Anda di halaman 1dari 8

TINGKATAN 2 BAB 1

DUNIA MELALUI DERIA KITA


CALIPHS EDUCATION HUB
1. Labelkan rajah berikut dengan jawapan disediakan.
Kulit

Reseptor sejuk

Reseptor haba

Reseptor tekanan

Reseptor sentuh

Reseptor sakit
(5 markah)

Hidung

Sel deria

Saraf

Rongga hidung

Lubang hidung
(4 markah)

Lidah
Kawasan rasa pada lidah
Masam
Masin
Manis
Pahit

(4 markah)

Mata

Bintik buta
Kanta mata
Iris

Koroid
Saraf optik

Bintik kuning
Anak mata
Sklera

Retina
Kornea
Otot silia

Gelemaca
Ligamen gantung
Gelemair
(14 markah)

Telinga

Koklea
Cuping telinga

Osikel

Tiub Eustachio

Gegendang telinga

Salur auditori

Salur separuh bulat

Saraf auditori
Tingkap bujur
(9 markah)

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


Hidung
1. Sel deria dalam hidung berada di bahagian ___________ rongga hidung.
2. Sel deria diliputi dengan lapisan mukus bagi membolehkan bahan kimia dalam udara
melarutkan di dalamnya dan merangsangkan ___________________.
3. Carta alir pengesanan bau.
Bahan
kimia dalam

sel deria

Otak

udara
(4 markah)
Mata
1. Nyatakan fungsi bagi bahagian mata berikut
a) Anak mata : ____________________________________________________
b) Retina : _______________________________________________________
c) Bintik kuning : __________________________________________________
d) Saraf optik : ___________________________________________________
2. Rabun jauh dibetulkan dengan menggunakan kanta _____________.
3. Rabun dekat dibetulkan dengan menggunakan kanta _____________.
(6 markah)
Telinga
1. Nyatakan fungsi bagi bahagian telinga berikut
a) Salur separuh bulat : ______________________________________________
b) Tulang osikel : __________________________________________________
c) Gegendang telinga : ______________________________________________
d) Koklea : _______________________________________________________
(4 markah)
Mengawal cahaya masuk ke dalam mata
Menukar getara bunyi kepada impuls
lapisan mukus
Bergetar apabila gelombang bunyi
mengenainya
saraf
Mengesan rangsangan cahaya dan
menukarkannya kepada impuls

LATIHAN 1
1. Nyatakan lima organ deria manusia.
____________________________________
2. Apakah organ deria yang mengesan bunyi?

Menghantar impuls dari retina ke otak


sel-sel deria
Mengawal keseimbangan badan
Bahagian paling peka terhadap cahaya
atas
Memperkuat getaran bunyi dan
pmenghantarnya ke tingkat bujur

___________________________________
3. Apakah rangsangan yang dikesan oleh hidung?
Bolehkah ia mengesan cahaya?
______________________________________
4. Apakah organ deria yang digunakan semasa
a) bermain bola?
_____________________________________
b) makan?
______________________________________
LATIHAN 2
1. Nyatakan istilah yang diterangkan oleh pernyataan ini.
a) Perubahan di persekitaran
_________________________________________________________________________
b) Organ yang mengesan rangsangan
_________________________________________________________________________
c) Mesej elektrik yang dihasilkan oleh reseptor
__________________________________________________________________________
d) Reaksi yang berlaku selepas menerima rangsangan
__________________________________________________________________________
2. a) Nyatakan rangsangan yang diterima semasa menonton tv.
____________________________________________________________________________
b) Jake suka memakan laksa. Apakah jenis rangsangan yang diterimanya semasa makan?
____________________________________________________________________________

LATIHAN 3
Isi tempat kosong di bawah.
1. Kulit ialah organ deria .
2. Terdapat lima jenis . di dalam kulit yang peka terhadap rangsangan tertentu.

