Anda di halaman 1dari 22

SMKDP

RPT/T4/ PM/ 2015

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Empat 2015


[ Semester 1 ]
MINGGU

BP 1:
Perkembangan Diri

1
2
Minggu
2&3
( 12/1-16/1)
(19/1 -23/1)

Kandungan Akademik

Objektif /
Aktiviti Pembelajaran / KBAT
Hasil Pembelajaran
PENANGGUHAN PERSEKOLAHAN AKIBAT BANJIR (5/9 9/1/15)

Tajuk / I-THINK

Minggu Pendedahan HSP, Bidang Pembelajaran P.Moral T4 dan Format Peperiksaan SPM
BP 1.1 Kepercayaan
Kepada Tuhan
Keyakinan wujudnya
Tuhan sebagai pencipta
alam dan mematuhi
segala suruhan-Nya
berlandaskan pegangan
agama masing-masing
selaras dengan prinsip
Rukun Negara.

Manusia diamanahkan untuk


mengurus alam dan penghuninya.
Peranan dan tanggungjawab sebagai
satu amanah.
Sikap bertanggungjawab
terhadap setiap tindakan untuk
kesejahteraan diri dan orang
lain.
Perlakuan yang baik perlu
dilakukan oleh setiap individu.

1.

Menerima hakikat
bahawa manusia
dipertanggungjawab
menjaga dan
melindungi alam dan
penghuninya.

2. Rujuk juga objektif


Unit 1 dalam Buku
Teks.

i. Mengkaji kesan tindakan manusia


menguruskan alam terhadap
penghuninya.
- Bencana alam
- Pencemaran
ii. Membincangkan kata-kata hikmat
yang bertemakan manusia dan
alam daripada Kung Fu Tze, Lao
Tze dan Thirukural.
iii. Menonton tayangan video
bertemakan tanggungjawab
terhadap Tuhan dan pembalasan
Tuhan terhadap setiap tindakan
manusia
iv. Rujuk juga aktiviti Buku Teks
Unit 1
-

Unit 1
Kesejahteraan Alam
Tanggungjawab
Bersama
PETA I-THINK
Peta bulatan

Peta pelbagai alir

Menjelaskan kewajaran sikap


manusia yang merosakkan
alam ciptaan Tuhan. (KBAT)
Peta Buih

Minggu
4
26/1-30/1

Minggu
5
2/2-6/2

BP 1.2 Amanah
Sikap
bertanggungjawab
yang boleh
menimbulkan
kepercayaan dan
keyakinan orang lain.

BP 1.3 Harga Diri


Keupayaan dan
keyakinan diri agar
mampu memulia dan
menjaga maruah diri
dalam kehidupan.

Sikap amanah sebagai pegangan


hidup.
Amalan amanah dalam kehidupan
Amalan slogan Bersih,Cekap
dan Amanah dalam setiap
tugas dan tanggungjawab.
- Jentera pentadbiran
- Kegiatan politik
Amalan amanah mengikut
perspektif agama.
- Islam
- Buddha
- Hindu
- Kristian
- Sikh.

1.

Kecemerlangan tunggak
kehidupan

1.

Penentuan matlamat hidup yang


diingini.
Matlamat untuk mencapai
kesejahteraan hidup.
- Berjaya
- Bahagia
Pengiktirafan masyarakat
kepada individu yang
mempunyai harga diri
- Sokongan
- Galakan

Memahami
pentingnya amalan
amanah dalam jentera
pentadbiran dan
kegiatan politik

2. Rujuk juga objektif


lain Unit 2 dalam Buku
Teks.

i. Mengadakan forum bertajuk


Bersih Cekap dan Amanah
dalam pentadbiran kerajaan dan
kegiatan politik.
ii.Membincangkan amalan amanah
mengikut perspektif agama.
iii.Mengumpul maklumat dan
berbincang tentang cara
membanteras rasuah
iv.Mengumpul petikan-petikan dari
akhbar yang berkaitan dengan keskes rasuah.
v.Rujuk juga aktiviti Buku Teks
Unit 2.
-

2.

Menentukan
matlamat yang
diingini untuk
mencapai
kesejahteraan hidup.
Rujuk juga objektif
Unit 3.

Unit 2
Amanah Pegangan
Hidup Kita
PETA 1-THINK
Peta bulatan

Peta pelbagai alir

Memberi pendapat tentang


kes-kes rasuah yang berlaku.
(KBAT)

i.Menyusun dan membincangkan


matlamat hidup yang diingini
mengikut keutamaan.
ii.Perbincangan berkumpulan tentang
aktiviti penyelesaian masalah sosial
remaja

Unit 3
Remaja
Bermatlamat,
Hidup Cemerlang
PETA I-THINK
Peta bulatan

ii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks


Unit 3.
-

Meramalkan kesan jangka


panjang jika pelajar tidak
merancang matlamat hidup
akan datang. (KBAT)

Peta pelbagai alir

Minggu
5
2/2-6/2

BP 1.4
Bertanggungjawab
Kesanggupan diri
seseorang untuk
memikul dan
melaksanakan tugas
serta kewajipan dengan
sempurna.

Pengurusan masa tanggungjawab


setiap insan.
Pengurusan masa meningkatkan
daya produktiviti diri.
Pengurusan masa secara
bijaksana
- Perancangan masa belajar
- Perancangan masa untuk
aktiviti kokurikulum.
- Perancangan masa untuk
keluarga
- Perancangan masa untuk
diri
(beristirehat dan hobi)

1.

