Anda di halaman 1dari 1

Nam

a
Kelas
Abse
n
Tuga
s

: Najla Larasati
: 7G
: 22
: Bahasa Jawa

Ramayana

Prabu Dasaratha saking nagari Ayodya kagungan putra sekawan.Ingkang


anami Rama lan Laksamana,diutus kalih Prabu Dasaratha supados mbiantu Resi
Wiswamitra mbebasaken pertapanipun saking pangamukan raksasa.
Rama lan Laksamana akhiripun merjaya sedaya raksasa.Sesampunipun
kuwi,Rama lan Laksamana nderek sayembara mentang busur panah ing nagara
Manthili.Amarga Rama menang,Rama dados didaoppaken kaliyan Dewi Sinta.
Ing nagari Ayodya,Rama didhapukaken dados raja kaliyan Prabu
Dasaratha.Ananging,Dewi Kekayi,salah satunggaling garwa Prabu Dasaratha
nagih janji,menawi putranipun ingkang asma Bharata badhe nggantos dados
raja.Pramila,Prabu Dasaratha sarujuk.
Bharata rumaos mboten pantes jumeneng nata.Mila nyuwun Rama
kondur marang kerajaan Ayodya sebab,wektu menika Rama,Laksamana,lan
Sinta lagi wonten ing alas Dandaka.Nanging Rama mboten kersa kondur.
Ing alas,wonten raksasa Sarpakanakha ingkang memba-memba dados
wanita amarga kesengsem kaliyan Laksamana.Nanging Laksamana mboten
kasil kabujuk.Sarpakanakha wadul marang kangmase,Rahwana,lajeng Rahwana
bade mbales Laksamana,nanging kawon kalih Rama.Rahwana kalah kaliyan
Rama,lan niat bade mbales Rama malih.