Anda di halaman 1dari 7

`Minggu yang ke : 15

Masa /Ting/ Mata Pelajaran

Hari : SELASA

Tarikh : 19.04.2016

Tajuk/ Objektif/ Aktiviti/ BBM/ Refleksi

Masa
1.10-1.45
Tingkatan
2 ADIL
Mata Pelajaran
GEOGRAFI

TAJUK: 8.0 PERUBAHAN PENDUDUK/Kadar Kelahiran, Kadar Kematian, Migrasi (Latihan


Pengukuhan/PBS)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat;
1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dengan terperinci
2. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: kadar kelahiran kadar kematian
Migrasi
3. Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan:
kadar kelahiran kadar kematian migrasi
Aktiviti:
a. Set Induksi Murid menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk
(pembelajaran lepas)
b. Murid melengkapkan faktor yang mempengaruhi migrasi pada kertas edaran
c. Murid melengkapkan membuat peta buih dan mencatat maklumat mengikut faktor
d. Murid membentangkan hasil di hadapan kelas dan melakukan sesi soal jawab (PBS)
e. Murid melengkapkan soalan latihan
I-think :Peta Buih
PAK21 :Round Table
BBM
:Kertas mahjung dan marker pen
Refleksi :

Masa
2.55-4.05
Tingkatan
2 BESTARI
Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU

TAJUK: UNIT 9 KEUNIKAN SENI WARISAN


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. Melengkapkan 3 isi utama berkaitan kepentingan menjaga seni warisan budaya
2. Membina 4 perenggan karangan bahan rangsangan dengan lengkap
AKTIVITI:
Set Induksi Murid disoal tentang contoh seni yang ada di negara kita.
a. Murid menyatakan contoh seni warisan yang ada di negara kita lalu guru mengaitkannya
dengan tajuk pembelajaran pada hari ini.
b. Murid melengkapkan peta bulatan dengan 3 isi utama berkaitan kepentingan seni warisan
kepada pembangunan negara.
c. Murid menulis hasil perbincangan pada kertas sebak
d. Murid membuat rumusan dengan menyatakan pendapat mereka berdasarkan aktiviti pada
hari ini.
Ilmu : Sains dan Teknikal
PAK 21: Round Table
Nilai : Kerjasama
KBT : Kemahiran Berfikir
BBB : Buku Teks, Kertas Sebak, Wisel
I-THINK:Peta Bulatan
REFLEKSI :
TAJUK: 8.0 PERUBAHAN PENDUDUK/Kadar Kelahiran, Kadar Kematian, Migrasi (Latihan
Pengukuhan/PBS)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat;
1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dengan terperinci
2. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: kadar kelahiran kadar kematian
Migrasi
3. Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan:
kadar kelahiran kadar kematian migrasi
Aktiviti:
a. Set Induksi Murid menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk
(pembelajaran lepas)
b. Murid melengkapkan faktor yang mempengaruhi migrasi pada kertas edaran
c. Murid melengkapkan membuat peta buih dan mencatat maklumat mengikut faktor
d. Murid membentangkan hasil di hadapan kelas dan melakukan sesi soal jawab (PBS)

Masa
4.25-5.35
Tingkatan
2 BERNAS
Mata Pelajaran
GEOGRAFI

e. Murid melengkapkan soalan latihan


I-think :Peta Buih
PAK21 :Round Table
BBM
:Kertas mahjung dan marker pen
Refleksi :
`Minggu yang ke : 15

Hari : RABU

Tarikh : 20.04.2016

Masa /Ting/ Mata Pelajaran


Masa
1.10-2.20
Tingkatan
2 ADIL
Mata Pelajaran
GEOGRAFI

Tajuk/ Objektif/ Aktiviti/ BBM/ Refleksi


TAJUK: 9.0 MIGRASI/Migrasi penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik
governan, sosial dan fizikal
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat;
1. Menerangkan migrasi penduduk
2. Menerangkan pola migrasi penduduk
3. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk: luar bandar ke
bandar
luar bandar ke luar Bandar
Aktiviti :
a. Set Induksi Murid menyatakan jenis-jenis migrasi yang diketahui (pembelajaran lepas)
b. Murid membentuk kumpulan
c. Setiap kumpulan diberikan satu faktor yang mempengaruhi migrasi
d. Setiap kumpulan membuat peta buih dan ahli kumpulan bergilir-gilir mencatat maklumat
mengikut faktor yang diberikan di atas kertas mahjung menggunakan pen yang sama warna
bagi setiap faktor
e. Murid membentangkan hasil di hadapan kelas dan melakukan sesi soal jawab.
I-think : Peta Buih
PAK21 : Round Table
BBM
: Kertas mahjung dan marker pen
Refleksi :

