Anda di halaman 1dari 1

Skynda, skynda!

35 000 besökare sett utställ-


ningen, kanske för det där ljuset Ny museibutik hemlösa konsthantverkare som
slängts ut från konkursade
h I helgen är sista chansen att som finns i den mörkaste bild. h För två år sedan stängde Röhs- Bohusslöjd får plats i lokalen?
se den fantastiska Lars Lerin- För den som vill få en genväg in i ska designbutiken på museet. På Bland alla kedjor som öppnar
utställningen på Borås konstmu- måleriet ordnas visningar lördag, tisdag öppnar man igen, fast denna butiker i stan behövs utrymme för
seum. Folkets kärlek till denne söndag klockan 12.30 och gång i egen regi och med produkter fler unika ting som speglar Göte-
värmländske akvarellmålare har 15.00. Utställningen stänger på specialdesignade för museet. borgs och Bohusläns själ och
inneburit publikrekord, hittills har söndag klockan 17. Det sista ljuset. Kan man hoppas på att även de hjärta. INGRID NORRMAN

reglerna, hade också skaffat en professionellt.


biljett. Och Brasse gav sin ex- Om till en exempel kypare ber
trabiljett till mig.
Att med några timmars
om en autograf kan stjärnan
blixtsnabbt växla över till sitt
varsel hitta ett ställe som hyr ”game face” och bli ”vem det nu
ut smoking var i Los Angeles är som kyparen vill att de ska
lika enkelt som hitta en 7- vara”.
Johans porträtt
Eleven i Stockholm. När jag

jag bredvid den kände


När stjärnorna under galans
provade ut min smoking stod gång gick ut i foajén – där de var
utom synhåll för kameror och
popartisten som senare upp- media – kunde man se hur de
trädde på galan.
Efter att ha gjort entré på den
bytte ansikten.
Jag såg den unge geniförkla-
gör succé i London
röda mattan reagerade jag lika- rade regissören se fullständigt h En 23-åring från Troll-
dant som alla andra. Jag blev förkrossad ut när han inte fick hättan gör succé som
stående där som fastfrusen, sin stayett för bästa ma- porträttmålare i London.
med gapande mun, och nus. Han satt och h I höst visas hans verk i
stirrade på de sfinxstora hängde med huvu- tunnelbanan i Stockholm.
guldstatyetterna, samti- det i en trappa sam-
digt som högst verkliga tidigt som hans flic- Johan Andersson från Trollhät-
gudabilder omringade kvän, den kritiker- tan orsakar uppståndelse i
mig. hyllade popstjär- Londons konstvärld. Den 23-
Illusionen bröts nan, försökte trösta årige porträttkonstnären blev
dock snabbt av vak- honom. rekordung finalist i ansedda
ter med Jag stod bredvid BP Porträttpriset härom året
hörsnäckor som den stora ac- och hans porträtt både berör
snabbt skiljde ut tionstjärnan som såg och upprör sina betraktare.
vilka som var väldigt ensam ut – Jag vill utmana fördomar,
Zadie Smith. Foto: JAN DÜSING
utfyllnad på när han väntade säger han.
röda mattan på sin kompi-
Tänk om man


