Anda di halaman 1dari 110

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG

BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1
1

2
dr. Hermanto

III.D

NIP: 19750508 200604 1 012


2

Rumondang, Am.Keb

III.D

NIP: 19690113 198803 2 002


3

Lis Oktiani

III.D

NIP: 19671006 198811 2 001


4

Halimayudar

III.D

NIP: 19660507 198811 2 002


5

Eva Koornulita, Am. Ak

III.D

NIP: 19670518 198903 2 009


6

Susilawati, Am.Kep
NIP: 19670526 199303 2 004

III.D

Pamenang,

2011

Kepala Puskesmas Pamenang

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

P.Raja Guk-Guk

Reni Susanti, Am.Keb

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 21 22
Pamenang,
MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
Kepala Puskesmas Pamenang
4

2011

III.C

NIP: 19620616 199002 1 002


8

III.C

Ermanto,SKM
Nip. 19750128 199403 1 003

NIP: 19720515 199203 2 008


9

Marlina Sriwardani

III.C

NIP: 19740330 199403 2 001


10 Syahroni, S.Si

III.C

NIP: 19790910 200604 1 008


11 drg. Dewi Nofriyanti

III.C
Pamenang,

NIP: 19840704 201101 2 006


12 dr. Dwi Antono

2011

Kepala Puskesmas Pamenang


III.C

NIP.19870111 201101 1 005


Ermanto,SKM
Nip. 19750128 199403 1 003
APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

Pamenang,

2011

T A N G G A L Kepala Puskesmas Pamenang

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1

13 Pensus Purba, Am.Kep

3
III.B

Ermanto,SKM
Nip. 19750128 199403 1 003

NIP: 19610423 198308 1 001


14 Hari Suryadi

III.B

NIP: 19660512 198703 1 005


15 Lilik Sugeng

III.B

NIP: 19690405 199103 1 003


16 Reni Afnita

III.B

NIP: 19720315 199303 2 003


17 Emi Marlina, AmKeb

III.B

NIP: 19780710 199803 2 002


18 Sukismanto, Am.Kep

III.B

NIP: 19810121 200501 1 007

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1

19 Peri Irianto, Am.Kep

3
III.B

2011

III.B
Ermanto,SKM
Nip. 19750128 199403 1 003

NIP: 19850516 200604 2 005


21 dr. Ria Irmalia

Pamenang,
Kepala Puskesmas Pamenang

NIP : 19820826 200501 1 002


20 Sri Milda Hayati, S.Si

III.B

NIP:19860327 201411 2 001


22 Nazimah, Am.Kep

III.A

NIP: 19790618 200604 2 015


23 Eratinobelis, Am.Kep

III.A

NIP: 19780610 200604 2 015


24 Siska Oliza, Am.Kep

Pamenang,
2015
An.Kepala Puskesmas Pamenang

Syahroni, S.Si
NIP. 19790910 200604 1 008
III.A

NIP: 19800807 200604 2 026

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1

25 Putama Dewi, AmKep

III.A

NIP: 19780512 200604 2 017


26 Rusmawati, AmKep

III.A

NIP: 19770813 200701 2 003


27 Mirawati, Am.Kep

III.A

NIP: 19810410 200701 2 004


28 Surung Silaban

II.D

NIP : 19610418 198401 1 001


29 Yulinawati, Am.Kep

II.D

NIP: 19760601 200904 2 002


30 Maisyaroh, Am.Kep

II.D

Pamenang,
Kepala Puskesmas Pamenang

NIP: 19831011 201001 2 015


Syahroni, S.Si
NIP. 19790910 200604 1 008
APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

31 Hazirah Yuliani, Am.Keb

II.D

Pamenang,
19
20 21 22
Kepala Puskesmas Pamenang
MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4
Syahroni, S.Si
NIP. 19790910 200604 1 008

NIP: 19880717 201001 2 005


32 Sakinah, Am.Kep

II.D

NIP: 19830524 201101 2 006


33 M.Haris, Am.Kep

II.D

NIP: 19821115 201101 1 005


34 Sriyono, Am.Kep

II.D

NIP: 19820812 201101 1 004


35 Siti Aminah, Am.Kep

II.D

NIP: 19880718 201101 2 006


36 Intan Kurnia, Am.AK

II.D

NIP: 19890511 201101 2 001

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1

37 Yulista, Am.d

II.D

NIP: 19830808 201101 2 009


38 Abdul Rajaq. P, Am.Kep

II.D

NIP: 19880110 201101 1 002


39 Eka Febrianti

II.C

NIP: 19830208 200501 2 009


40 Dewi, Am.Keb

II.C

NIP: 19760107 200604 2 010


41 Liandesi Putrione, Amkeb

II.C

NIP: 19881227 201101 2 006


42 Rosnita, Am.Kep

II.C

NIP: 19800517 201212 2 002

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1

43 Erica Affan, Am.Kep

II.C

NIP: 19820718 201212 2 002


44 Leli Mardiati, Am.Kep

II.C

NIP: 19800416 201212 2 002


45 Yeni Maryani

II.B

NIP: 19800630 200904 2 002


46 Suyono K

II.A

NIP: 19600402 199104 1 003


47 Marsini

I.C

NIP: 19840403 201212 2 001


48 Risa Sutia, Am.Kep

Kontrak

Kontrak

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1

49 Santi Agung JKA, Am.Kep

Kontrak

Kontrak
50 Bambang, Am.Kep

TKS

TKS
51 Andri Trio Rhomadan, Am.Kep

TKS

TKS
52 Irsyadiah Rahma, Am.Kg

TKS

TKS

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1

KETERANGAN :
S

: Sakit

Hari Minggu dan Libur Nasional

: Izin

Apel Pagi

: Alpa

Apel Siang

: Cuti

DL

: Dinas Luar

SK

: Sekolah

TL

: Terlambat

CP

: Cepat Pulang

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1
1

2
Wahidin

II. C

II.D

III.C

NIP: 19761110 200604 1 009


2

Leniyenti
NIP.19760110 200701 2 004

Ermalina

NIP: 196708081989112002
4

Piliami

II.A

NIP: 19730703 201212 2 001


5

Aswandi

II.A

NIP.19810922 201407 1 002


6

Andi purwanto

TKS

TKS

TKS

TKS

TKS
7

Meliana

TKS
8

Joni Robet Saputra

TKS
9

Dewi puspita sari

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1

TKS
10 Fisla Setya Wardana

TKS

TKS

TKS
11 Edi Candra

TKS
12 Nuraini

TKS

TKS
13 Feri Iswanto, S. Kep

TKS

TKS
14 Resli Florentina Simamora

Kontrak

Kontrak

KETERANGAN :
I
S
C
D
A

: Izin
: Sakit
: Cuti
: Dinas
: Alpa

Hari Minggu dan Libur Nasional

PERAWATAN

Apel Pagi

L
S
M

Apel Siang

: Libur
: Sore
: Malam

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

TAN G GAL

NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG
1
TL
CP
SK

: Terlambat
: Cepat Pulang
: Sekolah

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ

as Pamenang

25

26

27

28

29

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG

2011

PAGI
25
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

25 26 27 28 29 30
2011
SN SL RB KM JM SB MG SN
as Pamenang

23

24

HARI
KRJ
5

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

25
SIANG

,SKM
199403 1 003

PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI

2011

25
SIANG

as Pamenang

PAGI
25
SIANG

,SKM
199403 1 003
APEL

2011

as Pamenang
23

24

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ

,SKM
199403 1 003

25

26

27

28

29

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

25

26

27

28

29

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

2011

as Pamenang

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

25
SIANG
PAGI
25

,SKM
199403 1 003

SIANG
PAGI
25
SIANG

2015
Puskesmas Pamenang

PAGI
25
SIANG
PAGI
25

Syahroni, S.Si
790910 200604 1 008

SIANG
PAGI
25
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

25

26

27

28

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ

g,
2015
ala Puskesmas Pamenang

Syahroni, S.Si
. 19790910 200604 1 008

29

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015

g,
201528 29 30
23 24 25 26 27
ala Puskesmas Pamenang
SN SL RB KM JM SB MG SN

Syahroni, S.Si
. 19790910 200604 1 008

JML

HARI
KRJ
5

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

25

26

27

28

29

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
PAGI
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

