Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A

(30 markah)

1. Penghasilan projek Tahun 6 menggunakan bahan logam dan __________________ .


A.
B.
C.
D.

plastik
bahan bukan logam
kayu kayan
bahan buangan

2. Antara bahan yang digunakan untuk penghasilan projek Tahun 6 ialah :


i.
ii.
iii.
iv.

cermin
polivinil klorida (PVC)
perspek
zink
A.
B.
C.
D.

i, ii dan iii
i, ii dan iv
ii,iii dan iv
i, ii, iii dan iv

3. Gerudi tangan digunakan untuk


A
B
C
D

menebuk lubang
memotong wayar
menjalur wayar
mengesan kebocoran elektrik

4. Antara berikut, bahan manakah bukan bahan projek?


A
B
C
D

5.

Kayu
Perspeks
Pahat
Aluminium

Menjadikan permukaan kayu lebih


menarik, cantik dan berkilat.
Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan
A kerosin
B kertas las
C turpentine
D syelek

6. Alatan yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur panjang kayu?
A
B
C
D

Sesiku L
Pita pengukur
Tali
Jangka lukis

7. Berikut adalah benar tentang ciri-ciri polivinil klorida (PVC)


i. plastik yang ringan
ii. keras
iii. rapuh
iv. kukuh
A.
B.
C.
D.

i, ii dan iii
i, ii dan iv
ii,iii dan iv
i, ii, iii dan iv

8. Polivinil klorida adalah tahan terhadap cuaca yang berubah-ubah, penebat yang baik,
legap dan ___________________.
A.
B.
C.
D.

boleh laras
boleh potong
boleh lentur
boleh lebur

9. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan legap?


A.
B.
C.
D.

Bahan yang tidak boleh lentur


Bahan yang boleh mengkonduksi elektrik
Bahan yang tidak ditembusi cahaya
Bahan yang boleh ditembusi cahaya

10. Perspeks ialah salah satu bahan dalam penghasilan projek Tahun 6. Apakah ciri-ciri
perspeks?
i. ringan
ii. keras
iii. tahan lama
iv. sukar dilentur
A.
B.
C.
D.

i, ii dan iii
i, ii dan iv
ii,iii dan iv
i, ii, iii dan iv

11. Apakah kepentingan menggunakan alatan tangan yang betul?


i. plastik yang ringan
ii. keras
iii. rapuh
iv. kukuh
A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. ii,iii dan iv
D. i, ii, iii dan iv
Soalan 12 dan 13 adalah berdasarkan Rajah 1.
X

Rajah 1
12. Apakah nama alat yang ditunjukkan di dalam Rajah 1 di atas?
A.
B.
C.
D.

Gergaji puting
Gergaji besi
Gergaji tangan
Gergaji lengkung halus

13. Apakah kegunaan alatan yang ditunjukkan di dalam Rajah 1 di atas?


A.
B.
C.
D.

memotong PVC dan perspeks


memotong logam nipis
memotong kayu dan papan tebal
membuat bentuk lengkung.

14. Apakah gergaji yang sesuai digunakan untuk membuat bentuk lengkung pada bahan nipis?
A.
B.
C.
D.

Gergaji puting
Gergaji besi
Gergaji tangan
Gergaji lengkung halus

Soalan 15 dan 16 adalah berdasarkan Rajah 2.

Rajah 2
15. Apakah alat yang ditunjukkan di dalam Rajah 2 di atas?
A.
B.
C.
D.

Gergaji Kerawang
Gergaji Rantai
Gergaji Mesin
Gergaji Automatik

16. Apakah kelebihan menggunakan alat di dalam Rajah 2 di atas?


A.
B.
C.
D.

Dapat memotong kayu yang besar.


Dapat memotong bahagian yang melengkung dengan cepat.
Dapat mengukir pelbagai bentuk dan corak hiasan pada kayu.
Dapat memotong banyak kayu dalam satu masa.

