Anda di halaman 1dari 33

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK 2016

TINGKATAN 1
1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT
MINGGU
OBJEKTIF
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
P&P
M1
1.1 Memahami konsep
- Membilang, membaca
nombor
bulat.
dan menulis nombor
4/1/2016
bulat dalam perkataan
8/1/2016
atau angka.
- Murid membaca dan
menulis nombor bulat
semasa melakukan
proses membilang
daripada nilai pertama
sehingga ke nilai terakhir
dalam suatu selang
nombor tertentu yang
diberi.
Contoh:
- Membilang secara
menaik dalam kumpulan
sepuluh daripada 20
hingga 100.
- Membilang secara
menurun dalam
kumpulan seratus
daripada 1200 sehingga
200.
- Menganggarkan nilai,

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Membilang, membaca


dan menulis nombor bulat.
(ii) Mengenal pasti nilai
tempat dan nilai setiap
digit dalam nombor bulat.
(iii) Membundarkan
nombor bulat.

Tekankan hubungan
antara membundarkan
dan menganggarkan.

Band 3
Melakukan pembundaran
nombor dengan betul dan
tepat kepada, - nombor
bulat

i-Think
Peta Pelbagai Alir(Nilai tempat dan nilai
digit)
PENTAKSIRAN PBS
Band 1
Mengenal pasti nombor
dengan betul.
Band 2
Menentukan dengan
betul, - nilai tempat dan
nilai digit nombor bulat.
1

termasuk nilai yang


diperolehi dalam situasi
kehidupan sebenar
dengan membundarkan
nilai tersebut.
1.2 Melakukan pengiraan
yang melibatkan
penambahan dan
penolakan nombor bulat
untuk menyelesaikan
masalah.

M2
11/1/2016
15/1/2016

1.3 Melakukan pengiraan


yang melibatkan
pendaraban dan
pembahagian nombor
bulat untuk
menyelesaikan masalah.

- Meneroka penambahan
dan penolakan
menggunakan standard
algoritma (prinsip
pengiraan),
penganggaran,
mencongak dan mengira
dengan cepat atau
menggunakan kertaspensel.
- Menggunakan
kalkulator untuk
membanding dan
mengesahkan jawapan.
- Murid mengemuka dan
menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
penambahan dan
penolakan nombor bulat.

(i) Menambah nombor


bulat.
(ii) Menyelesaikan masalah
yang melibatkan
penambahan nombor
bulat.
(iii) Menolak nombor bulat.
(iv) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan
penolakan nombor bulat.

Penambahan dan
penolakan perlu
dimulakan dengan dua
nombor.
Beri penekanan bahawa
penolakan adalah
songsangan bagi
penambahan.

- Meneroka pendaraban
dan pembahagian
menggunakan standard
algoritma (prinsip
pengiraan),
penganggaran,
mencongak dan mengira
dengan cepat atau
menggunakan kertas-

(i) Mendarab dua atau


lebih nombor bulat.
(ii) Menyelesaikan masalah
yang melibatkan
pendaraban nombor bulat.
(iii) Membahagi suatu
nombor bulat dengan
suatu nombor bulat yang
lebih kecil.

Beri penekanan bahawa:


a) Hasil bahagi suatu
nombor dengan sifar
adalah tidak tertakrif .
b) Hasil bahagi sifar
dengan sebarang
nombor (kecuali sifar)
ialah sifar
Band 4

Band 4
Melakukan operasi
nombor secara
sistematik kepada, gabungan yang
melibatkan nombor
bulat.

M3

18/1/2016
22/1/2016

1.4 Melakukan pengiraan


yang melibatkan
gabungan operasi
tambah, tolak, darab dan
bahagi nombor bulat
untuk menyelesaikan
masalah.

pensel.
- Menggunakan
kalkulator untuk
membanding dan
mengesahkan jawapan.
- Murid meneroka
hubungan antara
pendaraban dengan
pembahagian.

(iv) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan
pembahagian nombor
bulat.

Melakukan operasi
nombor secara
sistematik kepada, gabungan yang
melibatkan nombor
bulat.

- Murid meneroka
gabungan operasi
nombor bulat dengan
menggunakan standard
algoritma (prinsip
pengiraan),
penganggaran,
menggunakan kertaspensel atau kalkulator.
- Menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan situasi kehidupan
sebenar.
- Murid menggunakan
kalkulator untuk
membanding dan
mengesahkan jawapan.

(i) Melakukan pengiraan


yang melibatkan sebarang
gabungan operasi tambah,
tolak, darab dan bahagi
nombor bulat termasuk
menggunakan tanda
kurung.
(ii) Menyelesaikan masalah
yang melibatkan
gabungan operasi tambah,
tolak, darab dan bahagi
nombor bulat termasuk
penggunaan tanda kurung.

Beri penekanan tentang


tertib operasi dan
penggunaan tanda
kurung

2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR


MINGGU
OBJEKTIF
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
P&P
M4
2.1 Mengenal dan
- Mengaitkan urutan

Band 5 (KBAT)
Menyelesaikan masalah
tidak rutin secara
sistematik yang
melibatkan gabungan
operasi pelbagai nombor.

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i)Menerangkan pola bagi

Tidak melibatkan nombor


3

25/1/2016
29/1/2016

M5

1/2/2016
5/2/2016

melanjutkan urutan dan


pola nombor yang
terbentuk dengan
membilang secara
menaik dan secara
menurun dalam selang
pelbagai saiz.

2.2 Mengenal nombor


genap dan nombor ganjil
dan membuat pernyataan
umum
berkenaan dengan
nombor tersebut.

nombor kepada pola


dalam situasi kehidupan
seharian.
Contoh:
Nombor ganjil digunakan
sebagai alamat rumah
pada sebelah jalan dan
alamat rumah nombor
genap pada sebelah jalan
yang lain.
- Menggunakan kalkulator
untuk melangkau
hitungan (menjana pola
nombor), meneroka pola
nombor tertentu dan
menyelesaikan masalah.
-.Meneroka pernyataan
umum mengenai nombor
genap dan nombor ganjil
seperti :
a) Hasil tambah nombor
genap dan nombor ganjil.
b) Hasil darab nombor
genap dan nombor ganjil.
c) Hasil beza antara
nombor genap dan
nombor ganjil.

satu urutan nombor yang


diberi.
(ii) Melanjutkan urutan
nombor.
(iii) Melengkapkan
sebutan dalam urutan
nombor yang diberi.
(iv) Membina urutan
nombor berdasarkan pola
yang diberi.

negatif
i-THINK:

Peta Buih

(i) Mengenal pasti dan


menghuraikan nombor
genap dan nombor ganjil.
(ii) Membuat pernyataan
umum berkenaan dengan
nombor genap dan
nombor ganjil.

