Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA
TEMA

KESELAMATAN

TAHUN

5 TIGER

TAJUK

PANDUAN KESELAMATAN UNTUK MURID

MASA

7.40-8.40 PAGI

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.3

MEMBINA DAN MENULIS JAWAPAN PEMAHAMAN


BERDASARKAN SOALAN BERTUMPU DAN BERCAPAH
SECARA KRITIS DAN BETUL

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.

membina ayat berdasarkan soalan pemahaman yang bertumpu


dan bercapah.

ii.

menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman yang bertumpu


dan bercapah.

OBJEKTIF

1.

Murid menyanyikan lagu bertajuk Nasihat Ibu dengan irama Trek


tek tek.

2.

Murid membaca senyap dan memahami petikan teks pada paparan


skrin dengan bimbingan guru.

3.

Murid bersoal jawab dengan guru berkenaan isi petikan teks.

4.

Murid menggarisi isi petikan yang menjadi jawapan pada paparan


skrin dengan menggerakkan kursor.

5.

Murid menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang


gramatis berdasarkan petikan.

AKTIVITI

Pemulihan
Murid mengisi tempat kosong menggunakan perkataan yang diberi.
Pengayaan
Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
Ilmu : Sivik, Celik Kewangan
PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh


EMK : TMK
KB

: Menjana Idea, Mengecam

BCB : Bacaan Mentalis


BAHAN BANTU
BELAJAR

LCD, benda maujud, lembaran kerja

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

Murid membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan


pemahaman dengan betul.

Kemas kini 8 APRIL 2013-UBM&KM

REFLEKSI

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.


Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Kemas kini 8 APRIL 2013-UBM&KM