Anda di halaman 1dari 6

SK KUALA DUNGUN

PELAN STRATEGI
PROGRAM SEKOLAH PENYAYANG 2015
BI
L
1

AKTIVITI
ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 1:
PERSEKITARAN PENYAYANG
Sudut Bingkisan Kasih

-Mewujudkan satu lokasi untuk meluahkan


dan mempamerkan kesepaduan serta kasih
sayang sesama warga sekolah
ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 1 :
PERSEKITARAN PENYAYANG

STRATEGI

TINDAKAN

-Papan kenyataan untuk murid


-Papan kenyataan untuk guru dan
kakitangan.
-Pelaksanaan sepanjang tahun

-Mewujudkan sudut
Pn.Nik Yusanida
dan Pn.Junaida
-AJK 3K
-PIBG
-dibantu PRS

-pilih sebuah lokasi strategik seperti ruangan di bawah tangga Blok A


-cat dan hias ruangan tersebut supaya ceria dan menarik.
-Tempatkan 2papan kenyataan (1 untuk murid dan 1 lagi untuk guru
dan kakitangan)
-Jika sesuai, boleh juga diletak bahan bacaan ringan seperti komik
atau bahan permainan seperti congkak ,dam dll.

-tampal banner kata-kata yang memupuk


sikap sopan dan penyayang.
-Pelaksanaan sepangjang tahun.

-Pn.Wan Ismahira
-dibantu PRS

-menempah banner kata-kata yang boleh memupuk kesopanan dan


sikap penyayang.
-pilih anak tangga berdekatan sudut Potret Kasih dan tampal bannerbanner tersebut di setiap anak tangga.
-contoh:SAYA MURID YANG MENGHORMATI GURUdll.

-Tuan Norhayati
-Semua guru kelas
-Semua murid

-Kelas dinilai seminggu sekali oleh guru bertugas.


-Kelas yang berjaya melepasi tahap indeks kebersihan akan diberi
penghargaan dan ganjaran semasa perhimpunan mingguan.
-Kelas yang banyak menerima penghargaan terkumpul akan diberi

Tangga Santun

-Mewujudkan suasana persekitaran yang ceria


dan kondusif.
-secaratidak langsung, memupuk sikap sopan
santun dan penyayang (di luar sedar otak
akan menyerap setiap kata-kata positif yang
ditampal di anank tangga yang dibaca murid
berulangkali)
ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 1:
PERSEKITARAN PENYAYANG
Kelasku Sayang
-persekitaran yang ceria dan kondusif.
-menarik minat murid untuk hadir kesekolah

ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 2:


PENGURUSAN PENYAYANG
We Care

TATACARA/KAEDAH

-Menghias kelas supaya selesa dan ceria.


-Menampal hasil kerja murid dan nota-nota
penting.
-menjaga kebersihan dan kekemasan
kelas.

-memberi kesedaran kepada murid bahawa


mereka disayangi dan dihargai.
-mendampingi dan mengenalpasti masalah

hadiah istimewa atau ganjaran pada hujung tahun seperti lawatan,


wang tunai, jamuan makan kelas dan sebagainya.
-En.Anuar
-Tn.Hj.Kamsani
-Guru Disiplin

-Kenalpasti murid-murid high risk dari segi disiplin,


akademik mahupun kehadiran kesekolah.
-membahagikan guru angkat yang sesuai.

BI
L
5.

-Mengubah tingkah laku murid bermasaalah


-Penyerahan guru angkat dari kalangan
pengurusan dan guru agama.
AKTIVITI

murid

STRATEGI

TINDAKAN

TATACARA/KAEDAH

ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 2:


PENGURUSAN PENYAYANG

-Merapatkan hubungan sekolah dengan


waris murid.
-Menerapkan sikap ambil tahu di kalangan
warga sekolah.
-Menyalurkan bantuan yang sepatutnya.

-Pihak pengurusan
-En.Anuar
-Pn.Noriah
-JK Kebajikan
Sekolah

-menerapkan nilai-nilai murni di kalangan


guru dan kakitangan.
-saling ingat-mengingati sesame rakan
sejawat.

-YM. Tg. Fauzi


-Semua guru

-Berkunjung kerumah murid ( susah/daif, ponteng, kehadiran corot,


sakit, bermasalah keluarga, kematian)
-setelah meninjau situasi sebenar, kenalpasti punca masalah
-jika murid susah/daif perlu disalurkan bantuan-bantuan yang perlu
seperti RMT, KWAMP, atau memanjangkan kepada Jabatan Kebajikan
Masyarakat.
-Kunjungan disebabkan kedatangn corot pula hanya boleh dilakukan
setelah surat amaran pertama, kedua dan ketiga dikeluarkan.
-Melancarkan kutipan tabung / derma jika perlu.
-dijalankan setiap 5 minitb sebelummesyuarat guru.
-boleh dalam bentuk perkongsian ilmu, tazkirah ringkas mahupun
perkongsian pengalaman hidup yang boleh dijadikan pengajaran.

