Anda di halaman 1dari 5

HIKMAH PERBEZAAN

MAZHAB

Tegas berusaha menjaga keaslian dan


ketulenan ajaran agama dari dicemari faktorfaktor politik.

Berusaha menghidupkan ajaran Islam yang


ditinggalkan oleh peredaran zaman.

Menyusun dan membukukan ajaran-ajaran


Islam supaya ia dapat dipelajari oleh umat
sepanjang masa.

Niatnya

jujur dan menyadari akan


bertanggungjawab bersama.

Ikhtilaf

itu digunakan untuk mengasah otak


dan untuk memperluas cakrawala
berpikir.

Memberikan

kesempatan berbicara dengan


lawan atau pihak yang berbeza pendapat
dan bermuamalah dengan manusia lain
yang berkaitan kehidupan di sekitar mereka.

Tidaklah

menjadi tujuan para imam mazhab untuk


sengaja mengelompokkan umat Islam itu kepada
mazhab mereka saja.

Mengorak

kaedah-kaedah fiqh yang sistematik


untuk memudahkan umat Islam kemudian hari
mencari dan mengeluarkan hukum.

Perselisihan

pendapat di kalangan manusia adalah


lumrah. Dalam bab wuduk, misalnya, pengamal
mazhab Maliki yang tinggal di utara Afrika seperti
Mesir dan Sudan menganggap perbuatan
menggosok anggota wuduk adalah termasuk
rukun wuduk.

Hal

ini mungkin terjadi kerana keadaan


geografi negara tersebut yang berdebu
selain jumlah bekalan airnya yang terhad
berbanding di negara kita. Sedangkan
dalam mazhab Syafiie, menggosok
anggota wuduk adalah sunat.

Begitu juga persoalan najis dalam air.


Mengikut mazhab Maliki, sebaldi air yang
dimasuki tahi cicak dianggap tidak najis
jika tidak berubah warna, rasa dan baunya.
Oleh itu tahi cicak itu boleh dibuang dan air
itu masih dianggap air mutlak yang boleh
digunakan untuk bersuci.

Bagaimanapun,

al-Imam al-Syafie
mensyaratkan kadar air tersebut
mestilah sekurang-kurangnya dua
kolah. Barulah ia dianggap tidak
terkesan dengan najis tahi cicak itu.
Faedah kepada mujtahid iaitu
kemampuan membuat kesimpulan
hukum syarak yang berbentuk amali
daripada dalil yang terperinci.