Anda di halaman 1dari 10

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

A. Perhatikan rajah berikut. Tuliskan DERIA yang digunakan untuk


mengenal pasti setiap rangsangan yang diberikan.

( 8 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

B. Kelaskan objek berikut ke dalam kumpulan yang betul.

( 8 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

C. Tuliskan ukuran
disediakan.

ketinggian

murid-murid

dalam

jadual

yang

( 4 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

D. Tuliskan jawapan pada tempat kosong berdasarkan gambar.

( 8 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

E. Tuliskan pemerhatian dan inferens bagi penyiasatan berikut selepas


beberapa hari.

( 6 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

F. Ramalkan apa yang akan berlaku pada haiwan berikut selepas


seminggu.

( 2 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

G. Lengkapkan carta palang di bawah untuk menunjukkan ketinggian


anak pokok berdasarkan keputusan yang diberikan dalam jadual.

( 4 Markah )

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

H.Padankan alat pengukuran dengan fungsinya yang betul.

( 4 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

I. Tandakan ( ) pada cara mengendalikan specimen dengan betul,


dan ( X ) pada cara yang salah.

( 6 Markah )
KERTAS SOALAN TAMAT

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 3 2015

@NFM

1
0