-sebagai expresasi penghargaan dan kasih


sayang kepada pengurusan, guru dan
kakitangan serta murid.
-dari pihak pengurusan
-dari murid-murid
-dari seluruh warga sekolah

-Pn.Wan Haslizabuat guru dan


kitangan
-Pn.Naiza-buat
muridku sayang
-PRS

Menampal pada papan kenyataan


-catatan kejayaan
-ucapan penghargaan
-ucapan tahniah
-coretan
-nukilan hati

-menimbulkan perasaan kasih saying,


hubungan mesra antara guru dan murid.

-En.Anuar
-Guru bertugas

-Setiap pagi guru-guru akan menanti kedatangan murid-murid


kesekolah di pintu pagar hadapan dan belakang.

Titian Kasih

-pihak pengurusan

-murid dan waris menyedarikeprihatinan pihak


sekolah

5.

ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 3: GURU


DAN KAKITANGAN PENYAYANG
Santapan Rohani

-Pengisian rohani, mengenalipotensi diri, dan destinasi diri.

-Menyuburkan minda dan jiwa dengan ilmu


kerohanian dan motivasi
6

ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 2,3 & 4:


GURU DAN KAKITANGAN SERTA MURID
PENYAYANG
Sudut Expresi jiwa.. buat guru dan
kakitangan.
Sudut Expresi jiwa..buat muridku.
-Penghargaan guru dan kakitangan serta
murid-murid.

ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 4: MURID


PENYAYANG

Welcome to School

-melahirkan murid yang suka datang ke


sekolah.

mingguan

-menyambut kedatangan murid-murid ke


sekolah di pintu pagar hadapan dan belakang,

BI
L
8

AKTIVITI
ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 2,3 & 4:
PENGURUSAN, GURU DAN KAKITANGAN
SERTA MURID PENYAYANG

STRATEGI

TINDAKAN

TATACARA/KAEDAH

-Menimbulkan perasaan kasih sayang,


hubungan mesra dan keprihatinan antara
warga sekolah dan murid-murid.

-Wan Hasliza
-Nik Yusanida
-Pengawas sekolah

-Senaraikan nama murid , guru dan kakitangan terbabit.


-Memilih perhimpunan minggu 1setiap bulan untuk mengumumkan
nama-nama yang menyambut hari lahirnya pada hari tersebut.
-Dijemput ke pentas dengan diiringi banner selamat hari lahir.
-Memilih sekali sahaja setahununtuk sambutan beserta kek iaitu bulan
kelahiran GB untuk menjemput GB, Guru-guru dan murid-murid yang
menyambut hari lahir pada bulan tersebut naik ke pentasd iiringi
banner dan sama-sama beselawat serta menyayikan lagu Allah
Selamatkan Kamu dan GB akan memotong kek.
-Guru akan membahagikan kek tersebut kepadasetiap yang terlibat
menyambut kelahiran pada bulanbertuah itu.

-mewujudkan kerjasama antara murid


dengan guru
-berkongsi pengalaman
-mewujudkan kemesraan dan semangat
salingbantu membantu
-Pelaksanaan sepangjang tahun.

-En.Anuar
-Semua guru

-Jumlah murid dibahagi dengan jumlah guru untuk nisbah mentor


mentee yang wajar.
-Perjumpaan 10minit selepas perhimpunan semerta di dewan sekolah
setiap kali perhimpunan minggu ke2 dalam setiap bulan.
-Modul akan dibekalkan oleh Guru Bimbingan.
-Laporan dari modul perlu diserah semerta selepas setiap sesi.

-Memupuk semangat datang awal


kesekolah.
-Menarik minat murid untuk selalu hadir
kesekolah.
-Pelaksanaan sepanjang tahun.

-Pn.Wan Ismahira
-JK Disiplin Sekolah
-Pengawal
Keselamatan
Sekolah

-terdapat dalam 2kategori


1.rawak mingguan
10muridyang tiba awal akan dipilih untuk diberi ganjaran ringkas.
2.Terkumpul bulanan
Seorang murid yang paling kerapa datang awal kesekolah akan diberi
ganjaran wang tunai RM10.

Its your Birthday!


