Anda di halaman 1dari 1
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BARU BINTULU, JALAN KEMUNTING, 97000 BINTULU SARAWAK. TEL : 086334529 E-MEL : <asmkbarubintulu@yahoo.com Fax : 086334540 Kepada: Guru Pemimpin Kelab Pencinta Alam, SMK Baru Bintulu, Puan, Rujukan : Tarikh : 21 JANUARI 2016 KELULUSAN PENUBUHAN PERGERAKAN KELAB PENCINTA ALAM Merujuk surat tuan bertarikh 16 JANUARI 2016 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk menubuhkan PERGERAKAN KELAB PENCINTA ALAM adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai tarikh surat ini sehingga persatuan ini dibubarkan. 2. Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ................................. PUAN ROHANI BT HJ DAUD Pengetua, SMK Baru Bintulu, 97000 Bintulu, Sarawak. s.k. 1. PK Kokurikulum 2. Fail Kelab Pencinta Alam " id="pdf-obj-0-2" src="pdf-obj-0-2.jpg">

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BARU BINTULU, JALAN KEMUNTING, 97000 BINTULU SARAWAK.

TEL : 086334529 E-MEL : smkbarubintulu@yahoo.com Fax : 086334540

Kepada:

Guru Pemimpin Kelab Pencinta Alam, SMK Baru Bintulu,

Puan,

Rujukan

:

Tarikh

: 21 JANUARI 2016

KELULUSAN PENUBUHAN PERGERAKAN KELAB PENCINTA ALAM

Merujuk surat tuan bertarikh 16 JANUARI 2016 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk menubuhkan PERGERAKAN KELAB PENCINTA ALAM adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai tarikh surat ini sehingga persatuan ini dibubarkan.

2. Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

.................................

PUAN ROHANI BT HJ DAUD

Pengetua, SMK Baru Bintulu, 97000 Bintulu, Sarawak.

s.k.

1. PK Kokurikulum 2. Fail Kelab Pencinta Alam