Anda di halaman 1dari 18

PEMBANGUNAN

SKPK
(NOSS DEVELOPMENT)

STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK)


NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS)

DEFINISI
SKPK (NOSS) adalah dokumen yang menggariskan
keterampilan
yang
diperlukan
oleh
seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia
bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta
laluan untuk mencapai keterampilan tersebut

CIRICIRI UTAMA
berasaskan keperluan pekerjaan
mengikut struktur kerjaya di dalam sesuatu
bidang pekerjaan
dibangunkan oleh pakar industri dan pekerja
mahir yang menjalankan pekerjaan

Analisa Pasaran Buruh


(Labour Market Analysis)
Analisa Bidang
Pekerjaan
(Occupational Analysis)
Analisa Pekerjaan
(Job Analysis)
Analisa Tugasan
(Task Analysis)
Kelulusan
(Approval)
3

DACUM

APAKAH
DACUM ?
1. Singkatan dari Developing (Designing) A
Curriculum.
2. Adalah satu pendekatan kepada Analisa
Bidang Pekerjaan (Occupational Analysis).
3. Ahli-ahlinya terdiri daripada pakar-pakar
dari industri dalam bidang pekerjaan
berkenaan.
4. Pendekatan ini adalah lebih efektif, cepat
dan melibatkan kos yang sederhana.
4

ANALISA BIDANG PEKERJAAN


(OCCUPATIONAL ANALYSIS)

ANALISA BIDANG PEKERJAAN


(OCCUPATIONAL ANALYSIS)

1. Analisa Bidang Pekerjaan dibuat oleh pakar-pakar


dari industri dalam bidang pekerjaan berkenaan.
2. Bertujuan untuk mengenalpasti

:-

skop/bidang pekerjaan
struktur pekerjaan
tajuk pekerjaan pada setiap tahap.

ANALISA PEKERJAAN
(JOB ANALYSIS)

ANALISA PEKERJAAN
(JOB ANALYSIS)

TUJUANNYA

Untuk
menentukan
Carta
Profil
Pekerjaan (Job Profile Chart) dalam satu
pekerjaan pada tahap tertentu.

Melibatkan dua perkara utama iaitu :


q Proses - Analisa Pekerjaan
q Produk - Carta Profil Pekerjaan

ANALISA PEKERJAAN
(JOB ANALYSIS)

KOMPONEN-KOMPONEN UTAMA
1. Duti (Duty)

Tajuk-tajuk utama bagi satu bidang


kemahiran

Ketrampilan yang perlu diperolehi.

2. Tugasan (Tasks)

Kerja-kerja utama
untuk
mencapai objektif Duti berkenaan.

Terdiri daripada dua / lebih kerja utama.


7

CARTA PROFIL PEKERJAAN


(JOB PROFILE CHART - JPC)
JUNIOR ELECTRICAL TECHNICIAN C-051-1 / ELECTRICAL TECHNICIAN C-0512 / SENIOR ELECTRICAL TECHNICIAN C-051-3
DUT
Y

DESIGN
ELECTRICA
L DRAWING

01

PERFORM
DOMESTI
C WIRING

02
PERFORM
INDUSTRIA
WIRING
L

03

TASK
PERFORM
SINGLE PHASE
LAYOUT
DRAWING

01.01

L1

CARRY-OUT
SINGLE PHASE
SURFACE WIRING

02.01

L1

INSTAL DIRECT
CURRENT
MOTOR

03.01

L1

INSTALL
THREE PHASE
DISTRIBUTIO
N BOARD

PERFORM SINGLE
PHASE SINGLE
LINE DRAWING

01.02

L1

CARRY-OUT
SINGLE PHASE
CONCEALED
WIRING

02.02

L1

CARRY-OUT
THREE PHASE
WIRING
CONCEALED

03.02

L2

PERFORM
SINGLE PHASE
WIRING
DRAWING

01.03

L1

CARRY-OUT
SINGLE PHASE
CONDUIT WIRING

02.03

L1

CARRY-OUT
THREE PHASE
WIRING
CONDUIT

03.03

L2

PERFORM
THREE PHASE
LAYOUT
DRAWING

01.04

PERFORM THREE
PHASE SINGLE
LINE DRAWING

L2

CARRY-OUT
SINGLE PHASE
TRUNKING
WIRING

02.04

L1

CARRY-OUT THREE
PHASE CABLE
TRUNKING
WIRING
TRAY/

03.04

L2

01.05

L2

INSTALL
DISTRIBUTIO
N BOARD

02.05

01.06

L2

INSTALL
DOMESTIC
EARTHING
SYSTEM

L1

CARRYOUT
INSTALLATION
DUCTING

03.05

PERFORM
THREE PHASE
WIRING
DRAWING

L2

02.06

L1

CARRY-OUT
MOTOR CENTRAL
WIRING

03.06

L2

INSTALL
INDUSTRIAL
EARTHING
SYSTEM

03.07
PERFORAM
ELECTRICAL
INSTALLATIO
N

04

03.08
INSTALL
L2
CABLE
TRAY

INSTALL
L2 RISER
CABLE

04.01

L3

INSTALL
LOW
VOLTAGE
GENERATOR

04.07

L3

04.02

INSTALL
CABLE
DUCTING

L3

04.03

LAY LOW
VOLTAGE
UNDERGROUND
CABLE

L3

04.04

L3

INSTALL SUBSWITCH
BOARD

04.05

INSTALL MAIN
SWITCH
BOARD

L3

04.06

L3

ANALISA TUGASAN
(TASK ANALYSIS)