2.

Merancang
pengurusan masa
secara bijaksana
dengan penuh
tanggungjawab.
Rujuk juga objektif
Unit 4.

i. Membina jadual pengurusan


masa mingguan.
ii. Menghasilkan statistik tentang
pengagihan masa.
Contoh : graf/carta.
ii. Menyediakan senarai
perbelanjaan untuk masa depan
iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks
Unit 4.
-

Menjelaskan kesan tidak


merancang aktiviti harian.
(KBAT)

Unit 4
Masa Tidak
Menunggu Kita
PETA I-THINK
Peta bulatan

Peta Buih Berganda

Peta pelbagai alir

Minggu
6
9/2-13/2

BP 1.5 Hemah Tinggi


Beradab sopan dan
berbudi pekerti mulia
dalam pergaulan
seharian.

Amalan berhemah tinggi pemangkin


tindakan yang bijaksana.
Tindakan yang bijaksana melalui
pendekatan berhemah
Ramah mesra tanpa mengira status
Usaha menyesuaikan diri dalam
pelbagai situasi.

1.
2.

Sentiasa berlaku
sopan dalam setiap
tindakan.
Rujuk juga objektif
Unit 5.

i. Membincangkan ciri-ciri
kesopanan dalam sesuatu situasi
Contoh : Ketika menghadiri
Upacara kelahiran,perkahwinan
dan pengebumian.
ii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 5.
-

Menyatakan kesan yang


akan berlaku jika
sesorang tidak
mengamalkan hemah
tinggi dalam kehidupan.
(KBAT)

Unit 5
Berhemah Tinggi,
Tinggi Hikmahnya
PETA I-THINK
Peta bulatan

Peta pelbagai alir

MINGGU 7 - CUTI TAHUN BARU CINA ( 16/2 - 22/2 )


Minggu
8
23/2-27/2

BP 1.6 Toleransi
Kesanggupan bertolak
ansur, sabar dan
mengawal diri bagi
mengelakkan berlakunya
pertelingkahan dan
perselisihan faham dan
kesejahteraan hidup.

Toleransi asas perpaduan kaum

1.

Toleransi mewujudkan perpaduan


masyarakat
Amalan hidup pelbagai kaum perlu
dihormati
- Agama/Kepercayaan
- Cara hidup
- Adat resam

2.

Menghormati amalan
hidup pelbagai kaum.
Rujuk juga objektif
Unit 6.

i. Membincangkan contoh-contoh
adat resam dan kepercayaan
pelbagai kaum berkaitan dengan
kelahiran,perkahwinan dan
kematian.
ii. Sketsa tentang adat resam
perkahwinan sesuatu kaum.
iii. Rujuk teks aktiviti buku Unit
6.
-

Meramalkan kesan tidak


mengamalkan toleransi
dalam hidup pelbagai
kaum. (KBAT)

Unit 6
Rakyat
Bertoleransi,
Negara Harmoni
PETA I-THINK
Peta bulatan

Peta pelbagai alir

MINGGU 9 & 10 UJIAN 1 ( 2/3 13/3 )


MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3 22/3)

Minggu
12
23/3-27/3

BP 1.7 Berdikari
Kebolehan dan
kesanggupan melakukan
sesuatu tanpa
bergantung kepada
orang lain.

Amalan berdikari pemangkin


pembangunan negara.
Ilmu menjana masyarakat berdikari
Masyarakat berilmu yang
berdikari membantu
membangunkan negara.
- Pendidikan
- Sains dan teknologi

1.Menyertai
kepentingan
berilmu supaya
dapat
membantu hidup
berdkari.
2.Berusaha
menuntut
ilmu untuk hidup
berdikari.
3. Rujuk juga
objektif
Unit 7.

i. Sumbang saran tentang


kepentingan mendapatkan ilmu
untuk membantu hidup
berdikari.

Unit 7
Masyarakat
Berilmu,
Masyarakat
Berdikari

ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7.


-

Menjelaskan kepentingan ilmu


untuk kehidupan berdikari. (KBAT)

PETA I-THINK
Peta bulatan

Peta Pokok
BP 1.8 Kerajinan
Usaha yang berterusan
penuh dengan semangat
ketekunan,kecekalan,
kegigihan, dedikasi dan
berdaya maju dalam
melakukan sesuatu perkara.

Minggu
13

BP 1.9 Kasih Sayang


Kepekaan dan perasaan

Kecekalan membawa kejayaan


dalam hidup.
Berkat cekal dan yakin dalam
menghadapi segala rintangan akan
menghasilkan kejayaan
Cekal menghadapi dugaan dan
cabaran kunc kejayaan
- Penjelajah
- Perekacipta
- Penemu
Ilmu yang bermanfaat boleh
mengukuh kasih sayang

1.

2.

Berkeyakinan
dan tabah
menghadapi
dugaan dan
cabaran untuk
mencapai
kejayaan.
Rujuk juga
objektif Unit 8.

i. Membuat satu lakaran untuk


menggambarkan konsep
kerajinan dan mempamerkan
lakaran di papan kenyataan
kelas
ii. Menghasilkan folio tentang
penjelajah/perekacipta/penemu.
iii.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.
-

Unit 8
Mereka Yang
Berjaya
Peta Buih

Menjelaskan ciri-ciri orang yang


Berjaya dalam kehidupan. (KBAT)

i.Membincangkan penyataan berikut


dalam konteks penyalahgunaan

Unit 9
Berilmu Ke Arah
Kesejahteraan

30/3-3/4

cinta yang mendalam serta


berbekalkan yang lahir
daripada hati yang ikhlas.