25

26

27

28

29

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

25

26

27

28

29

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
25
SIANG
PAGI
SIANG
PAGI
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

25

26

27

28

29

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI
SIANG
PAGI
SIANG
PAGI
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

25

26

27

28

29

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
PAGI

SIANG
PAGI

SIANG

PAGI
SIANG

PAGI
SIANG

PAGI
SIANG

PAGI

SIANG

PAGI
SIANG

PAGI
SIANG

PAGI

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

25

26

27

28

29

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16
SIANG

PAGI

SIANG

PAGI
SIANG

PAGI

SIANG

PAGI
SIANG
PAGI
SIANG

APEL

ABSENSI APEL PAGI DAN SIANG


BULAN ..................... 2015
JML

23

24

25

26

27

28

29

30

HARI

SN SL RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI

I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

KET

16

APEL

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1
1

2
dr. Hermanto

III.D

NIP: 19750508 200604 1 012


2

Rumondang, Am.Keb

III.D

NIP: 19690113 198803 2 002


3

Lis Oktiani

III.D

NIP: 19671006 198811 2 001


4

Halimayudar

III.D

NIP: 19660507 198811 2 002


5

Eva Koornulita, Am. Ak

III.D

NIP: 19670518 198903 2 009


6

Susilawati, Am.Kep

III.D

NIP: 19670526 199303 2 004


7

P.Raja Guk-Guk

III.C

NIP: 19620616 199002 1 002


8

Reni Susanti, Am.Keb

III.C

NIP: 19720515 199203 2 008


9

Marlina Sriwardani

III.C

27

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

NIP: 19740330 199403 2 001


10 Syahroni, S.Si

III.C

NIP: 19790910 200604 1 008


11 drg. Dewi Nofriyanti

III.C

NIP: 19840704 201101 2 006


12 dr. Dwi Antono

III.C

NIP.19870111 201101 1 005


13 Pensus Purba, Am.Kep

III.B

NIP: 19610423 198308 1 001


14 Hari Suryadi

III.B

NIP: 19660512 198703 1 005


15 Lilik Sugeng

III.B

NIP: 19690405 199103 1 003


16 Reni Afnita

III.B

NIP: 19720315 199303 2 003


17 Emi Marlina, AmKeb

III.B

NIP: 19780710 199803 2 002

28

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

18 Sukismanto, Am.Kep

III.B

NIP: 19810121 200501 1 007


19 Peri Irianto, Am.Kep

III.B

NIP : 19820826 200501 1 002


20 Sri Milda Hayati, S.Si

III.B

NIP: 19850516 200604 2 005


21 dr. Ria Irmalia

III.B

NIP:19860327 201411 2 001


22 Nazimah, Am.Kep

III.A

NIP: 19790618 200604 2 015


23 Eratinobelis, Am.Kep

III.A

NIP: 19780610 200604 2 015


24 Siska Oliza, Am.Kep

III.A

NIP: 19800807 200604 2 026


25 Putama Dewi, AmKep

III.A

NIP: 19780512 200604 2 017


26 Rusmawati, AmKep

III.A

29

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

NIP: 19770813 200701 2 003


27 Mirawati, Am.Kep

III.A

NIP: 19810410 200701 2 004


28 Surung Silaban

II.D

NIP : 19610418 198401 1 001


29 Yulinawati, Am.Kep

II.D

NIP: 19760601 200904 2 002


30 Maisyaroh, Am.Kep

II.D

NIP: 19831011 201001 2 015


31 Hazirah Yuliani, Am.Keb

II.D

NIP: 19880717 201001 2 005


32 Sakinah, Am.Kep

II.D

NIP: 19830524 201101 2 006


33 M.Haris, Am.Kep

II.D

NIP: 19821115 201101 1 005


34 Sriyono, Am.Kep

II.D

NIP: 19820812 201101 1 004

30

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

35 Siti Aminah, Am.Kep

II.D

NIP: 19880718 201101 2 006


36 Intan Kurnia, Am.AK

II.D

NIP: 19890511 201101 2 001


37 Yulista, Am.d

II.D

NIP: 19830808 201101 2 009


38 Abdul Rajaq. P, Am.Kep

II.D

NIP: 19880110 201101 1 002


39 Eka Febrianti

II.C

NIP: 19830208 200501 2 009


40 Dewi, Am.Keb

II.C

NIP: 19760107 200604 2 010


41 Liandesi Putrione, Amkeb

II.C

NIP: 19881227 201101 2 006


42 Rosnita, Am.Kep

II.C

NIP: 19800517 201212 2 002


43 Erica Affan, Am.Kep

II.C

31

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

NIP: 19820718 201212 2 002


44 Leli Mardiati, Am.Kep

II.C

NIP: 19800416 201212 2 002


45 Yeni Maryani

II.B

NIP: 19800630 200904 2 002


46 Suyono K

II.A

NIP: 19600402 199104 1 003


47 Marsini

I.C

NIP: 19840403 201212 2 001


48 Risa Sutia, Am.Kep

Kontrak

Kontrak
49 Santi Agung JKA, Am.Kep

Kontrak

Kontrak
50 Bambang, Am.Kep

TKS

TKS
51 Andri Trio Rhomadan, Am.Kep

TKS

TKS

32

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

52 Irsyadiah Rahma, Am.Kg

TKS

TKS

33

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

KETERANGAN :
I
S
C
DL
TL
CP
A
SK

: Izin
: Sakit
: Cuti
: Dinas Luar
: Terlambat
: Cepat Pulang
: Alpa
: Sekolah

Hari Minggu dan Libur Nasional


Total dan Persentase

34

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

4
PERAWATAN

4
5
6
7
8
9
10

Wahidin
NIP: 19761110 200604 1 009
Piliami
NIP: 19730703 201212 2 001
Aswandi
TKS
Andi purwanto
TKS
Meliana
TKS
Joni Robet Saputra
TKS
Dewi puspita sari
TKS
Siti Anggi Kus Endang
TKS
Fisla Setya Wardana
TKS
Edi Candra

II. C

II.A

TKS
L

TKS

TKS

TKS
TKS

TKS

L
L

L
35

L
L

TKS
TKS

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1
11
12
13
14

TKS
Nuraini
TKS
Feri Iswanto, S. Kep
TKS
Ade Iryani, AMKeb
TKS
Resli Florentina Simamora
Kontrak

