Anda di halaman 1dari 55

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Tajuk 1

Peneguhan KONSEP Muzik Melalui Aktiviti Kreatif


Penciptaan/Penerokaan/Improvisasi/Amali

Sinopsis
Dalam tajuk ini anda akan mempelajari tentang peneguhan konsep muziki melalui
aktiviti

kreatif

penciptaan/penerokaan/improvisasi/amali

dengan

memberi

penekanan kepentingan aktiviti pergerakan kreatif dalam Pendidikan Muzik. Aktiviti


kreatif adalah penting dalam pendidikan muzik kerana aktiviti seperti ini menjana
pengetahuan, meningkatkan fikiran yang kreatif dan kritis serta mencungkil minda
seseorang pendidik muzik.

Hasil Pembelajaran
1.

Meneroka aktiviti kreatif muzikal yang sesuai untuk memperkukuhkan


kefahaman konsep muzik

2.

Mengaplikasikan konsep muzik melalui pelbagai pergerakan kreatif yang


sesuai diaplikasikan dalam bilik darjah di sekolah.

Kerangka tajuk ini

1.1 Pergerakan
Secara Kreatif
Untuk
Pembelajaran
Konsep Muzik

1.2 Bunyi
(Berdasarkan
BunyiBunyian;
Tema;Unsur
Muzik)
1.3 Permainan
Alat Muzik
Secara Muzikal
1.5 Nyanyian
(Lagu Beraksi
Dan Lagu
Finger Play)

1.4
Pantomime/
Persembahan
Boneka

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

1.1

Pergerakan Secara Kreatif Untuk


Pembelajaran Konsep Muzik

Music not only touches peoples souls, it also shapes growing minds.
Muzik merupakan satu cara kanak-kanak dapat mengekspresikan diri
sendiri. Ia adalah komunikasi melalui pergerakan. Apabila kanak-kanak
menyanyi atau bermain muzik mereka akan menjadi lebih mahir semasa
membaca, memikir and belajar. Apresiasi muzik dapat diperkembangkan
melalui nyanyian, pendengaran, pergerakan kreatif dan permainan alat-alat
muzik. Kanak-kanak dapat mempelajari perkataan, konsep muzik dan
pemahaman budaya melalui muzik. Pergerakan kreatif merupakan satu cara
yang berkesan untuk kanak-kanak mengekspresikan diri dan membina
keyakinan diri sendiri. Pergerakan kreatif merupakan satu daripada bentuk
komunikasi. Ia biasanya mula berkembang antara umur dua dan tujuh tahun.
Pergerakan kreatif memberi peluang kepada kanak-kanak mengekplorasi
melalui pergerakan badan. Kanak-kanak biasanya respon terhadap sesuatu
bunyi dengan menepuk tangan, menendang kaki, menghayunkan badan.
Badan seesorang digunakan untuk berkomunikasi.Contohnya berkomunikasi
sesuatu imej, komunikasi idea or komunikasi emosi (feelings). Aktiviti
pergerakan kreatif memberi peluang kepada kanak-kanak mengenalpasti
badannya, mendorong pelajar untuk mengambil bahagian.
Seperti kata hikmah oleh Confuciuos:
I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand!

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Aktiviti pergerakan kreatif dapat meningkatkan proses pembelajaran.


Kesedaran deria: Aktiviti dengan deria meningkatkan pemahaman yang lebih
mendalam tentang diri sendiri dan persekitarannya. Proses pembelajaran
menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak di beri peluang menggunakan
badannya.

Semua

deria

dapat

digunakan

apabila

kanak-kanak

mengekplorasi pelbagai aspek pergerakan. Antara deria yang sesuai


digunakan adalah seperti berikut :

Deria kinestetik meningkat apabila kanak-kanak merasai pelbagai


bentuk dan dan aksi dengan badannya..

Deria pendengaran dapat dipertingkatkan

apabila kanak-kanak

respon pada bunyi dan muzik yang didengar.

Deria sentuh dialami melalui contohnya lari dengan kaki ayam,


melakonkan pergerakan lantai atau bergerak dengan skaf.

Pergerakan kreatif meningkatkan interaksi antara kanak-kanak di mana


mereka belajar berkongsi ruang (space) apabila mereka mengeksplorasi
pergerakan bersama. Kanak-kanak bergerak secara sendiri dan memerhati
cara kawan-kawan mereka bergerak. Apabila kanak-kanak terlibat dengan
aktiviti

pergerakan

berkomunikasi,

kreatif maka

berfikir,

memberi

ini

akan

tumpuan

meningkatkan
dan

kemahiran

memperkembangkan

kesedaran diri yang tinggi. Berkenaan ruang, kanak-kanak akan belajar


tentang ruang sendiri (personal space) dan ruang yang dikongsi (shared
space).Melalui pergerakan kreatif, keyakinan diri seseorang kanak-kanak
juga dapat dipertingkatkan.

1.1.1 Apakah Itu Pergerakan Kreatif : Definisi Dan Pergertian


Pergerakan Kreatif adalah penggunaan pergerakan anggota tubuh,
irama dan daya kreativiti sebagai media untuk melahirakan daya
ekspresi

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Pergerakan kreatif merupakan:


1)

interpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang


dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan

2)

ia memberi penekanan kepada empat elemen asas iaitu tubuh


badan, ruang, masa dan tenaga

3)

pergerakan kreatif dapat dijadikan sebagai suatu pengalaman


untuk menyalurkan perasaan kanak-kanak

4)

pengalaman-pengalaman dalam pergerakan kreatif dapat


membebaskan diri seseorang daripada kongkongan perasaan
malu dan ketegangan serta membina sifat-sifat keyakinan diri

5)

pergerakan
pelbagai

kreatif

bentuk

mendedahkan
pergerakan

yang

kanak-kanak
berunsur

kepada
seni.

Ia

membolehkan kanak-kanak menggunakan gerak geri anggota


sebagai

media

untuk

melahirkan

perasaan

dalaman,

mengintegrasikan motor dengan kognitif, meninjau hubungan


antara personaliti dengan pergerakan, dan meneroka batasbatas tradisi yang menjadi ciri-ciri dalam proses pendidikan

1.1.2 Tujuan Pergerakan Kreatif


Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk mendedahkan kanak-kanak
kepada pelbagai bentuk pergerakan yang berunsur seni. Pendidikan
bentuk ini membolehkan kanak-kanak menggunakan gerak geri
anggota

sebagai

media

untuk

melairkan

perasaan

dalaman,

mengintergrasikan motor dengan kognitif, meninjau hubungan antara


personaliti dengan pergerakan, dan meneroka batas-batas tradisi yang
menjadi ciri-ciri dalam proses pendidikan

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Pergerakan memainkan peranan yang penting pada peringkat awal


kehidupan

dan

pendidikan

seseorang

kanak-kanak.

Ia

dapat

membantu proses pendidikan secara menyeluruh. Melalui Pergerakan


Kreatif, pelajar-pelajar digalakkan untuk:
1)

membentuk kefahaman dan kesedaran tentang kemampuan


tubuh

manusia

untuk

bergerak,

dan

keupayaan

ntuk

mempelajari kemahiran-kemahiran pergerakan yang asas


2)

menyedari tentang keupayaan mereka untuk bergerak , batasbatasnya dan kemahiran-kemahiran asas dalam permainan,
gimnastik, akuatik, geraktari dan aktiviti-aktiviti fizikal yang lain

3)

membina sifat-sifat disiplin kendiri, keyakinan kendiri dan


personaliti serta budi pekerti yang positif

4)

mempelajari cara-cara untuk belajar dengan berkesan

5)

mempelajari nilai-nilai afektif seperti sifat-sifat bekerjasama dan


bertoleransi serta hormat dengan pihak-pihak yang lain

1.1.3 Ciri-Ciri Pergerakan Kreatif


Ada tiga aspek penting dalam pergerakan kreatif seperti yang berikut:
a) Kebebasan pengucapan idea dan perasaan
-

bagi kanak-kanak di peringkat sekolah rendah, pergerakan


adalah lebih efektif dan sesuai dengan naluri jiwa mereka
sebagai media ekspresi berbanding dengan bahasa

