Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM ANUGERAH KECEMERLANGAN SK TALANG

(PRASEKOLAH)

1. PENDAHULUAN
Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik merupakan program
tahunan SK Talang bermula pada tahun ini. Program ini bertujuan untuk
mengiktiraf murid-murid yang cemerlang dalam kokurikulum dengan
menyampaikan hadiah dan anugerah khas kepada mereka. Ini selari
dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia melalui falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang bermatlamat melahirkan pelajar yang cemerlang dari
aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melalui program ini semua
warga

sekolah

dapat

bersama-sama

menggembleng

tenaga

untuk

menjayakan program ini. Di samping itu juga hubungan antara warga SK


Talang dengan masyarakat setempat atau komuniti luar dapat dieratkan
lagi
2. Objektif
I.
Melahirkan pelajar yang cemerlang, berkualiti dan berwawasan.
II.
Mempertingkatkan amalan mencintai ilmu dalam diri murid.
III.
Melahirkan murid-murid yang mempunyai semangat juang yang
tinggi
IV.

3. Kumpulan sasaran
i.
Semua murid prasekolah
4. Perlaksanaan
Hari

Rabu

Tarikh

19- Nov -2014

Masa

11.00 pagi

Tempat :

Dewan SK Talang

5. Cadangan Aturcara Majlis


11.00 pg

Murid mengambil tempat


Guru-guru mengambil tempat
Bacaan Doa
Ucapan Aluan Pengerusi Majlis
Ucapan Guru Besar

Penyampaian Sijil
Penyampaian Hadiah Kecemerlangan
6. Anggaran belanjawan
Hadiah Penghargaan Murid:

21 set

RM 5.00

RM105.00
Sijil

21 set

RM 2.00

RM

42.00
Anugerah Akademik 2 set
RM 45.00
(Tunas, Baik &cemerlang)

3 set

RM15.00

Anugerah Harapan
8.00

2 set

RM4.00

JUMLAH

RM

RM200.00

Sumber Kewangan
(RM200.00 PERUNTUKAN PCG )
7. Penutup
Semoga program sambutan hari lahir ini berjalan dengan baik
demi kemajuan murid prasekolah. Kerjasama pihak puan kami dahului
dengan ucapan ribuan terima kasih.
Disediakan oleh,
..
Mohd Nasir Bin Hassim
Guru Prasekolah
SK Talang

PROGRAM ANUGERAH KECEMERLANGAN SK TALANG


(PRASEKOLAH)

2014