TKS

TKS

L
L

TKS

Kontrak

Hari Minggu dan Libur Nasional


Total dan Persentase
Petugas Perawatan
SK

KETERANGAN :
: Izin
: Sakit
: Cuti
: Dinas Luar
: Terlambat
: Cepat Pulang
: Alpa
: Libur

15

I
S
C
DL
TL
CP
A
L

: Sekolah

36

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5
25

ABSENSI
I
6

S
7

TL

JUMLAH

CP

8
9
10
11
Pamenang,
Pamenang,
Pamenang,

Tidak

A
12

Hadir

diran

13

14
2011
2011

15

KepalaKepala
Puskesmas
Puskesmas
Pamenang
Pamenang

Ermanto,SKM
Nip. 19750128
Ermanto,SKM
Ermanto,SKM
199403 1 003
Nip. 19750128
Nip. 19750128
199403
199403
1 003 1 003

25

25

25

25

25

25
37

Keha-

Hadir

25

25

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

25

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

38

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

25
39

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

25

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

40

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

25

41

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

25

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

42

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

43

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

Pamenang,

Syahroni,S.Si
NIP. 19790910 200604 1 008

44

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

2015

Kepala Puskesmas Pamenang

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

L
L
L

L
L
L
L
45

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN : ............................ 2015

PAGI

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

Pamenang,

2015

Kepala Puskesmas Pamenang

dr. Hermanto
NIP. 19750508 200604 1 012

46

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1
1

2
dr. Hermanto

III.D

NIP: 19750508 200604 1 012


2

Rumondang, Am.Keb

III.D

NIP: 19690113 198803 2 002


3

Lis Oktiani

III.D

NIP: 19671006 198811 2 001


4

Halimayudar

III.D

NIP: 19660507 198811 2 002


5

Eva Koornulita, Am. Ak

III.D

NIP: 19670518 198903 2 009


6

Susilawati, Am.Kep

III.D

NIP: 19670526 199303 2 004


7

P.Raja Guk-Guk

III.C

NIP: 19620616 199002 1 002


8

Reni Susanti, Am.Keb

III.C

NIP: 19720515 199203 2 008

47

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1
9

2
Marlina Sriwardani

III.C

NIP: 19740330 199403 2 001


10 Syahroni, S.Si

III.C

NIP: 19790910 200604 1 008


11 drg. Dewi Nofriyanti

III.C

NIP: 19840704 201101 2 006


12 dr. Dwi Antono

III.C

NIP.19870111 201101 1 005


13 Pensus Purba, Am.Kep

III.B

NIP: 19610423 198308 1 001


14 Hari Suryadi

III.B

NIP: 19660512 198703 1 005


15 Lilik Sugeng

III.B

NIP: 19690405 199103 1 003


16 Reni Afnita

III.B

NIP: 19720315 199303 2 003

48

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

17 Emi Marlina, AmKeb

III.B

NIP: 19780710 199803 2 002


18 Sukismanto, Am.Kep

III.B

NIP: 19810121 200501 1 007


19 Peri Irianto, Am.Kep

III.B

NIP : 19820826 200501 1 002


20 Sri Milda Hayati, S.Si

III.B

NIP: 19850516 200604 2 005


21 dr. Ria Irmalia

III.B

NIP:19860327 201411 2 001


22 Nazimah, Am.Kep

III.A

NIP: 19790618 200604 2 015


23 Eratinobelis, Am.Kep

III.A

NIP: 19780610 200604 2 015


24 Siska Oliza, Am.Kep

III.A

NIP: 19800807 200604 2 026

49

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

25 Putama Dewi, AmKep

III.A

NIP: 19780512 200604 2 017


26 Rusmawati, AmKep

III.A

NIP: 19770813 200701 2 003


27 Mirawati, Am.Kep

III.A

NIP: 19810410 200701 2 004


28 Surung Silaban

II.D

NIP : 19610418 198401 1 001


29 Yulinawati, Am.Kep

II.D

NIP: 19760601 200904 2 002


30 Maisyaroh, Am.Kep

II.D

NIP: 19831011 201001 2 015


31 Hazirah Yuliani, Am.Keb

II.D

NIP: 19880717 201001 2 005


32 Sakinah, Am.Kep

II.D

NIP: 19830524 201101 2 006

50

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

33 M.Haris, Am.Kep

II.D

NIP: 19821115 201101 1 005


34 Sriyono, Am.Kep

II.D

NIP: 19820812 201101 1 004


35 Siti Aminah, Am.Kep

II.D

NIP: 19880718 201101 2 006


36 Intan Kurnia, Am.AK

II.D

NIP: 19890511 201101 2 001


37 Yulista, Am.d

II.D

NIP: 19830808 201101 2 009


38 Abdul Rajaq. P, Am.Kep

II.D

NIP: 19880110 201101 1 002


39 Eka Febrianti

II.C

NIP: 19830208 200501 2 009


40 Dewi, Am.Keb

II.C

NIP: 19760107 200604 2 010

51

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

41 Liandesi Putrione, Amkeb

II.C

NIP: 19881227 201101 2 006


42 Rosnita, Am.Kep

II.C

NIP: 19800517 201212 2 002


43 Erica Affan, Am.Kep

II.C

NIP: 19820718 201212 2 002


44 Leli Mardiati, Am.Kep

II.C

NIP: 19800416 201212 2 002


45 Yeni Maryani

II.B

NIP: 19800630 200904 2 002


46 Suyono K

II.A

NIP: 19600402 199104 1 003


47 Marsini

I.C

NIP: 19840403 201212 2 001


48 Risa Sutia, Am.Kep

Kontrak

Kontrak

52

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

49 Santi Agung JKA, Am.Kep

Kontrak

Kontrak
50 Bambang, Am.Kep

TKS

TKS
51 Andri Trio Rhomadan, Am.Kep

TKS

TKS
52 Irsyadiah Rahma, Am.Kg

TKS

TKS

53

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

KETERANGAN :
I
S
C
DL
TL
CP
A
SK

: Izin
: Sakit
: Cuti
: Dinas Luar
: Terlambat
: Cepat Pulang
: Alpa
: Sekolah

Hari Minggu dan Libur Nasional


Total dan Persentase

54

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

PERAWATAN

Wahidin
NIP: 19761110 200604 1 009
2 Piliami
NIP: 19730703 201212 2 001
3 Aswandi
TKS
4 Andi purwanto
TKS
5 Meliana
TKS
1

II. C

II.A

TKS

TKS

TKS

55

L
L

L
L

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Joni Robet Saputra


TKS
Dewi puspita sari
TKS
Siti Anggi Kus Endang
TKS
Fisla Setya Wardana
TKS
Edi Candra
TKS
Nuraini
TKS
Feri Iswanto, S. Kep
TKS
Ade Iryani, AMKeb
TKS
Resli Florentina Simamora
Kontrak