Peta Buih Berganda


(perbezaan antara no
genap dan ganjil).

PBS:
Band 2
Menentukan dengan betul
-nombor ganjil, nombor
genap dan nombor
perdana.
2.3 Memahami ciri-ciri
nombor perdana.
M6
10/2/2016
12/2/2016

-Menggunakan kalkulator
atau program komputer
untuk meneroka numbor
perdana.
-Menggunakan Saringan
Eratosthenes untuk
menjana nombor perdana
yang kurang dari 100.

(i) Mengenal pasti ciri-ciri


nombor perdana.
(ii) Menentukan sama ada
nombor yang diberi
adalah nombor perdana.
(iii) Menentukan kesemua
nombor perdana yang
kurang daripada 100.

CUTI TAHUN BARU CINA


M7
15/2/2016
19/2/2016

2.4 Memahami ciri-ciri


dan menggunakan
pengetahuan tentang
faktor bagi nombor bulat.

2.5 Memahami ciri-ciri


dan menggunakan
pengetahuan tentang
faktor perdana bagi
nombor bulat.

- Menentukan faktorfaktor bagi nombor bulat


secara penerokaan dan
penyiasatan.

- Murid meneroka dan


menyiasat untuk
menentukan faktor-faktor
perdana bagi nombor
bulat.

Beri penekanan bahawa


nombor 1 bukan nombor
perdana
(saringan
Eratosthenes)
-Band 2

8/2/2016 9/2/2016

(i) Menyenaraikan faktorfaktor bagi suatu nombor


bulat.
(ii) Menentukan sama ada
suatu nombor adalah
faktor bagi suatu nombor
bulat yang lain.
(i) Mengenal pasti faktorfaktor perdana daripada
senarai faktor-faktor.
(ii) Mencari faktor-faktor

Beri penekanan bahawa 1


dan nombor itu sendiri
adalah faktor bagi manamana nombor
Band 5 - KBAT
Menyelesaikan masalah
tidak rutin secara
sistematik yang
melibatkan gabungan
operasi pelbagai nombor.

perdana bagi nombor


bulat.
- Menyatakan mana-mana
nombor-nombor bulat
sebagai hasil darab bagi
faktor perdana.

(iii) Menentukan sama


ada suatu nombor adalah
faktor perdana bagi suatu
nombor bulat yang lain.

M8

UJIAN SELARAS 1 22/2/2016 26/2/2016


2.6 Memahami dan
menggunakan
pengetahuan gandaan
bagi nombor bulat.

- Murid menggunakan
ujian kebolehbahagian
dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 dan gabungan.
Contoh :
30 boleh dibahagi dengan
6. Maka 30 boleh
dibahagi dengan 2 dan 3
dan begitu juga
sebaliknya.

M9
29/2/2016
4/3/2016
2.7 Memahami ciri-ciri
dan menggunakan
pengetahuan tentang
gandaan sepunya dan
Gandaan Sepunya
Terkecil (GSTK) suatu
nombor bulat.

- Murid mencari gandaan


sepunya dan GSTK
dengan menyenaraikan
gandaan bagi setiap
nombor yang diberi.
Contoh:
Gandaan bagi 4 : 4, 8, 12,
...
Gandaan bagi 6 : 6, 12,
18, ...

(i) Menyenaraikan
gandaan bagi nombor
bulat.
(ii) Menentukan sama ada
suatu
nombor adalah gandaan
bagi suatu nombor yang
lain.

Beri penekanan bahawa


senarai gandaan suatu
nombor juga merupakan
urutan nombor.
I-THINK
Peta Alir(Flow Map)

(i) Mencari gandaan


sepunya bagi dua atau
tiga nombor bulat.
(ii) Menentukan sama ada
satu nombor adalah
gandaan sepunya bagi
dua atau tiga nombor
yang diberi.
(iii) Menentukan GSTK
bagi dua atau tiga
nombor yang diberi.

Beri penekanan bahawa


satu senarai gandaan
sepunya juga merupakan
urutan nombor.

Gandaan Sepunya bagi 4


dan 6 :
12, 24, 36, 48, ...

M 10
7/3/2016
11/3/2016

2.8 Memahami dan


menggunakan
pengetahuan faktor
sepunya dan Faktor
Sepunya Terbesar (FSTB)
suatu nombor bulat.

- Murid menyenaraikan
semua faktor bagi setiap
nombor yang diberi dan
mengenal pasti faktor
yang sama bagi setiap
nombor.
- Murid meneroka,
mengenal pasti dan
menentukan faktor
sepunya bagi nombor
bulat.
- Murid mencari FSTB
dengan menyenaraikan
semua faktor bagi setiap
nombor yang diberi.
- Meneroka, mengenal
pasti dan menentukan
FSTB bagi suatu nombor
bulat.
- Menggunakan kaedah
pemfaktoran perdana
untuk mencari faktor
perdana sepunya dan
seterusnya mencari FSTB.

(i) Mencari faktor


sepunya bagi dua atau
tiga nombor bulat.
(ii) Menentukan sama ada
suatu nombor adalah
faktor sepunya bagi dua
atau tiga nombor bulat
yang diberi.
(iii) Menentukan FSTB
bagi dua atau tiga
nombor yang diberi.

Band 6 - KBAT
i-THINK
Peta Pelbagai Alir

Faktor sepunya perdana :


2 dan 3
FSTB : 2 x 3 = 6
- Menggunakan kaedah
pembahagian berulang
8

untuk mencari FSTB.

