hasil aktiviti yang dibincangkan.
6. Murid diminta untuk melengkapkan dialog yang terdapat dalam petikan buku
teks.
7. Murid diberikan latihan pengukuhan.

Aktiviti

Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU 8

Tarikh

Kelas

5 Exora

10:30

Waktu

Hari

Selasa

Bil Murid

Tempoh

60 minit

Tajuk

:keselamatan (Keselamatan
amalan bersama)

pagi -

11.30

pagi

:
Subjek

29 orang

Bahasa Melayu

S/K

: 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang


terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

S/P

: 2.5.2 Membaca, memahami dan manaakul maklumat yang terdapat dalam bahan
puisi dengan betul.

Objektif

EMK

pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan kepentingan menjaga keselamatan semasa bersukan
berdasarkan petikan pantun dengan baik.
2. Melafazkan pantu berkait dengan sebutan dan intonasi serta rima yang
betul.
Nilai Murni: Rasional, menjaga keselamatan
Strategi P&P : Menaakul
Ilmu : Pendidikan Jasmani

ABM

: buku teks, buku latihan

Penilaian

: latihan pengukuhan dan pemerhatian guru.

Aktiviti

1. Murid diperdengarkan dengan pantun oleh guru.


2. Murid diminta untuk mengenal pasti maksud pantun yang dibacakan
oleh guru.
3. Murid dikehendaki membaca perlahan pantun yang terdapat dalam buku
teks.
4. Murid dikehendaki membacanya bersama sambil diiringi guru mengikut
rima yang betul.
5. Murid dan guru berbincang mengenai isi tersirat dan tersurat pantun
tersebut.
6. Murid diminta mengeluarkan langkah keselamatan yang terdapat dalam
pantun dengan dibantu oleh guru.
7. Murid diminta menyatakan kepentingan mejaga keselamatan dalam
bersukan.
8. Murid diberikan latihan pengukuhan.

Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

6 Utarid
7:40
8.40

Rabu

Hari

Bil Murid

Tempoh

60 minit

Tajuk

: Pengaturcaraan

39 orang

pagi pagi

:
Subjek
S/K

Teknologi Maklumat & Komunikasi

: 1.0 Memahami Pengaturcaraan


: 1.3
1.4

S/P

Objektif

Menulis satu set arahan yang mengambarkan aktiviti harian.


Menulis satu set arahan bagi satu peralatan digital dalam melakukan
tugasan.
1.5
Membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara bagi menambah fungsi
sesuatu peralatan digital
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat :
1. Menulis satu set arahan yang mengambarkan aktiviti harian.
2. Menulis satu set arahan bagi satu peralatan digital dalam melakukan
tugasan.
3. Membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara bagi menambah fungsi
sesuatu peralatan digital

ABM

: Life wheel, sampul soalan, kertas mahjong, pen marker, stop watch, video

Penilaian

: Latihan pengukuhan dan pemerhatian guru serta hasil murid.

Aktiviti

1. Murid ditunjukkan dengan video penghasilan produk biskut.


2. Murid diminta menyatakan langkah-langkah menghasilkan produk tersebut
berdasarkan video yang ditonton.
3. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai tajuk P&P.
4. Murid akan diberikan kepada beberapa kumpulan.
5. Setiap kumpulan akan tampil ke hadapan dan memutar roda kehidupan.
6. Setiap kumpulan akan kembali ke kumpulan bersama dengan tugasan yang
terdapat di dalam sampul.
7. Setiap kumpulan akan mula menyusun langkah aktiviti harian dan set
arahan dalam komputer. Guru akan merekod waktu tugasan dilaksanakan.
8. Kumpulan yang paling pantas menyelesaikan tugasan, dikira sebagai
pemenang.
9. Murid diberikan latihan pengukuhan.
10. Murid dan guru membuat rumusan sesi P&P tersebut dan murid dikehendaki
menyatakan perasaan mereka dlam P&P tersebut.

Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

3 Anggerik
10:30
12.00

Bil Murid

Tempoh

90 minit

Tajuk

: Keselamatan (Berwaspada
selalu)

41 orang

pagi pagi

:
Subjek

Rabu

Hari

Bahasa Melayu

S/K

: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber.

S/P

: 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan


menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat


1. Meneliti dan memahami bahan grafik yang ditunjukkan dengan baik.
2. Bertutur menggunakan pelbagai jenis ayat dengan baik dan berintonasi.

EMK

KB : Menjanakan idea
Nilai murni : Berhati-hati, menjaga keselamatan

ABM

: buku teks, buku rujukan, buku aktiviti,

Penilaian

: Murid dapat berbual menggunakan kata panggilan yang betul dalam kehidupan
seharian dengan baik.

