Anda di halaman 1dari 5

PROGRAM INTERVENSI (KUMPULAN CEMERLANG )

MATA
PELAJARAN

FAKTOR KELEMAHAN

LANGKAH INTERVENSI

TEMPOH
PELAKSANAAN

PLAN B YANG
DIJALANKAN/DICADANG
KAN JIKA MENDAPATI
PROGRAM INI
KURANG /TIDAK
BERJAYA (JIKA ADA)

PENDIDIKAN
ISLAM

LEMAH JAWI

LATIH TUBI LATIHAN


PENULISAN JAWI

FEBRUARI OKTOBER

TARGET SOALAN JAWI RUMI

PENDIDIKAN
ISLAM

LEMAH KBAT

CERAMAH @ TAKLIMAT
PENGUKUHAN KBAT

JUN OKTOBER

ULANGKAJI SOALANSOALAN PERCUBAAN


NEGERI LAIN (KBAT)

PENDIDIKAN
ISLAM.

PROGRAM INTERVENSI (KUMPULAN LULUS )


MATA
PELAJARAN

FAKTOR KELEMAHAN

LANGKAH INTERVENSI

TEMPOH
PELAKSANAAN

PLAN B YANG
DIJALANKAN/DICADANG
AKAN JIKA MENDAPATI
PROGRAM INI
KURANG /TIDAK
BERJAYA (JIKA ADA)

PENDIDIKAN
ISLAM

LEMAH JAWI

LATIH TUBI LATIHAN


PENULISAN JAWI

FEBRUARI OKTOBER

TARGET SOALAN JAWI RUMI

PENDIDIKAN
ISLAM

LEMAH KBAT

CERAMAH @ TAKLIMAT
PENGUKUHAN KBAT @
CERAMAH TEKNIK MENJAWAB
SOALAN

JUN OKTOBER

ULANGKAJI SOALANSOALAN PERCUBAAN


NEGERI LAIN (KBAT)

PROGRAM INTERVENSI (KUMPULAN POTENSI )


MATA
PELAJARAN

FAKTOR KELEMAHAN

LANGKAH INTERVENSI

TEMPOH
PELAKSANAAN

PLAN B YANG
DIJALANKAN/DICADANG
AKAN JIKA MENDAPATI
PROGRAM INI
KURANG /TIDAK
BERJAYA (JIKA ADA)

PENDIDIKAN
ISLAM

LEMAH JAWI

LATIH TUBI LATIHAN


PENULISAN JAWI

FEBRUARI OKTOBER

TARGET SOALAN JAWI RUMI

PENDIDIKAN
ISLAM

LEMAH KBAT

CERAMAH @ TAKLIMAT
PENGUKUHAN KBAT

JUN OKTOBER

ULANGKAJI SOALANSOALAN PERCUBAAN


NEGERI LAIN (KBAT)

PENDIDIKAN
ISLAM

LEMAH SIRAH & TAMADUN

LATIH TUBI SOALAN


PENGUKUHAN BERTOPIK

FEBRUARI OKTOBER

TARGET TAJUK

PROGRAM MAKRO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perkongsian - Sekolah mengadakan pertukaran soalan-soalan peperiksaan dengan negeri lain


Kelas Tambahan sekolah
Latih Tubi
Penggunaan Portal Pendidikan Interaktif
Ceramah Teknik Menjawab Soalan
Program CO (Collaberative Organization )
Kem Motivasi
Program Kerohanian

PROGRAM MIKRO
1.

Kelas Tambahan Berfokus


Murid Kumpulan Potensi dibahagikan kepada kumpulan kecil (2-5 orang) dibimbing
oleh guru untuk mengatasi kelemahan

2. Program Pengayaan dan Pemulihan


Program Pengayaan - murid kumpulan Cemerlang
Program Pemulihan murid kumpulan Kawalan Lulus dan Kumpulan Potensi
3. Klinik Mata Pelajaran
Klinik Mata Pelajaran diadakan dengan tujuan murid dapat berkomunikasi dengan
guru bagi mengetahui masalah berkaitan matapelajaran masing-masing . Guru boleh
dihubungi oleh murid melalui e-mel, sms, telefon, kumpulan whatsup atau berjumpa sendiri
4.

Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)


Murid Kumpulan Cemerlang dalam sebuah kelas membimbing atau membantu
2 - 5 murid. Kumpulan Lulus dan murid Kumpulan Potensi
PROGRAM MIKRO
PROGRAM 5S

a) Salin :
b)

Murid menyalin soalan dan jawapan yang diberikan dengan menulis dalam buku catatan

Soal Selidik :- Murid menyoal rakan sekelas atau meneroka maklumat yang berkaitan dengan
soalan di dalam buku atau di dalam internet.

c) Semak :- Murid menyemak jawapan yang diberikan dengan jawapan mereka sendiri
d) Sama - Murid memastikan mereka mempunyai jawapan yang sama dengan jawapan
yang diberikan oleh guru .Jika tidak mereka perlu menulis semula jawapan yang
diberikan oleh guru.
e) Simpan :- Murid menyimpan semua soalan dan jawapan yang diberikan untuk dijadikan
sebagai bahan rujukan..