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

b) Ritma
-

pergerakan yang terpendam dalam diri kanak-kanak boleh


dimajukan dengan menggunakan muzik dan ritma- ritma
tertentu

c) Kreativiti
-

kreativiti melambangkan bakat semulajadi yang terdapat


pada kanak-kanak

1.1.4 Unsur-Unsur Dalam Pergerakan Kreatif


Ada empat unsur asas dalam pergerakan kreatif iaitu:
a) Tubuh badan apakah yang dilakukan oleh tubuh badan atau
bahagian-bahagian anggotanya?
b) Ruang di mana dan bagaimana ruang digunakan dalam aktiviti
pergerakan?
c) Daya kualiti pergerakan
d) Perkaitan bagaimana pergerakan dihubungkaitkan dengan
bahagian-bahagian anggota tubuh badan, dengan orang lain atau
objek-objek

a)

Aktiviti tubuh badan

Aktiviti-aktiviti fizikal boleh dibahagikan kepada tiga kategori


seperti yang berikut:
i. Aktiviti-aktiviti Lokomotor
-

merujuk kepada pergerakan yang dilakukan dengan gaya


bebas seperti berjalan, berlari, berpusing dan melompat

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

melibatkan semua gerak laku yang menggerakkan tubuh


badan dari satu tempat ke satu tempat yang lain atau dari
satu ruang ke ruang yang lain, atau dari satu asas
sokongan ke aras sokongan yang lain
ii. Aktiviti-aktiviti Bukan Lokomotor

merujuk kepada jenis-jenis pergerakan yang bergerak di


tempat yang sama (on the spot)

fokus utama ialah kepada gerak laku seluruh tubuh badan


seperti

perlakuan-perlakuan

menutup,

membuka,

membangun, merendah dan memusing


-

dalam kategori ini sema aktiviti dilakukan di satu tempat


dan ruang yang sama tanpa memindah kedudukan peserta.
Contohnya seperti aktiviti-aktiviti gerak laku memusing dan
memutarkan badan, membangun dan menurunkan badan
ke paras lantai, membuka dan menutup, menarik dan
menolak, melurus dan membengkokkan tangan dan kaki,
dan mengimbangi badan.
iii. Aktiviti-aktiviti Manipulatif

aktiviti-aktiviti kategori ini tidak banyak menggunakan


peralatan sebaliknuya banyak menggerakkan daya
imiginasi dan cara mengendalikanya. Contohnya melntar
objek, menangkap objek atau merebut objek dan bergerak
bersama objek.

b)

Aspek ruang : kearah manakah tubuh badan bergerak?


Lima dimensi berikut memperincikan kategori-kategori ruang

i.

kawasan

ii.

arah

iii.

aras

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

iv.

laluan

v.

ekstensi (kelunjuran)

i.

Kawasan
a) ruang peribadi ruang

yang terdapat di sekitar

individu semasa bergerak atau berdiam diri di suatu


tempat
b) ruang umum ruang yang terbenntuk mengikut
keadaan

rupa

bilik,

dewan

atau

garis-garis

sempadan. Biasanya ruang yang begini dilihat


sebagai ruang yang menyeluruh, iaitu saiz ruang
yang terdapat untuk aktiviti pergerakan
ii.

Arah
Konsep arah digunakan untuk menjelaskan tentang
kedudukan tubuh badan semasa melakukan perubahanperubahan arah. Ini dapat dilakukan dengan dua cara:
a) dengan mengubah hala kedudukan badan
b) dengan

mengekalkan

menghala

ke

dapn

kedudukan
sambil

badan

memusing

yang
muka

menghadap ke pelbagai arah


iii.

Aras
Aspek dimensi aras dalam klasifikasi ini menumpukan
perhatian

terhadap

lokasi

pergera

kan

dan

hubungannya dengan lantai. Ada tiga aras pergerakan


iaitu rendah, pertengahan dan tinggi
iv.

Laluan
Maksud laluan dalam konteks pergerakan ialah pola
lantai

yang

dihasilkan

oleh

pergerakan

melalui

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

penggunaan ruang. Dua garis asas yang membentuk


laluan ialah garis lurus dan garis lekuk. Dengan
menggabungkanjalinkan kedua-dua garis asas tersebut
ke dalam pelbagai kombinasi akan menghasilkan laluan
yang berbentuk zigzag dan pintalan
v.

Ekstensi (kelunjuran)
Konsep estensi dekat dan jauh merangkumi jarak
sesuatu

pergerakan

daripada

tubuh

badan

dan

hubungannya dengan pergerakkan-pergerakan yang


melibatkan penggunaan objek-objek dengan tubuh
badan

c) Aspek

daya

bagaimana

tubuh

badan

melakukan

pergerakan?
Aspek daya dalam pergerakan merujuk kepada cara-cara individuindividu menggunakan tubuh badan mereka. Semua pergerakan
mempunyai dimensi seperti yang berikut:
i.

Masa
-

dihubungkan dengan unsur kelajuan, iaitu cepat dan


perlahan

ii.

Beban
-

merujuk kepada unsur-unsur ketegangan dalaman yang


membabitkan pergerakan otot

sesuatu pergerakan itu boleh diklasifikasikan kepada


tangkas (kuat, kukuh dan erat) ataupun lembut (lemah,
longgar dan longlai)

iii.

Ruang
-

pergerakan menggunakan ruang, sama ada secara


langsung ataupun tidak langsung
9

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

pergerakan yang menggunakan ruang secara langsun


berbentuk lurus, tajam, halus

pergerakan yang menggunakan ruang secara tidak


langsung mempunyai bentuk-bentuk yang fleksibel, beralun
dan lemah lembut

iv.

Aliran
-

sesuatu pergerkana itu boleh menjadi bentuk terikat atau


bebas

pergerakan yang berbentuk terikat biasanya bergerak


secara berhati-hati

pergerakan gaya bebas mempunyai beberapa ciri tertentu


seperti gerak-gerak yang lancar, menerkam, tangkas dan
tidak terkongong

d)

Aspek perkaitan : Apakah perkaitan yang sedang berlaku?


Aspek perkaitan dalam pergerakan memberi erti kepada
interaksi antara individu-individu dengan persekitarannya
Ada tiga jenis perkaitan yang asas seperti yang berikut:
i.

Perkaitan antara bahagian-bahagian anggota tubuh


badan dengan bahagian-bahagain tubuh yang lain

ii.

Perkaitan

antara

individu-individu

dan

kelompok-

kelompok dengan individu-individu yang lain


iii.

Perkaitan antara individu-individu dan kelopok-kelompok


dengan objek-objek, peralatan-peralatan, peraturanperaturan dan garias-garis sempadan

10

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

1.1.5 Kelebihan Pergerakan Kreatif

Ia melibatkan diri dan badan sendiri

Ia mengajar kesedaran diri dan apa yang boleh dilakukan oleh


badan sendiri

Memperkembangkan koordinasi dan kawalan pergerakan

Ia merupakan disiplin yang berkait dengan imej kendiri, kesedaran


diri dan kawalan diri.

1.2
1.3

Ia meningkatkan keupayaan berekspresi dan berimaginasi

Ia meningkatkan pemikiran kreatif dan kritik.

Bunyi (Berdasarkan Bunyi-Bunyian; Tema; Unsur Muzik)


Permainan Alat Muzik Secara Muzikal

Konsep-konsep muzik yang dapat diaplikasikan melalui aktiviti muzikal pergerakan


kreatif adalah seperti yang berikut :
Konsep Irama
- terdiri daripada beberapa sub-konsep seperti detik, tekanan, meter,
tempo,nilai not, tanda rehat dan corak irama.
Konsep Melodi
- terdiri daripada sub-konsep seperti pergerakan pic, skel major atau minor
Konsep Harmoni
- terdiri daripada jenis iringan dalam harmoni seperti melodi kaunter, dron,
ostinato melodi.
Konsep Warna Ton
- warna ton pelbagai sumber bunyi seperti suara alat muzik, perkusi
badan,bahan improvisasi dan bunyi alam sekitar
Konsep Tekstur
- menunjukkan jenis lapisan suara yang nipis/tebal, frasa
Konsep Bentuk
- pembinaan bentuk seperti AB (binari) dan ABA (ternari)
Konsep Ekspresi
11

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

- terdiri daripada dinamik lembut/kuat, beransur lembut/beransur kuat dan


deskripsi mud dalam muzik seperti riang,sedih, bersemangat,cemas,takut
dan tenang.