TKS

TKS
TKS

TKS
TKS
TKS
TKS
TKS

L
L

Kontrak

15

56

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL
1

KETERANGAN :
I
S
C
DL
TL
CP
A
L

: Izin
: Sakit
: Cuti
: Dinas Luar
: Terlambat
: Cepat Pulang
: Alpa
: Libur

Hari Minggu dan Libur Nasional


Total dan Persentase
Petugas Perawatan

57

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5
25

ABSENSI
I
6

S
7

TL

JUMLAH

CP

8
9
10
11
Pamenang,
Pamenang,
Pamenang,

Tidak

A
12

Hadir

diran

13

14
2011
2011

15

KepalaKepala
Puskesmas
Puskesmas
Pamenang
Pamenang

Ermanto,SKM
Nip. 19750128
Ermanto,SKM
Ermanto,SKM
199403 1 003
Nip. 19750128
Nip. 19750128
199403
199403
1 003 1 003

25

25

25

25

25

58

Keha-

Hadir

25

25

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

59

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

60

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

61

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

62

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

25

25

25

25

63

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

25

25

25

25

64

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

Pamenang,

2015

Kepala Puskesmas Pamenang

Syahroni, S.Si
NIP. 19790910 200604 1 008

65

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

L
L
L

66

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

L
L
L
L
L

67

%
Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

DAFTAR ABSENSI PUSKESMAS PAMENANG


BULAN ............................. 2015

SIANG

JML
25

26

27

28

29

30

HARI

RB KM JM SB MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH

CP
11

Tidak

A
12

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

Pamenang,

2015

Kepala Puskesmas Pamenang

dr. Hermanto
NIP. 19750508 200604 1 012

68

DAFTAR JAGA PIKET DOKTER / PERAWAT JAGA PUSKESMAS PERAW


BULAN NOVEMBER 2015
NO

NAMA

Gol

Wahidin
NIP: 19761110 2006041009
dr.Hermanto
NIP.19750508 200604 1012
dr.Ria Irmalia
NIP: 198603272014112001
Piliami
NIP: 19730703 201212 2001
Aswandi
NIP: 198109222014071002
Andi purwanto
TKS
Meliana
TKS
Joni Robet Saputra
TKS
Dewi puspita sari
TKS
Fisla Setya Wardana
TKS
Edi Candra
TKS
Nuraini
TKS
Feri Iswanto, S. Kep
TKS

2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

II. C

1
L

2
P

3
P

4
P

5
P

6
P

7
P

8
L

III.D

III. B

9
P

10
P

11
P

12
P

13
P

TAN G GAL
14 15 16 17 18
P
L
P
P
P

II.A

II.A

TKS

TKS

TKS

TKS

TKS

TKS

TKS

TKS

15 Ermalina

NIP: 196708081989112002
16 Eva Koornulita
19670518 198903 2 009
17 Intan Kurnia
19990511 201101 2 001

III. C

III.C

II.C

Menetahui
PLT. Puskesmas Pamenang

SYAHRONI S.Si
NIP: 19790910 2006 1 008

SKESMAS PERAWATAN

L
19
P

20
P

21
P

22
L

23
P

24
P

25
P

26
P

27
P

28
P

29
L

30
P

31
P

KET

Pamenang,
2015
Kepala Perawatan

WAHIDIN
NIP: 19761110 200604 1 009

ABSENSI MINI LOKAKARYA


PUSKESMAS PAMENANG
TANGGAL
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NAMA / NIP

dr. Hermanto
NIP: 19750508 200604 1 012
Rumondang, Am.Keb
NIP: 19690113 198803 2 002
Lis Oktiani
NIP: 19671006 198811 2 001
Halimayudar
NIP: 19660507 198811 2 002
Eva Koornulita, Am. Ak
NIP: 19670518 198903 2 009
Susilawati, Am.Kep
NIP: 19670526 199303 2 004
P.Raja Guk-Guk
NIP: 19620616 199002 1 002
Reni Susanti, Am.Keb
NIP: 19720515 199203 2 008
Marlina Sriwardani
NIP: 19740330 199403 2 001
Syahroni, S.Si
NIP: 19790910 200604 1 008
drg. Dewi Nofriyanti
NIP: 19840704 201101 2 006
dr. Dwi Antono
NIP.19870111 201101 1 005
Pensus Purba, Am.Kep
NIP: 19610423 198308 1 001
Hari Suryadi
NIP: 19660512 198703 1 005
Lilik Sugeng
NIP: 19690405 199103 1 003
Reni Afnita
NIP: 19720315 199303 2 003
Emi Marlina, AmKeb
NIP: 19780710 199803 2 002
Sukismanto, Am.Kep
NIP: 19810121 200501 1 007
Peri Irianto, Am.Kep
NIP : 19820826 200501 1 002
Sri Milda Hayati, S.Si
NIP: 19850516 200604 2 005
dr. Ria Irmalia
NIP:19860327 201411 2 001
Nazimah, Am.Kep
NIP: 19790618 200604 2 015
Eratinobelis, Am.Kep
NIP: 19780610 200604 2 015
Siska Oliza, Am.Kep
NIP: 19800807 200604 2 026
Putama Dewi, AmKep
NIP: 19780512 200604 2 017
Rusmawati, AmKep

BULAN

TAHUN 2015

PANGKAT
SATUAN
GOL
TUGAS
PUSKESMAS INDUK
III.D
III.D
III.D
III.D
III.D
III.D
III.C
III.C
III.C
III.C
III.C
III.C
III.B
III.B
III.B
III.B
III.B
III.B
III.B
III.B
III.B
III.A
III.A
III.A
III.A
III.A

ABSENSI MINI LOKAKARYA


PUSKESMAS PAMENANG
TANGGAL
NO
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

NAMA / NIP
NIP: 19770813 200701 2 003
Mirawati, Am.Kep
NIP: 19810410 200701 2 004
Surung Silaban
NIP : 19610418 198401 1 001
Dewi, Am.Keb
NIP: 19760107 200604 2 010
Yulinawati, Am.Kep
NIP: 19760601 200904 2 002
Maisyaroh, Am.Kep
NIP: 19831011 201001 2 015
Hazirah Yuliani, Am.Keb
NIP: 19880717 201001 2 005
Sakinah, Am.Kep
NIP: 19830524 201101 2 006
M.Haris, Am.Kep
NIP: 19821115 201101 1 005
Sriyono, Am.Kep
NIP: 19820812 201101 1 004
Siti Aminah, Am.Kep
NIP: 19880718 201101 2 006
Intan Kurnia, Am.AK
NIP: 19890511 201101 2 001
Yulista, Am.d
NIP: 19830808 201101 2 009
Abdul Rajaq. P, Am.Kep
NIP: 19880110 201101 1 002
Eka Febrianti
NIP: 19830208 200501 2 009
Liandesi Putrione, Amkeb
NIP: 19881227 201101 2 006
Rosnita, Am.Kep
NIP: 19800517 201212 2 002
Erica Affan, Am.Kep
NIP: 19820718 201212 2 002
Leli Mardiati, Am.Kep
NIP: 19800416 201212 2 002
Yeni Maryani
NIP: 19800630 200904 2 002
Suyono K
NIP: 19600402 199104 1 003
Marsini
NIP: 19840403 201212 2 001
Risa Sutia, Am.Kep
Kontrak
Santi Agung JKA, Am.Kep
Kontrak
Bambang, Am.Kep
TKS
Andri Trio Rhomadan, Am.Kep
TKS
Irsyadiah Rahma, Am.Kg
TKS

