Anda di halaman 1dari 21

PENGHIDUP

MOTOR
NORHAMIZAH BINTI ABDUL HALIM
KHAIRIL SYAFIQ BIN ABU

Penghidup motor??
Penghidup motor ialah satu
Penghidup
motor
satu
bentuk yang
bolehialah
menyambung
bentuk
yang boleh menyambung
dan
menanggalkan
punca-punca
dan menanggalkan
motor
dari talian. punca-punca
motor dari talian.
Penghidup juga digunakan
Penghidup
juga digunakan
untuk melindungi
sesebuah
untuk melindungi
motor
dari bahayasesebuah
arus tinggi
motor dari
bahaya arus
tinggi
sewaktu
mula-mula
dihidupkan.
sewaktu mula-mula dihidupkan.
Didalam penghidup motor
Didalam
motor
terdapat penghidup
2 jenis litar,
iaitu :terdapat2 LITAR
jenis OPERASI
litar, iaitu :
LITAR
LITARKAWALAN
OPERASI
LITAR KAWALAN

JENIS
PENGHIDUP
MOTOR

Penghidup Talian Terus


(Direct On Line Starter)

Penghidup Alatubah-Auto
(Auto-Transformer Starter)

Penghidup Mara
Songsang (ForwardReverse Starter)
Penghidup Motor
Kawalan Turutan
Manual

Penghidup Bintang
Delta (Star-Delta
Starter)

Penghidup Motor talian


terus d.o.l
Penghidup ini kebiasaannya disambungkan
pada motor yang berkuasa kecil iaitu
keupayaan 0.373kW hingga 3.73kW ( h.p
hingga 3 h.p).
Penghidup motor ini menggunakan arus
mula yang tinggi. Selalunya akan
menggunakan 6-8 kali ganda daripada
arus kendalian biasa.
Biasanya digunakan pada penghawa

litar kawalan d.o.l

Litar operasi d.o.l

Kelebihan dan kelemahan


D.O.L
KELEBIHAN
Ekonomik & murah
Mudah untuk dipasang
dan dikendalikan
Litar kawalan yang
mudah
Mudah untuk
mengenalpasti
masalah.

KELEMAHAN
Menggunakan arus
mula yang tinggi.
Daya kilas (torque)
permulaan yang
tinggi.

Penghidup motor kawalan


turutan manual
Konsep penghidup turutan manual hampir
sama dengan konsep D.O.L.
Perbezaan kawalan turutan manual dan
d.o.l adalah penghidup ini digunakan
menghidupkan 2/lebih motor cara
berturutan.
Biasa digunakan pada kilang-kilang pada
sistem conveyer.

Litar kawalan turutan


manual

Litar operasi TURUTAN


MANUAL

KELEBIHAN & KELEMAHAN


KELEBIHAN

KELEMAHAN

Penyambungan yang
tidak sukar.

Menggunakan arus
mula yang tinggi.

Mudah untuk dipasang


dan dikendalikan

Boleh menggunakan
2/lebih motor.

Daya kilas (torque)


permulaan yang
tinggi.

Mudah mengesan
masalah.

Penghidup talian terus mara


sonsang
Pemula jenis mara songsang ini digunakan
untuk menukarkan arah putaran motor 3
fasa sama ada dalam keadaan mara atau
songsang.
Motor 3 fasa dapat berputar secara
songsang apabila 2 daripada 3 punca
bekalan (R,Y,B) disilangkan.
Biasa digunakan pada lif, kren dan mesin
pelarik

Litar kawalan mara


songsang

Litar operasi mara songsang

Penghidup motor bintang delta


Tujuan utama penggunaannya ialah untuk
mengurangkan arus permulaan ketika motor
dihidupkan.
Arus masukan akan melalui sambungan bintang
dimana sambungan ini akan mengurangkan arus
masukan sehingga 58% atau 1/3 daripada arus
mula.
Motor akan mendapat bekalan/arus penuh apabila
sambungan bintang bertukar ke delta.
Pemula bintang delta hanya digunakan untuk
motor tiga fasa yang berukuran sederhana. (3 k.k10 k.k)
Penghidup cara ini biasa didapati di Injap
bermotor, Pam Elektrik, Pengangkut panggul

Litar kawalan bintang delta

Litar operasi star delta

Kelebihan & kelemahan


KELEBIHAN
Penyelenggaraan
kurang jika
dibandingkan dengan
penghidup alatubah
auto.
Bagi keupayaan motor
yang sama kos
pemasangan adalah
lebih murah dari
penghidup alatubah

KELEMAHAN
Keupayaan motormotor yang digunakan
terhad kepada 3 k.k
10 k.k
Menggunakan puncapunca motor yang lebih
iaitu dari 6 7 punca.

PENGHIDUP ALATUBAHAUTO
Penghidup yang popular digunakan
bagi mengehadkan voltan bagi
sesebuah motor semasa digunakan.
Digunakan apabila memerlukan
pelarasan daya kilas permulaan bagi
motor tiga fasa yang membawa
beban beban yang berlainan
keupayaannya.

Litar kawalan ALATUBAHAUTO

Litar operasi ALATUBAHAUTO

Anda mungkin juga menyukai