ANALISA TUGASAN
(TASK ANALYSIS)

TUJUANNYA
Untuk menentukan Profil Tugasan (Task
Profile) bagi kesemua tugasan dalam satu
pekerjaan yang khusus / spesifik.
Melibatkan dua perkara utama iaitu :
q Proses - Analisa Tugasan
q Produk - Profil Tugasan

ANALISA TUGASAN
(TASK ANALYSIS)

KOMPONEN-KOMPONEN
UTAMA
STANDARD
PRESTASI
(PERFORMANCE
STANDARD)

KEPERLUAN
MEMBOLEH
(ENABLING
REQUIREMENTS)

LANGKAHLANGKAH
KERJA
(STEPS)
PERKAKASAN,
PERALATAN &
BAHAN (TOOLS,
EQUIPMENT &
MATERIALS)

KEMAHIRAN TERAS
(CORE ABILITIES)
10

PROFIL TUGASAN
(TASK PROFILE - TP)

A
C

STANDARD PRESTASI
PERFORMANCE STANDARD (PS)
Action, Condition& Criteria

PERKAKASAN/PERALATAN & BAHAN


TOOLS/EQUIPMENT & MATERIALS

B
LANGKAH-LANGKAH
LANGKAH-LANGKAH
STEPS
STEPS

D
KEPERLUAN MEMBOLEH
ENABLING REQUIREMENTS
Knowledge, Skill, Attitude & Safety

E
KEMAHIRAN TERAS
CORE ABILITIES

11

Mengapa NOSS ini diperlukan ?

Untuk membangunkan kurikulum


latihan.
Untuk tujuan persijilan.
Untuk meningkatkan tahap
kemahiran dari satu tahap ketahap
yang lebih tinggi lagi.
Untuk menggambarkan keperluan
industri dan standard industri.
Untuk menilai prestasi kerja.
12

PELAKSANAAN NOSS DALAM LATIHAN


NOSS
Kaji Tugasan
Pastikan Kedudukan Tugasan
Gabung
Kekal
Pecah
Susun Tugasan mengikut tertib latihan
dalam Carta Aliran
Sediakan Kurikulum / Bahan
Kaedah
Pembelajaran
Konvensional
(Silibus & COS)

Kaedah CBT
(Pakej
Pembelajaran)

Kenalpasti Strategi
Pembelajaran
Sediakan Penilaian
Penilaian
Pengetahuan

Penilaian
Prestasi
Laksanakan Latihan dan Penilaian
Simpan bahan penilaian ke dalam
Portfolio

13

APPLICATION OF
NOSS
IN TRAINING WORLD

Training Standard
Training Curriculum Analysis
Training Material / Learning
Resource
Tools & Equipment
Training Facilities

IN WORLD OF WORK

Job Entry Requirement


Workers Performance /
Evaluation
Job Modification
Job Description

Instructors Profile

Career Development

Job Entry Requirement

Career Planning

Assessment / Certification

Basic for Wages / Compensation

Promotion

14

Tahap-Tahap Dalam NOSS

TAHAP
1.

dala melakuk sekumpul


tahap
an
berkenaan.
an
Trampiinimbagi pekerjaan
terkandung
dalam tahap ini
Ketrampilan
yang
l
kebanyakanya routine dan boleh
dijangka (Predictable).
TAHAP 2

duti
pada
adala
h

Trampil dalam melakukan sekumpulan duti


pada tahap ini.
Ketrampilan
yang
terkandung dalam tahap ini sesetengahnya
bukanlah
routine
dan
dilakukan
dalam
pelbagai
konteks
yang
memerlukan
tanggungjawab persendirian dan autonomi.

15

TAHAP 3
sekumpul dut pad
Trampil dalam
tahap
ini. Ketrampilan yang
an terkandung
i
a
melakukan
dalam
ini
merangkumi
tahap
yan luas
sekumpulankonteks
pelbagai
duti dan bukan
g
routine
dalam
.
Terdapat unsur tanggungjawab dan autonomi
dan perlu memberi kawalan serta panduan
kepada yang lain.
TAHAP
4
seorang
paka dan bidangnya
melibatkanjuga
dan denga unsu
Sebagai yang tugas r
pengurusan tanggungjawab dan n
r
autonomi.
TAHAP 5
dala bidangny
Diiktiraf sebagai
Kanan
m dengan
a,
professional berada di
tanggungjawab
autonomi
unsur
yang
tahap
Pengurusandan
mantap
meliputi semua pihak dalam
organisasi.
16

MANUAL LATIHAN
(TRAINING MANUAL)

KANDUNGAN MANUAL LATIHAN


LALUAN LATIHAN (TRAINING PATHWAY )
-DISEDIAKAN OLEH PUSAT
BERTAULIAH/JPK
NOSS MATRIX
-DISEDIAKAN OLEH PUSAT BERTAULIAH/
JPK
COURSE OF STUDY (COS)
-DISEDIAKAN OLEH PUSAT
BERTAULIAH/JPK
LEARNING GUIDE (LG)

MANUAL INTERNSHIP
(INTERNSHIP MANUAL)

KAND
UNGA
N
MANU
AL
INTER
NSHIP

PENGENAL
AN
LATIHAN
INDUSTRI

PERSEDIA
AN
LATIHAN
INDUSTRI

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB (PUSAT

18