Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN B

A. Tandakan (/) pada benda hidup dan (X) pada benda bukan
hidup.

B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

(10 MARKAH)

Telinga

Kaki

Tangan

Mata

Hidung

11.
13.
12.

14.

15.

(5 MARKAH)

B. Padankan gambar dengan jawapan yang betul.

Contoh
ayam

18.

ikan

siput

19.

16.

katak
20.

17.

rama-rama

ular

(5 MARKAH)

C. Tuliskan nama haiwan berdasarkan gambar.

21.

22.

s_p_ t
23.

i _ _k
24.

k a _ b i _g

t i _ _ s
(4 MARKAH)

D. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. (4 MARKAH)

E. Bulatkan bahagian tubuh yang digunakan untuk :

29.

30.

31.

32.

melihat

menghidu

merasa

menyentuh

33.

mendengar

34.

berjalan

(6 MARKAH)
F. Pilih dan tuliskan jawapan yang sesuai dengan ciri-ciri benda
hidup. (6 MARKAH)

membesar

membiak

bernafas

air

bergerak

makanan

35.

36.

37.

38.

39.

40.