Contoh aktiviti pergerakan menggunakan Lummi sticks untuk menunjukkan


konsep irama
Lummi sticks
Ia merupakan rhythm sticks yang popular dikalangan kanak-kanak. Tujuan
menggunakan lumni sticks adalah untuk mengajar kanak-kanak kemahiran yang
mudah. Langkah pergerakan harus tidak mengelirukan. Kemahiran lokomotor
dapat diperkembangkan dengan penggunaan lummi sticks
Nama lagu : This Old Man

Kemahiran : Drumming (seperti memainkan alat drum), tapping (mengetuk dengan


rhythm sticks), shaking

(menggoncang), Pointing (menunjukkan ke arah atas),

Rolling (memusing)
Anda boleh gunakan chopsticks untuk menggantikan Lummi sticks
12

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

13

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Penceritaan

Diskripsi Pergerakan

This old man, he played one.

Memainkan lummi sticks seperti pada


drum samping (6 kali)

He played knick-knack on my
thumb.

Mengetuk lummi sticks bersama (6 kali)


Menyentuh ibu jari

With a knick-knack paddy whack,

menggoncang lummi sticks (6 kali)

Give your dog a bone.

Menunjukkan lummi sticks ke arah atas

This old man came rolling home.

Memusing lummi sticks (6 kali)

Ulang pergerakan yang sesuai untuk rangkap 2 hingga 5 berdasarkan gambar di


bawah.
2.

This old man, he played twoon my shoe

3.

This old man, he played threeon my knee

4.

This old man, he played fouron the floor

5.

This old man, he played fiveon my side

14

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Sambil berehat, cuba anda fikirkan bagaimana konsep-konsep muzik dapat


diterapkan dalam aktiviti muzikal pergerakan kreatif.
Sila rujuk laman web berikut:http://www.lessonplanspage.com/printables/PMusicPEMovingLikeWaves13.htm

http://www.lessonplanspage.com/printables/PMusicPEFlyButterflyFly15

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

DramaticMovement
http://www.lessonplanspage.com/printables/PMusicMovementAndShooFlyDemo
nst rateRE
http://www.lessonplanspage.com/printables/PMusicPETempoTrain12.htm
http://www.lessonplanspage.com/printables/PMusicTexture.htm

Latihan 1
Anda dikehendaki mencari bahan dari pelbagai sumber tentang aktiviti-aktiviti
muzikal pergerakan kreatif dari laman web.
Berdasarkan satu konsep muzik, rancangkan satu aktiviti muzikal pergerakan
kreatif yang menggunakan bola /skaf/gelung untuk pelajar-pelajar sekolah rendah.

16

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

1.4

Pantomime/Persembahan Boneka

Seseorang pelakon yang melakonkan sesuatu cerita dengan pergerakan


(gestures) dan aksi tanpa penggunaan perkataan atau drama yang
dilakonkan dengan aksi dan gerakan dengan diiringi muzik atau lirik
nyanyian koir.

Pantomime merupakan seni yang menggunakan pergerakan dan


ekspresi muka daripada menggunakan perkataan untuk berkomunikasi.

Pantomime digunakan untuk merujuk kepada persembahan individu dan


juga produksi sebenar. Individu juga boleh dipanggil mime.

Kemahiran pantomime berkait rapat dengan tarian (dance) dan sarkas


(circus).

Pantomime sekarang dipersembahkan dengan aksi teater yang lain.


Kebanyakan pelawak jenaka (clowns) menggunakan elemen pantomime.

Intepretasi tarian juga dikenali sebagai satu bentuk pantomime.

Kemahiran pantomime digunakan iaitu berkomunikasi melalui pergerakan


badan.

Anda dikehendaki memuat turun dari laman web Youtube contoh-contoh


persembahan pantomime. Contohnya Jack and the Bean Stalk, Hansel
and Gretel.

Cuba anda fikirkan satu aktiviti pantomime yang sesuai untuk kanak-kanak
sekolah rendah.

17

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

18

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

1.5

Nyanyian (Lagu Beraksi Dan Lagu Finger Play)

Merupakan lagu kanak-kanak yang direka untuk diiringi pergerakan


jari/tangan yang berkaitan dengan isi kandungan.

Ia digunakan untuk menarik minat kanak-kanak di samping mendidik


mereka

Kanak-kanak dapat menikmati muzik dan lirik lagu-lagu fingerplay dan


juga bergembira semasa melakukan pergerakan.

Pada masa yang sama mereka juga dapat mempelajari koordinasi


tangan dan mata, irama, mengikut arahan, sekuen, dan memori.

Terdapat pelbagai

jenis finger play.Contohnya

finger play yang

menceritakan sesuatu jalan cerita, finger play tentang benda dan


pengiraan.

Berikut adalah beberapa contoh aktiviti finger play yang anda dapat cuba.
Contoh 1:Eency Weency Spider
The eency weency spider climbed up the water spout.
(Touch index finger of right hand to thumb of left hand and vice versa.
Make climbing motion alternating fingers)
Down came the rain and washed the spider out.
(Wiggle fingers in downward motion)
Out came the sun and dried up all the rain
(Arms in circle over head)
And the eency weency spider climbed up the spout again.
(Fingers repeat climbing motion)

19

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

20

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Contoh 2:Where Is Thumbkin?


Where is Thumbkin?
Where is Thumbkin?
(Begin with hands behind back and bring out each finger as mentioned)
Here I am, here I am.
How are you today,sir?
Very well I say sir
Run away,run away.
(Fingers on each hand motion to the other, then return to behind back)
Where is Pointer?
Where is Pointer?
Here I am, here I am.
How are you today,sir?
Very well I say sir
Run away,run away.
Where is Tall Man?
Where is Tall Man?
Here I am, here I am
How are you today,sir?
Very well I say sir.
Run away, run away
Where is Ring Man?
Where is Ring Man?
Here I am, here I am.
How are you today,sir?
Very well I say sir
Run away,run away.
Where is Pinky?
Where is Pinky?
Here I am, here I am.
How are you today,sir?
Very well I say sir.
Run away,run away.

21

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

22

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

23

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Latihan 2
1 Anda dikehendaki mencari pelbagai contoh finger play dan
melakukan aktiviti finger play dengan rakan-rakan anda. Dengan
menggunakan pengurusan grafik tuliskan kepentingan menggunakan
aktiviti ini semasa kelas pendidikan muzik.

2 Dengan menggunakan OLL, bincangkan bersama rakan-rakan


sekelas pendapat anda tentang kepentingan pergerakan kreatif /
pantomime / finger play dalam perkembangan kanak-kanak.

Buku Rujukan
Flohr,J.W.(2004). Musical lives of young children. New Jersey Prentice
Hall Inc.
Herrold,R.M.(2001). New appraoches to elementary classroom
music,3/E. New Jersey: Prentics-Hall Inc.

24

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Tajuk 2

SUARA KANAK-KANAK DAN REMAJA

Sinopsis
Dalam tajuk ini anda akan diberi pendedahan tentang jenis dan ciri-ciri suara
kanak-kanak dan remaja. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah
langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. Di samping itu, pelajar dapat
mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara
mengatasinya. Pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara dan
lagu lapisan suara juga di beri penekanan.

Hasil Pembelajaran
1.

Mengenalpasti jenis suara kanak-kanak dan remaja;

2.

Mengaplikasikan teknik pengajaran dan pembelajaran nyanyian dalam bilik


darjah

3.

Mengenalpasti masalah nyanyian di kalangan kanak-kanak dalam bilik


darjah.

4.

Mengendalikan nyanyian satu suara dan lapisan suara dalam nyanyian solo
dan berkumpulan.

