Anda di halaman 1dari 6

Kebolehpercayaan

Penulisan Kolonial

Fakta vs M itos Lagenda


Menurut R.Roolvink, pensejarahan tradisional Melayu
terpecah kepada dua bahagian :
penuh dengan mitios dan lagenda iaitu hal-hal berkait
dengan mitos dan lagenda
yang lebih bersifat sejarah.

Bersifat Fakta
lebih berfokus dan berpandu kepada fakta sejarah dan
pembuktiannya.
penolakan peristiwa yang bersifat lagenda dan mitos dalam
sebahagian besar karya pensejarahan Melayu tradisional
mementingkan sumber dan fakta dalam pensejarahan, para
pegawai British yang melakukan kajian dan penulisan ke atas
pensejarahan Malaysia telah menulis berdasarkan kaedah
pensejarahan moden yang dikemukakan oleh Leopold Von Ranke.

Contoh
R.O Winstedt misalnya yang telah membaca dan
mengkaji teks Hikayat Hang Tuah sebelum memuatkan
analisisnya mengenai hikayat tersebut dalam bukunya A
History of Malay Literature (1939) dan membuat
perbandingan dan mendapati hikayat tersebut
mempunyai pengaruh epik Ramayana.

G enre penulisan
pensejarahan Melayu tradisional yang penting adalah karya
kesusasteraan Melayu tradisional yang meliputi pelbagai genre
penulisan seperti
o sastera kitab (keagamaan),
o undang-undang Melayu lama,
o epik,
o pelbagai bentuk puisi,
pelbagai cabang sastera rakyat (penglipur lara, cerita jenaka, teladan
dll) serta sastera istana.
Penulisan pensejarahan Barat pula dibuat dalam bentuk penulisan
naratif dan deskriptif yang bercorak ilmiah

GENRE NARATIF

Anda mungkin juga menyukai