M 11

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

12/3/2016 -20/3/2016

3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN


MINGGU
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
3.1 Memahami dan
menggunakan
pengetahuan tentang
pecahan sebagai nombor
yang mewakili
sebahagian daripada
keseluruhan.

M 12
21/3/2016
25/3/2016

3.2 Memahami dan


menggunakan
pengetahuan tentang
pecahan setara

CADANGAN AKTIVITI
P&P
- Menggunakan bahan
konkrit dan gambar rajah
untuk meneroka konsep
pecahan seperti:a) Melipat riben untuk
mencari satu per tiga
daripada panjang riben
tersebut.
b) Bilangan murid
perempuan daripada
bilangan keseluruhan
murid dalam kelas.
c) Melipat kertas.
- Menggunakan bahan

konkrit dan gambar rajah


untuk meneroka konsep
pecahan setara.
- Menggunakan lipatan
kertas untuk menerang
dan meneroka
-.Membandingkan nilai
bagi dua pecahan dengan
menukarkan kedua-dua
pecahan kepada penyebut
atau pengangka yang
sama.

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Menyebut suatu


pecahan.
(ii) Menerangkan pecahan
sebagai sebahagian
daripada keseluruhan.
(iii) Mewakilkan suatu
pecahan dengan gambar
rajah.
(iv) Menulis pecahan
berdasarkan gambar rajah
yang diberi.
(i) Mencari pecahan
setara bagi pecahan yang
diberi.
(ii) Menentukan sama ada
dua pecahan yang diberi
adalah setara.
(iii) Membandingkan nilai
bagi dua pecahan yang
diberi.
(iv) Menyusun pecahan
dalam tertib menaik dan
menurun.
(v) Mempermudahkan
suatu pecahan kepada
sebutan terendah.

Peta Titi- menyatakan


pecahan setara
Band 2
Menentukan dengan
betul-nilai pecahan dan
nilai nombor perpuluhan.

10

M 13

3.3 Memahami konsep


nombor bercampur dan
perwakilannya.

- Menggunakan bahan
konkrit, gambar rajah dan
garis nombor untuk
mewakilkan nombor
bercampur.
- Mengenal pasti
penggunaan nombor
bercampur dalam situasi
kehidupan seharian.

(i) Mengenal nombor


bercampur.
(ii) Mewakilkan suatu
nombor bercampur
dengan gambar rajah.
(iii) Menulis suatu nombor
bercampur berdasarkan
gambar rajah yang diberi.
(iv) Membanding dan
menyusun nombor
bercampur pada garis
nombor.

3.4 Memahami konsep


pecahan wajar dan
pecahan tak wajar.

- Menggunakan bahan
konkrit dan gambar rajah
untuk menunjuk cara
hubungan antara nombor
bercampur dengan
pecahan tak wajar.
- Menggunakan kalkulator
untuk meneroka
hubungan antara nombor
bercampur dengan
pecahan tak wajar.

(i) Mengenal pecahan


wajar dan pecahan tak
wajar daripada pecahan
yang diberi.
(ii) Menukar nombor
bercampur kepada
pecahan tak wajar.
(iii) Menukar pecahan tak
wajar kepada nombor
bercampur.

- Menggunakan bahan
konkrit, gambar rajah dan
simbol untuk menunjuk
cara proses penambahan
dan penolakan pecahan.
- Menambah dan menolak
pecahan dengan menulis
pecahan tersebut dalam

(i) Melakukan
penambahan melibatkan:
a) Pecahan dengan
penyebut yang sama.
b) Pecahan dengan
penyebut yang berbeza.
c) Nombor bulat dan
pecahan.

28/3/2016
1/4/2016

3.5 Memahami konsep


penambahan dan
penolakan pecahan untuk
menyelesaikan masalah.

Peta Buih Berganda

Kenal pasti
pecahan,no.bercampur,
pecahan wajar dan
pecahan tak wajar
Penambahan dan
penolakan melibatkan
tidak lebih daripada tiga
nombor.

11

M 14
4/4/2016
8/4/2016

3.6 Memahami konsep


pendaraban dan
pembahagian pecahan
untuk menyelesaikan
masalah.

bentuk pecahan setara


dengan penyebut yang
sama termasuk
penggunaan GSTK.

d) Pecahan dan nombor


bercampur.
e) Nombor bercampur.

-Melakukan penambahan
dan penolakan nombor
bercampur dengan:
a) Menambah dan
menolak nombor bulat
dan pecahan secara
berasingan.
b) Menulis nombor
bercampur dalam bentuk
pecahan tak wajar.
- Mengemuka dan
menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
situasi kehidupan
seharian.

(ii) Melakukan penolakan


melibatkan:
a) Pecahan dengan
penyebut yang sama.
b) Pecahan dengan
penyebut yang berbeza.
c) Nombor bulat dan
pecahan.
d) Pecahan dan nombor
bercampur.
e) Nombor bercampur.

- Menggunakan bahan
konkrit, gambar rajah dan
simbol untuk meneroka
dan menyiasat proses
pendaraban dan
pembahagian pecahan.
- Contoh pendaraban:
a) Nombor bulat didarab
dengan pecahan.

(i) Mendarab:
a) Nombor bulat dengan
pecahan atau nombor
bercampur.
b) Pecahan dengan
nombor bulat.
c) Pecahan dengan
pecahan.

(iii) Menyelesaikan
masalah melibatkan
gabungan operasi
penambahan dan
penolakan pecahan.

Band 4
Melakukan operasi
nombor secara
sistematik kepadagabungan jenis-jenis
nombor.

Band 5
Menyelesaikan masalah
tidak rutin secara
sistematik yang
melibatkan gabungan
operasi pelbagai nombor.

Beri penekanan bahawa


pendaraban pecahan
sebagai penambahan
berulang pecahan
tersebut.
Libatkan nombor
bercampur.

(ii) Menyelesaikan
masalah melibatkan
pendaraban pecahan.
12

b) Nombor bulat didarab


dengan nombor
bercampur.

