Anda di halaman 1dari 3

Pengimbuhan

Imbuhan Akhiran1. Akhiran -an2. Akhiran -i3. Akhiran kan


Akhiran -an
1.Penggunaan
: Membentuk kata nama terbitan daripada kata adjektif,
katakerja dan kata nama.

2. Akhiran -an yang membentuk kata bilangan himpunan


membawa maknabeberapa. Oleh itu daam binaan ayat, kata
bilangan himpunan ini tidak bolehdisertai kata bilangan yang
lain.Contoh: Jutaan tahun dahulu manusia telah wujud.

3. Dalam penulisan, akhiran -an yang digabungkan dengan angka


mesti ditulisjarak dan dibubuh tanda sempang.Contoh: Tahun
90-an

MaknaAyat Contoh
Alat / PekakasContoh: kukuran, ayakan,ampangan.
TempatContoh: bangunan, hentian.
Hasil perbuatanContoh: masakan, latihan.
Banyak / luas / besarContoh: lautan, daratan,himpunan,
banjaran.
Benda TiruanContoh: anak-anakan, orang-orangan.
Pelbagai JenisContoh: buah-buahan, sayur-sayuran,
bunga-bungaan, biji-bijian.
Tiap-tiap / SetiapContoh: bulanan, mingguan,tahunan.
Benda / bahanContoh: manisan, asinan.

Ibu menggunakankukuranuntuk mengukur kelapa.

Mereka pergi kelapanganterbang untuk menyambutAzim pulang dari luar


negara.

Masakankakak enak sekali.

Nelayan tua itu hilang dilautan.

Pesawah itu meletakkanorang-orangandi tengah sawahuntuk menakutkan


burung-burung yang datang makanpadi.

Adik tidak suka makanbuah-buahanimport.

Majalahbulananitu sangat mahal harganya.

Manisanitu tidak sesuai dimakan oleh pengidap penyakit kencing manis.