Kerangka tajuk ini


2.1 Perkembangan Vokal Kanak-Kanak
Dan Remaja
2.2 Melatih Teknik Vokal Untuk KanakKanak Dan Remaja
SUARA KANAK-KANAK
DAN REMAJA

2.3 Menyanyi Mengikut Pic Yang Tepat


2.4 Mengenal Pasti Dan Menangani Masalah
Nyanyian Dalam Kelas
2.5 Membuat Koleksi Repertoire Nyanyian
Sesuara Dan Berlapisan Suara Untuk
Sekolah Rendah

25

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

2.1

Perkembangan Vokal Kanak-Kanak Dan Remaja


2.1.1 Kanak-Kanak Sekolah Rendah ( 6 hingga 7 tahun)
Terdapat banyak ciri-ciri

yang sama antara kanak-kanak pra-

sekolah dan kanak-kanak di sekolah rendah, walaupun terdapat


perubahan

dari

segi

perkembangan

bahasa,

kemahiran

manipulatif, penumpuan dan suara untuk menyanyi. Antara ciriciri yang ketara adalah seperti yang berikut :-

A)

Ciri-Ciri Individu

Antara umur enam dan lapan tahun, gigi depan akan


tanggal dan ini akan menjejaskan pertuturan yang jelas.

Kerja berkumpulan adalah lebih berjaya dibandingkan


semasa

mereka

peringkat

pra

sekolah.

Kematangan

seiringan dengan aktiviti harian sekolah membantu dalam


aktiviti yang berstruktur walaupun penumpuan kanak-kanak
ini adalah pendek.
3

Imitasi dan aktiviti talun adalah seronok - contohnya


mengimitasi irama atau melodi yang ditunjukkan oleh guru.

Kanak-kanak sekolah rendah menunjukkan sifat penyayang


dan kurang bergantung kepada orang dewasa.

Peraturan merupakan perkara biasa yang bertumpu kepada


pengulangan dan kebiasaan. Kreativiti setiap individu
mungkin akan terjejas kecuali jika diamalkan di persekitaran
bilik darjah.

Pertumbesaran berlaku dengan cepat dan kesedaran


tentang tubuh badan dan pergerakan bahagian badan
menjadi ketara.

26

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

B)

Ciri-Ciri Muzikal
1 Suara nyanyian pada peringkat ini masih tidak stabil tetapi
pada gred kedua kanak-kanak dapat menyanyi dengan pic
yang betul. Renj suara menjadi lebih luas.
2 Terdapat kesedaran tentang tonality. Kanak-kanak dapat
merasa nada yang dinyanyikan
3 Dengan latihan, kanak-kanak dapat kemahiran tentang
detik. Apabila kemahiran ini diperolehi kanak-kanak dapat
membezakan detik dan corak irama (menepuk mengikut lirik
atau irama melodi)
4 Kemahiran motor yang lebih luas membantu kanak-kanak
memainkan alat-alat perkusi yang mempunyai kepingan
logam yang besar seperti glockenspiel untuk iringan dan
membuat improvisasi.
5 Perkembangan

bahasa

dan

minat

yang

meluas

membolehkan penggunaan pelbagai lagu dan bahan cerita.


Apabila kanak-kanak mengimitasi bunyi, mereka dapat
mempelajari bahasa mudah dari pelbagai bangsa. Ingatan
tentang pendengaran bertambah membolehkan ingatan
corak talun yang lebih kompleks dan lebih panjang.
1. Kesanggupan
membantu

untuk

kesedaran

bekerjasama
tentang

dalam

bunyi

kumpulan

ensembel

dan

kefahaman tentang maksud menyanyi kanak-kanak dengan


pic yang betul bersama rakan-rakan lain.

C)

Kesimpulan Tentang Pengalaman Muzikal


1 Lagu-lagu

dalam

skel

pentatonik

(mengabaikan

not

keempat dan ketujuh dalam skel) adalah yang paling mudah


untuk kanak-kanak sekolah rendah

menyanyi dalam pic

yang betul.
2 Renj vokal adalah antara d (satu oktaf lebih tinggi dari C
tengah) hingga d (dua oktaf lebih tinggi dari C tengah).

27

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

3 Aktiviti

drama

dan

pergerakan

dengan

muzik

harus

diteruskan. Penggunaan patung/boneka dan alatan pentas


(prop) membantu kanak-kanak memberi respons secara
serta merta.
4 Penggunaan alat-alat perkusi berpic dan tidak berpic
memperkayakan pengalaman muzikal dan mengembangkan
motor halus dan kemahiran aural.

2.1.2 Peringkat Pertengahan Kanak-Kanak ( 8- 9 tahun)


Perkembangan kanak-kanak dari segi intelek dan kematangan
sosial pada umur lapan atau sembilan tahun membantu dalam
menghasilkan aktiviti muzikal yang menarik. Oleh kerana kanakkanak pada peringkat ini lebih berdikari dan mempunyai minat
yang meluas memperbanyakkan penggunaan bahan dan strategi
pengajaran.Kanak-kanak

dapat

berinteraksi

dengan

elemen-

elemen muzik dalam persekitaran permainan kreatif.

A)

Ciri-Ciri Individu
1.

Perkembangan fizikal adalah lambat. Kemahiran motor


halus berkembang pada peringkat ini.

2.

Pada peringkat ini, takut kepada kegagalan merupakan


faktor yang memalukan.

3.

Kanak-kanak

lebih

bertenaga,

berwaspada

dan

keinginan untuk belajar.


4.

Kanak-kanak pada peringkat ini memerlukan kebenaran


dari orang dewasa dan banyak dipengaruhi oleh contoh dari
orang dewasa.

5.

Terdapat juga kesedaran tentang perkara yang betul dan


salah.

6.

Kerja dalam kumpulan lebih efektif pada peringkat ini.

28

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

B)

Ciri-Ciri Muzikal
1 Kebanyakan kanak-kanak dapat menyanyi dengan pic yang
betul pada peringkat ini dan mereka juga faham tentang
kepentingan menyanyi dengan pic yang betul bersama
rakan-rakan yang lain.
2 Renj vokal adalah antara c (satu oktaf lebih tinggi dari C
tengah) ke e (dua oktaf lebih tinggi dari C tengah).
3 Kesedaran tentang tonality membantu dalam improvisasi
dan awal nyanyian lapisan suara.
4 Suara lebih diperkembangkan dengan karektor dan jelas,
nyanyian secara solo muncul.
5 Ingatan

muzikal

bertambah

dan

membantu

dalam

mengingati bentuk muzik yang panjang dan lebih sukar.

C)

Kesimpulan Tentang Pengalaman Muzikal


1 Kanak-kanak berumur lapan atau sembilan tahun bersedia
untuk mempelajari prinsip-prinsip asas vokal seperti register
kepala, pernafasan postur dan sebutan yang membantu dalam
membuat persembahan vokal.
2 Kanak-kanak yang menghadapi masalah menyanyi dengan pic
yang betul harus diberi bantuan.
3 Nyanyian secara berkumpulan dapat diperkenalkan pada
peringkat ini dan harus diperkukuhkan.
4 Nyanyian secara berharmoni boleh dilakukan melalui nyanyian
secara lagu pusingan, ostinato, deskan dan nyanyian dua
suara yang mudah.
5 Literasi muzikal boleh diajar melalui bacaan dan penulisan
dictation.
6 Pengalaman

kreatif

dengan

muzik

seperti

drama

dan

improvisasi perlu di amalkan. Melodi dan irama yang


diimprovisasi boleh ditulis.

29

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

2.1.3 Peringkat Atas Kanak-Kanak (10 11 Tahun)


Peringkat akhir ini adalah amat ketara di mana tumbesaran berlaku
menyebabkan beberapa kesan tidak selesa kerana menghampiri
zaman remaja. Kanak-kanak peringkat ini banyak menyumbang ke
arah ensembel muzik, dengan kebolehan vokal, motor dan intelek
untuk menjadi kumpulan yang menonjol.

A)

Ciri-Ciri Individu
1. Terdapat banyak perbezaan pertumbuhan terutamanya di
antara kanak-kanak lelaki dan perempuan (kanak-kanak
perempuan

membesar

dengan

lebih

cepat).