(iii) Membahagi:
a) Pecahan dengan
nombor bulat.
b) Pecahan dengan
pecahan.
c) Nombor bulat dengan
pecahan.
d) Nombor bercampur
dengan nombor
bercampur.
(iv) Menyelesaikan
masalah melibatkan
pembahagian pecahan.

Pembahagian melibatkan
tidak lebih daripada tiga
nombor termasuk
nombor bulat, pecahan
dan nombor bercampur.
Band 5
Menyelesaikan masalah
tidak rutin secara
sistematik yang
melibatkan gabungan
operasi pelbagai nombor.

13

M 15
11/4/2016
15/4/2016

3.7 Melakukan pengiraan


melibatkan gabungan
operasi penambahan,
penolakan, pendarabaan
dan pembahagian
pecahan untuk
menyelesaikan masalah.

- Mengemuka dan
menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
situasi kehidupan
sebenar.
- Menggunakan bahan
konkrit dan gambar rajah
untuk menunjuk cara
pengiraan.

4. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN


MINGGU
OBJEKTIF
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
P&P
M 16
4.1 Memahami hubungan - Menggunakan bahan
antara perpuluhan dan
konkrit, gambar rajah,
18/4/2016
pecahan.
kalkulator, dan simbol
22/4/2016
untuk menerangkan
hubungan antara
perpuluhan dan pecahan.

(i) Melakukan pengiraan


melibatkan gabungan
operasi penambahan,
penolakan, pendaraban
dan pembahagian
pecahan termasuk
penggunaan tanda
kurung.
(ii) Menyelesaikan
masalah melibatkan
gabungan operasi
penambahan, penolakan,
pendaraban dan
pembahagian pecahan
termasuk penggunaan
tanda kurung.

Hadkan operasi kepada


tiga nombor termasuk
nombor bulat dan
nombor bercampur.
Beri penekanan kepada
tertib operasi termasuk
penggunaan tanda
kurung.

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Mewakilkan pecahan


sebagai perpuluhan dan
begitu juga sebaliknya.
(ii) Mewakilkan pecahan
dengan penyebut 10, 100
dan 1000 sebagai
perpuluhan.
(iii) Membaca dan
menulis perpuluhan
sehingga perseribu.
(iv) Menukar pecahan
kepada perpuluhan dan
begitu juga sebaliknya.

0.3 dibaca sebagai:


sifar perpuluhan tiga
0.05 dibaca sebagai:
sifar perpuluhan sifar
lima
3.29 dibaca sebagai:
tiga perpuluhan dua
sembilan
Peta Titi- Hubungan
antara perpuluhan dan
pecahan

14

4.2 Memahami konsep


nilai tempat dan nilai
setiap digit dalam
perpuluhan.

-Menggunakan garis
nombor untuk
membanding dan
menyusun perpuluhan.

M 17
25/4/2016
29/4/2016

M 18
Cuti
Hari
Pekerja

4.3 Memahami konsep


penambahan dan
penolakan perpuluhan
untuk menyelesaikan
masalah.

- Menggunakan bahan
konkrit, gambar rajah dan
simbol.
- Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
situasi kehidupan
seharian.

(i) Menyatakan nilai


tempat dan nilai bagi
setiap digit dalam
perpuluhan.
(ii) Membandingkan dua
nilai perpuluhan yang
diberi.
(iii) Menyusun
perpuluhan dalam tertib
menaik dan menurun.
(iv) Membundarkan
perpuluhan kepada
nombor bulat yang
terhampir atau sehingga
kepada tiga tempat
perpuluhan.

Beri penekanan kepada


hubungan antara
pembundaran dan
penganggaran.

(i) Menambah
perpuluhan.
(ii) Menyelesaikan
masalah melibatkan
penambahan perpuluhan.
(iii) Menolak perpuluhan.

Libatkan nombor bulat.


Penambahan dan
penolakan bermula
dengan dua perpuluhan.
Hadkan kepada tiga
tempat perpuluhan.

Peta Pelbagai Alir


Nilai tempat dan nilai digit

Band 3
Melakukan pembundaran
nombor dengan betul dan
tepat kepada-nombor
perpuluhan

15

1/5/2016
2/5/2016
6/5/2016

4.4 Memahami konsep


pendaraban dan
pembahagian perpuluhan
untuk menyelesaikan
masalah.

M 19
9/5/2016
13/6/2016

- Menggunakan kalkulator
atau komputer untuk
mengesahkan jawapan.
- Menggunakan strategi
penganggaran untuk
menentukan sama ada
penyelesaian adalah
munasabah.

(iv) Menyelesaikan
masalah melibatkan
penolakan perpuluhan.

- Mengaitkan dengan
situasi kehidupan
seharian.
- Menggunakan kaedah
pengiraan yang sesuai
seperti pensel-dan-kertas,
kalkulator dan komputer.
- Melakukan pendaraban
perpuluhan dengan 10,
100, dan 1000 secara
congak.
- Melakukan pendaraban
perpuluhan dengan 0.1,
0.01, dan 0.001 secara
congak.
- Melakukan
pembahagian perpuluhan
dengan 10, 100, dan
1000 secara congak.
- Melakukan
pembahagian perpuluhan
dengan 0.1, 0.01, dan
0.001 secara congak.

(i) Mendarab dua atau


lebih perpuluhan.
(ii) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan
pendaraban perpuluhan.
(iii) Membahagi:
a) Perpuluhan dengan
nombor bulat.
b) Perpuluhan dengan
perpuluhan.
c) Perpuluhan dengan
pecahan.
(iv) Menyelesaikan
masalah melibatkan
pembahagian
perpuluhan.

Band 5

Libatkan nombor bulat.


Mulakan dengan satu digit
nombor bulat.

M20 M21
16

16/5/2016
27/5/2016
M22-M23

M 24
13/6/2016
17/6/2016

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1
4.5 Melakukan pengiraan
melibatkan gabungan
operasi penambahan,
penolakan, pendaraban,
dan pembahagian
perpuluhan untuk
menyelesaikan masalah.

- Mengemuka dan
menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
situasi kehidupan
seharian.

5. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN


MINGGU
OBJEKTIF
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
P&P
M 25
5.1 Memahami konsep
- Menggunakan bahan
peratusan dan hubungan
konkrit dan gambar rajah
20/6/2016
antara
peratusan
dengan
untuk mewakilkan
24/6/2016
pecahan atau perpuluhan. peratusan.
Contoh:

28/5/2016 - 12/6/2016

(i) Melakukan pengiraan


melibatkan gabungan
operasi penambahan,
penolakan, pendaraban
dan pembahagian
perpuluhan, termasuk
penggunaan tanda
kurung.
(ii) Menyelesaikan
masalah melibatkan
gabungan operasi
penambahan, penolakan,
pendaraban dan
pembahagian
perpuluhan, termasuk
penggunaan tanda
kurung.

Beri penekanan kepada


tertib operasi termasuk
penggunaan tanda
kurung.
Libatkan nombor bulat
dan pembahagian.

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Menyatakan peratusan


sebagai bilangan
bahagian daripada setiap
100 bahagian.
(ii) Menukarkan pecahan
dan perpuluhan kepada

Gunakan simbol % untuk


mewakili peratus.
Libatkan peratusan yang
lebih besar daripada 100.
Peta Titi- hubungan
17

5.2 Melakukan pengiraan


dan menyelesaikan
masalah melibatkan
peratusan.

Menggunakan grid
sepuluh darab sepuluh
untuk membincangkan
peratusan yang setara
dengan pecahan dan
perpuluhan.
Contoh:
Pecahan adalah
setara dengan 0.5, dan
0.5 setara dengan 50%.
(1/2 = 0.5 atau 50% )

peratusan dan begitu


juga sebaliknya.

antara peratusan dan


pecahan

- Mengemuka dan
menyelesaikan masalah
yang melibatkan
keuntungan dan
kerugian, faedah mudah,
dividen, komisen dan
diskaun.

(i) Mencari suatu nilai


apabila diberi peratusan
nilai tersebut dan nilai
keseluruhan.
(ii) Mencari peratusan
suatu nilai apabila diberi
nilai tersebut dan nilai
keseluruhan.
(iii) Mencari nilai
keseluruhan apabila
diberi nilai sebahagian
dan peratusan
bahagiannya.
(iv) Mencari peratusan
bagi suatu kenaikan atau
penurunan (v)
Menyelesaikan masalah
melibatkan peratusan.

Berapa nilai keseluruhan,


jika 8 adalah 20%
daripada keseluruhan?
Diberi nilai asal: 15
naik kepada nilai 18
Cari peratus kenaikan.
Diberi nilai asal: 40
turun kepada nilai 10
Cari peratus penurunan.

18

6. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER


MINGGU
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
6.1 Memahami dan
menggunakan
pengetahuan integer.

M 26
27/6/2016
1/7/2016

M27
M 28
11/7/2016
15/7/2016

CADANGAN AKTIVITI
P&P
- Memperkenalkan
integer dalam konteks
Contoh: Peta Bulatan suhu, aras laut dan aras
bangunan.
- Murid melengkapkan
urutan integer,
melengkapkan sebutan
yang hilang, dan
mengenal pasti nilai
integer terbesar dan
terkecil daripada set
integer yang diberi.
- Murid menyusun integer
pada garis nombor
daripada set integer yang
diberi.

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Membaca dan menulis


integer.
(ii) Mewakilkan integer
pada garis nombor.
(iii) Membandingkan nilai
dua integer.
(iv) Menyusun integer
dalam urutan.
(v) Menulis nombor
positif atau nombor
negatif untuk mewakilkan
kata huraian.

-32 dibaca sebagai :


negatif tiga puluh dua
-5 adalah lebih kecil
daripada -2
-15 adalah lebih besar
daripada -25
Kata huraian:
30 meter di bawah aras
laut: -30
Kenaikan berat 2 kg:2
Beri penekanan bahawa
nombor 0 bukan nombor
positif dan juga bukan
nombor negatif
Band 2
Menentukan dengan
betul-menggunakan
symbol > dan < bagi dua
integer.

CUTI SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI


6.2 Melakukan pengiraan
melibatkan penambahan
dan penolakan integer
untuk menyelesaikan
masalah.

- Menggunakan garis
nombor untuk menambah
dan menolak integer.
-Menggunakan bahan
konkrit (contoh: cip
berwarna), gambar rajah
dan simbol untuk
menunjuk cara

4/7/2016 - 8/7/2016

(i) Menambah integer.


(ii) Menyelesaikan
masalah melibatkan
penambahan integer.
(iii) Menolak integer.
(iv) Menyelesaikan
masalah melibatkan
penolakan integer.

Mulakan penambahan dan


penolakan menggunakan
dua integer
-8 (-7) dibaca sebagai
Negatif lapan tolak
negatif tujuh
-4 2 dibaca sebagai :
Negatif empat tolak dua
Penambahan perlu
19

penambahan dan
penolakan integer.
-Menggunakan tanda
kurung untuk
membezakan antara
tanda operasi dan
nombor bertanda.

melibatkan nombor
bertanda serupa dan juga
nombor bertanda tidak
serupa.
Contoh:
Nombor bertanda serupa
9 + 5, -7 + (-8)
Nombor bertanda tidak
serupa
3 + (-4), (-9) + 5
Bezakan antara tanda
operasi dan nombor
bertanda.

Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
situasi kehidupan
sebenar.
7. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA
MINGGU
M 29
18/7/2016
22/7/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
7.1 Memahami konsep
pembolehubah.

7.2 Memahami konsep


sebutan algebra.

CADANGAN AKTIVITI
P&P
- Menggunakan contoh
situasi harian untuk
menerangkan maksud
pembolehubah.
Contoh:
Gelas x mengandungi y
guli.
Huruf yang mana
mewakili pembolehubah?
- Mengenal pasti sebutan
algebra dalam satu
pembolehubah daripada
satu senarai sebutan
yang diberi.

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Menggunakan huruf


untuk mewakili
pembolehubah.
(ii) Mengenal pasti
pembolehubah dalam
situasi yang diberi.

Band 4
Melakukan operasi
nombor secara sistematik
kepadainteger.

