Anda di halaman 1dari 2

Sayatan melintang akar mentimun

A
Q
B

D
E

Keterangan :
A= Metaxylem
B= Protoxylem
C= Floem
D= Epidermis
E= Korteks
F= Endodermis
G= Prokambium
Tipe endarkh
Deskripsi :
Gambar di atas ialah gambar sayatan melintang pada akar mentimun. Setelah
diamati secara seksama , pada berkas pembuluh yang dimana proses perkembangan
tumbuhan ini mengalami pertumbuhan primer.

Jaringan pembuluh primer berasal dari

prokambium. Prokambium dibentuk terus menerus di dekat meristem apeks. Xilem Primer
terdiri dari protoxilem dan metaxilem. Protoxilem yang dibentuk terlebih dahulu sedangkan
pembentukan dan pendewasaan metaxilem terjadi kemudian. Bila diamati secara seksama
protoxilem menduduki tempat yang khas dalam struktur jaringan pembuluh primer.

Pada sayatan melintang akar mentimun tersebut ,protoxilem letaknya lebih dekat
dengan empulur, sedangkan metaxilem berada pada lebih ke arah luar. Dan tipe seperti inilah
yang termasuk dalam tipe endarch.
Fungsi utama dari floem yakni sebagai alat translokasi zat hara organik hasil
fotosintesis ke arah bawah dan juga ke bagian tumbuhan

dibawah tanah, maka

perkembangan floem jelas sangat penting dalam membantu aktivitas meristem. Seperti
xilem , floem juga terdiri dari berbagai unsur penyusun. Floem primer pada sayatan
melintang akar mentimun ini berkembang dari prokambium. Unsur dari penyusun floem
primer terdiri dari unsur tapis ( sel tapis atau pembuluh tapis ), sel albumin atau sel
pengiring , sel sklerenkim ( serat dan sklereid ) floem dan parenkim floem.
Epidermis ialah lapisan yang berada paling luar pada sayatan melintang akar
mentimun ini. Susunan dari lapisan epidermis ini semuanya menunjukkan tanda yang sama
yakni antara satu sel dengan yang lain rapat dan membentuk bangunan padat tanpa ruang
antar sel. Korteks pada akar mentimun ini tepat terletak dibawah epidermis yang tersusun
oleh sel-sel parenkim. Pada tumbuhan monokotil seperti mentimun ini korteks terdiri dari selsel parenkim dan skelerenkim. Lapisan endodermis pada sayatan melintang akar mentimun
ini terdiri dari satu lapis.

Anda mungkin juga menyukai