Terdapat

perubahan fizikal yang ketara pada peringkat ini.


2. Kemahiran bahasa berkembang dengan baik, sesetengah
kanak-kanak memasuki peringkat operasi formal yang di
sarankan

oleh

Jean

Piaget

dan

digambarkan

melalui

kebolehan menyelesaikan masalah dan berkemampuan untuk


menangani idea abstrak dan pemikiran simbolik.
3. Pengaruh

rakan

sebaya

Walaubagaimanapun

adalah

perhubungan

sangat

orang

penting,

dewasa

tidak

dikecualikan .
4. Terdapat peningkatan minat dalam budaya orang lain dan
perasaan ingin tahu tentang dunia luar.
5. Kanak-kanak berumur sepuluh atau sebelas tahun adalah
mudah tersinggung pada kritikan.

B)
1.

Ciri-Ciri Muzikal
Suara

kanak-kanak

perkembangannya,

dan

mencapai
suara

tahap

kanak-kanak

tertinggi
lelaki

mula

mengalami perubahan.
2.

Renj diantara Bb ke F (dua oktaf lebih tinggi dari C tengah)


adalah biasa.

30

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

3.

Koordinasi diperkembangkan untuk membolehkan permainan


irama dan melodi yang lebih kompleks pada alat-alat muzik
seperti glockenspiel, zailofon. Terdapat kanak-kanak yang
berkebolehan bermain piano dan alat-alat muzik orkestra.

4.

Harmoni dan tonality diperkembangkan, dan nyanyian padu


suara adalah menyeronokkan.

5.

Kanak-kanak

agak

sukar

untuk

melakukan

pergerakan

mengikut muzik pada peringkat ini


6.

Sesetengah kanak-kanak lelaki mula mengalami perubahan


suara.

7.

Kanak-kanak berumur sepuluh atau sebelas tahun mungkin


mempunyai kebolehan menilai sendiri persembahan mereka
dan patut diberi galakan untuk melakukannya secara rutin dan
secara objektif.

C)

Kesimpulan Tentang Pengalaman Muzikal


1. Perkembangan fizikal membolehkan pengawalan pernafasan
dan lebih perhatian kepada aspek psikologi dalam nyanyian.
Kanak-kanak perlu memahami mekanisma vokal dan belajar
cara menggunakan suara dengan betul.
2. Aspek-aspek lain dalam nyanyian (frasa, sebutan, ekspresi dan
intonasi) boleh di tekankan.
3. Kanak-kanak dapat mengawal suara dan menghasilkan bunyi
memuaskan. Kanak-kanak mempunyai harapan yang tinggi
dan seronok membuat persembahan jika telah membuat
persediaan. Terdapat penyanyi solo yang akan muncul dari
kumpulan ini.
4. Head voice perlu ditekankan dan perubahan suara perlu
dibincangkan.
5. Minat pada budaya lain boleh membantu pergerakan melalui
tarian rakyat.

31

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

6. Kembangkan pengalaman dalam membaca, menulis dan


menganalisis muzik sementara meneruskan aktiviti aural (eartraining).

2.2 Melatih Teknik Vokal Untuk Kanak-Kanak Dan Remaja


Terdapat lima komponen utama dalam melatih teknik vokal untuk kanakkanak dan remaja seperti yang berikut:
2.2.1 Pernafasan
Pernafasan yang betul adalah asas kepada teknik nyanyian yang
baik. Walaubagaimanapun, untuk belajar bernafas dengan cara yang
betul mengambil masa yang agak perlahan untuk kanak-kanak.
2.2.2 Fonasi
Aktiviti pengucapan dapat membantu dalam perkembangan suara
untuk

menyanyi.

Kanak-kanak

perlu

diberi

galakan

untuk

memperkembangkan suara mereka sebagai sebahagian daripada


latihan untuk warna ton, dinamik, pic dan register.
2.2.3 Penghasilan ton dan resonan
Mengajar cara menyanyi dengan pengeluaran suara yang betul
adalah penting agar tidak merosakkan pita suara.
2.2.4 Sebutan
Sebutan perlu ditekankan pada awal pembelajaran vokal. Latihan
sebutan membantu dalam menghasilkan sebutan yang lancer dalam
nyanyian.
2.2.5 Ekspresi
Ekspresi akan membawa kepada penghayatan dan interpretasi yang
bermakna.

Latihan

menyanyi

mengikut

frasa

yang

betul,

memperluaskan renj suara, mengvariasikan dinamik dan tempo,

32

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

kelicinan serta makna dan mud adalah tergolong dalam cara


mengintepretasi lagu yang bermakna.
.
2.3

Menyanyi Mengikut Pic Yang Tepat


Penghasilan pic yang tidak tepat mungkin disebabkan oleh faktor-faktor
psikologi dan fizikal. Walaubagaimanapun tidak ramai kanak-kanak yang
menghadapi masalah pendengaran kerana fizikal.
Masalah kelemahan dalam nyanyian mengikut pic yang tepat mungkin
disebabkan oleh beberapa faktor psikologi seperti perhatian kepada bunyi pic,
maklumbalas yang betul dan cara pengajaran nyanyian.
2.3.1 Memberi tumpuan kepada bunyi pic
Tidak memberi tumpuan atau tidak fokus kepada bunyi pic mungkin di
sebabkan kedudukan kanak-kanak dalam bilik darjah. Kanak-kanak
yang duduk di belakang dan menyanyi tidak mengikut pic boleh
diubah kedudukannya ke hadapan dan dapat membantunya memberi
fokus untuk menghasilkan pic yang betul. Gangguan persekitaran
juga mungkin menyebabkan masalah dalam memberi tumpuan.
2.3.2 Maklumbalas yang betul
Maklumbalas visual dikatakan dapat membantu dalam persepsi pic.
Contohnya dengan mengerakkan tangan ke atas dan ke bawah
dapat membantu kanak-kanak untuk menyanyi mengikut pic tinggi
dan rendah.
2.3.3 Cara pengajaran nyanyian
Terdapat tiga cara atau mod untuk mengajar pic iaitu dengan
menggunakan visual, audio dan kinestatik. Dengan menggabungkan
ketiga-tiga cara atau mod mengajar, pengajaran adalah lebih
berkesan. Contohnya apabila kanak-kanak belajar menyanyi, aktiviti
visual melibatkan membaca notasi, manakala aktiviti audio adalah
menggunakan model dan imitasi. Pengajaran menggunakan aktiviti

33

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

kinestatik melibatkan kesedaran tentang pergerakan iaitu membuat


pergerakan beserta aksi semasa menyanyi.

2.4

Mengenal Pasti Dan Menangani Masalah Nyanyian Dalam Kelas


Antara sebab nyanyian tidak tepat boleh dibahagikan kepada empat
kategori seperti yang berikut:
2.4.1 Persekitaran
Di sebabkan oleh kurang pendedahan tentang muzik.
2.4.2 Organik
Di sebabkan oleh kecatatan fizikal atau disebabkan oleh penyakit.
2.4.3 Psikologi
Di sebabkan oleh kurang yakin dan kurang daya ingatan.
2.4.4 Kawalan vokal yang lemah
Di sebabkan oleh kelemahan dalam sokongan pernafasan, kurang
kesedaran

kinestatik

dalam

penghasilan

vokal

dan

tidak

berkebolehan dalam memindah suara ke register suara yang tinggi


dan menyebabkan penghasilan suara yang tegang.

34

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Terdapat beberapa aktitviti yang dapat menangani masalah dalam nyanyian


seperti yang berikut:
1) Aktiviti persepsi pic
Masalah persepsi pic boleh dibantu apabila kedua-dua maklumbalas
aural dan visual digabungkan. Contohnya ialah apabila kanak-kanak
menyanyi,

ia

disertakan

dengan

pergerakan

tangan

untuk

menunjukkan pic tinggi atau rendah.