BULAN
PANGKAT
GOL
II.D
II.D
II.D
II.D
II.D
II.D
II.D
II.D
II.D
II.D
II.D
II.D
II.D
II.C
II.C
II.C
II.C
II.C
II.B
II.A
I.C
Kontrak
Kontrak
TKS
TKS
TKS

TAHUN 2015
SATUAN
TUGAS

ABSENSI MINI LOKAKARYA


PUSKESMAS PAMENANG
TANGGAL
NO

NAMA / NIP

BULAN
PANGKAT
GOL

PERAWATAN
1

Wahidin

II. C

NIP: 19761110 200604 1 009


2

Ermalina

III.C

NIP: 19670808 198911 2 002


3

Leniyenti

II.D

NIP:19760110 200701 2 004


4

Piliami

II.A

NIP: 19730703 201212 2 001


5

Aswandi

II.A

NIP.19810922 201407 1 002


6

Andi purwanto

TKS

TKS
7

Meliana

TKS

TKS
8

Joni Robet Saputra

TKS

TKS
9

Dewi puspita sari

TKS

TKS
10 Fisla Setya Wardana

TKS

TKS
11 Edi Candra
TKS

TKS

TAHUN 2015
SATUAN
TUGAS

ABSENSI MINI LOKAKARYA


PUSKESMAS PAMENANG
TANGGAL
NO

NAMA / NIP

12 Nuraini

BULAN
PANGKAT
GOL

TAHUN 2015
SATUAN
TUGAS

TKS

TKS
13 Feri Iswanto, S. Kep

TKS

TKS
14 Ade Iryani, AMKeb

TKS

TKS
15 Lisnawati

TKS

TKS
16 Resli Florentina Simamora

Kontrak

Kontrak
17

PUSTU / BIDES
1

Relmiwati Saragih

III.D

Bidan Pustu Pauh Menang

NIP :19640611 198503 2 004


2

Sri Sutarti, Am.Keb

III.D

Bides Rejosari

NIP : 19680611 198803 2 001


Ade Tri Yulanda, Am.Kep

II.D

Perawat Pustu Keroya

II.D

Bides T. Abang

II.D

Bides T. Abang

II.D

Bidan Sialang

II. C

Bides Tjg. Gedang

II. C

Bidan Pustu T. Abang

II. C

Bidan Sialang

II.B

Bidan Kr. Berahi

NIP.19860712 201101 2 018


4

Septiani Nugraha Ningrum, Am.Keb


NIP : 19880917 201001 2 004

Marta Tiani, Am.Keb


NIP : 19781005 200312 2 005

Novi Ertika, Am.Keb


NIP : 19811108 200501 2 008

Roslinda
NIP : 19751120 200604 2 017

Andriyani, Am.Keb
NIP : 19791229 200701 2 003

Sri Hartati, Am.Keb


NIP : 19780816 200604 2 035

10 Nuraini

ABSENSI MINI LOKAKARYA


PUSKESMAS PAMENANG
TANGGAL
NO

NAMA / NIP

BULAN
PANGKAT
GOL

TAHUN 2015
SATUAN
TUGAS

NIP : 19730418 200801 2 002


11 Rosbina, Am.Keb

PTT

Bides Jelatang

PTT

Bidan Ma.Belengo

PTT

Bidan Plakar Jaya

PTT

Bides S. Udang

PTT

Bidan Pustu Karang Berahi

PTT

Bidan Sei Udang

PTT

Bidan Jelatang

PTT

Bides Ma.Belengo

PTT

Bides Empang Benao

TKS

Bidan Kr. Berahi

TKS

Bidan Pamenang

TKS

Bidan Pematang Kancil

TKS

Bidan Keroya

TKS

Bides Pauh Menang

TKS

Bides Rejosari

TKS

Bidan Pamenang

TKS

Bides Empang Benao

05.4.047.9143
12 Rama Situmorang, Am.Keb
05.4.047.13081
13 Lasni, Am.Keb
05.4.048.1121
14 Sulastri, Am.Keb
05.4.048.11131
15 Nani Darmiza, Am.Keb
05.4.022925
16 Dati Nurjannah, Am.Keb
05.4.0284409
17 Nasriyah, Am.Keb
05.4.028402
18 Nika Juliana Putri, Am.Keb
05.4.032501
19 Duwik Astuti, Am.Keb
05.350.0943
20 Yossi Lestari, Am.Keb
TKS
21 Maimunawwaroh, Am.Keb
TKS
22 Siska Periyanti, Am.Keb
TKS
23 Ika Nurhayati, S.ST
TKS
24 Catur Wahyuni
TKS
25 Rike Widia P, AMKeb
TKS

26 Siti Anggi KusEndang


TKS

27 Islamiarti, Am.Keb
TKS

ABSENSI MINI LOKAKARYA


PUSKESMAS PAMENANG
TANGGAL
NO

NAMA / NIP

BULAN
PANGKAT
GOL

TAHUN 2015
SATUAN
TUGAS

Pamenang,
Kepala Puskesmas Pamenang

Syahroni, S.Si
Nip.19790910 200604 1 008

2015
TANDA TANGAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

KET

2015
TANDA TANGAN
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

KET

2015
TANDA TANGAN

10

11

KET

2015
TANDA TANGAN
12

13

14

15

16

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KET

2015
TANDA TANGAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

KET

2015
TANDA TANGAN

skesmas Pamenang

ahroni, S.Si
0910 200604 1 008

2015

KET

REKAPITULASI
ABSENSI PUSTU / BIDESA
WILKER PKM PAMENANG
BULAN ...................................TH. 2014

NO

NAMA / NIP

1
1

2
Relmiwati Saragih

GOL

JML

TEMPAT
TUGAS

HARI

3
III.D

Bidan Pustu Pauh Menang (SPA)

III.D

Bides Rejosari

III.C

Bidan Pustu Sei Udang (SPB)

III.A

Perawat Pustu Keroya

II.D

Bides T. Abang (SPE)

II.D

Bides T. Abang (SPE)

II.D

Bidan Sialang (A4)

II. C

Bides Pamenang

II. C

Bides Tjg. Gedang

II. C

Bidan Pustu T. Abang (SPE)

II. C

Bidan Sialang (A4)

II.B

Bidan Kr. Berahi

PTT

Bidan Pamenang

PTT

Bides Jelatang

PTT

Bidan Ma.Belengo

PTT

Bidan Plakar Jaya (SPC)

