Anda di halaman 1dari 1

modal

kenderaan
deposit kadar bayaran
mesin /peralatan
cempaka machinery
lengkapan
deposit sewa
sewa
insurans
simpanan tetap
belian
angkutan masuk
alat tulis
jualan
belanja am
pengiklanan
gaji
upah buruh langsung
kadar bayaran
pulangan jualan
pulangan belian
diskaun diberi
diskaun diterima
pemiutang pemb. kenanga
penghutang:suria ent
kedai makan jaya
wangsa mas trading
kedai runcit naquib
tunai
bank

150000
26000
3000
15000
11750
12000
4500
1500
2400
20000
32200
80
100
61600
120
400
2400
4500
4000
900
550
714
333
2000
2300
500
12000
3900
2150
75569

LA 1
LA 2
LA 3
LA 4
LA 5
LA 6
LA 7
LA 8
LA 9
LA 10
LA 11
LA 12
LA 13
LA 14
LA 15
LA 16
LA 17
LA 18
LA 19
LA 20
LA 21
LA 22
LA 23
LB 1
LJ 1
LJ 2
LJ 3
LJ 4
BT 1
BT 1