Anda di halaman 1dari 21

Diterbitkan oleh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Aras 4 8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Tel: 03 8884 2000 Faks: 03 8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk
ISBN 978-967-420-058-9

789674

200589

kerana kebanyakan keperluan harian telah diautomasi yang membuat kita kurang berfikir dan kreatif. Kehidupan yang
mencabar dalam era globalisasi menyebabkan kepada capaian maklumat di hujung jari tanpa sempadan masa, tempat
dan kadar kendiri. Oleh itu, kita perlu bijak menyelesaikan masalah dan mampu membuat keputusan yang tepat. Terdapat
banyak ruang untuk meluahkan pandangan, hasrat dan perasaan dalam dunia digital ini, maka kita perlu bijak membuat
keputusan semasa bahan dimuat naikkan. Kesemua ini memerlukan kita mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi
(KBAT). KBAT adalah akronim untuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi atau dalam bahasa Inggeris Higher Order Thinking
Skills (HOTS).

Mempertingkatkan dan
an
mempelbagaikan bah
sumber KBAT

Kokurikulum,
Sokongan Komuniti & Swasta, Bina Upaya dan Sumber.

Guru perlu mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif bagi merangsang murid berfikir seperti berikut:

tinggi dengan menggunakan kata kunci seperti bagaimana dan mengapa serta membuat ramalan dan
mencipta sesuatu situasi.
Memperbanyakkan aktiviti berpusatkan murid dan aktiviti menaakul.

dan lain-lain

Dengan itu,