PTT

Bides Keroya

PTT

Bidan PustuKarang Berahi

PTT

Bidan Pauh Menang

PTT

Bidan Sei Udang

NIP :19640611 198503 2 004

Sri Sutarti, Am.Keb


NIP : 19680611 198803 2 001

Lasmaria Ludovica
NIP.19710805 199303 2 003

Peri Irianto, Am.Kep


NIP : 19820826 200601 1 002

Septiani Nugraha Ningrum, Am.Keb


NIP : 19880917 201001 2 004

Marta Tiani, Am.Keb


NIP : 19781005 200312 2 005

Novi Ertika, Am.Keb


NIP : 19811108 200501 2 008

Dewi, Am.Keb
NIP : 19760107 200604 2 010

Roslinda
NIP : 19751120 200604 2 017

10 Andriyani, Am.Keb
NIP : 19791229 200701 2 003

11 Sri Hartati, Am.Keb


NIP : 19780816 200604 2 035

12 Nuraini
NIP : 19730418 200801 2 002

13 Islamiarti, Am.Keb
05.404.74438

14 Rosbina, Am.Keb
05.4.047.9143

15 Rama Situmorang, Am.Keb


05.4.047.13081

16 Lasni, Am.Keb
05.4.048.1121

17 Sulastri, Am.Keb
05.4.048.11131

18 Nani Darmiza, Am.Keb


05.4.022925

19 Eldia Adysti Wijaya, Am.Keb


05.4.028411

20 Dati Nurjannah, Am.Keb


05.4.0284409

KRJ

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

REKAPITULASI
ABSENSI PUSTU / BIDESA
WILKER PKM PAMENANG
JML

BULAN ...................................TH. 2014

NO

NAMA / NIP

21 Nasriyah, Am.Keb

GOL

TEMPAT
TUGAS

HARI

3
PTT

Bidan Jelatang

PTT

Bides Ma.Belengo

PTT

Bides Empang Benao

TKS

Bidan Kr. Berahi

TKS

Bidan Pamenang

TKS

Bidan Pematang Kancil (SPD)

TKS

Bidan Pustu Pematang Kancil (SPD)

05.4.028402

22 Nika Juliana Putri, Am.Keb


05.4.032501

23 Duwik Astuti, Am.Keb


05.350.0943

24 Yossi Lestari, Am.Keb


TKS

25 Maimunawwaroh, Am.Keb
TKS

26 Siska Periyanti, Am.Keb


TKS

27 Ika Nurhayati, S.ST


TKS

28

24
24
24
24
24
24
24
24

29

24

30

24

KETERANGAN :
I
S
C
DL
TL
CP
A
L

KRJ

: Izin
: Sakit
: Cuti
: Dinas Luar
: Terlambat
: Cepat Pulang
: Alpa
: Libur

REKAPITULASI
ABSENSI PUSTU / BIDESA
WILKER PKM PAMENANG
BULAN ...................................TH. 2014
JUMLAH
%

ABSENSI
I
6

S
7

TL

CP

8
9
10
11
Pamenang,
Pamenang,
Pamenang,

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14
2011
2011

15

KepalaKepala
Puskesmas
Puskesmas
Pamenang
Pamenang

Ermanto,SKM
Nip. 19750128
Ermanto,SKM
Ermanto,SKM
199403 1 003
Nip. 19750128
Nip. 19750128
199403
199403
1 003 1 003

REKAPITULASI
ABSENSI PUSTU / BIDESA
WILKER PKM PAMENANG
ABSENSI
I
6

S
7

C
8

D
9

TL
10

JUMLAH
%
BULAN ...................................TH.
2014

CP
11

A
12

Tidak

Keha-

Hadir

Hadir

diran

13

14

15

Pamenang,
Kepala Puskesmas Pamenang

dr. Hermanto
NIP. 19750508 200604 1 012

2014

DAFTAR ASENSI
UPACARA BENDERA HUT RI-69
PUSKESMAS PAMENANG
NO

NAMA / NIP

PANGKAT
GOL

TANDA TANGAN

PUSKESMAS INDUK
1 dr. Hermanto
NIP: 19750508 200604 1 012
2 Lis Oktiani
NIP: 19671006 198811 2 001
3 Susilawati, Am.Kep
NIP: 19670526 199303 2 004
4 Eva Koornulita, Am. Ak
NIP: 19670518 198903 2 009
5 Rumondang, Am.Keb
NIP: 19690113 198803 2 002
6 Halimayudar
NIP: 19660507 198811 2 002
7 Reni Susanti, Am.Keb
NIP: 19720515 199203 2 008
8 Ermalina
NIP: 19670808 198911 2 002
9 P.Raja Guk-Guk
NIP: 19620616 199002 1 002
10 Syahroni, S.Si
NIP: 19790910 200604 1 008
11 dr.Iin Wibawa
NIP: 19750920 200604 1 020
12 drg. Dewi Nofriyanti
NIP: 19840704 201101 2 006
13 Hari Suryadi
NIP: 19660512 198703 1 005
14 Pensus Purba, Am.Kep
NIP: 19610423 198308 1 001
15 dr. Dwi Antono. D
NIP: 19870111 201101 1 005
16 Emi Marlina, AmKeb
NIP: 19780710 199803 2 002
17 Marlina Sriwardani
NIP: 19740330 199403 2 001
18 Reni Afnita
NIP: 19720315 199303 2 003
19 Lilik Sugeng
NIP: 19690405 199103 1 003
20 Sri Milda Hayati, S.Si
NIP: 19850516 200604 2 005
21 Sukismanto, Am.Kep
NIP: 19810121 200501 1 007
22 Rusdianto, SKM
NIP: 19780825 200501 1 004
23 Nazimah, Am.Kep
NIP: 19790618 200604 2 015
24 Eratinobelis, Am.Kep
NIP: 19780610 200604 2 015
25 Siska Oliza, Am.Kep
NIP: 19800807 200604 2 026
26 Rusmawati, AmKep
NIP: 19770813 200701 2 003
27 Yulinawati, Am.Kep
NIP: 19760601 200904 2 002
28 Maisyaroh, Am.Kep
NIP: 19831011 201001 2 015
29 Mirawati, Am.Kep
NIP: 19810410 200701 2 004

III.D

1
2

III.D
III.D

3
4

III.D
III.C

5
6

III.C
III.C

7
8

III.C
III.C

9
10

III.C
III.C

11
12

III.C
III.B

13
14

III.B
III.B

15
16

III.B
III.B

17
18

III.B
III.B

19
20

III.B
III.A

21
22

III.A
III.A

23
24

III.A
III.A

25
26

II.D
II.D

27
28

II.D
II.D

29

KET

NO

NAMA / NIP

30 Hazirah Yuliani, Am.Keb


NIP: 19880717 201001 2 005
31 M.Haris, Am.Kep
NIP: 19821115 201101 1 005
32 Sakinah, Am.Kep
NIP: 19830524 201101 2 006
33 Erica Affan, Am.Kep
NIP: 19820718 201212 2 002
34 Rosnita, Am.Kep
NIP: 19800517 201212 2 002
35 Abdul Rajaq. P, Am.Kep
NIP: 19880110 201101 1 002
36 Leli Mardiati, Am.Kep
NIP: 19800416 201212 2 002
37 Siti Aminah, Am.Kep
NIP: 19880718 201101 2 006
38 Sriyono, Am.Kep
NIP: 19820812 201101 1 004
39 Yulista, Am.d
NIP: 19830808 201101 2 009
40 Liandesi Putrione, Amkeb
NIP: 19881227 201101 2 006
41 Intan Kurnia, Am.AK
NIP: 19990511 201101 2 001
42 Dewi, Am.Keb
NIP: 19760107 200604 2 010
43 Eka Febrianti
NIP: 19830208 200501 2 009
44 Yeni Maryani
NIP: 19800630 200904 2 002
45 Suyono K
NIP: 19600402 199104 1 003
46 Marsini
NIP: 19840403 201212 2 001
47 dr. Ria Irmalia
NRPTT. 05.1.005125
48 Risa Sutia, Am.Kep
Kontrak
49 Santi Agung JKA, Am.Kep
Kontrak
50 Bambang, Am.Kep
TKS
51 Andri Trio Rhomadan, Am.Kep
TKS
52 Megawati, Am.Keb
TKS
53 Citra Dewi, Am.Keb
TKS
54 Irsyadiah Rahma, Am.Kg
TKS
55 Winda Afrina, Am.G
TKS
56 Feri Iswanto, S. Kep
TKS
57 Ade Iryani, Am.Keb
TKS
58 Afriani Manulang, Am.Keb
TKS