(i) Mengenal pasti


sebutan algebra dalam
satu pembolehubah.
(ii) Mengenal pasti pekali
bagi sebutan algebra
dalam satu
pembolehubah yang
diberi.

Tegaskan bahawa:
a) Sebutan algebra ditulis
sebagai 3x , bukan x3 ;
dan
b) Suatu nombor,
contohnya 8 juga adalah
suatu sebutan.
x/2 ialah suatu sebutan.
20

(iii) Mengenal pasti


sebutan serupa dan
sebutan tak serupa bagi
suatu sebutan algebra
dalam satu
pembolehubah.

7x : Pekali ialah 7.
Peta Titi contoh dan
konsep

(iv) Menyatakan sebutan


serupa bagi suatu
sebutan yang diberi.
M 29
7.3 Memahami konsep
ungkapan algebra.

- Menggunakan bahan
konkrit untuk
menerangkan konsep
mengumpul sebutan
serupa dan sebutan tak
serupa dengan
melibatkan contoh-contoh
seperti berikut:

(i) Mengenal ungkapan


algebra.
(ii) Menentukan bilangan
sebutan dalam ungkapan
algebra yang diberi.
(iii) Memudahkan
ungkapan algebra
dengan menggabungkan
sebutan serupa.

4p = p + p + p + p
Peta Buihmengklasifikasikan
sebutan serupa

a) 4s + 8s = 12s
b) 5r 2r = 3r
c) 7g + 6h tidak boleh
dipermudahkan kerana
kedua-dua sebutan
tersebut bukan sebutan
serupa.
d) 3k + 4 + 6k 3
= 3k + 6k + 4 3
= 9k + 1

Peta Pelbagai AlirSebutan serupa dan


sebutan tidak serupa

21

8. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS


MINGGU
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
M 30
8.1 Memahami konsep
panjang untuk
25/7/2016
menyelesaikan masalah.
29/7/2016

8.2 Memahami konsep


jisim untuk
menyelesaikan masalah

CADANGAN AKTIVITI
P&P
- Mengukur panjang objek
di sekeliling kawasan
sekolah.
- Melukis suatu garis
berdasarkan panjang
yang diberi.
- Mengukur panjang garis
yang diberi dan
menyatakan panjang
tersebut dalam unit yang
berbeza.

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Mengukur panjang


objek.
(ii) Menukar unit metrik
ukuran panjang (mm, cm,
m dan km).
(iii) Menganggar panjang
objek dalam unit yang
sesuai.
(iv) Menggunakan operasi
asas aritmetik untuk
menyelesaikan masalah
yang melibatkan
panjang.

Tegaskan kepentingan
menggunakan ukuran
piawai.
Perkenalkan unit inci, kaki,
ela, batu dan batu
nautikal.

(i) Mengukur jisim objek.


(ii) Menukar unit metrik
jisim (mg, g, kg, tan).
(iii) Menganggar jisim
suatu objek dalam unit
yang sesuai.

Kaitkan dengan situasi


harian.

Peta Alir Pertukaran unit

Peta Alir - Pertukaran unit

22

(iv) Menggunakan operasi


asas aritmetik untuk
menyelesaikan masalah
yang melibatkan jisim.

M 31
1/8/2016
5/8/2016

8.3 Memahami konsep


masa dalam saat, minit,
jam, hari, minggu, bulan
dan tahun.

- Menggunakan kalendar,
jam atau jam randik
untuk membincangkan
ukuran masa bagi
sesuatu peristiwa.
- Mencadangkan satu unit
untuk
menganggar atau
mengukur:
a) Masa yang diambil
untuk makan tengah hari.
b) Umur seseorang.
c) Masa yang diambil
untuk air mendidih.
d) Masa yang diambil
untuk berlari sejauh 100
meter.

(i) Menentukan ukuran


masa yang sesuai bagi
peristiwa tertentu.
(ii) Menukar unit ukuran
masa (saat, minit, jam,
hari, minggu, bulan dan
tahun).
(iii) Menganggar jangka
masa suatu peristiwa.
(iv) Menggunakan operasi
asas aritmetik untuk
menyelesaikan masalah
yang melibatkan masa.

8.4 Memahami dan


menggunakan waktu
dalam sistem dua belas
jam dan sistem dua puluh
empat jam untuk
menyelesaikan masalah.

- Membaca waktu
daripada jadual
perjalanan bas atau
kereta api.

(i) Membaca dan menulis


waktu dalam sistem dua
belas jam.
(ii) Membaca dan menulis
waktu dalam sistem dua
puluh empat jam.

Band 5 - KBAT
Menyelesaikan masalah
secara sistematik yang
melibatkan, - ukuran asas.
1 milenium = 1000 tahun
1 abad = 100 tahun
1 tahun = 12 bulan
= 52 minggu
= 365 hari
1 minggu = 7 hari
1 hari = 24 jam
1 jam = 60 minit
1 minit = 60 saat
Libatkan peristiwa
bersejarah yang penting.

Gunakan jam digital dan


jam analog.
Kaitkan peristiwa dengan
situasi harian.
Perkenalkan a.m. (ante
meridian) dan p.m.(post
23

9. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS


MINGGU
OBJEKTIF
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
P&P
M 32
9.1 Memahami konsep
- Murid mengenal pasti
sudut.
sudut yang terdapat di
8/8/2016
bilik darjah. Contohnya
12/8/2016
penjuru meja, papan
hitam, tingkap, jarum jam
dan pintu yang terbuka. .
- Murid menunjukkan
jenis sudut yang berbeza
dengan lengan masingmasing.

(iii) Menukar waktu dalam


sistem dua belas jam
kepada sistem dua puluh
empat jam dan begitu
juga sebaliknya.
(iv) Menentukan tempoh
masa antara dua waktu
yang diberi.
(v) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan
waktu.

meridian)

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Mengenal sudut.


(ii) Menanda dan melabel
sudut.
(iii) Mengukur sudut
dengan protraktor.
(iv) Melukis sudut dengan
protraktor.
(v) Mengenal,
membanding dan
mengelaskan sudut
sebagai tirus, tegak,
cakah dan refleks.
(vi) Melukis sudut tirus,
tegak, cakah, dan refleks
dengan protraktor.
(vii) Menentusahkan
bahawa sudut pada garis
lurus bersamaan dengan

Sudut dibentuk oleh dua


garis lurus yang bertemu
pada satu titik yang
dikenali sebagai bucu.