Manusia yang menyayangi diri dan


orang lain sentiasa melengkapkan diri
dengan ilmu yang bermanfaat
Penggunaan ilmu untuk
Kesejahteraan hidup bersama
Teknologi matlumat dan
komunikasi
Perubatan
Penyalahgunaan ilmu pengetahuan
sains dan teknologi harus dielakkan
Ciptaan senjata nuclear dan kimia
Penggunaan manusia / haiwan dalam
ujikaji

Minggu
13
30/3-3/4

BP 1.10 Keadilan
Tindakan dan keputusan yang
saksama serta tidak berat
sebelah

Pengadilan yang telus pemangkin


keamanan dan keharmonian
Keadilan menjamin kesejahteraan
masyarakat
Peranan pelbagai pihak dalam
menjamin keadilan
Sistem kehakiman
Suruhanjaya Hak Asasi manusia
(SUHAKAM)

1.Mengamalkan
kasih sayang dengan
menggunakan
pelbagai ilmu secara
bijaksana tanpa
menyalahgunakan.

ilmu pengetahuan sains dan


teknologi Pengeboman
Hiroshima dan Nagasaki telah
banyak mengorbankan nyawa
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.
-

2.Mengamalkan
kasih sayang dalam
kehidupan seharian
3. Rujuk juga
objektif Unit 9.

1.Menerima amalan
keadilan melalui system
kehakiman negara
2.Bersikap sdil dalam
mengambil tindakan dan
membuat keputusan
3.Rujuk juga objektif
Unit 10.

Menyatakan cara-cara menggunakan


ilmu untuk dimanfaatkan demi
kesejahteraan hidup bersama.
(KBAT)
Menggunakan ilmu teknologi
maklumat dan komunikasi serta
perubatan untuk memanfaatkan
masyarakat. (KBAT)

i. Membina carta organisasi jenisjenis mahkamah


ii. Simulasi : Perbicaraan
mahkamah
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.

Hidup
Peta dakap

Peta pokok

Unit 10
Amalan Keadilan
Menjamin
Kesejahteraan
Masyarakat
PETA I-THINK

Ramalkan kesan jika


hukuman kepada pesalah
tidak setimpal dengan
kesalahan. (KBAT)

Petapokok

BP 1.11 Rasional
Boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang
nyata dan dapat
mengambil tindakan
berasaskan pertimbangan
yang wajar.

Sikap rasional asas pertimbangan


yang wajar

1.

Pemikiran yang matang melahirkan


tindakan berhikmah
Kesudian memberi teguran yang
membina dan bersedia menerima
teguran orang lain.
Amalan berfikir sebelum bertindak.

2.

Kesederhanaan sikap yang mulia

1.

Mengamalkan sikap
rasional dalam
setiap tindakan.
Rujuk juga objektif
Unit 11.

i. Mengadakan perbahasan tentang


kepentingan bertindak secara
rasional dalam kehidupan.
Contoh : Tajuk perbahasan
Mengejar kebendaan
menyebabkan keruntuhan moral
masyarakat
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.
-

Minggu
14

Unit 11
Berfikir Matang,
Bertindak
Berhikmah
PETA I-THINK
Peta bulatan

Menjelaskan kewajaran
tindakan lari dari rumah
tanpa berfikir matang.
(KBAT)

6/4 10/4
BP 1.12 Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan
dalam membuat
pertimbangan dan tindakan
sama ada dalam pemikiran,
pertuturan atau perlakuan
tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang
lain.

Sikap kesederhanaan dalam kehidupan


Amalan kesederhanaan mengikut
perspektif agama.
- Islam
- Buddha
- Hindu
- Kristian
- Sikh

2.

Mengamalkan sikap
kesederhanaan
seperti yang
dituntut oleh agama.
Rujuk juga objektif
Unit 12.

i. Mencari beberapa kata hikmat


yang menggambarkan nilai
kesederhanaan.
ii. Menyediakan poster yang
menggambarkan nilai
kesederhanaan bersama dengan
cogan kata sesuai.
iii. Mengarang cerpen yang bertema
kesederhanaan
iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12.
-

Menjelaskan contoh
amalan kesederhanaan
dalam perlakuan seharian.
(KBAT)

Unit 12
Kesederhanaan
Cerminan
Kemuliaan
PETA I-THINK
Peta buih

Peta Pokok
Peta Pelbagai Alir

Minggu
15

BP 2.1 Kasih Sayang


terhadap Keluarga

Budaya penyayang pegangan hidup


Berkeluarga

1. Meraikan hari-hari
istimewa keluarga
sebagai menunjukkan

i. Menulis puisi untuk menghargai


jasa bakti ibu bapa.

Unit 13
Mereka Mengasihi,
Kita Menyayangi

13/417/4

Perasaan cinta , kasih dan


sayang yang mendalam
dan berkekalan terhadap
keluarga.

Hari istimewa keluarga menjalin


kemesraan sesama anggota keluarga
Hari istimewa keluarga diraikan
bersama
- Hari ibu / bapa
- Ulang tahun perkahwinan
- Ulang tahun kelahiran
- Hari-hari perayaan

kasih sayang terhadap


keluarga
2. Menunjukkan
perasaan kasih dan
sayang terhadap
keluarga.
3. Rujuk juga objektif
Unit 13

ii. Merancang sambutan satu


perayaan di kalangan anggota
keluarga.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13
-

PETA I-THINK
Peta bulatan

Menggambarkan perasaan
anggota keluarga yang
diraikan hari istimewa.
(KBAT).
Peta Pelbagai Alir

Minggu
16
20/424/4

BP 2.2Hormat dan Taat


kepada Anggota
Keluarga
Memuliakan setiap
anggota
keluarga dengan
berinteraksi dan memberi
layanan secara bersopan
untuk mewujudkan
keluarga yang harmoni.