PANGKAT
GOL
II.D
II.C

TANDA TANGAN
30
31
32

II.C
II.C

33
34

II.C
II.C

35
36

II.C
II.C

37
38

II.C
II.C

39
40

II.C
II.C

41
42

II.C
II.C

43
44

II.B
II.A

45
46

II.A
PTT

KET

47
48

Kontrak
Kontrak 49

50

TKS
TKS

51
52

TKS
TKS

53
54

TKS
TKS

55
56

TKS
TKS
TKS

57
58

KEPALA PUSKESMAS
PAMENANG

dr. Hermanto
NIP : 19750508 200604 1
012

NO

NAMA / NIP

KEPALA PUSKESMAS
PAMENANG

PANGKAT
GOL

TANDA TANGAN

PERAWATAN
1 Wahidin
NIP: 19761110 200604 1 009
2 Putama Dewi
NIP: 19780512 200604 2 017
3 Leni Yenti Ds
NIP: 19760110200701 2 004
4 Piliami
NIP: 19730703 201212 2 001
5 Aswandi
TKS
6 Andi purwanto
TKS
7 Meliana
TKS
8 Joni Robet Saputra
TKS
9 Dewi puspita sari
TKS
10 Siti Anggi Kus Endang
TKS
11 Fisla Setya Wardana
TKS
12 Edi Candra
TKS
13 Nuraini
TKS
14 Resli Florentina Sirait
Kontrak
15

II. C

2
3
4

II.A
TKS

5
6

TKS
TKS

TKS
TKS

8
9

TKS
TKS

10
11
12

TKS
TKS

13
14

Kontrak
15

16
17

dr. Hermanto
NIP : 19750508 200604 1
012

III.A
II. D

KET

16
17

KEPALA PUSKESMAS
PAMENANG

dr. Hermanto
NIP : 19750508 200604 1
012

NO

NAMA / NIP

PANGKAT
GOL

TANDA TANGAN

KET

PUSTU / BIDES
1 Relmiwati Saragih
NIP :19640611 198503 2 004
2 Sri Sutarti, Am.Keb
NIP : 19680611 198803 2 001
3 Lasmaria Ludovica
NIP.19710805 199303 2 003
4 Peri Irianto, Am.Kep
NIP : 19820826 200601 1 002
5 Septiani Nugraha Ningrum, Am.Ke
NIP : 19880917 201001 2 004
6 Marta Tiani, Am.Keb
NIP : 19781005 200312 2 005
7 Novi Ertika, Am.Keb
NIP : 19811108 200501 2 008
8 Dewi, Am.Keb
NIP : 19760107 200604 2 010
9 Roslinda
NIP : 19751120 200604 2 017
10 Andriyani, Am.Keb
NIP : 19791229 200701 2 003
11 Sri Hartati, Am.Keb
NIP : 19780816 200604 2 035
12 Nuraini
NIP : 19730418 200801 2 002
13 Islamiarti, Am.Keb
05.404.74438
14 Rosbina, Am.Keb
05.4.047.9143
15 Rama Situmorang, Am.Keb
05.4.047.13081
16 Lasni, Am.Keb
05.4.048.1121
17 Sulastri, Am.Keb
05.4.048.11131
18 Nani Darmiza, Am.Keb
05.4.022925
19 Eldia Adysti Wijaya, Am.Keb
05.4.028411
20 Dati Nurjannah, Am.Keb
05.4.0284409
21 Nasriyah, Am.Keb
05.4.028402
22 Nika Juliana Putri, Am.Keb
05.4.032501
23 Duwik Astuti, Am.Keb
05.350.0943
24 Yossi Lestari, Am.Keb
TKS
25 Maimunawwaroh, Am.Keb
TKS
26 Siska Periyanti, Am.Keb
TKS
27 Ika Nurhayati, S.ST
TKS
28 Catur Wahyuni
TKS

III.D

III.D
III.C

2
3

III.A
II.D

II. C

II. C

PTT

11

PTT

13

PTT

15

PTT

17

PTT

19

PTT

21

TKS

23

TKS
TKS

Bides Ma.Belengo
Bides Empang Benao

24
25

TKS

Bidan Sei Udang


Bidan Jelatang

22

TKS

Bidan PustuKarang Berahi


Bidan Pauh Menang

20

PTT

Bidan Plakar Jaya (SPC)


Bides Keroya

18

PTT

Bides Jelatang
Bidan Ma.Belengo

16

PTT

Bidan Kr. Berahi


Bidan Pamenang

14

PTT

Bidan Pustu T. Abang (SPE)


Bidan Sialang (A4)

12

PTT

Bides Pamenang
Bides Tjg. Gedang

10

II.B

Bides T. Abang (SPE)


Bidan Sialang (A4)

II. C

Perawat Pustu Keroya


Bides T. Abang (SPE)

II. C

Bides Rejosari
Bidan Pustu Sei Udang (SPB)

II.D
II.D

Bidan Pustu Pauh Menang (SPA)

Bidan Kr. Berahi


Bidan Pamenang

26
27

Bidan Pematang Kancil (SPD)


Bidan Pustu Pematang Kancil (SPD)