Aktiviti

1. Murid diberikan sehelai kertas A4, mereka dikehendaki menulis satu aktiviti
ketika cuti sekolah yang boleh menyihatkan tubuh badan mereka.
2. Murid dan guru berbincang mengenai aktiviti mereka tersebut.
3. Murid membaca bahan grafik yang terdapat dalam buku teks.
4. Murid dan guru berbincang mengenai bahan grafik tersebut.
5. Murid diminta membentangkan hasil penulisan mereka ketika sesi induksi.
6. Murid diberikan petikan dialog yang belum lengkap, mereka dikehendaki
melengkapkannya kemudian membacakannya di hadapan kelas dengan
intonasi dan sebutan yang betul.
7. Murid diberikan latihan pengukuhan.

Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

3 Anggerik
7:40
8.10

Hari

Khamis

Bil Murid

Tempoh

30 minit

Tajuk

: Pergerakan Berirama( Tepuk


Riang Ria / Merry Go Round)

41 orang

pagi pagi

:
Subjek

Pendidikan Jasmani

S/K

1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama.


2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut irama.

S/P

1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close,
schottische, polka, dan grapevine.
2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo.
Standard prestasi: B4D5E1

Objektif

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo lagu dengan baik.
2. Mengenal pasti pelbagai langkah mengikut tempo lagu yang didendangkan.

EMK

Nilai murni: patuh


EMK : kreativiti dan inovasi

ABM

: lagu, gambar, audio

Penilaian

: Pemerhatian daripada guru

Aktiviti

1. Murid melakukan senaman aerobic mengikut pergerakan guru sambil diiringi


dengan muzik.
2. Murid ditunjukkan dengan gambar pergerakan yang perlu dilakukan murid.
3. Murid akan dipanggil secara rawak menujukkan demonstrasi pergerakan
mengikut gambar.
4. Murid dibahagikan mengikut kumpulan kecil kemudia mereka melakukan
latihan pergerakan dalam kumpulan.
5. Murid beserta guru melakukan pergerakan langkah lurus mengikut tempo
lagu yang didendangkan.
6. Murid perlu mengubah pergerakan apabila lagu lain berkemundang
mengikut kreativiti mereka.

Refleksi

MINGGU 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

Rancangan Pengajaran Harian

5 Exora
8:10
9.10

Hari

Khamis

Bil Murid

Tempoh

60 minit

Tajuk

:keselamatan

29 orang

pagi pagi

:
Subjek

Bahasa Melayu

S/K

: 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

S/P

: 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber.

Objektif

EMK

pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan bahan grafik
yang diberi.
2. Membuat ulasan berdasarkan bahan grafik dengan baik.
Nilai Murni : Rasional
Ilmu : Pendidikan Jasmani
Strategi : Menyusun mengikut turutan

ABM

: buku teks, bahan grafik, bola.

Penilaian

: latihan pengukuhan dan pemerhatian guru.

1. Murid ditunjukkan dengan sebiji bola. Murid dan guru berbincang mengenai
bola tersebut.
2. Murid dikehendaki menyatakan langkah keselamatan ketika bermain bola.
3. Murid diminta untuk membaca bahan grafik yang terdapat dalm buku teks.
4. Murid dan guru berbincang mengenai bahan tersebut.
5. Murid diberikan bahan grafik yang lain kemudian mencatat maklumat
berdasarkan bahan tersebut dengan memindahkannya menjadi bentuk peta
ithink (carta alir).
6. Murid diminta untuk membuat ulasan mengenai bahan grafik yang diberi
dengan bimbingan daripada guru.

Aktiviti

Refleksi

MINGGU 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

Rancangan Pengajaran Harian

3 Anggerik
10:30
12.00

Hari

Khamis

Bil Murid

Tempoh

90 minit

Tajuk

: Keselamatan (Berwaspada
selalu)

pagi pagi

:
Subjek

41 orang

Bahasa Melayu

S/K

: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

S/P

: 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut konteks.

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat


1. Mengenal pasti kata kerja aktif transitif yang terdapat dalam petikan dengan
baik.
2. Membina ayat berdasarkan kata kerja aktif transitif yang dijumpai dengan
berstruktur dan lengkap.

EMK

KB : Mengenal pasti
Nilai murni : Berhati-hati, menjaga keselamatan diri

ABM

: buku teks, buku rujukan, buku aktiviti

Penilaian

: Latihan pengukuhan dan pemerhatian guru


1. Murid diberikan perkataan yang tidak disusun, murid secara rawak
dikehendaki menyusun perkataan tersebut menjadi satu perkataan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai perkataan tersebut dan
mengaitkannya dengan isi P&P.
3. Murid diminta untuk membaca petikan yang terdapat dalam buku teks.
4. Murid dan guru berbincang mengenai petikan tersebut.
5. Murid diminta melengkapkan petikan tersebut kemudian mengenal pasti
kata kerja aktif transitif.
6. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai kata kerja aktif transitif.
7. Murid membina ayat berdasarkan kata kerja aktif transitif yang dijumpai.
8. Murid diberikan kuiz berkenaan dengan isi P&P.

