Anda di halaman 1dari 3

CONTOH APLIKASI MODEL ASSURE DALAM RPH

Analyse Learners
( Analisis Pelajar)

i.
ii.
orang murid lelaki.

Murid tahun 4A.


14 orang murid perempuan , 20

iii.

Umur : 10 tahun

iv.

Kelas pertama daripada 13 kelas

bagi tahun 4.
v.

Pengalaman sedia ada :

Murid pernah menggunakan berus gigi dalam


kehidupan harian.

State Objective
( Nyatakan objektif /
hasil pembelajaran)

1.

Kognitif

Murid dapat menyatakan 2 cara menjaga


kebersihan pakaian dan diri.
Murid dapat menyenaraikan barang-barang yang
diperlukan untuk menguruskan diri dengan baik.

2.

Afektif

Murid menunjuk riak muka yang tersenyum semasa


melihat video Bangun Pagi.
Murid kelihatan seronok dengan mengangkat
tangan dan berdiri untuk memberi jawapan semasa
sesi soal jawab.

3.

Psikomotor

Murid bangun dan menyanyikan sambil


menggayakan perlakuan di dalam video Bangun Pagi
.

Select methods, media


and materials

i.
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran yang
digunakan

( Pilih kaedah, media

Kaedah perbincangan

dan bahan sumber)

Kaedah aural oral (dengar- tutur)

ii.

Media yang digunakan

Komputer riba

Tayangan video

Tayangan slaid

iii.
Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran
yang digunakan

Utilize media and


materials
(Gunakan media dan

Komputer riba

Tayangan video

Tayangan slaid

Bahan 2D dan 3D

i.
Tayangan video semasa di set induksi membantu
murid memahami gambaran sepenuhnya mengenai
perlakuan selepas bangun pagi.

bahan sumber)
ii.

Tayangan slaid puisi menggunakan teknik dengar-

tutur diaplikasikan oleh guru.

iii. Aplikasikan kaedah dan media pengajaran semasa


di set induksi, langkah 1 dan langkah 2 dalam
rancangan pengajaran harian sepenuhnya.

Require learner
participation
(Libatkan pelajar
dalam
pembelajaran)

Evaluate and Revise


( Nilai dan semak
semula)

i.
Murid terlibat secara aktif sejak dari awal
penglibatan. Sedari di set induksi, murid perlu
membuat pergerakan berdasarkan video yang
ditayangkan. Di langkah 2, murid perlu berbincang
untuk menyiapkan carta aliran.
ii.
Komunikasi 2 hala dan bekerjasama dalam
kumpulan masing-masing.
iii.

Langkah 1 : Pemusatan murid

iv.

Langkah 2 : Pemusatan bahan

i.
Membuat kesimpulan dan rumusan daripada
keseluruhan pembelajaran pada hari ini.
ii.

Membuat penutup sosial.