och väste: sar. Redan som 14-åring upptäckte
”Keep moving, skrev en hel Johan oljefärger och började
keep moving”. Dagen efter ga- måla. Hans porträtt av den
Under den artikel om Oscargalan lan, på väg brittiske målaren Lucian
tre och en halv utan att nämna en enda hem, ser Zadie Freud fick nästan den dåva-
timme långa Smith ett be- rande bildläraren att trilla av
ceremonin är kändis vid namn?” Vad kant ansikte på stolen.
det ingen som skulle hända då? flytplatsen. Det Sedan dess har tonåringen
kan eller vill är hennes för- kommit en lång bit på vägen;
sitta kvar på sin stol hela tiden. fattarkollega, Bret Easton Ellis, Hans verk har blivit utställda
Den som under de 90 sekun- bland annat känd för att han i på prestigefyllda London och
der långa reklamavbrotten väl- boken Glamorama namndrop- Edinburgh National Portrait Porträtt som både berör och upprör. Johan Andersson från
jer att gå ut på toaletten, eller par över 50 kändisar på bokens Galleries. År 2008 tilldelades Trollhättan kom trea i ansedda BP Porträttpriset häromåret
till någon av barerna, hinner fem första sidor. han Jerwood Contemporary och gör succé i Storbritannien med sina målningar som
inte tillbaka innan direktsänd- Zadie Smith kommer på en Painters Prize. utmanar fördomar. Foto: EMMA WIESLANDER
ningen fortsätter igen. idé som hon vill testa på Bret Barcelona, Basel, Paris,
För att det inte ska se tomt ut Easton Ellis: ”Tänk om man New York, Chicago och Miami finns mitt ursprung och jag mer att mynna ut i en utställ-
när kamerorna sveper över par- skrev en hel artikel om Oscarga- är andra städer där Johans tänker alltid på det, att vad ning i vår.
ketten, har arrangörerna därför lan utan att nämna en enda kän- kontroversiella målningar som än händer är det där jag Men kommer du någonsin
kallat in ”seat fillers”. dis vid namn?” Vad skulle gjort avtryck. Målningarna av har mina rötter, säger han på att återvända till Sverige?
Ett par dussin män i smoking hända då? Vore inte det avmysti- vänner och människor han påtaglig västgötska. – Min plan är att flytta till
och kvinnor i galaklänningar, fierande? möter under sina resor run- Pappa var snickare och en Stockholm inom ett år, säger
de flesta unga filmstudenter på Men innan Zadie Smith hin- tom i världen säljer med start- stor inspiration. Han ritade Johan. Jag känner mig fortfa-
UCLA, står beredda i kulisserna ner berätta om sin idé försvin- pris från £5000 (cirka 56 000 ofta seriefigurer och karvade rande hemma i Sverige och en
för att sedan springa och sätta ner Bret Easton kronor). träfigurer tillsammans med dröm jag har är att represen-
sig på de stolar när Stjärna X el- Ellis i väg i en sin son. Även tera ett svenskt
ler Stjärna Y går och kissar. taxi. Medan upphetsande konstkri- mamma, ur- galleri på
The show must go on. Vad tiker skriver spaltmetrar i de sprungligen Frieze Art Fair,
som händer förblir den glitt- nationella tidningarna The från Sri Lanka, en internatio-
rande Hockney-ytan obruten. Times, The Guardian och är kreativ. nell konst-
Jan Gradvall London Evening Standard, tar mässa som
På ett cocktailparty noterar Za- kulturen@gt.se Johan själv framgången med Som åttaåring äger rum varje
die Smith hur filmstjärnor kan FOTNOT. Oscargalan direktsänds på ro. kom Johan till höst i Londons
växla ansiktsuttryck: Kanal 9 natten mellan söndag och – Jag har alltid varit intres- England. Det Regent's Park
de har ett privat ansikte och ett måndag med start klockan 00. serad av människor. Det finns var en rejäl om- där över 150
en historia bakom varje män- ställning för en samtida konst-
Ingenting är längre en hemlighet niska och det fascinerar mig.
Den kreativa processen är
pojke som
vuxit upp i de
gallerier repre-
senteras.
h För drygt en månad upprensning i byn nästan andlig, och min västgötska sko- ”Untitled” kallar Johan
sedan skar sig brun- Qatanah att ta hand om kristna tro har stor betydelse garna och des- Andersson denna olja på duk. Redan i höst
såsen på den mediala först. Bekanta slog larm för mitt arbete; jag känner att sutom nyligen kommer Jo-
kokplattan och delade till det militära och ope- jag har fått ett kall här i livet. förlorat sin pappa i cancer. hans konst att synas på bill-
upp den svenska jour- rationen fick ställas in. – Det var en omvälvande tid boardaffischer i Stockholms
nalistkåren i två osande Se det som ett första Vi träffas i Johans ateljé i och jag minns hur jag blev re- tunnelbanor. Artbelow, ett
enheter: de som försva- skälvande steg på vägen South Bermondsey i London. tad över min svenska bryt- Londonbaserat företag, som
rade Björn af Kleens till fred. I de sociala Efter examen vid den välre- ning i skolan. under en femårsperiod har vi-
citerande av bekantas mediernas genomskin- nommerade skolan Central – En del av mig var arg sat verk av över 800 interna-
Facebookstatusar på Expressens liga tidevarv går nu inte ens Saint Martins College of Art också, för jag kunde inte för- tionella konstnärer på tunnel-
kultursidor och de som deklare-
rade sitt gränslösa förakt över
en sekretessklassad militär
operation att hemlighålla. G and Design 2008
flyttade Johan
stå att min pappa hade tagits banor runt om i världen har
ifrån mig. Det skulle ta många knutit Johan till sig.
såväl tilltag som person.
I Israel har dock en oförsiktig
Osloavtal, sex års decen-
niers fruktlös diplomati och
Kulturen i morgon: söder om staden
tillsammans med
år innan den ilskan vände. Johans porträtt har redan
Men som 19-åring hade jag en synts på South Kensington
statusuppdatering fått konflikt-
hämmande effekt.
fåfänga förhoppningar om
en fredlig lösning på
BIRGITTA andra nyutexa-
minerade konst-
stark upplevelse och har nu
släppt in Gud i mitt liv.
och Baker Street tunnelba-
nestationer i London.
På väg till Västbanken medde-
lade nyligen en israelisk soldat
Mellan-östernkonflikten
förverkligas just nu på ett
STENBERG närsvänner.
– Men det är i
Att resa är en viktig del av
Johans konstnärskap och i da-
Emelie Krugly
på Facebook att han hoppades
vara hemma lagom till vecko-
digitalt kontaktknytarforum
nära dig.
SKRIVER Trollhättan jag garna spikades en månads LÄS MER
kulturen@gt.se

slutet igen. Han hade bara en JOHAN HILTON SPALTEN hör hemma, där resa till Los Angeles som kom- www.johanandersson.com

Minat Terkait