Menyanyi melodi dalam frasa yang pendek dalam pelbagai nada
adalah lebih mudah daripada menyanyi pic secara satu persatu.
Kanak-kanak biasanya menghadapi masalah dalam membezakan
diantara suara percakapan dan suara untuk menyanyi. Elakkan
daripada menggunakan lagu dalam nada yang rendah sebalikkan
galakkan kanak-kanak menyanyi dalam pic yang tinggi.
Menyanyi dengan betul memerlukan pendengaran yang cekap.
Kanak-kanak memerlukan masa sebelum memberi tindakbalas
apabila dikehendaki mengimitasi melodi kerana mereka memerlukan
pendengaran dalaman sebelum menghasilkan bunyi pic.

2) Latihan tambahan dalam nyanyian


Memberi latihan tambahan dalam nyanyian seperti vocal drill dapat
membantu kanak-kanak dalam menangani masalah dalam nyanyian.
Humming yang dijalankan pada awal latihan vokal (pemanasan
suara)

dikatakan

dapat

pendengaran secara dalaman.

35

membantu

dalam

perkembangan

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Berikut adalah contoh latihan hummingl yang dapat dijalankan pada awal
latihan vokal (pemanasanan suara).

Latihan 1

Latihan 2

36

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

3) Pengajaran tentang teknik vokal


Proses penghasilan vokal juga dapat membantu dalam menangani
masalah dalam nyanyian.
Di antara proses penghasilan vokal adalah menggunakan pernafasan
daripada diafragma. Kanak-kanak yang menyanyi dengan pernafasan
yang tidak betul akan menghasilkan pic yang tidak tepat dan suara
yang tegang.
Berikut ialah bentuk diafragma dan abdomen semasa proses
pernafasan.

37

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Postur yang betul dan pengurusan pernafasan iaitu cara mengawal


dan menyokong

pernafasan

juga

adalah

unsur asas dalam

penghasilan vokal yang mantap.


Berikut ialah contoh postur yang salah dan postur yang sepatutnya
dalam nyanyian.

SALAH

BETUL

38

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Sebutan dan ekspresi juga adalah sebahagian daripada proses dalam


penghasilan vokal yang mantap. Sebutan yang betul bergantung
kepada pengguaan alat-alat artikulasi seperti rahang, lidah dan gigi.
Unsur-unsur dalam ekspresi pula melibatkan frasa, renj, dinamik,
tempo dan kelicinan dalam nyanyian.
Berikut adalah contoh latihan sebutan yang dapat dijalankan pada
awal latihan vokal (pemanasan suara).
Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

39

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

2.5

Membuat koleksi repertoire nyanyian sesuara dan berlapisan suara


untuk sekolah rendah
Kebanyakan koleksi lagu dalam buku lagu mengandungi pelbagai jenis lagu
dan lagu dalam pelbagai renj iaitu dari mudah ke sukar. Guru perlu memilih
dan mengatur lagu tanpa diberi panduan dan informasi bagaimana cara dan
bila lagu tersebut perlu diajar.
Berikut adalah beberapa cadangan untuk membantu guru merancang dan
memilih lagu-lagu yang sesuai daripada koleksi yang sedia ada.
2.5.1 Renj
Memilih lagu dalam renj yang sesuai untuk suara kanak-kanak iaitu
lebih kurang di antara pic A dibawah C tengah hingga ke G atau A di
atas C tengah.
2.5.2 Jeda dan struktur melodi
Lagu kanak-kanak perlu mempunyai irama dan melodi yang berulangulang. Lagu yang mempunyai jeda menurun dan beberapa jeda yang
luas dalam melodi juga digalakkan. Struktur melodi adalah mudah di
mana setiap frasa dapat dinyanyikan dalam satu nafas.
2.5.3 Kandungan senikata lagu
Kanak-kanak perlu diberi lagu yang mempunyai senikata dan maksud
mengenai pelbagai perkara. Perkara yang utama dalam memilih
kandungan senikata lagu adalah perbendaharan kata (vocabulary)
yang terdapat dalam lagu tersebut. Lagu yang dipilih hendaklah
mengandungi perkataan yang mudah disebut dan maksud yang
mudah

difahami

oleh

kanak-kanak.

Aktiviti

nyanyian

banyak

membantu kanak-kanak mempelajari perkataan baru. Aktiviti ini


dikenali sebagai language builder.

40

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Terdapat beberapa penggunaan teknik nyanyian yang dapat memberi


pendedahan awal kepada nyanyian secara berharmoni bagi kanak - kanak.
Berikut adalah maksud bagi setiap teknik nyanyian berharmoni.
a)

Dron

Dron adalah nyanyian yang menggunakan satu not biasanya not tonik dalam
nada yang sama dengan melodi yang dinyanyikan sepanjang lagu.
b)

Bordun

Bordun adalah nyanyian yang menggunakan not tonik dan dominan dalam
nada yang sama dengan melodi, yang dinyanyikan sama ada secara
serentak atau berasingan sepanjang lagu.
c)

Ostinato melodi

Ostinato adalah nyanyian yang menggunakan satu corak melodi yang


mudah yang dinyanyikan secara berulang kali sepanjang lagu.
d)

Canon atau lagu pusingan

Canon atau lagu pusingan adalah lagu yang sama tetapi dinyanyikan
bermula pada bar yang lain secara berulang ulang sepanjang lagu.
e)

Kaunter lagu

Kaunter lagu adalah ciptaan melodi yang mudah bagi suara tinggi yang
dinyanyikan mengiringi melodi asal.
f)

Lagu berkembar (patner song)

Lagu berkembar adalah dua lagu yang berlainan tetapi mempunyai nada,
pergerakan kod dan bilangan bar yang sama, yang dinyanyikan serentak.

41

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Latihan 2.1
1.

Anda dikehendaki melayari internet dan mencari maklumat berkaitan


pelbagai jenis lagu berharmoni yang dinyanyikan menggunakan pelbagai
kaedah seperti dron, bordun, canon atau lagu pusingan, ostinato melodi dan
kaunter lagu. Anda perlu mencari sekurang-kurangnya satu teknik lagu bagi
setiap kaedah tersebut.

2.

Masukkan semua bahan anda ke dalam portfolio. Portfolio perlu diserahkan


semasa interaksi bersemuka.

42

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

PENGEMBANGAN REPERTOIRE UNTUK


MENINGKATKAN PENGHARGAAN ESTETIK

Tajuk 3
Sinopsis

Dalam tajuk ini anda akan mempelajari tentang pengembangan repertoire untuk
meningkatkan penghargaan estetik dalam pengajaran dan pembelajaran muzik.
Hasil Pembelajaran
5.

Membina dan mengembangkan bahan pendengaran yang sesuai untuk


pembelajaran aspek Persepsi dan Penghargaan Estetik.

6.

Menghuraikan fungsi, konsep muzik dan elemen estetik semasa mendengar


muzik masyarakat Malaysia.
Kerangka tajuk ini
Pengembangan
repertoire untuk
meningkatkan
penghargaan estetik

3.2 Mengintegrasi
Aktiviti Pendengaran
Secara Aktif Dalam
Pengenalanpastian
Konsep Muzik

3.1 Perkembangan
Pendengaran
Perseptif

3.4 Membina Repertoire


Muzik Malaysia Yang
Sesuai Untuk
Pelaksanaan Aspek
Penghargaan
EstetikDalam
Sukatan Pelajaran
Pendidikan Muzik
Sekolah Rendah

3.3 Membuat Koleksi


Repertoire Untuk
Meningkatkan
Persepsi Estetik

43

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Apakah jenis
pendengaran yang
anda gunakan?

3.1

Perkembangan pendengaran perseptif


Keseronokan dan pengahayatan muzik adalah perkara yang berkaitan. Kita
mungkin boleh mendapat kepuasan dan keseronokan dalam menghayati
muzik tanpa memahaminya. Pengembangan repertoire untuk meningkatkan
penghargaan estetik dapat diperkembangkan melalui pelbagai jenis
pendengaran.
Terdapat dua kategori dalam proses pendengaran:1)

Mendengar secara pasif (passive listening)

Dalam keadaan tertentu, muzik yang didengar tidak bertujuan


menuntut sepenuhnya perhatian daripada pendengar. Contohnya,
muzik sewaktu malam bertujuan hanyalah sebagai muzik latar
yang dimainkan untuk menambah rasa keseronokan sewaktu
berbual-bual dan makan.

