Anda di halaman 1dari 8

Form 1 Science

Chapter 4

TINGKATAN 1 BAB 4
KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI

4.1

Sumber-sumber di bumi
1.

Benda hidup memerlukan sumber-sumber di bumi untuk terus hidup.

2.

Contoh-contoh

sumber

semulajadi

adalah

seperti

udara,

____________,

____________, ______________, _________________, ___________


4.2

Unsur, Sebatian dan Campuran


1.

perbezaan ciri-ciri antara unsur, sebatian dan campuran


Ciri-ciri

Unsur

Diperbuat daripada

Sebatian

Campuran

Hanya jenis

. atau lebih Dua atau lebih jenis

Atom sahaja

atom

sebatian atau atom

Contoh-contoh

Bagaimana

ia Secara semulajadi

terbentuk?
Kebolehan

secara Bergabung

k
untuk Tidak boleh

dipisahkan
Perubahan

Bergabung

penyediaan

f.

Kaedah kimia seperti Kaedah Fizik seperti


elektrolisis

semasa Tidak

secara

penyejatan,

penapisan
Haba diserap atau Tiada perubahan
haba dibebaskan

Kaedah untuk memisahkan komponen-komponen dalam sesuatu campuran.

Caliphs Education Hub

Form 1 Science
Chapter 4

penapisan

Untuk memisahkan campuran pasir dan air

Menggunakan magnet

laut/ air
Untuk memisahkan campuran serbuk besi

penyejatan

dan sulfur
Untuk memisahkan campuran garam dan
air
Perbezaan antara logam dan bukan logam
Unsur
Logam

Bukan logam

Keadaan fizikal pada suhu bilik


Rupa

Permukaan

Pengaliran/ konduktor haba


Pengalir haba yang
Pengalir haba yang

Pengaliran/ konduktor elektrik

Permukaan

Pengalir elektrik yang

Pengalir elektrik yang

..

..

Kekerasan
Takat lebur

4.3

Kepentingan kepelbagaian sumber-sumber di bumi


1.

Udara mengandungi .. untuk proses respirasi.

2.

Tumbuhan hijau menggunakan dan air untuk berfotosintesis.

Caliphs Education Hub

Form 1 Science
Chapter 4

3.

Tanah membekalkan tumbuhan dengan .. dan air.

4.

Gas asli digunakan untuk

Makna pemeliharaan dan pemuliharaan sumber-sumber di bumi


Pemeliharaan : usaha untuk mengekalkan sumber semulajadi dalam keadaan
asal atau

dalam keadaan yang baik seperti hutan simpan, taman Negara atau

taman marin
Pemuliharaan : menggunakan sumber bumi dengan bijak dan tidak membazir

Kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber-sumber di bumi :


a. Kitar semula kertas akan mengurangkan penebangan pokok-pokok.
b. Pemuliharaan air yang bersih akan menangani masalah kehabisan air.

Amalan 3R Reduce (mengurangkan), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (kitar semula)

1. Rajah 1 menunjukkan susunan zarah-zarah tiga jenis jirim yang berlainan iaitu P, Q and R.

Caliphs Education Hub

Form 1 Science
Chapter 4

Rajah 1
(a) Labelkan P, Q and R dengan perkataan di bawah.
Campuran

Sebatian

Unsur
[3 marks]

(b) Sesuaikan campuran dan cara memisahkan komponen-komponen di dalamnya.


Method of separation

MIxture

Melalui penyulingan

Petrol dan air

Tarikan magnet
Sulfur and serbuk besi
Dengan menggunakan corong
pemisah
Pasir dan air
Melalui penurasan

[2 marks]
2. Rajah 2.1 menunjukkan aktiviti dijalankan oleh seorang murid menggunakan serbuk sulfur
dan serbuk besi.

Caliphs Education
Hub
Serbukbesi

Serbuk sulfur
Rajah 2.1

Form 1 Science
Chapter 4

(a) Bahan M terbentuk apabila serbuk besi dan sulfur dicampurkan.


Apakah M?

[1 mark]
(b) Apakah cara untuk memisahkan campuran serbuk besi daripada serbuk sulfur dalam M?
..
[1 mark]

Rajahbaru,
2.2 N telah terbentuk. Apakah N?
(c) M dipanaskan seperti di atas dan bahan

[1 mark]
(d) Nyatakan dua ciri-ciri bahan N.
(i) .
(ii) .
[2 marks]
(e) Nyatakan satu perbezaan bahan M dan bahan N.

[1 mark]
3. Rajah 3 menunjukkan beberapa sumber terdapat di atas Bumi.

Caliphs Education Hub

Form 1 Science
Chapter 4

SUMBER DI BUMI

R .

P: .

Q .
Rajah 3
(a) Namakan sumber P, Q and R dalam Rajah 3.
[3 marks]
(b) Nyatakan satu kepentingan
R: .
Q: .
[2 marks]
(c) Tumbuhan memerlukan R untuk hidup. Namakan sumber lain yang diperlukan oleh
tumbuhan untuk hidup.
..
[1 mark]

4. Rajah 4 menunjukkan cara-cara untuk mengasingkan campuran.

Caliphs Education Hub

Form 1 Science
Chapter 4

P:

Q: .

R:

Rajah 4
(a) Labelkan P, Q and R dalam Rajah 4 menggunakan perkataan berikut.
Penyulingan

Corong pemisah

Penurasan
[3 marks]

(b) Suaikan P, Q, and R dengan kegunaannya.


Method
P

Use
Memisahkan cecair daripada larutan

Memisahan dua cecair yang tidak boleh


bercampur

Mengasingkan pepejal daripada cecair

[3 marks]
(c) Bagaimana garam diambil dari air laut?

[1 mark]
5. Rajah 5.1 menunjukkan tiga sebatian berbeza, P, Q dan R.

Caliphs Education Hub

Form 1 Science
Chapter 4

Air

Wayar
kuprum

Tana

Rajah 5.1
(a) Labelkan P, Q and R dengan perkatan berikut.
Campuran

Sebatian

Unsur
[3 marks]

(b) Berdasarkan Rajah 5.1, yang mana hanya boleh dipisahkan secara kimia?

[1 mark]
(c) Kuprum adalah sejenis logam. Nyatakan satu ciri logam.

[1 mark]
(d) Rajah 5.2 menunjukkan susunan zarah bahan K dan L.

K
Rajah 5.2
Beri satu contoh bahan K dan L.

(i) Bahan K:
(ii)Bahan L:..
[2 marks]

Caliphs Education Hub