Masa
2.55-4.05
Tingkatan
2 BESTARI
Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU

TAJUK: PROSA TRADISIONAL/Sajak Roti


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. menyatakan tema beserta 3 contoh dengan tepat
2. menyenaraikan 3 persoalan beserta contoh dengan tepat.
3. menghuraikan 3 nilai dan 3 pengajaran berserta contoh peristiwa dengan tepat.
AKTIVITI:
Set Induksi Murid disoal tentang tema sajak dan mengaitkan dengan isi pembelajaran
i) Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan dan mereka berbincang tentang
tugasan yang telah ditetapkan
iii) Murid melengkapkan peta bulatan berdasarkan tugasan yang ditetapkan.
iv) Murid menampal hasil perbincangan di sudut sekitar kelas.
vii) Murid membuat rumusan dengan menyatakan pendapat mereka berdasarkan
aktiviti pada hari ini.
Ilmu : Sastera
PAK 21:Three Stray One Stay
KBT : Kemahiran Berfikir
BBB : Lembaran Kerja
Nilai : Keadilan
I-THINK:Peta Bulatan
REFLEKSI :

Masa
5.00-6.10
Tingkatan
2 ADIL
Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU

`Minggu yang ke : 15
Masa /Ting/ Mata Pelajaran
Masa
2.20-3.30
Tingkatan
2 ADIL
Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU

TAJUK: UNIT 9 KEUNIKAN SENI WARISAN


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. Melengkapkan 3 isi utama berkaitan kepentingan menjaga seni warisan budaya
2. Membina 5 perenggan karangan bahan rangsangan dengan lengkap
AKTIVITI:
Set Induksi Murid disoal tentang contoh pendidikan industri yang ada di negara kita.
a. Murid menyatakan contoh pendidikan industri yang ada di negara kita lalu guru
mengaitkannya dengan tajuk pembelajaran pada hari ini.
b. Murid melengkapkan peta bulatan dengan 3 isi utama berkaitan kepentingan pendidikan
industri kepada pembangunan negara.
c. Murid menulis hasil perbincangan pada kertas sebak
d. Murid membuat rumusan dengan menyatakan pendapat mereka berdasarkan aktiviti pada
hari ini.
Ilmu : Sains dan Teknikal
PAK 21: Round Table
Nilai : Kerjasama
KBT : Kemahiran Berfikir
BBB : Buku Teks, Kertas Sebak, Wisel
I-THINK:Peta Bulatan
REFLEKSI :
Hari : KHAMIS

Tarikh : 21.04.2016

Tajuk/ Objektif/ Aktiviti/ BBM/ Refleksi


TAJUK: PROSA TRADISIONAL/Sajak Roti
OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. menyatakan tema beserta 3 contoh dengan tepat
2. menyenaraikan 3 persoalan beserta contoh dengan tepat.
3. menghuraikan 3 nilai dan 3 pengajaran berserta contoh peristiwa dengan tepat.
AKTIVITI:
Set Induksi Murid disoal tentang tema sajak dan mengaitkan dengan isi pembelajaran
i) Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan dan mereka berbincang tentang
tugasan yang telah ditetapkan
iii) Murid melengkapkan peta bulatan berdasarkan tugasan yang ditetapkan.
iv) Murid menampal hasil perbincangan di sudut sekitar kelas.
vii) Murid membuat rumusan dengan menyatakan pendapat mereka berdasarkan
aktiviti pada hari ini.
Ilmu : Sastera
PAK 21:Three Stray One Stay
KBT : Kemahiran Berfikir
BBB : Lembaran Kerja
Nilai : Keadilan
I-THINK:Peta Bulatan
REFLEKSI :