Band 5 - KBAT
Menyelesaikan masalah
secara sistematik yang
melibatkan, - ukuran asas.

Sudut dalam rajah di atas


boleh dinamakan sebagai
<BAC atau <A atau BC.
Bimbing murid mengenai
cara mengukur sudut
dengan protraktor.
Gunakan darjah (o) sebagai
unit ukuran sudut.

24

M 33
15/8/2016
19/8/2016

9.2 Memahami konsep


garis selari dan garis
serenjang.

- Murid mengenal pasti


garis selari dan garis
serenjang yang terdapat
di bilik darjah. Contohnya
tepi buku, tingkap dan
pintu.

9.3 Memahami dan


menggunakan ciri sudut
yang berkaitan dengan
garis bersilang untuk
menyelesaikan masalah.

- Murid mengkaji ciri


sudut yang dibentuk oleh
garis bersilang.
Peta Pelbagai Alir Ciriciri sudut pada garis
bersilang dan garis
serenjang

180.
(viii) Menentusahkan
bahawa sudut yang
dihasilkan oleh satu
putaran lengkap ialah
360
(i) Mengenal pasti garis
selari.
(ii) Mengenal pasti garis
serenjang.
(iii) Menyatakan bahawa
sudut yang terbentuk
daripada garis serenjang
ialah 900.

(i) Mengenal pasti garis


bersilang.
(ii) Menentukan ciri sudut
bertentangan bucu,
pelengkap dan
penggenap.
(iii) Menentukan nilai
sudut pada suatu garis
lurus apabila nilai sudut
bersebelahan diberi.
(iv) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan

Band 3- Mengukur dan


melukis sudut dengan
tepat.
Peta Alir-mengelaskan
sudut
Tegaskan bahawa dua
garis adalah selari jika
kedua-dua garis tersebut
tidak akan bersilang.
Satu garis serenjang ialah
garis yang membentuk
sudut 90o dengan garis
yang satu lagi.
Tandakan suatu sudut 90o

Pasangan sudut
bertentangan bucu:
<ABC dan <DBE (a = c)
<ABD dan <CBE (b = d)
Hasil tambah sudut
bersebelahan pada garis
lurus ialah 1800:
a + b = 180
25

sudut yang dibentuk oleh


garis bersilang.

M34

PEPERIKSAAN SELARAS 2

10. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON


MINGGU
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
M 35
10.1 Memahami konsep
poligon.
29/8/2016
2/9/2016
CUTI
HARI
KEMERDEKA
AN
31/8/2016

CADANGAN AKTIVITI
P&P
- Menggunakan bahan
konkrit seperti protraktor,
pembaris, kertas grid,
geobod dan perisian
komputer untuk
meneroka konsep
poligon.
- Murid meneroka
hubungan antara sisi,
pepenjuru dan bucu
poligon.

10.2 Memahami konsep


simetri.

- Murid meneroka simetri


dengan cermin, blok pola,
melipat kertas atau
membuat reka bentuk
inkblot.

Band 5 - Menyelesaikan
masalah secara sistematik
yang melibatkan, sudut
dan garis.

22/8/2016 - 26/8/2016
HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Mengenal poligon.


(ii) Menamakan poligon
segitiga, sisi empat,
pentagon, heksagon,
heptagon dan oktagon).

Gunakan huruf besar


untuk menamakan bucu.
Peta Dakap

(iii) Menentukan bilangan


sisi, bucu dan pepenjuru
poligon yang diberi.
(iv) Melakar poligon.

(i) Menentukan dan


melukis paksi simetri
suatu bentuk.
(ii) Melengkapkan suatu
bentuk apabila paksi

-Menamakan
poligon
Band 2Menamakan jenis jenis
poligon dengan betul.
Bentuk-bentuk termasuk
poligon.

26

M 36
5/9/2016
9/9/2016

10.3 Mengenal pasti dan


menggunakan ciri
geometri segitiga untuk
menyelesaikan masalah.

10.4 Mengenal pasti dan


menggunakan ciri
geometri sisi empat
untuk menyelesaikan
masalah.

- Murid meneroka
kepentingan simetri
dalam situasi harian.
Contohnya corak pada
bangunan dan jubin.

simetri dan sebahagian


daripada bentuk tersebut
diberi.
(iii) Melukis corak
menggunakan konsep
simetri.

- Mengkaji hubungan
antara sudut dan sisi
semua jenis segitiga.
- Menggunakan pelbagai
kaedah untuk
menentukan hasil tambah
sudut-sudut pedalaman
segitiga: contohnya
menjajarkan bucu-bucu
segitiga pada satu garis
lurus, menggunakan
protraktor dan perisian
geometri dinamik.

(i) Menentukan dan


melukis garis simetri bagi
segitiga yang diberi.
(ii) Melukis segitiga
menggunakan protraktor
dan pembaris.
(iii) Menyatakan ciri
geometri segitiga yang
berlainan jenis dan
menamakan segitiga
tersebut.
(iv) Menentukan bahawa
hasil tambah sudut-sudut
pedalaman suatu segitiga
ialah 180.
(v) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan
segitiga

Jenis-jenis segitiga:
-Segitiga sama kaki
-Segitiga sama sisi
-Segitiga tak sama kaki
-Segitiga bersudut tirus
Segitiga bersudut tegak
-Segitiga bersudut cakah

- Mengkaji hubungan
antara sudut, sisi dan
pepenjuru semua jenis
sisi empat.
- Menggunakan pelbagai
kaedah untuk
menentukan hasil
tambah sudut-sudut

(i) Menentukan dan


melukis garis simetri
bagi sisi empat yang
diberi.
(ii) Melukis suatu sisi
empat menggunakan
protraktor dan
pembaris.