Ianya bukanlah satu konsert muzik yang perlu ditonton dengan


penuh perhatian. Begitu juga muzik latar dalam sesebuah filem
bertujuan untuk memberikan kesan bunyi mengikut mud scenario
dalam adegan-adegan filem tersebut

Persembahan marching band yang kita lihat di tengah padang


juga

merupakan

satu

pertunjukan

dan

bukannya

satu

persembahan konsert

Dalam situasi yang demikian, perhubungan pendengar dengan


muzik adalah sesuatu yang pasif.

Passive Listening is listening without reacting

Passive listening is little more that hearing. It occurs when the


receiver of the message has little motivation to listen carefully,

44

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

such as when listening to music, story telling, television, or when


being polite.
a) mendengar mengikut kesedapan pancaindera (sensuous
listening)

Pendengaran cara ini memerlukan lebih perhatian dan


penumpuan

Di sini pendengar peka dan dapat menikmati akan


keindahan yang didengar daripada muzik, seperti merdunya
bunyi seruling, keindahan bunyi loceng dari jauh atau
keharmonian koir yang besar atau keindahan warna ton
orkestra simfoni yang bermain

Semua ini adalah bunyi muzik yang boleh dinikmati dengan


keseronokan oleh pendengar tanpa mengetahui dan
memahami apa yang berlaku dalam muzik tersebut.

Nikmat sensasi didapati oleh pendengar daripada bunyi


muzik tersebut namun ianya hanyalah untuk keseronokan
sewaktu mendengar tanpa merasainya dengan mendalam.

2)

Mendengar secara aktif (active listening)


Pendengaran secara aktif termasuk persepsi deria pendengaran pasif tetapi
juga menggunakan emosi dan pemikiran dalam proses pendengaran. Ia
melihat mesej yang terkandung dalam sesuatu lagu dan bagaimana ia
memainkan peranan kepada seorang pendengar.(Active listening, on the
other hand, includes the sensory perceptions of passive listening but also
engages the heart and the mind in the process. It seeks to understand the
message that is contained in the song or thought and how it might apply to
the listener).

Pendengaran

aktif

adalah

di

mana

pendengar

akan

menunjukkan

pemahaman melalui reaksinya. Non-verbal cues seperti mengangguk


kepala, ekspresi mimik muka menunjukkan bahawa seorang pendengar
memberi penumpuan terhadap muzik yang didengar.
45

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Pendengaran secara aktif merupakan proses dimana pendengar memahami


mesej yang terkandung dalam sesuatu lagu. Contohnya memahami dari segi
konsep muzik yang diaplikasikan dalam sesuatu repertoire.
a)

mendengar secara emosi (emotional listening)

Sikap pendengar yang mementingkan perasaan sendiri dalam


reaksinya bila mendengar muzik

Ianya mengikut mud dan emosi yang dibangkitkan oleh muzik


tersebut

Muzik

dapat

membangkitkan

pengalaman

emosi

kepada

pendengar.

Mendengar mengikut emosi ialah sikap yang diwarisi oleh


pendengar bila mendengar dan menghayati muzik

Oleh yang demikian, ia tidak memerlukan konsentrasi dan latihan


yang mendalam

b)

mendengar secara perseptif (perceptive listening)

Mendengar dan menghayati muzik secara perseptif memerlukan


konsentrasi dan pendengaran yang tajam tentang apa yang
berlaku secara muzikal dalam muzik tersebut.

Sikap mendengar secara inilah yang paling sesuai dalam apresiasi


muzik

Dalam erti kata lain, mengetahui apa yang hendak didengar,


memahami apa yang didengar

Contohnya memahami cara mendengar konsep-konsep muzik


yang dimainkan dalam sesuatu repertoire

Antara semua jenis pendengaran di atas, mendengar secara perseptif yang


paling memerlukan daya usaha yang gigih dan mendalam serta membina
sikap mengikut kebolehan sendiri untuk menghayati muzik.

46

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Perkembangan pendengaran perseptif dapat dilakukan melalui beberapa


cara:1.

Penumpuan

Menumpukan perhatian sepenuhnya dalam mendengar


muzik

2.

Memberikan konsentrasi terhadap apa yang didengar

Pengulangan

Muzik yang didengar haruslah dilaksanakan berulang kali


supaya pendengar benar-benar memahaminya

Setiap pendengaran yang diulang sudah tentu mendapat


kemahiran dan pengalaman yang baru

3.

Familiariti

Pengulangan mendengar muzik tertentu akan dapat


membiasakan penengaran kita kepada muzik tersebut

Kita akan lebih selesa dan dapat memahami dengan lebih


mendalam

apabila

mendengar

muzik

yang

selalu

dimainkan

Sentiasalah bersikap ingin menerokai muzik yang didengar


dengan lebih mendalam

4.

Latar belakang muzikal

Latarbelakang dan pengalaman muzik amat perlu untuk


membina persepsi dalam menghayati muzik

Contohnya

menonton

konsert

dan

produksi

muzikal,

mendengar muzik daripada media penyiaran, cakera padat,


menyanyi dalam kumpulan koir dan bermain dalam orkestra

Membaca buku/artikel tentang pencipta ,stail ciptaannya

47

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

5.

Penglibatan dalam aktiviti muzikal

Penglibatan seperti dalam pasukan koir atau orkestra dapat


meningkatkan sumbangan terhadap penghayatan seni muzik

Cuba anda fikirkan apa jenis pendengaran yang anda gunakan semasa
mendengar sebuah lagu nyanyian atau muzik instrumental?

3.2

Mengintegrasi
aktiviti
pendengaran
pengenalanpastian konsep muzik

secara

aktif

dalam

Apa yang anda faham tentang Penghargaan Estetik?


Mengikut Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
penghargaan

estetik

memberi

pendapat

terhadap

hasil

karya

dan

persembahan muzik masyarakat Malaysia dan menyatakan budaya yang


berkaitan dengannya secara lisan dan bertulis.
Dalam aspek ini murid menghayati dan meletak nilai terhadap bahan muzik
dan persembahan. Murid mendengar, merasa, mengecam, mengenalpasti,
membanding beza, mengklasifikasi, menganalisis, menghuraikan, berkongsi
pandangan dan berbincang secara lisan dan bertulis.
Dua bidang muzik yang melibatkan penghargaan estetik adalah:a)

Nyanyian
Memberi respon kepada pelbagai aspek tentang karya atau
persembahan muzik vokal seperti konsep muzik (irama, melodi,
bentuk, ekspresi); fungsi muzik (perayaan, tarian, upacara); dan
teknik persembahan.

48

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Antara pelbagai muzik vokal yang digunakan adalah seperti berikut:-

b)

Nyanyian solo

Nyanyian berkumpulan

Nyanyian dua lapisan suara

Muzik Instrumental
Memberi respon kepada pelbagai aspek tentang karya atau
persembahan muzik instrumental seperti konsep muzik (irama,
melodi, bentuk, ekspresi); fungsi muzik (perayaan, tarian, upacara);
dan teknik persembahan.
Antara pelbagai muzik instrumental yang didengar adalah seperti
berikut:

Muzik instrumental solo

Muzik instrumental berkumpulan

3.3

Membuat koleksi repertoire untuk meningkatkan persepsi estetik

3.4

Membina repertoire Muzik Malaysia yang sesuai untuk pelaksanaan


aspek Penghargaan Estetikdalam Sukatan Pelajaran Pendidikan
Muzik Sekolah Rendah
Pendengar harus meneliti masyarakat Malaysia dari segi:-

Fungsi

Konsep muzik

Elemen estetik
Antara aras pendengaran yang dapat di capai adalah seperti yang berikut:
Aras 1
Mencirikan elemen-elemen muzik dalam muzik masyarakat Malaysia yang
diperdengar dengan betul
49

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Aras 2
Menghuraikan muzik masyarakat Malaysia dengan betul mengikut ciri-ciri
elemen muzik yang diperdengar.
Aras 3
Menyatakan alasan yang sesuai untuk memberi nilai lagu masyarakat
Malaysia yang diberi.
Contoh cara menggunakan pendengaran lagu Muzik Masyarakat Malaysia
Tajuk lagu: Setangkai Mawar oleh Mahzan Manan
Setelah mendengar lagu tersebut, seorang pendengar muzik telah meneliti
lagu tersebut dari segi fungsi, konsep muzik dan elemen estetik
Fungsi lagu

Sebuah lagu menyatupadukan rakyat Malaysia


Konsep Muzik
1) Konsep Melodi
-

Pergerakan pic dalam lagu.