Masa
3.30-4.05
Tingkatan
2 BERSIH
Mata Pelajaran
GEOGRAFI

TAJUK: 8.0 PERUBAHAN PENDUDUK/Kadar Kelahiran, Kadar Kematian, Migrasi (Latihan


Pengukuhan/PBS)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat;
1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dengan terperinci
2. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: kadar kelahiran kadar kematian
Migrasi
3. Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan:
kadar kelahiran kadar kematian migrasi
Aktiviti:
a. Set Induksi Murid menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk
(pembelajaran lepas)
b. Murid melengkapkan faktor yang mempengaruhi migrasi pada kertas edaran
c. Murid melengkapkan membuat peta buih dan mencatat maklumat mengikut faktor
d. Murid membentangkan hasil di hadapan kelas dan melakukan sesi soal jawab (PBS)
e. Murid melengkapkan soalan latihan
I-think :Peta Buih
PAK21 :Round Table
BBM
:Kertas mahjung dan marker pen
Refleksi :

Masa
4.25-5.35
Tingkatan
2 BAGUS
Mata Pelajaran
GEOGRAFI

TAJUK: 8.0 PERUBAHAN PENDUDUK/Kadar Kelahiran, Kadar Kematian, Migrasi (Latihan


Pengukuhan/PBS)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat;
1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dengan terperinci
2. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: kadar kelahiran kadar kematian
Migrasi
3. Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan:
kadar kelahiran kadar kematian migrasi
Aktiviti:
a. Set Induksi Murid menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk
(pembelajaran lepas)
b. Murid melengkapkan faktor yang mempengaruhi migrasi pada kertas edaran
c. Murid melengkapkan membuat peta buih dan mencatat maklumat mengikut faktor
d. Murid membentangkan hasil di hadapan kelas dan melakukan sesi soal jawab (PBS)
e. Murid melengkapkan soalan latihan
I-think :Peta Buih
PAK21 :Round Table
BBM
:Kertas mahjung dan marker pen
Refleksi :

`Minggu yang ke : 15
Masa /Ting/ Mata Pelajaran

Hari : JUMAAT
Tajuk/ Objektif/ Aktiviti/ BBM/ Refleksi

Tarikh : 22.04.2016

Masa
3.30-4.05
Tingkatan
2 BERNAS
Mata Pelajaran
GEOGRAFI

TAJUK: 9.0 MIGRASI/Migrasi penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik
governan, sosial dan fizikal
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat;
1. Menerangkan migrasi penduduk
2. Menerangkan pola migrasi penduduk
3. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk: luar bandar ke
bandar
luar bandar ke luar Bandar
Aktiviti :
a. Set Induksi Murid menyatakan jenis-jenis migrasi yang diketahui (pembelajaran lepas)
b. Murid membentuk kumpulan
c. Setiap kumpulan diberikan satu faktor yang mempengaruhi migrasi
d. Setiap kumpulan membuat peta buih dan ahli kumpulan bergilir-gilir mencatat maklumat
mengikut faktor yang diberikan di atas kertas mahjung menggunakan pen yang sama warna
bagi setiap faktor
e. Murid membentangkan hasil di hadapan kelas dan melakukan sesi soal jawab.
I-think : Peta Buih
PAK21 : Round Table
BBM
: Kertas mahjung dan marker pen
Refleksi :

Masa
5.35-6.45
Tingkatan
2 BERSIH
Mata Pelajaran
GEOGRAFI

TAJUK: 9.0 MIGRASI/Migrasi penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik
governan, sosial dan fizikal
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat;
1. Menerangkan migrasi penduduk
2. Menerangkan pola migrasi penduduk
3. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk: luar bandar ke
bandar
luar bandar ke luar Bandar
Aktiviti :
a. Set Induksi Murid menyatakan jenis-jenis migrasi yang diketahui (pembelajaran lepas)
b. Murid membentuk kumpulan
c. Setiap kumpulan diberikan satu faktor yang mempengaruhi migrasi
d. Setiap kumpulan membuat peta buih dan ahli kumpulan bergilir-gilir mencatat maklumat
mengikut faktor yang diberikan di atas kertas mahjung menggunakan pen yang sama warna
bagi setiap faktor
e. Murid membentangkan hasil di hadapan kelas dan melakukan sesi soal jawab.
I-think : Peta Buih
PAK21 : Round Table
BBM
: Kertas mahjung dan marker pen
Refleksi :