Amalan hormat-menghormati
menghindari konflik
Sikap prihatin menjamin kesejahteraan
keluarga
Saling memahami antara anggota
keluarga dengan mengambil kira
aspek perasaan, minat, pendapat dan
perlakuan.

1.

2.

Peka terhadap
keperluan dan
perasaan anggota
keluarga.
Rujuk juga objektif
Unit 14.

i. Syarahan / pidato tentang amalan


hormat-menghormati untuk
menghidari konflik di kalangan
anggota keluarga
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14

Unit 14
Keluarga
Harmoni, Hidup
Sejahtera
PETA I-THINK

Menjelaskan kesan yang


mungkin berlaku jika
anggota keluarga tidak
saling memahami antara
satu sama lain.(KBAT).

Peta bulatan

Peta pelbagai alir

Minggu
17

BP 2.3 Mengekalkan Tradisi


Kekeluargaan

27/4- 1/5

Menerima, menghormati

Pengekalan tradisi kekeluargaan


tanggungjawab setiap anggota
keluarga
Tanggungjawab setiap anggota keluarga

1.Mengamalkan tradisi
keluarga dalam
kehidupan seharian.

i. Mengumpul maklumat tentang


tradisi kekeluargaan dan
membincangkannya.

Unit 15
Kukuhkan
Institusi
Kekeluargaan

dan mengamalkan
sesuatu kebiasaan, adat
dan kepercayaan yang
diwarisi secara turunmenurun dalam keluarga.

mengekalkan tradisi keluarga


Amalan sesuatu tradisi keluarga
Amalan tradisi keluarga sebagai
cara hidup.

2.Rujuk juga objektif


Unit 15.

ii. Mengadakan perbahasan


bertajuk Tradisi Kekeluargaan
Bukan Penghalang Kemajuan
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15
-

Minggu
17
27/4- 1/5

BP 2.4 Tanggungjawab
terhadap Keluarga
Kewajipan yang harus
dilaksanakan oleh setiap
individu terhadap
keluarga untuk
melahirkan keluarga
bahagia,meningkatkan
imej dan menjaga maruah
keluarga.

Rumahku Syurgaku
Kehidupan keluarga berkualiti
tanggungjawab anggotanya.
Usaha meningkatkan dan
mengekalkan suasana kehidupan
keluarga yang berkualiti
- Perpaduan
- Kemesraan
- Perkongsian masa suka dan
duka

1.Bertanggungjawab
terhadap keluarga bagi
membentuk keluarga
bahagia.
2.Rujuk juga objektif
Unit 16.

Peta pelbagai alir

Menyatakan kepentingan
tradisi dikekalkan dalam
keluarga masing-masing.
(KBAT).

i. Mengumpul maklumat tentang


keluarga bahagia dan menulis
karangan ringkas berdasarkan
hasil sumbangsaran tersebut.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16.
-

PETA I-THINK

Unit 16
Hubungan Mesra,
Keluarga Bahagia
PETA I-THINK
Peta pelbagai alir

Menjelaskan kewajaran
seseorang anak menjaga
ibu bapa yang uzur dan
sakit. (KBAT).
Peta Alir

Minggu
18
(4/5-8/5)

BP 3.1 Menyayangi dan


Menghargai Alam
Sekitar
Kesedaran tentang perlunya
memelihara dan
memulihara
alam sekeliling untuk
mengekalkan
keseimbangan
ekosistem.

Cintai alam hargai kehidupan


Pemeliharaan dan pemuliharaan alam
sekitar dijayakan bersama
Usaha penghutanan semula
Usaha mengekalkan keseimbangan
ekosistem
- Manusia
- Flora dan fauna

1.Melaksanakan
tanggung-jawab bersama
dengan memelihara dan
memulihara alam sekitar.
2.Rujuk juga objektif
Unit 17.

i. Mengadakan projek kitar semula.


ii. Lawatan ke Institut Penyelidikan
Perhutanan Malaysia ( FRIM)
atau tempat yang berkaitan
dengan penghutanan semula.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17.

Unit 17
Flora Fauna
Anugerah Tuhan
PETA I-THINK
Peta bulatan

Menyatakan pendirian
tentang usaha penghutanan
semula dan alasannya.
(KBAT).

Peta pelbagai alir

BP 3.2 Keharmonian antara


Manusia dengan
Alam Sekitar.
Keadaan saling
memerlukan
hubungan yang harmonis
antara manusia dengan
alam sekeliling supaya
kualiti kehidupan manusia
dan alam sekeliling
terpelihara.

Perancangan dan pengurusan sisa


yang sistematik menjamin keselesaan
hidup
Pelupusan sisa secara terancang dan
berteknologi menjamin persekitaran
berkualiti
Usaha mengurangkan penggunaan
bahan sumber yang terhad.
Usaha mengguna semula
Usaha mengitar semula

1.Melibatkan diri dalam


penjimatan penggunaan
sumber dan
menguruskan sisa secara
bijaksana
2.Rujuk juga objektif
Unit 18.

i. Mengadakan lawatan sambil


belajar ke satu tempat
pengurusan sisa.
Contoh : Logi Kumbahan;
Pusat Kitaran Semula
ii Merancang Minggu Kitar
Semula di bilik darjah / sekolah.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18.
-

Menyatakan cara
merancang pengurusan sisa
yang sistematik dari kilang
demi menjamin keselesaan
kawasan setempat.
(KBAT).