Jenis-jenis sisi empat


-Segiempat sama
- Segiempat tepat
-Rombus
-Segiempat selari
-Trapezium

Peta pokokJenis-jenis segitiga

Peta Pokok
27

pedalaman sisi empat:


contohnya menyusun
bucu-bucu pada satu
titik, menggunakan
protraktor dan perisian
geometri dinamik.

(iii) Menyatakan ciri


geometri sisi empat
yang berlainan jenis dan
menamakan sisi empat
tersebut.
(iv) Menentukan bahawa
hasil tambah sudutsudut pedalaman suatu
sisi empat ialah 360.
(v) Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan sisi empat.

-jenis-jenis segiempat
Band 5
- Menyelesaikan masalah
secara sistematik yang
melibatkan,poligon

11. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS


MINGGU

M 37

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
11.1 Memahami konsep
perimeter untuk
menyelesaikan masalah.

12/9/2016
Hari Raya
Aidil Adha
16/9
Hari
Malaysia

M 38
M 39
26/9/2016

CADANGAN AKTIVITI
P&P
- Menggunakan cip
segiempat sama, grid
teselasi, geobod, kertas
grid atau perisian
komputer untuk
meneroka konsep
perimeter.
- Meneroka dan
menerbitkan formula
untuk menentukan
perimeter segiempat
tepat.

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Mengenal pasti


perimeter suatu
kawasan.
(ii) Menentukan
perimeter kawasan yang
dilingkungi garis lurus.
(iii) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan
perimeter.

Bentuk yang dilingkungi


garis lurus dan lengkung.
Hadkan kepada garis lurus.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


11.2 Memahami konsep
luas segiempat tepat

- Menggunakan
segiempat sama unit,

(i) Menganggar luas


suatu bentuk.

cm2 dibaca sebagai


sentimeter persegi
28

untuk menyelesaikan
masalah.

30/9/2016

M 40
3/10/2016
7/10/2016

11.3 Memahami konsep


luas segitiga, segiempat
selari dan trapezium
untuk menyelesaikan
masalah.

grid teselasi, geobod,


kertas grid atau perisian
komputer untuk
meneroka konsep luas.
- Meneroka dan
menerbitkan formula
untuk menentukan luas
segiempat tepat.
- Menggunakan cip atau
jubin segiempat sama
unit untuk meneroka dan
membuat generalisasi
tentang:
a) perimeter segiempat
tepat yang mempunyai
luas yang sama.
b) luas segiempat tepat
yang mempunyai
perimeter yang sama.
-Meneroka dan
menerbitkan formula
untuk menentukan luas
segitiga, segiempat selari
dan trapezium
berdasarkan luas
segiempat tepat.

- Menyelesaikan masalah
seperti menentukan

(ii) Menentukan luas


segiempat tepat.
(iii) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan
luas.

Luas suatu segiempat sama


unit ialah 1 unit persegi.
Luas suatu segitiga
bersudut tegak =
daripada luas suatu
segiempat tepat.

Band 5
- Menyelesaikan masalah
secara sistematik yang
melibatkan,
Perimeter dan luas

(i) Mengenal pasti tinggi


dan tapak segitiga,
segiempat selari dan
trapezium.
(ii) Menentukan luas
segitiga, segiempat selari
dan trapezium.
(iii) Menentukan luas
rajah yang terdiri
daripada segitiga,
segiempat tepat,
segiempat selari atau
trapezium.
(iv) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan
luas segitiga, segiempat
29

tinggi atau panjang tapak


segiempat selari.

12. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI


MINGGU
OBJEKTIF
CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
P&P
M 41
12.1 Memahami ciri
- Menggunakan bahan
konkrit untuk
10/10/2016 geometri kubus dan
kuboid.
menerangkan konsep
14/10/2016
pepejal geometri.
- Permainan: Mencari
pepejal. Sediakan
beberapa set kad aktiviti
yang mengandungi
keterangan mengenai
pepejal seperti:
a) Betul-betul dua muka
yang sama bentuk dan
saiz.
b) Semua tepi
mempunyai panjang yang
sama.
Murid bertanding untuk
mencari pepejal di bilik
darjah berdasarkan
keterangan tersebut.
- Meneroka hubungan
antara muka, tepi dan
bucu kubus dan kuboid.
- Membanding dan

tepat, segiempat selari


dan trapezium

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

(i) Mengenal pasti pepejal


geometri.
(ii) Menyatakan ciri
geometri kubus dan
kuboid.
(iii) Melukis bentangan
kubus dan kuboid pada:
a) Grid segiempat sama,
b) Kertas kosong.

Pepejal geometri
termasuk:
- Kubus
- Kuboid
- Silinder
- Piramid
- Kon
- Sfera

(iv) Membina model


kubus dan kuboid
dengan:
a) Mencantumkan muka
yang diberi.
b) Melipatkan bentangan
yang diberi.

Peta Buih Berganda

Band 4
- Melukis bentangan kubus
dan kuboid dengan betul.

30

membeza antara kubus


dan kuboid. Seterusnya
menyoalkan murid
tentang kesamaan atau
perbezaan antara kubus
dan kuboid.
- Menggunakan bahan
konkrit (seperti kotak
yang terbuka) untuk
mereka bentuk
bentangan kubus dan
kuboid.
12.2 Memahami konsep
isi padu kuboid untuk
menyelesaikan masalah.
M 42
17/10/2016
21/10/2016

M 43
M 44 M45
31/10/2016
11/11/2016

- Menggunakan kubus
unit atau bahan konkrit
yang lain untuk murid
meneroka konsep isi
padu.
Meneroka dan
menerbitkan formula
untuk menentukan isi
padu kuboid.

(i) Menganggar isi padu


kuboid.
(ii) Menentukan isi padu
kuboid.
(iii) Menyelesaikan
masalah yang melibatkan
isi padu kuboid.

cm3 dibaca sebagai:


sentimeter padu
Isi padu bagi suatu kubus
unit ialah 1 unit padu.

Pembentangan : B6 - Menyelesaikan Masalah dalam Satu Situasi Dan Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

31

M 46 M 47

Mengurus Fail dan Rekod PBS


CUTI AKHIR TAHUN

32

RANCANGAN TAHUNAN
MATEMATIK
TINGKATAN 1
2016

33