Contohnya pic menaik,menurun,mendatar,bertangga dan melompat

skel diatonik yang digunakan. Skel minor harmonik

2) Konsep Irama
-

Corak irama pada rentak. Rentak Masri

Meter lagu : 4
4

Tempo : sederhana

Nilai not : minim bertitik, krocet bertitik, krocet, kuaver

3) Konsep Warna Ton

50

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Warna ton pelbagai sumber bunyi: suara yang digunakan (suara


perempuan/lelaki)

4) Konsep Harmoni
- Jenis iringan dalam harmoni : melodi kaunter, nyanyian dalam empat suara
(soprano, alto, tenor dan bes)
- kord-kord iringan yang digunakan
5) Konsep Ekspresi
- Perubahan dinamik semasa menyanyi.
Aras dinamik : lembut, kuat
Perubahan dinamik : beransur lembut; beransur kuat
6) Konsep Tekstur
- Deskripsi tekstur dalam muzik solo dan muzik berkumpulan;
(tebal atau nipis)
7) Konsep Bentuk
- Jenis bentuk muzik : A B A
- Bentuk ternari
Elemen estetik

Menyatakan perasaan terhadap lagu yang didengarkan

Memberi komen terhadap lagu yang didengar dengan jelas

Memberi nilai lagu Setangkai Mawar pada pendengar


Latihan 3.1
Sambil berehat, anda dikehendaki mencari dari pusat sumber rakaman
muzik instrumental Malaysia. Setelah mencari rakaman yang sesuai, cuba
anda dengar muzik instrumental masyarakat Malaysia pilihan anda.
Semasa mendengar muzik tersebut, cuba anda kenal pasti fungsi,
beberapa konsep muzik serta elemen estetik rakaman tersebut.

51

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Anda dikehendaki menginterpretasi muzik yang didengari dalam


bentuk grafik.

Tajuk 4

PENGEMBANGAN DAN PENGUMPULAN BAHAN


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Sinopsis
Dalam tajuk ini anda akan mempelajari tentang kepentingan membina bahanbahan dari internet dan cara-cara mengaplikasikannya dalam bilik darjah. Pelajarpelajar akan didedahkan dengan cara menggunakan Search Engine dan mencari
bahan-bahan internet seperti bahan bacaan, rakaman video dan latihan-latihan
yang sesuai diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik di
sekolah rendah.

Hasil Pembelajaran
7.

Mengenalpasti cara memuat turun dari pelbagai Search Engine bahanbahan yang sesuai diaplikasikan untuk pengajaran dan bilik darjah.

8.

Mengumpul dan mengaplikasikan bahan pengajaran dan pembelajaran


pendidikan muzik yang dibina dalam bilik darjah.
Kerangka tajuk ini

4.1 Pengembangan dan


pengumpulan bahan
pengajaran dan
pembelajaran

4.2 Membina bahanbahan dari internet


dan cara-cara
mengaplikasikannya
dalam bilik darjah
52

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

4.1

Pengembangan
Pembelajaran

Dan

Pengumpulan

Bahan

Pengajaran

Dan

Dalam dunia teknologi moden sekarang Internet merupakan satu kaedah


yang paling baik untuk seseorang guru mencari bahan-bahan yang sesuai
untuk pengajaran dan pembelajaran. Terdapat pelbagai Search Engine
yang boleh anda gunakan sebagai seorang guru pendidikan muzik.
Antara Search Engine yang sesuai digunakan adalah seperti berikut:-

4.2

Yahoo

Google

Fusion

MSN SearchBing

Lycos

Membina bahan-bahan dari internet dan cara-cara mengaplikasikannya


dalam bilik darjah
Terdapat beberapa cara untuk membina bahan dari internet. Bahan-bahan
yang dicari dari internet dapat digunakan sebagai bahan bacaan, tayangan
video serta latihan-latihan yang sesuai digunakan dalam kelas pendidikan
muzik di sekolah.
Contohnya anda sebagai seorang guru muzik boleh mencari bahan-bahan
tentang teknik menyanyi dengan menggunakan Search Engine Google.
Anda hanya harus taip vocal productiondan pelbagai sumber tentang vokal
akan muncul pada skrin komputer. Contoh alamat untuk teknik vokal
adalah:http://www.vocalfocus.com/vocal-anatomy.html
Selepas ini anda boleh tunjukkan gambar rajah struktur bahagian kepala dan
bahagian-bahagian yang penting dalam vokal production. Ini akan memberi
gambaran yang jelas kepada pelajar-pelajar tentang bahagian-bahagian

53

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

penting

dalam

sistem

pernafasan

seseorang.Anda

akan

dapat

melaksanakan teknik nyanyian dengan lebih efektif dan pelajar-pelajar juga


akan memahami peranan sistem pernafasan dengan jelas.
Untuk bahan bacaan tambahan anda sebagai seorang guru muzik, anda
boleh juga menggunakan Search Engine Google Scholar dan muat turun
artikel dari buku-buku vokal tentang perkembangan vokal kanak-kanak, cara
melatih suara kanak-kanak, renj suara kanak-kanak mengikut umur, cara
memilih repertoire yang sesuai.
Contoh alamat internet adalah seperti berikut:www.geocities.com/EnchantedForest/Glade/7438/.
Berikut adalah cara anda sebagai seorang guru muzik dapat menggunakan
internet untuk mencari bahan yang sesuai bagi tajuk eksplorasi pelbagai
corak irama dengan penggunaan bahan-bahan buangan untuk memahami
konsep irama dan warna ton.
Contohnya apabila anda sebagai seorang guru muzik ingin mengajar
tentang konsep irama dan warna ton dengan penggunaan bahan-bahan
buangan atau bahan-bahan masakan, maka anda boleh mengikut langkahlangkah berikut:

Masuk ke Search Engine Google

Taipkan perkara yang hendak dicari. Contohnya persembahan dengan


alat-alat buangan kumpulan yang mashyur adalah STOMP

Fail-fail dari YouTube akan dipaparkan

Buka fail berkenaan dan saksikan persembahan STOMP

Muat turun fail berkenaan dari YouTube

Tunjukkan kepada pelajar-pelajar di kelas supaya mereka dapat


pemahaman yang jelas

Pelajar-pelajar akan dapat mendapat gambaran yang jelas tentang cara


persembahan dan dapat mengaplikasikan idea yang disaksikan dalam
aktiviti kumpulan di kelas mereka.
54

MZU3107 Muzik Dalam Bilik Darjah

Dengan menggunakan OLL, anda dikehendaki berbincang dengan rakan


sekelas anda tentang kepentingan menggunakan salah satu Search
Engine semasa mencari bahan-bahan untuk pengajaran dalam bilik
darjah.
Banding beza pendapat yang diberikan oleh rakan sekelas anda dan
catitkan

Latihan 4.1
Fikirkan satu topik pengajaran dari sukatan KBSR pendidikan muzik.
Setelah anda membuat keputusan tentang topik yang sesuai, anda
dikehendaki melayari internet dan mencari bahan-bahan yang sesuai
dengan tajuk pilihan anda. Kumpulkan semua bahan-bahan dalam folio.

Latihan 4.2
Secara individu, catitkan bagaimana anda akan menggunakan bahanbahan internet yang dikumpulkan dalam pengajaran pendidikan muzik di
bilik darjah.
Aplikasikan penggunaan bahan-bahan tersebut dengan kelas yang anda
mengajar di sekolah.
Catitkan refleksi penggunaan bahan-bahan internet tersebut dan
simpannya dalam folio anda.

55