Unit 18
Fikir Dahulu
Sebelum Buang
PETA I-THINK
Peta Pokok

Peta Pelbagai Alir

(MINGGU 19 21) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( 11/5 29/5 )


(MINGGU 22 - 23) CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 30/5 14/6 )
MINGGU 24 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN & PEMBETULAN JAWAPAN
Minggu
25
22/6-26/6

3.3Kemapanan Alam Sekitar


Pengekalan keseimbangan
alam sekeliling sebagai
tanggungjawab bersama
untuk kesejahteraan
hidup.

Pengurusan yang berhikmah


menjamin keseimbangan alam
Pengurusan tanah secara berhikmah
menjamin kehidupan berkualiti
Pengurusan tanah secara
bertanggungjawab untuk pelbagai
aktiviti.
- Perindustrian
- Pertanian
- Perlombongan
- Petempatan

1.Menjaga dan
menguruskan alam
sekitar dengan sebaikbaiknya
2.Rujuk juga objektif
Unit 19.

i. Projek individu / berkumpulan :


Mengenalpasti satu kawasan
tanah di sekolah untuk projek
pertanian
- Melakarkan pelan pengurusan
tanah tersebut
- Membentangkan kertas kerja
tentang pengurusan tanah
tersebut.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

Unit 19
Alam Sebagai Teman

Menjelaskan cara
pengurusan tanah secara
bertanggungjawab sebelum
sesuatu projek pembinaan
dilaksanakan. (KBAT).

PETA I-THINK
Peta pelbagai alir

Peta Alir

3.4 Peka terhadap isu-isu


Alam Sekitar
Prihatin terhadap
persoalan yang berkaitan
dengan alam sekeliling
dan berusaha
menyelesaikannya

Minggu
26
29/6-3/7

4.1 Cinta akan Negara


Perasaan sayang dan
bangga kepada negara
serta meletakkan
kepentingan negara
melebihi kepentingan diri
.

Keseimbangan alam sekitar menjamin


kesejahteraan semua hidupan
Pengekalan keseimbangan alam sekitar
tanggungjawab bersama
Peranan pelbagai pihak dalam
menjaga kualiti alam sekitar
- Individu
- Agensi kerajaan
( Jabatan Alam Sekitar )
- Badan bukan kerajaan (NGO)
tempatan
- Badan NGO antarabangsa
( World Wildlife Fund dan Green
Peace )

Cinta akan negara membawa


kemajuan
Kemajuan negara kebanggaan rakyat
Bangga dengan kemajuan negara
dalam pelbagai bidang
- Ekonomi
- Sains dan teknologi

1.Melibatkan diri dengan


agensi-agensi berkaitan
dalam menjaga kualiti
alam sekitar.
2.Rujuk juga objektif
Unit 20.

i. Mengumpul maklumat tentang


peranan pelbagai agensi dalam
menjaga kualiti alam sekitar dan
membincangkannya.
ii. Merancang dan menjalankan
aktiviti penjagaan alam sekitar di
sekolah.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20
-

1.Bangga dan
menyokong usaha
pelbagai bagi
memajukan negara
dalam pelbagi bidang.
2.Rujuk juga objektif
unit 21

Menyatakan kesan jangka


panjang jika pihak
berkuasa tidak
bertanggungjawab menjaga
kualiti alam sekitar.
(KBAT).

i. Membincangkan cara-cara untuk


menunjukkan rasa terima kasih
kepada kerajaan kerana berusaha
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.

Unit 20
Alam Sekitar
Berkualiti,
Tanggungjawab
Semua
PETA I -THINK
Peta Bulatan

Peta Pelbagai Alir

Unit 21
Kemajuan Negara,
Kebanggaan Rakyat
PETA I-THINK

Menyenaraikan peranan
masyarakat untuk
memajukan Negara dalam
pelbagai bidang. (KBAT).

Peta bulatan

Peta pelbagai alir


Peta Pokok

4.2 Taat Setia kepada Raja


dan Negara
Kepatuhan dan kesetiaan
yang berkekalan kepada
Raja dan negara.

Minggu
27
6/7 10/7

4.3 Sanggup Berkorban


untuk Negara
Kerelaan melakukan atau
menyerahkan sesuatu
termasuk nyawa sebagai
tanda kebaktian untuk
negara.

Sejarah negara pemangkin semangat


patriotik
Kesetiaan rakyat dalam
memperjuangkan kemerdekaan dan
kedaulatan negara menjadi teladan
generasi kini.
Perjuangan anak watan menentang
penaklukan penjajah.
- DatoOnn bin Jaafar
- Datuk Penglima Bukit Gantang
- Dato Nik Ahmad Kamil
- Dato Hamzah Abdullah
- Rosli Dhobi
Perjuangan untuk menuntut
kemerdekaan negara.
- Pakatan murni ke London.

Rakyat setia negara gemilang.


Berkorban demi negara
Kesanggupan rakyat berkorban
untuk berbakti kepada negara.
- Nyawa
- Harta benda.

1.Patuh dan setia kepada


negara sebagaimana
yang ditunjukkan oleh
tokoh-tokoh yang
mempertahankan
maruah negara.
2.Rujuk juga objektif
Unit 22.

i. Membuat kajian kes tentang


perjuangan salah seorang anak
watan dalam menentang penjajah.