28

Bides Rejosari

NO

NAMA / NIP

PANGKAT
GOL

TANDA TANGAN

KET

KEPALA PUSKESMAS
PAMENANG

dr. Hermanto
NIP : 19750508 200604 1
012

DAFTAR PELAKSANA APEL PAGI & SIANG

PUSKESMAS PAMENANG
BULAN NOVEMBER 2015
NO

HARI

TANGGAL

PEMBINA

KOMANDAN

MINGGU

1 November 2015

SENIN

2 November 2015

Syahroni,S.Si

Wahidin

SELASA

3 November 2015

dr. Hermanto

M. Haris

RABU

4 November 2015

dr. Dewi Nofriyanti

Sriono

KAMIS

5 November 2015

dr. Ria Irmalia

Abdul Rajaq

JUM'AT

6 November 2015

Pensus Purba, AmKep

Andri TR

SABTU

7 November 2015

Lilik Sugeng

Bambang

MINGGU

8 November 2015

SENIN

9 November 2015

Syahroni,S.Si

Wahidin

10

SELASA

10 November 2015

Dewi, AmKeb

M. Haris

11

RABU

11 November 2015

P.Raja Guk-Guk

Sriono

12

KAMIS

12 November 2015

Peri Irianto, AmKep

Abdul Rajaq

13

JUM'AT

13 November 2015

dr. Hermanto

Andri TR

14

SABTU

14 November 2015

dr. Dewi Nofriyanti

Bambang

15

MINGGU

15 November 2015

16

SENIN

16 November 2015

Syahroni,S.Si

Wahidin

17

SELASA

17 November 2015

dr. Ria Irmalia

M. Haris

18

RABU

18 November 2015

Pensus Purba, AmKep

Sriono

19

KAMIS

19 November 2015

Lilik Sugeng

Abdul Rajaq

20

JUM'AT

20 November 2015

Dewi, AmKeb

Andri TR

21

SABTU

21 November 2015

P.Raja Guk-Guk

Bambang

22

MINGGU

22 November 2015

23

SENIN

23 November 2015

Syahroni,S.Si

Wahidin

24

SELASA

24 November 2015

Peri Irianto, AmKep

M. Haris

25

RABU

25 November 2015

dr. Hermanto

Sriono

26

KAMIS

26 November 2015

dr. Dewi Nofriyanti

Abdul Rajaq

27

JUM'AT

27 November 2015

dr. Ria Irmalia

Andri TR

28

SABTU

28 November 2015

Pensus Purba, AmKep

Bambang

29

MINGGU

29 November 2015

30

SENIN

30 November 2015

Syahroni,S.Si

Bambang

Catatan;
* Pelaksana bertanggungjawab pada apel Pagi dan Siang.
MENGETAHUI
An.Kepala Puskesmas Pamenang

Syahroni, S.Si
NIP.19790910 200604 1 008

NO

NAMA / NIP

GOL

MG SN SL RB KM JM SB MG SN
1

dr. Hermanto

III.D

Rumondang, Am.Keb

III.D

Lis Oktiani

III.D

Halimayudar

III.D

Eva Koornulita, Am. Ak

III.D

Susilawati, Am.Kep

III.D

P.Raja Guk-Guk

III.C

Reni Susanti, Am.Keb

III.C

Marlina Sriwardani

III.C

10 Syahroni, S.Si

III.C

11 drg. Dewi Nofriyanti

III.C

12 dr. Dwi Antono

III.C

13 Pensus Purba, Am.Kep

III.B

14 Hari Suryadi

III.B

15 Lilik Sugeng

III.B

16 Reni Afnita

III.B

17 Emi Marlina, AmKeb

III.B

18 Sukismanto, Am.Kep

III.B

19 Peri Irianto, Am.Kep

III.B

20 Sri Milda Hayati, S.Si

III.B

21 dr. Ria Irmalia

III.B

22 Nazimah, Am.Kep

III.A

23 Eratinobelis, Am.Kep

III.A

24 Siska Oliza, Am.Kep

III.A

25 Putama Dewi, AmKep

III.A

26 Rusmawati, AmKep

III.A

27 Mirawati, Am.Kep

III.A

28 Surung Silaban

II.D

29 Yulinawati, Am.Kep

II.D

30 Maisyaroh, Am.Kep

II.D

31 Hazirah Yuliani, Am.Keb

II.D

32 Sakinah, Am.Kep

II.D

33 M.Haris, Am.Kep

II.D

34 Sriyono, Am.Kep

II.D

35 Siti Aminah, Am.Kep

II.D

36 Intan Kurnia, Am.AK

II.D

37 Yulista, Am.d

II.D

38 Abdul Rajaq. P, Am.Kep

II.D

39 Eka Febrianti

II.C

40 Dewi, Am.Keb

II.C

41 Liandesi Putrione, Amkeb

II.C

42 Rosnita, Am.Kep

II.C

43 Erica Affan, Am.Kep

II.C

44 Leli Mardiati, Am.Kep

II.C

45 Yeni Maryani

II.B

46 Suyono K

II.A

47 Marsini

I.C

48 Risa Sutia, Am.Kep

Kontrak

49 Santi Agung JKA, Am.Kep

Kontrak

50 Bambang, Am.Kep

TKS

51 Andri Trio Rhomadan, Am.Kep

TKS

52 Irsyadiah Rahma, Am.Kg

TKS

KETERANGAN :
I
S
C
DL
TL
CP
A
SK

: Izin
: Sakit
: Cuti
: Dinas Luar
: Terlambat
: Cepat Pulang
: Alpa
: Sekolah

Hari Minggu dan Libur Nasional


Total dan Persentase

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Wahidin
II. C
NIP: 19761110 200604 1 009
Piliami
II.A
NIP: 19730703 201212 2 001
Aswandi
TKS
TKS
Andi purwanto
TKS
TKS
Meliana
TKS
TKS
Joni Robet Saputra
TKS
TKS
Dewi puspita sari
TKS
TKS
Siti Anggi Kus Endang
TKS
TKS
Fisla Setya Wardana
TKS
TKS
Edi Candra
TKS
TKS
TKS
Nuraini
TKS
Feri Iswanto, S. Kep
TKS
TKS
Ade Iryani, AMKeb
TKS
TKS
Resli Florentina Simamora Kontrak
Kontrak

15

KETERANGAN :

L
L

L
L

L
L

L
L

L
L

I
S
C
DL
TL
CP
A
L

: Izin
: Sakit
: Cuti
: Dinas Luar
: Terlambat
: Cepat Pulang
: Alpa
: Libur

Hari Minggu dan Libur Nasional


Total dan Persentase
Petugas Perawatan
SK

: Sekolah

TAN G GAL
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB
4

PERAWATAN

L
L

L
L

L
L

L
L

JML
29

30

HARI

MG SN

KRJ
5

ABSENSI
I
6

S
7

TL

JUMLAH

CP

A
12

Tidak
Hadir

diran

13

14
2011
2011

15

25
25

KepalaKepala
Puskesmas
Puskesmas
Pamenang
Pamenang

25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Keha-

Hadir

8
9
10
11
Pamenang,
Pamenang,
Pamenang,

25

Ermanto,SKM
Nip. 19750128
Ermanto,SKM
Ermanto,SKM
199403 1 003
Nip. 19750128
Nip. 19750128
199403
199403
1 003 1 003

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Pamenang,
Kepala Puskesmas Pamenang

Syahroni,S.Si
NIP. 19790910 200604 1 008

2015

Pamenang,
Kepala Puskesmas Pamenang

2015

Pamenang,
Kepala Puskesmas Pamenang

dr. Hermanto
NIP. 19750508 200604 1 012

2015

BIDAN DESA
BULAN

:
:

ABSENSI
Roslinda.AM.Keb

TAN G GAL
NO

NAMA / NIP

GOL

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JML

ABSENSI

JUMLAH

HARI
I

TL

CP

A Tidak

KRJ
1
1

Roslinda.AM.Keb

%
Keha-

Hadir Hadir diran


6

10

11

12

13

14

15

Pamenang,
Pamenang,
Pamenang,

II/D

25

197511202006042017

TGL...................20........................,
...........................Kepala Desa

2011
20112011
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas
Pamenang
Pamenang

Bidan Desa : Tanjung Gedang

Ermanto,SKM
Nip. 19750128
Ermanto,SKM
199403 1 003
Nip. 19750128
Ermanto,SKM
199403 1 003
Nip. 19750128 199403 1
Roslinda.AM.Keb 003

______________________

___________________
NIP : 19751120 200604 2 017
MENGETAHUI
An.Kepala Puskesmas Pamenang

Syahroni, S.Si
NIP.19790910 200604 1 008