Anda di halaman 1dari 4

KESIHATAN

Seperti bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan kerajaan dan bidang-bidang


masyarakat yang lain, konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak boleh
dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah agama. Sifat penting konsep kesihatan
tamadun-tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya. Holistik di
sini bermakna suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi
oleh alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. Konsep holistik berdasarkan
idea bahawa segala-galanya yang wujud adalah saling berhubungan. Kesan besar
daripada konsep holistik bagi rawatan penyakit begitu mendalam. Mengubati penyakit
bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan
keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam
kehidupannya.
Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun, jelas bahawa teras kepada
konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamaduntamadun
tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan. Namun begitu, dalam persoalanpersoalan tertentu, terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan
yang harus kita fahami. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun
dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke
arah mewujudkan keharmonian sejagat. Kesimpulannya, mengetahui persoalan-persoalan
dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk
berinteraksi secara positif ke arah kehidupan
yang lebih saksama.
Begitu juga dengan usaha mencari formula untuk hidup lebih lama membawa penemuan
kajian kimia dan perubatan.
Namun demikian penemuan sains mereka tidak dijelmakan sebagai satu perkembangan
teknologi yang mampu meningkatkan lagi tamadun mereka. Keadaan ini ternyata benar
apabila China gagal menangani kemaraan Barat pada abad ke-19. Usaha-usaha
pemodenan mereka juga menemui kegagalan. Keadaan ini merupakan satu pengajaran
besar bagi China untuk maju ke hadapan bagi meningkatkan perkembangan tamadun
mereka.

Perubatan
Amalan perubatan Cina berkembang hasil daripada kaedah empirikal iaitu melalui
pemerhatian terhadap badan manusia dan beberapa jenis penyakit.
Amalan-amalan perubatan Cina dapat diperoleh dari karya-karya tulisan oleh pengamal
perubatan Cina.
Contoh: Inner Cannon (Nei Ching) , Metarial Medica (Pen Tsao Kang Mu)
Hasil karya ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa asing dan cukup berpengaruh di
negara-negara Asia Timur dan Eropah.
Rangka asas teori perubatan Cina tradisional ialah berdasarkan teori Yin dan Yang dan
juga teori lima elemen.
Perubatan
Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia
fizikal ini dan organ dalaman seperti hati, jantung, limpa, paru-paru dan ginjal adalah
secocok dengan lima elemen dalam alam semesta.
Dalam masyarakat cina, penyakit boleh dirawat melalui tiga cara iaitu :
Materia medica: menerusi rawatan secara pemberian bahan-bahan seperti herba dan
bahan galian
Moksibusi : cara perubatan yang menggunakan sumbu atau moksa yang dibuat dari
herba tertentu untuk dilekatkan.
Akupuntur: rawatan dengan memasukkan jarum pada tempat tertentu.
Materia medica (English: medical material/substance) is a Latin medical term for the
body of collected knowledge about the therapeutic properties of any substance used for
healing (i.e., medicines). The term derives from the title of a work by the Ancient Greek
physician Pedanius Dioscorides in the 1st century AD, De materia medica libre (
in Greek). The term materia medica was used from the period of the
Roman Empire until the 20th century, but has now been generally replaced in medical
education contexts by the term pharmacology.