Unit 22
Berjuang Demi
Kedaulatan Negara

ii. Sketsa tentang tuntutan


kemerdekaan.

PETA I-THINK
Peta pelbagai alir

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.


-

1. Menjadi rakyat yang


sanggup berkorban dan
berbakti untuk negara.
2.Rujuk juga objektif
Unit 23.

Menjelaskan peranan
rakyat dalam
mempertahankan
kemerdekaan tanah air.
(KBAT).

i. Menghasilkan cerpen/esei
bertema Pengorbanan rakyat
untuk negara
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23
-

Peta Pokok

Unit 23
Keranamu Malaysia
PETA I-THINK
Peta bulatan

Menyatakan cara rakyat


menunjukkan kebaktian
kepada Negara. (KBAT).
Peta pelbagai alir

Unit 24

Bidang Pembelajaran 5
Nilai Berkaitan dengan
Hak Asasi Manusia.
5.1 Melindungi Hak Kanakkanak
Membela, memberi
naungan dan memelihara
hak kanak-kanak bagi
menjamin kehidupan
mereka yang sempurna.

Pengiktirafan menjadi pemangkin


Perkembangan diri.
Pengiktirafan kanak-kanak dari segi
bakat dan kebolehan
Peringkat pengiktirafan
- Sekolah
- Kebangsaan
Bentuk-bentuk pengiktirafan
- Lisan
- Bertulis

1. Menyedari hak
mendapat layanan dan
pengiktirafan setimpal
dengan bakat dan
pencapaian.
2. Rujuk juga objektif
Unit 24

i. Sumbang saran tentang jenispengiktirafan dan layanan yang


wajar diberikan kepada muridmurid atas pencapaian dan
kebolehan mereka.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.
-

MINGGU 28 - CUTI HARI RAYA AIDILFITRI ( 15/7 21/7 )

Meramalkan dan
menjelaskan perasaan
kanak-kanak yang dihargai
dan diberi pengiktirafan.
(KBAT).

Keistimewaan kanakKanak, Kita Hargai


PETA I-THINK
Peta Pokok

Minggu
29
22/7
24/7

Minggu
30
22/7
24/7

5.2 Menghormati Hak


Wanita
Melindungi dan
mengiktiraf wanita
sebagai individu yang
boleh memberi sumbangan dalam pembangunan
keluarga, masyarakat dan
negara.

5.3 Melindungi Hak Pekerja


Menghormati,menghargai
dan mengiktiraf
perkhidmatan,jasa dan
sumbangan golongan
pekerja dalam
pembangunan negara.

Hak wanita diperuntukan dalam


undang-undang.
Dasar Wanita Negara menjana
kemajuan
Wanita
Penggubalan Dasar Wanita
Negara
Menjamin kebajikan dan
kepentingan wanita
- di luar bandar.
- Kurang berupaya dan cacat
- Pekerjaan
- Keperluan kesihatan
- Peluang pendidikan.

Pekerja berkualiti teras kejayaan


negara.
Usaha meningkatkan kualiti
perkhidmatan pekerja tanggungjawab
bersama.
Peranan pelbagai pihak bagi
meningkatkan mutu perkhidmatan
pekerja.
-Kementerian Sumber Manusia
-Kesatuan Sekerja
-Pertubuhan Buruh Antarabangsa

1. Menyokong usaha
pelbagai pihak dalam
mengangkat martabat
wanita.
2. Rujuk juga objektif
Unit 25.

i.Kajian kes tentang usaha kerajaan


dalam menjamin kebajikan dan
kepentingan wanita.

Unit 25
Mengangkat Martabat
Kaum Wanita

ii. Rujuk juga aktiviti buku teks


Unit 25.

PETA I-THINK
Peta pelbagai alir

1.Menyokong usaha
pelbagai pihak dalam
meningkatkan kualiti
perkhidmatan pekerja.
2.Rujuk juga objektif unit
26.

Menjelaskan usaha
kerajaan dalam menjamin
kebajikan dan kepentingan
wanita dalam bidang
pekerjaa. (KBAT).

i.Perbincangan tentang cara


meningkatkan mutu perkhidmatan
pekerja.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.
-

Peta Pokok

Unit 26
Pekerja Nadi Negara
PETA I-THINK
Peta pelbagai alir

Menjelaskan kesan
terhadap pekerja sekiranya
penindasan berlaku dari
segi pemberian gaji dan
cuti. (KBAT).
Peta Alir

Minggu
31
27/7
31 /7

5.4 Menghormati
Hak Golongan Kurang
Berupaya
Memberi layanan yang
bersopan kepada
golongan kurang
berupaya supaya tidak
berasa tersisih dan
mengiktiraf mereka
sebagai insan ciptaan
Tuhan.

5.5 Melindungi Hak


Pengguna
Membela dan memelihara
hak individu untuk
menjadi pengguna yang
berilmu,mendapat
perkhidmatan serta
barangan yang berkualiti
dan tidak mudah
dieksplotasi

Golongan kurang berupaya aset


negara
Kecacatan tidak menghalang seseorang
individu untuk Berjaya

Golongan
kurang
berupaya
berkebolehan untuk berjaya
-Tempatan/negara
-Antarabangsa

Pengguna penggerak kualiti


perkhidmatan.
Hak pengguna wajar diperjuangkan
Usaha mendapatkan layanan yang
adil.
Amalan berwaspada terhadap
akibat pengeksploitasian
pengguna atau pengeluar.

