Anda di halaman 1dari 1

Sesorah Bahasa Jawa

Ikbar Fakhri Sadewa


IX D / 15

Assalamuallaikum wr.wb
Salam kasugengan serto karaharjan mugi tansah kajiwa ke sarira dhumateng
kula sedaya amin.
Para sesepuh ingkang kinabekten bapak kepala dusun ingkang satuhu
kinurmatan sanggyanipun warga dusun Kaliduren kalih ingkang tansah bagya
mulya.
Pramila naming dhumateng panjenengan kita sedaya tansah ngaturaken puji
syukur. Kula sedaya saget kempal wonten papan punika saperlu engeti dinten
ingkang ageng injih menika lahiripun bangsa Indonesia. Mugi mugi bangsa
Indonesia ingkeng sae.
Menika keparinga kula matur wonten ngarsa panjenengan sami. Mbok bilih
wonten atur kula katah kalepatan saestu kula nyuwun agungin samudra
pangaksami.
Waalaikumsalam wr.wb