Aktiviti

Refleksi

MINGGU 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

Rancangan Pengajaran Harian

5 Exora
7:40
8.40

Hari

Jumaat

Bil Murid

Tempoh

60 minit

Tajuk

: keselamatan (keselamatan
kaki

pagi pagi

:
Subjek

29 orang

Bahasa Melayu

S/K

: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

S/P

: 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks dengan betul.

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat


1. Meneliti dan memahami petikan perbualan dengan baik.
2. Menggunakan kata nafi dan kata pembenar dalam perbualan seharian
dengan baik dan betul.

EMK

Ilmu : pendidikan jasmani


Nilai murni : Hemah tinggi

ABM

: buku teks, kasut, petikan.

Penilaian

: latihan pengukuhan dan pemerhatian guru


1. Murid ditunjukkan dengan sepasang kasut sukan (spike).
2. Murid dikehendaki mengeluarkan idea berdasarkan kasut tersebut.
3. Murid dikehendaki membaca petikan perbualan yang terdapat dalam buku
teks.
4. Murid dipanggil secara rawak untuk menceritakan secara ringkas mengenai
petikan perbualan yang dibaca.
5. Murid dan guru berbincang mengenai petikan perbualan tersebut.
6. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai kata nafi dan kata pembenar.
7. Murid diberikan latihan mengenai kata nafi dan kata pembenar.
8. Murid melengkapkan petikan perbualan dengan baik dan betul.

Aktiviti

Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

4 Amanah
11:30
12.00

Hari

Jumaat

Bil Murid

Tempoh

30 minit

Tajuk

: Mari belajar sejarah

38 orang

pagi pagi

:
Subjek
S/K
S/P

Objektif

Sejarah

: 1.2 Pengertian diri dan keluarga.


: 1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa.
1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.
K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas.
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
1. Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mereka mengikut garis masa
dengan baik.
2. Menyatakan peristiwa bersejarah yang pernah dilalui bersama keluarga
dengan baik dan tepat.

EMK

: Nilai murni: Kasih sayang, jujur

ABM

: buku teks, peta ithink

Penilaian

: latihan pengukuhan dan hasil kerja murid


1. Murid ditunjukkan dengan gambar perkembangan seorang bayi sehingga ke
tua.
2. Murid dan guru bersoal jawab mengenai gambar tersebut.
3. Murid diterangkan mengenai garis masa dan mereka dikehendaki
menjelaskan perkembangan diri mereka serta keluarga mengikut garis masa
yang diberi menggunakan peta ithink(carta alir).
4. Murid dipanggil secara rawak untuk membentangkannya di hadapan kelas.
5. Murid diberi masa selama 2 minit untuk memikirkan satu peristiwa bersejarah
yang dilalui oleh mereka dan keluarga.
6. Murid dipanggil secara rawak untuk menceritakan persitiwa bersejarah
tersebut dengan secara terperinci.
7. Murid diberikan latihan pengukuhan.

Aktiviti

Refleksi

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU 8

Tarikh

Kelas

:
:

Waktu

Hari

Jumaat

Bil Murid

Tempoh

90 minit

Bahasa Melayu

Tajuk

: Sekolah

Bahasa Melayu

Tajuk

: Keselamatan (berwaspada
selalu)

3 Anggerik
10:30
12.00

41 orang

pagi pagi

:
Subjek
:
Subjek
S/K

S/P

: 3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan


grafik dalam satu perenggan dengan betul.
:

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat


1. Mengenal pasti kata kerja aktif transitif yang terdapat dalam petikan dengan
baik.
2. Membina ayat berdasarkan kata kerja aktif transitif yang dijumpai dengan
berstruktur dan lengkap.

EMK

KB : Mengenal pasti
Nilai murni : Berhati-hati, menjaga keselamatan diri

ABM

: buku teks, buku rujukan, buku aktiviti

Penilaian

: Latihan pengukuhan dan pemerhatian guru


1. Murid diberikan perkataan yang tidak disusun, murid secara rawak
dikehendaki menyusun perkataan tersebut menjadi satu perkataan.
2. Murid dan guru berbincang mengenai perkataan tersebut dan
mengaitkannya dengan isi P&P.
3. Murid diminta untuk membaca petikan yang terdapat dalam buku teks.
4. Murid dan guru berbincang mengenai petikan tersebut.
5. Murid diminta melengkapkan petikan tersebut kemudian mengenal pasti
kata kerja aktif transitif.
6. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai kata kerja aktif transitif.
7. Murid membina ayat berdasarkan kata kerja aktif transitif yang dijumpai.
8. Murid diberikan kuiz berkenaan dengan isi P&P.

Aktiviti

Refleksi