Anda di halaman 1dari 2

Tunjang Perkembangan Fizikal Dan Estetika

Standard Pembelajaran
(KTI 1.1.1) Mengenal bahan yang
diperlukan untuk menghasilkan sesuatu
karya contohnya berus dengan
bimbingan guru.

Pengumpulan Data
Lembaran Kerja (guntingan dan
tampalan)

(KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang


diperlukan untuk menghasilkan sesuatu
karya contohnya berus.

Lembaran kerja ( mewarna gambar /


tandakan gambar)

(KTI 1.1.3) Memilih pelbgai bahan yang


sesuai dalam penghasilan karya.

Lukisan ( aktiviti catan- mengecap


menggunakan tangan

(KTI 1.1.4) Memanipulasi bahan secara


kreatif untuk penghasilan karya dengan
bimbingan.

Lukisan (aktiviti menyurih)

(KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam


ruang tertentu.

Lembaran Kerja ( gurisan)

(KTI 1.2.1) Menyurih (trace) rupa


geometrik, segitiga, bulat, segiempat,
bujur.

Lembaran Kerja ( aktiviti menyambung


garis putus-putus dan menekap)

(KTI 1.2.2) Melukis rupa organik ( rupa


yang tidak mempunyai garisan yang
tepat dan selari ) contoh bunga, koma,
awan

Lukisan (lakaran bebas mengikut


imaginasi)

(KTI 1.2.3) Menghasilkan karya kreatif


yang mudah melalui pelbagai aktiviti
menggambar.

Lukisan ( aktiviti tiupan)

(KTI 1.2.4) Membuat corak dan rekaan


yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

Lukisan (aktiviti resis)

(KTI 1.2.5) Menghasilkan bentuk binaan


yang mudah melalui pelbagai aktiviti.
(KTI 1.2.6) Melukis rupa bentuk
geometrik iaitu segitiga, bulat,
segiempat, bujur.

Hasil binan ( Kotak terbuang)

(KTI 1.2.7) Menghasilkan karya


mengikut kreativiti sendiri melalui
pelbagai aktiviti menggambar.

Lukisan ( gosokan / cetakan contoh


dahan pisang)

Lukisan ( menekap/ menyambung titik/


meniru lukisan)

(KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan


mengikut kreativiti sendiri melalui
pelbagai aktiviti dengan bimbingan.
(KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan
mengikut kreativiti sendiri melalui
pelbagai teknik dengan bimbingan.
(KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang
menggabungjalinkan pelbagai teknik
menggambar.

Lukisan (resis)

Lukisan (kolaj)

Lukisan (gurisan, percikan)