17. Bagaimanakah hendak menentukan saiz pahat?


A.
B.
C.
D.

Berdasarkan saiz pemegangnya


Berdasarkan panjangnya
Berdasarkan lebar mata pemotongnya
Berdasarkan lebar hulunya

18. Apakah jenis pahat yang biasa digunakan dalam penghasilan projek?
A.
B.
C.
D.

Pahat tepi serong


Pahat senget
Pahat rata
Pahat parut

19. Apakah alat yang boleh digunakan untuk memotong perspeks?


A.
B.
C.
D.

Gergaji tangan
Gergaji kerawang
Pahat
Pisau pemotong

20. Apakah kegunaan pistol pengokot di dalam penghasilan projek Tahun 6?


A.
B.
C.
D.

Untuk membuat hiasan pada projek


Untuk melekatkan bahan projek
Untuk mencantum dua bahan yang nipis dan lembut
Untuk menebuk lubang skru
4

21. Apakah bahan pengikat yang digunakan dalam projek Tahun 6?


i. tali
ii. getah
iii. dawai kokot
iv. rod perekat panas
A.
B.
C.
D.

i dan ii
i dan iii
ii dan iii
iii dan iv

22. Apakah sistem yang digunakan dalam mesin pengisar ais?


A.
B.
C.
D.

Motor dan takal


Takal dan tali sawat
Motor dan gear
Gegancu dan rantai

23. Apakah contoh kenderaan yang menggunakan takal dan tali sawat?
A.
B.
C.
D.

Kereta kabel
Lori
Basikal
Kapal selam

24. Motor memperoleh kuasanya daripada tenaga ____________________.


A.
B.
C.
D.

Suria
Elekrtik
Kinetik
Keupayaan

25. Sistem Elektromekanikal adalah gabungan elektrik dan ___________________.


A.
B.
C.
D.

magnet
gear
mekanikal
elektronik

26. Asas elektromekanikal adalah terdiri daripada:


i. mekanik dan elektik
ii. motor dan gear
iii. motor, takal dan tali sawat
iv. motor, gegancu dan rantai
A.
B.
C.
D.

i, ii dan ii
i, ii dan iv
ii, iii dan iv
i, ii, iii dan iv

27. Sistem pergerakan sebuah motosikal adalah?


A.
B.
C.
D.

Takal dan tali sawat


Motor, gegancu dan rantai
Motor dan gear
Motor, takal dan tali sawat

28. Apakah langkah pertama sebelum memulakan kerja penghasilan projek?


A.
B.
C.
D.

Mengenal pasti projek yang hendak dibina


Membuat lakaran
Mengukur dan menanda
Memotong benda kerja

29. Antara alatan yang digunakan dalam penghasilan projek Tahun adalah:
i.
ii.
v.
vi.
A.
B.
C.
D.

Pistol pengokot
Pistol perekat panas
Pisau pemotong perspeks
Gergaji kerawang
i, ii dan iii
i, ii dan iv
ii,iii dan iv
i, ii, iii dan iv

30. Apakah kriteria untuk memilih lakaran yang terbaik?


i.
ii.
iii.
iv.
A.
B.
C.
D.

menepati tema
mesra alam
mudah dibina
menjimatkan kos
i, ii dan iii
i, ii dan iv
ii,iii dan iv
i, ii, iii dan iv

Bahagian B
6

(30 markah)
1. Penghasilan projek Tahun 6 menggunakan bahan : a)_________________________
b)_________________________
(2 markah)
2. Tandakan betul ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang
salah.
1. Jarum tangan digunakan untuk memotong kain atau fabrik.
2. Jahitan kia boleh digunakan untuk membaiki kelim yang meretas.
3. Tapak penanaman sayur sesuai dibuat berhampiran dengan jalan raya.
4. Penyiram pokok boleh juga digunakan untuk menggembur tanah di batas.
5. Bagi mengawal serangan perosak, racun serangga perlu disembur pada sayur-sayuran.
6. Sayuran jenis daun ialah seperti timun, petola, labu dan peria.
7. Sayuran jenis akar ialah seperti sengkuang, keledek, lobak dan keladi.
8. Campuran medium penanaman terdiri daripada tanah loam, bahan organik dan pasir.
9. Merumput ialah aktiviti mencantas bahagian pokok yang rosak kerana serangan perosak.
10. Baja perlu ditabur setiap hari bagi memastikan pokok membesar dengan baik.

(10 markah)

3. Namakan alatan tangan dan bahan di bawah

(10 markah)
4. Padankan bahan pengikat dan pencantum dengan alatan tangan yang betul.

(8 markah)