Sejarah
Perkembangan bidang perubatan Cina telah bermula sejak 10 000 tahun dahulu. Amalan
perubatan Cina berkembang hasil daripada kaedah empirikal iaitu melalui pemerhatian
terhadap badan manusia dan beberapa jenis penyakit. Manakala kaedah akupuntur pernah
diamalkan oleh masyarakat Cina dengan menggunakan serpihan tulang yang ditajamkan
sebelum peralatan dicipta.
Namun Demikian karya teks klasik yang awal dan terpenting ialah Yellow Emperors
Classic of Internal Medicine. Ia disiapkan pada tahun sekitar 200 S.M. Buku ini
membincangkan mengenai teori dan falsafah perubatan Cina klasik. Selain itu juga ia
menumpukan soal kelebihan terapeutik dari akupuntur, herba, diet dan senaman.
Salah satu lagi karya terbaik dalam perubatan ialah Metarial Medica (Pen Tsao Kang
Mu) yang ditulis oleh Li shih-chen semasa Dinasti Ming. Karya ini merupakan sebuah
ensiklopedia yang menjelaskan mengenai 1,892 jenis perubatan. Hasil karya ini juga
telah diterjemahkan dalam bahasa asing dan cukup berpengaruh di negara-negara Asia
Timur dan Eropah.
Bidang perubatan Cina mempunyai perkaitan dengan konsep Yin dan Yang. Ini kerana
ketidakseimbangan kedua-dua unsur itu membawa kepada penyakit. Darah dikaitkan
dengan Yin dan nafas dikaitkan dengan Yang. Selain itu anggota badan manusia dikaitkan
kepada lima unsur iaitu hati dengan kayu, jantung dengan api, perut dengan tanah, paruparu dengan logam dan buah pinggang dengan air. Oleh itu dalam menyediakan ubat,
bahan-bahan yang diberi mesti sesuai dengan keunsuran anggota tadi.
Kaedah pertama adalah menerusi rawatan secara pemberian bahan-bahan seperti herba
dan bahan galian. Sehubungan dengan kaedah ini orang Cina telah membuat beberapa
kajian mengenai beberapa aspek tumbuhan. Oleh itu mereka berjaya menemui alkaloid
dalam efedia (sejenis sayuran) bagi mengubati penyakit asma atau lelah. Iodin dalam
rumput laut bagi mengubati penyakit beguk dan sebagainya.
Manakala cara kedua iaitu moksibusi merupakan cara perubatan yang menggunakan
sumbu atau moksa yang dibuat dari herba tertentu untuk dilekatkan.

Akupuntur
Akupunktur dan moksibusi merupakan temuan penting dari bangsa Cina dan berasal dari
kelompok suku-suku primitive.
Menurut kepustakaan kuno terdapat berbagai legenda mengenai asal usul akupunktur and
Moksibusi seperti legenda Fu Xi yang menciptakan teknik terapi dengan menggunakan
jarum yang terbuat dari batu, dan Huang Di yang menemukan akupunktur dan moksibusi.
Sesungguhnya legenda tentang Fu Xi dan Huang Di hanyalah gambaran dari kelompok
klan dari masyarakat primitif.
Dalam karya karya klasik yang berasal dari 2 000 tahun yang lalu, sering disebutkan
bahwa peralatan akupunktur terbuat dari batu yang diberi nama batu bian.
bahwa batu bian adalah peralatan kuno untuk perawatan luar dan dikenal dengan tiga
nama: 1. batu jarum. 2. batu bian. 3. batu berkepala panah.
sebuah jarum batu bian sepanjang 4,5 cm itemukan di reruntuhan jaman batu muda di
kota Duolon Mongolia Dalam.
pengobatan dengan jarum batu bian berasal dari pantai timur China dimana para
penduduknya hidup sebagai nelayan dan terapi panas berasal dari utara dimana orang
hidup dari beternak.
Dari jaman dinasti Han Timur (25-220 M) sampai dengan masa Tiga Negara (220-265),
muncul lagi suatu generalisasi dan rangkuman pengobatan dan farmakologi tradisional
China.
Selama masa Dinsti Jin dan Dinasti Utara dan Selatan (265-581) terjadilah kekacauan
akibat perang. Para tabib menyarankan terapi akupunktur dan moksibusi dikarenakan
sangat cocok untuk masa yang kacau balau itu sedangkan orang China rata-rata mengenal
sedikit banyak tentang moksibusi.
elama masa dinasti Sui (581-907) dan Tang (618-907), China mengalami kemakmuran
ekonomi dan budaya dalam system masyarakat feudal
Pada masa Lima Dinasti (907-960), Dinasti Liao (916=1125), Dinasti Song (960-1279),
Dinasti Jin (1115-1234) dan dinasti Yuan (1206-1368) perkembangan teknik percetakan
meningkatkan jumlah kepustakaan medis dan mempercepat pertumbuhan ilmu
pengobatan dan parmakologi China.