`Minggu yang ke : 15
Masa /Ting/ Mata
Pelajaran

Hari : ISNIN
Tajuk/ Objektif/ Aktiviti/ BBM/ Refleksi

Tarikh : 25.04.2016

Masa
2.20-3.30
Tingkatan
2 BESTARI
Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU

Masa
3.30-4.05
Tingkatan
2 BAGUS
Mata Pelajaran
GEOGRAFI

Masa
5.00-6.45
Tingkatan
2 ADIL
Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU

TAJUK: KOMSAS-Prosa Moden/Sajak Kucari Damai di Sini


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. Mendeklamasikan sajak dengan nada dan intonasi yang betul
2. Menyatakan maksud sajak setiap rangkap dengan tepat
3. Menyenaraikan 3 persoalan beserta contoh dengan tepat.
4. Menghuraikan 3 nilai dan 3 pengajaran berserta contoh peristiwa dengan tepat.
AKTIVITI:
a. Set Induksi Murid mendeklamasikan sajak kemudian disoal tentang tema sajak
b. Murid menyatakan kepentingan menghargai kedamaian dan kesejahteraan negara PETA
BUIH/KBAT
c. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan dan mereka berbincang tentang tugasan yang telah
ditetapkan
d. Murid melengkapkan peta bulatan berdasarkan tugasan yang ditetapkan
e. Murid membuat rumusan dengan menyatakan pendapat mereka berdasarkan aktiviti pada hari
ini.
Sistem Bahasa: Ayat Majmuk, Kosa Kata, Peribahasa
Ilmu : Sastera
PAK 21 :Three Stray One Stay
KBT : Kemahiran Berfikir
BBB
: Lembaran Kerja
Nilai : Keadilan
I-THINK :Peta Bulatan
REFLEKSI :
TAJUK: 9.0 MIGRASI/Migrasi penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik
governan, sosial dan fizikal
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat;
1. Menerangkan migrasi penduduk
2. Menerangkan pola migrasi penduduk
3. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk: luar bandar ke bandar
luar bandar ke luar Bandar
Aktiviti :
a. Set Induksi Murid menyatakan jenis-jenis migrasi yang diketahui (pembelajaran lepas)
b. Murid membentuk kumpulan
c. Setiap kumpulan diberikan satu faktor yang mempengaruhi migrasi
d. Setiap kumpulan membuat peta buih dan ahli kumpulan bergilir-gilir mencatat maklumat
mengikut faktor yang diberikan di atas kertas mahjung menggunakan pen yang sama warna
bagi setiap faktor
I-think : Peta Buih
PAK21 : Round Table
BBM
: Kertas mahjung dan marker pen
Refleksi :
TAJUK: UNIT 9 KEUNIKAN SENI WARISAN/ Kepentingan Mempertahankan Kebudayaan
OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. Menulis pendahuluan ulasan yang umum tentang kebudayaan Malaysia
2. Melengkapkan 4 isi tersurat tentang kepentingan kebudayaan
3. Membina 4 isi tersirat tentang kepentingan kebudayaan
AKTIVITI:
Set Induksi Murid disoal tentang contoh kebudayaan yang ada di negara kita.
a. Murid menyatakan contoh kebudayaan masyarakat pelbagai kaum yang ada di negara kita lalu
guru mengaitkannya dengan tajuk pembelajaran pada hari ini.
b. Murid melengkapkan peta bulatan dengan 4 isi tersurat berkaitan kepentingan
mempertahankan kebudayaan
c. Murid menulis hasil perbincangan pada kertas sebak
d. Murid membuat rumusan dengan menyatakan pendapat mereka
Ilmu : Sains dan Teknikal
PAK 21: Round Table
Nilai : Kerjasama
KBT : Kemahiran Berfikir
BBB : Buku Teks, Kertas Sebak, Wisel
I-THINK:Peta Bulatan

REFLEKSI :