3. Kepekaan kulit bergantung pada . epidermis dan reseptor pada kulit.


4. Semakin . epidermis, semakin peka kulit terhadap rangsangan.
5. Semakin reseptor pada kulit, semakin peka kulit terhadap rangsangan.
LATIHAN 4
Lengkapkan pernyataan di bawah.
1. _________________kita adalah organ deria bau.
2. Ia boleh mengesan_______________di udara .
3. Reseptor bau terletak di atas_______________.
LATIHAN 5
Tandakan pada pernyataan yang betul dan X pada pernyataan yang salah
1. Hanya terdapat tiga jenis tunas rasa di dalam lidah. ( )
2. Bahagian lidah yang berlainan peka terhadap rasa yang berlainan. ( )
3. Deria bau dibantu oleh deria rasa. ( )
4. Lidah tidak dapat merasa makanan kering. ( )
5. Tunas rasa terletak di atas rongga mulut. ( )

LATIHAN 6
1. Bahagian manakah dalam telinga yang tidak terlibat dalam pendengaran?
__________________________________________________________________
2. Mengapakah kedua-dua belah telinga perlu ditutup apabila mendengar bunyi yang kuat?
__________________________________________________________________
3. Apakah yang berlaku sekiranya bendalir dalam koklea bergetar?
__________________________________________________________________

4. Urutan di bawah adalah mekanisma pendengaran manusia. Lengkapkan urutan tersebut.


Bunyi
R=
S=

gegendang telinga

koklea

otak

T=
U=
V=
LATIHAN 7
1. Apabila cahaya bergerak melalui medium yang lebih tumpat ke satu medium yang kurang
tumpat, kelajuan cahaya _____________ ; ia dibiaskan ____________ garis normal.
2. Had penglihatan kita dimana otak tidak dapat mentafsirkan dengan tepat apa yang dilihat oleh
mata:_________________________
3. Bahagian pada retina yang tidak mempunyai sel- sel reseptor dan tidak dapat mengesan
imej:_____________________
4. Kecacatan mata dimana pesakit hanya boleh melihat objek dekat dengan jelas tetapi objek
jauh kelihatan kabur:________________________
LATIHAN 8

Helang

Kambing
Singa
Ayam
Arnab
Kucing
Ikan
Kerbau
Monyet
Badak

Kelaskan haiwan-haiwan di bawah mengikut jenis penglihatan.

Diagram 4 shows the cross section of the human nose.


Rajah 4 menunjukkan keratan rentas bagi hidung manusia.

Diagram 4

Rajah 4

(a) Name the structures labelled S, T and U.


Namakan struktur yang berlabel S, T, dan U.

S:_____________________________________
T:____________________________________
U:____________________________________
[3 marks / 3 markah]
(b) What is produced in a large amount in the nose when a person has a cold?
Apakah dihasilkan dalam jumlah yang besar dalam hidung apabila seseorang menghidapi selesema?

______________________________________
[1 mark / 1 markah]
(c) Complete the flow chart below to show the detection of smell.
Lengkapkancartaalirandibawahuntukmenunjukkanpengesananbau.

8 Diagram 8 shows the set-up of an experiment.


Rajah 8 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen.

Diagram 8

Rajah 8

(a) State the aim of the experiment.


Nyatakan tujuan eksperimen itu.

______________________________________

[1 mark / 1 markah]

(b) Identify the following variables.


Kenal pasti pemboleh ubah yang berikut.

(i) Manipulated variable:


Pemboleh ubah dimanipulasikan:

_________________________________
(ii) Responding variable:
Pemboleh ubah bergerak balas:

_________________________________
(iii) Fixed variable:
Pemboleh ubah dimalarkan:

_________________________________

[3 marks / 3 markah]

(c) What will happen when cardboard B is slightly moved to the right?
Apakah akan berlaku apabila kadbod B bergerak ke kanan?

______________________________________

[1 mark / 1 markah]

(d) What is the property of light shown in this experiment?


Apakah sifat cahaya yang ditunjukkan dalam eksperimen ini?

______________________________________

[1 mark / 1 markah]

(e) State three phenomena related to this property of light.


Nyatakan tiga fenomena yang berkaitan dengan sifat cahaya ini.

1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
[3 marks / 3 markah]
(f) Name the device that is used to see very tiny things such as bacteria.
Namakan alat yang digunakan untuk melihat benda yang seni seperti bakteria.

______________________________________

[1 mark / 1 markah]