Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH SAINS HULU TERENGGANU, 21700 KUALA BERANG,HULU TERENGGANU, TERENGGANU

SASARAN SPM 2016

BIL MATA PELAJARAN

A+

A-

B+

BIL

BIL

BIL

27.34

33

25.78

60

46.88

BIL

B
%

BIL

C+
%

BIL

C
%

BIL % BIL % BIL % BIL %

ETR

TOV

GP

% LULUS

GP

% LULUS

1.2

100

2.43

100

BAHASA MELAYU

35

BAHASA INGGERIS

15

11.72

23

17.97

37

28.91

100

3.67

100

PENDIDIKAN ISLAM

60

46.88

35

27.34

33

25.78

0.79

100

2.48

100

SEJARAH

50

39.06

41

32.03

37

28.91

0.9

100

2.06

100

MATEMATIK

95

74.22

15

11.72

18

14.06

MATEMATIK TAMBAHAN

10

7.81

18

14.06

25

19.53

15

FIZIK

20

15.63

20

15.63

18

14.06

KIMIA

25

19.53

16

12.5

15

11.72

BIOLOGI

20

15.63

21

16.41

15

JUMLAH

330

28.65

222

19.27

258

BILANGAN A
9A+
9A
8A
7A
6A
5A
4A
3A

4
27
18
16
14
41
7
1

53

41.41

0.4

100

1.59

100

11.72

24

18.75

36

28.13

3.04

100

5.98

70.31

15

11.72

20

15.63

35

27.34

2.78

100

4.05

97.66

29

22.66

28

21.88

15

11.72

2.5

100

4.23

96.88

11.72

14

10.94

25

19.53

33

25.78

2.8

100

5.98

92.97

22.4

126

10.94

97

8.42

119

10.33

1.82