-menghargai seluruh warga sekolah dengan
ucapan ataupun sambutan hari lahir

9.

ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 4: MURID


PENYAYANG
Tunjuk Ajarku Sifu..
-program mentor mentee yang diwajibkan oleh
KPM di bawah program sekolah penyayang.

10.

ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 4: MURID


PENYAYANG
Daku yang Terawal!
-ganjaran ringkas untuk 10 murid yang sampai
awal di sekolah.

-Guru-guru akan menyambut murid-muriddendan wajah yang ceria dan


manis
-Guru-guru menyapa murid-murid dengan ucapan sapaan seperti
Assalamualaikum.. Allah memberkati kamu yang dating kesekolah
untuk menuntut ilmu.
-Bersalaman.

11.

ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 4: MURID


PENYAYANG

-Memupuk sikap suka datang kesekolah.


-Menyemai perasaan sayangkan sekolah.
-Pelaksanaan sepanjang tahun.

-Pn.Wan Ismahira

Kusayang Sekolahku
-ganjaran untuk kelas yang murid-muridnya
mempunyai peratus kehadiran terbaik setiap
bulan.
BI
L
12.

AKTIVITI

STRATEGI

ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 4: MURID


PENYAYANG

-Memberi semangat kepadasemua murid


untuk mengamalkan nilai-nilai murni
seterusnya menjadikannya sebagai budaya
hidup.
-Pelaksanaan sepanjang tahun.

-YM.Tn.Rohaizam

-Jk akan memutuskan kriteria-kriteria pemilihan.


-setiap 3bulan sekali, seorang murid akan dipilih tanpa mengira tahap
dan diangkatsebagai muridsahsiah terbaik.
-gambar dan biodatanya akan ditampal di papan kenyataan yang
terdapat pada sudut sekolah penyayang.

-Waris menyatakan harapan kepada anakanak.


-Menjalin hubungan yang baik antara guruguru dan waris murid.
-Pengisian slot motovasi keibu-bapaan
kepada waris.

-En.Anuar

-Ceramah motivasi
-LDK murid bersama warisnya
-boleh juga melibatkan agensi luar

--Memupuk sikap berkerjasama antara


PIBG dan semua warga sekolah.
-Menanam perasaan pemilikan bersama
iaitu waris/PIBG juga bertanggungjawab
ke atassekolah anak mereka.

-En.Anuar
-PIBG
-Jk 3K Sekolah
-Semua guru

-Gotong-royong kawasan sekolah dijadikan aktiviti tahunan.

-Mewar-warkan paktiviti-aktiviti sepanjang


tahun.
-Menarik minat murid terhadap aktiviti-

-En.Anuar
-Pn.Wan Ismahira
-Semua warga

-Putuskan tarikh pelancaran; _______?________


-Sediakan Kertas Kerja Program
-Sediakan pamphlet

Murid Sahsiah Terbaik

13

-Penghargaan kepada murid yang mempunyai


sikap santun dan mengamalkan nilai-nilai
murni.
ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 5: IBU
BAPA (PIBG) PENYAYANG
Hari Bersama Permata-Hatiku

14

-slot perjumpaan antara guru-guru dan waris


murid.
ELEMEN SEKOLAH PENYAYANG 5: IBU
BAPA (PIBG) PENYAYANG
KekitaanYang Erat, Tiada Berat

15

-Aktiviti gotong-royong kawasan sekolah


anatara PIBG dan semua warga sekolah
PELANCARAN PROGRAM
SKKD;SEKOLAH PENYAYANG 2015

TINDAKAN

-setiap hujung bulan bila buku rekod kedatangan murid ditutup, kelas
yang mempunyai peratus kehadiran paling tinggi akan disenaraikan.
-terdapat bagi tahap 1 dan tahap 2
-Kelasyang menang akan diumum semasa perhimpunan mingga
pertama setiap bulan
-Ganjaran wang tunai RM10 akan diberikan.

TATACARA/KAEDAH

aktiviti yang dirancang.

SKKD

-Hebahkan pembahagian kerja di dalam mesyuarat bersama.

DISEDIAKAN OLEH:

DILULUSKAN OLEH;

(WAN ISMAHIRA BINTI WAN AB MAJID)

(PN.HJH. NOR MANISA BINTI MOHD IBRAHIM)

SETIAUSAHA JK SEKOLAH PENYAYANG

PENOLONG KANAN HEM SKKD

Sekolah Kebangsaan Kuala Dungun,


23000 Dungun, Terengganu.
No. Tel / No. Faks: 09-8481395

PELAN STRATEGI
PROGRAM SEKOLAH PENYAYANG 2015