1. Menerima bahawa
kecatatan bukan
penghalang untuk
berjaya dan menjadi
terkenal.
2.. Mengiktiraf
sumbangan golongan yang
kurang berupaya.

i. Memilih seorang individu yang


tidak sempurna sifat fizikalnya
tetapi berjaya dalam bidang yang
diceburinya. Ceritakan
penglaman dan pencapaiannya.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.
-

3. Rujuk juga objektif


Unit 27.

1. Membela hak pengguna


untuk mendapat barangan
dan perkhidmatan yang
berkualiti.
2. Rujuk juga objektif Unit
28.

Meramalkan perasaan
golongan kurang berupaya
sekiranya masyarakat tidak
memberi sokongan dan
galakan kepada mereka
dalam kehidupan.
(KBAT).

Unit 27
Keistimewaan Yang
Menyerlah
PETA I-THINK
Peta Pokok

Peta buih

i. Sketsa tentang hak pengguna


untuk mendapat barangan dan
perkhidmatan yang berkualiti.

Unit 28
Pengguna Bijak,
Masyarakat Sejahtera

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.

PETA I-THINK

Menyatakan cara
mengelakkan
pengeksploitasian oleh
pengeluar terhadap
pengguna. (KBAT).

Peta pelbagai alir

Peta Pokok

Minggu
32
3/8 7/8

Bidang Pembelajaran 6
Nilai Berkaitan Dengan
Demokrasi.
6.1 Mematuhi Peraturan
dan Undang-undang.
Menerima dan mematuhi
peraturan dan undangundang yang telah
ditentukan tanpa mengira
sesiapa dan di mana
seseorang itu berada.

Minggu
33
10/8
14/8

6.2 Kebebasan Bersuara


Kebebasan berucap dan
mengeluarkan fikiran
dengan batasan tertentu
bagi menjaga keselamatan
dan ketenteraman.

Penguatkuasaan undang-undang
menjamin kestabilan negara.
Tanggungjawab rakyat mematuhi
undang-undang negara
Patuh kepada undang-undang yang
diperuntukkan.
- Akta Keselamatan Dalam
Negeri
- Akta dadah Berbahaya
- Akta Juvana
- Akta Cukai Pendapatan.

1. Menerima kenyataan
bahawa setiap kegiatan
yang mematuhi undangundang penting untuk
pembangunan dan
kestabilan negara.
2.. Mematuhi undangundang negara.
3. Rujuk juga objektif
Unit 29.

i. Membincangkan kepentingan
mematuhi peraturan pembayaran
cukai pendapatan untuk
pembangunan negara.

Unit 29
Undang-Undang Asas
Kestabilan Negara
PETA I-THINK

ii.Forum : Kepentingan akta dalam


penguatkuasaan undang-undang.

Peta pelbagai alir

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.


-

Menjelaskan kesan kepada


Negara sekiranya kurang
penguatkuasaan undangundang oleh pihak
berkuasa. (KBAT).

Kebebasan bersuara di tempat awam


berasaskan adab dan peraturan

1. Mematuhi peraturan
berucap di tempat awam.

i. Berpidato/berucap/syarahan
berasaskan adab dan peraturan.

Kebebasan bersuara dengan batasan


menjamin ketenteraman bersama
Batasan berucap di tempat
awam
- Peraturan berucap
- Tidak menyentuh isu sensitif
- Tidak menimbulkan huru-hara

2.Rujuk juga objektif


Unit 30.

ii.Membincangkan kesan buruk


tunjuk perasaan berdasarkan
keratan akhbar.

Peta Pokok

Unit 30
Kebebasan Mengikut
Perlembagaan
PETA I-THINK
Peta pelbagai alir

iii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.


-

Meramalkan kesan buruk


jika tidak mengikut
peraturan batasan berucap
ditempat awam. (KBAT).

Peta Pokok

Minggu
34
( 17/8
-21/8 )

6.3 Kebebasan Beragama


Kebebasan setiap individu
untuk menganuti dan
mengamalkan agamanya
seperti yang diperuntukkan
dalam Perlembagaan
Malaysia.

Memelihara kesucian tempat


beribadat hak setiap penganut agama.
Sikap saling menghormati tempat
beribadat penganut pelbagai agama
mengelak prasangka kaum.
Amalan menghormati tempat
beribadat penganut pelbagai
agama.
- Masjid dan surau
- Tokong
- Kuil
- Gereja
- Wat Vihara
- Gurdwara.

1.Menjaga kesucian
tempat beribadat agama
sendiri dan menghormati
tempat beribadat agama
penganut lain.

i. Sumbang saran tentang peraturan


di tempat beribadat pelbagai agama.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

PETA I-THINK
-

2.Menghormati anutan
dan amalan agama orang
lain.
3.Rujuk juga objektif
Unit 31.

Unit 31
Menghormati Tempat
Ibadat, Amalan Mulia

Menjelaskan cara
menghormati tempat
beribadat di Malaysia.
(KBAT).

Peta bulatan

Peta pelbagai alir

Peta Pokok

Minggu
33
24/8
28/8

6.4 Penglibatan Diri dalam


Pembangunan Negara
Kebebasan untuk
melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti
pembangunan negara
dengan mematuhi
peraturan,undang-undang
dan Perlembagaan
Malaysia.

Rakyat penyumbang ke arah


pembangunan negara.
Kebebasan melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti demi membangunkan
negara.
Usaha melibatkan diri dalam aktiviti
khidmat sosial
- Unit beruniform
- Organisasi kebajikan
- Pertubuhan sukarela.

