Anda di halaman 1dari 5

SMK SANDAKAN II

PETI SURAT 2769, 90731 SANDAKAN, SABAH


PELAN TAKTIKAL UNIT / PANITIA EKONOMI ASAS
TAHUN 2015
BIL

PROGRAM

1.

Program Latih Tubi


Terancang

Meningkatkan prestasi
Sejarah SPM 2015

Guru mata pelajaran


tingkatan 5

JulaiOktober

KUMPULAN
SASARAN
Semua pelajar
tingkatan 5

2.

Kelas Kecemerlangan

3.

Bengkel menjawab
soalan

Meningkatkan prestasi
Sejarah SPM 2015
Meningkatkan prestasi
Sejarah SPM 2015

Guru mata pelajaran


tingkatan 5
Guru mata pelajaran
tingkatan 5

JulaiNovember
JulaiNovember

Semua pelajar
tingkatan 5
Semua pelajar
tingkatan 5

DISEDIAKAN OLEH
LAM TEE YAW
PANITIA SEJARAH

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER
Kos tempahan buku dan
fotostate
35 buah rm 250

INDIKATOR
KEJAYAAN
Keputusan
SPM 2015
Keputusan
SPM 2015
Keputusan
SPM 2015

DISEMAK OLEH
ADAM PATURUSI
KETUA BIDANG TEK & VOK

PERANCANGAN OPERASI UNIT / MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 2015


PELAN OPERASI 1
NAMA PROGRAM
RASIONAL
OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
PROSES KERJA

Program Latih Tubi Terancang


Meningkatkan GPS ekonomi asas PM SMK Sandakan II
Meningkatkan prestasi ekonomi asas SPM 2015
Julai - Oktober
Semua pelajar tingkatan 5
PENGURUSAN PROGRAM
TANGGUNGJAWAB
1. Perbincangan guru ekonomi asas
Semua guru mata
tingkatan 5
pelajaran ekonomi asas
2. Pemilihan bahan / buku
tingkatan 5

TEMPOH
4 bulan

STATUS PELAKSANAAN
(DICATAT UNTUK TUJUAN PENYELIAAN PROGRAM)

3. Perbincangan kelas
KEKANGAN

PEMANTAUAN
PENILAIAN
CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
DISEDIAKAN OLEH
LAM TEE YAW
PANITIA SEJARAH

SEBELUM
1.
2.
SEMASA
1.
2.
SELEPAS
1.
2.
1 Ketua Panitia
2 Ketua Bidang
1 Pelaporan
2 Pemerhatian
3 Pemeriksaan Berkala
1.
2.
DISEMAK OLEH
ADAM PATURUSI
KETUA BIDANG TEK & VOK

PERANCANGAN OPERASI UNIT / MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 2015


PELAN OPERASI 2
NAMA PROGRAM
RASIONAL
OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
PROSES KERJA

Kelas Tambahan
Meluangkan lebih masa untuk membantu pelajar yang lemah
Meningkatkan pemahamanan dan penguasaan isi pelajaran
Julai November ( hari minggu yang bersesuaian)
Semua pelajar SMK Sandakan II
PENGURUSAN PROGRAM
TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS PELAKSANAAN

1.
KEKANGAN

PEMANTAUAN
PENILAIAN

CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

Semua guru mata


pelajaran

(DICATAT UNTUK TUJUAN PENYELIAAN PROGRAM)

SEBELUM
1.
2.
SEMASA
1.
2.
SELEPAS
1.
2.
1.Ketua Panitia
2.Ketua Bidang
1.Pelaporan
2.Pemerhatian
3.Pemeriksaan Berkala
1.
2.

DISEDIAKAN OLEH
LAM TEE YAW
PANITIA SEJARAH

DISEMAK OLEH
ADAM PATURUSI
KETUA BIDANG TEK & VOK

PERANCANGAN OPERASI UNIT / MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 2015


PELAN OPERASI 3
NAMA PROGRAM
RASIONAL
OBJEKTIF
TEMPOH

4 minggu
(Ogos)

Bengkel menjawab soalan


Meluangkan lebih masa untuk membantu pelajar yang lemah
Meningkatkan pemahamanan dan penguasaan isi pelajaran
Julai November ( hari minggu yang bersesuaian)

KUMPULAN SASARAN Semua pelajar SMK Sandakan II


PROSES KERJA
PENGURUSAN PROGRAM
1.
KEKANGAN

PEMANTAUAN
PENILAIAN

CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

DISEDIAKAN OLEH
LAM TEE YAW
PANITIA SEJARAH

TANGGUNGJAWAB
Semua guru mata
pelajaran

TEMPOH
4 minggu
(Ogos)

STATUS PELAKSANAAN
(DICATAT UNTUK TUJUAN PENYELIAAN PROGRAM)

SEBELUM
1.
2.
SEMASA
1.
2.
SELEPAS
1.
2.
1.Ketua Panitia
2.Ketua Bidang
1.Pelaporan
2.Pemerhatian
3.Pemeriksaan Berkala
1.
2.

DISEMAK OLEH
ADAM PATURUSI
KETUA BIDANG TEK & VOK