1. Memberi khidmat
sosial ke arah
pembangunan negara
demi kebaikan bersama.

i. Lawatan sambil belajar ke salah


sebuah organisasi kebajikan.
Contoh : Rumah warga tua
Rumah anak yatim

2. Rujuk juga objektif


Unit 32.

ii. Membuat laporan tentang cara


hidup penghuni rumah kebajikan
dan memberi cadangan cara-cara
orang ramai dapat membantu
mereka.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.
-

Minggu
33
24/8
28/8

6.5 Sikap Keterbukaan


Bersedia memberi dan
menerima pandangan,
pembaruan dan kritikan
selaras dengan kebenaran
fakta dan norma
masyarakat Malaysia.

Sikap keterbukaan menjamin


hubungan yang harmonis
Amalan sikap terbuka dalam hubungan
dengan pelbagai pihak.
Nasihat ,kritikan dan teguran diberi
dan diterima dengan sikap terbuka
- Anggota keluarga
- Pihak sekolah
- Anggota masyarakat.

1.
2.

Bersedia menerima
nasihat,kritikan dan
teguran.
Rujuk juga objektif
Unit 33.

Menyenaraikan cara
melibatkan diri dalam
aktiviti pembangunan
Negara. (KBAT).

i. Main peranan sebagai seorang


yang menerima teguran/kritikan.
ii. Sumbang saran tentang kebaikan
bersikap terbuka menerima
nasihat/ktirikan/teguran.

Unit 32
Berkhidmat Untuk
Negara
PETA I-THINK
Peta bulatan

Peta Pokok

Unit 33
Sikap Terbuka Yang
Berhikmah
PETA I-THINK
Peta pelbagai alir

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.


-

Menjelaskan peranan
anggota keluarga dalam
menerima nasihat dan
teguran daripada keluarga
demi kebaikan bersama.
(KBAT).

Peta Pokok

Minggu
34

Bidang Pembelajaran 7
Nilai Berkaitan Dengan
Keamanan dan
Keharmonian

31/8 4/9
7.1 Hidup Bersama Secara
Aman
Hidup berbaik-baik antara satu
sama lain dengan
mengutamakan kedamaian dan
keharmonian hidup tanpa
mengira agama,bangsa,dan
budaya.

Minggu
35
7/9 11/9

7.2 Saling Membantu dan


Bekerjasama
Usaha yang baik dan
mambina yang dilakukan
bersama pada peringkat
individu,komuniti atau
negara untuk mencapai

Masyarakat Bersatu Negara Makmur.


Perpaduan dan keharmonian negara
dipikul bersama
Peranan pelbagai pihak dalam
menyatupadukan rakyat ke arah
keharmonian negara.
- Individu
- Agensi kerajaan
- Agensi Bukan Kerajaan.

1.Turut serta dalam


usaha-usaha ke arah
menyatupadukan
masyarakat.

i. Syarahan/Pidato bertema
Perpaduan

Unit 34
Malaysia Yang
Bersatu

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34


PETA I-THINK

2. Rujuk juga objektif


Unit 34.

Menjelaskan peranan
pelbagai pihak dalam
menyatupadukan rakyat ke
arah keharmonian Negara .
(KBAT).

Peta bulatan

Peta Pokok

Peningkatan taraf hidup rakyat,


usaha bersama.
Wawasan 2020 dijayakan bersama
Iltizam rakyat dalam merealisasikan
Wawasan 2020.
- Matlamat Wawasan 2020
- Cabaran-cabaran Wawasan

1.Menerima cabarancabaran wawasan 2020


dan berusaha
menjadikan kenyataan.
2. Rujuk juga objektif
Unit 35

i. Membincangkan cabaran-cabaran
Wawasan 2020 di peringkat sekolah.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.
-

Menyenaraikan cabarancabaran wawasan 2020 di


peringkat sekolah.(KBAT).

Unit 35
Wawasan 2020, Kita
Jayakan Bersama
PETA I-THINK
Peta pelbagai alir

sesuatu matlamat.

2020

7.3 Saling Menghormati


antara Negara
Menghargai dan memuliakan
hubungan antara negara untuk
menjamin kesejahteraan
sejagat.

Dasar Malaysia Dihormati Dunia.


Malaysia pengamal prinsip berkecuali
Dasar Berkecuali Malaysia dan
penghormatan dunia terhadapnya.
- Konsep Zon Aman, Bebas dan
Berkecuali (ZOPFAN)

1. Menyokong Dasar
Berkecuali Malaysia
yang menghormati
semua negara di dunia.
2. Rujuk juga objektif
Unit 36.

i. Membincangkan sejauh mana


konsep ZOPFAN dapat
mewujudkan suasana yang aman
dan bebas di Asia Tenggara.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.
-

Menjelaskan peranan
kerajaan dalam menjamin
hubungan antara Negara
untuk kesejahteraan
sejagat. .(KBAT).

MINGGU 36 ULANGKAJI PELAJARAN (14/9 18/9 )


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
( 19/9 27/9/15 )
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015
MINGGU 39, 40 & 41 (28/9 16/10/15)
PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/FOLIO KERJA KURSUS/ PRA SPM
MINGGU 42 - 46
CUTI AKHIR TAHUN 2015

( 21/11/15 3/01/16 )

Unit 36
Keistimewaan Dasar
Luar Malaysia
Peta bulatan

Peta pelbagai alir