Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS SUKAN TINGKATAN 5


TAHUN 2015
BIL UNIT/
TARIKH
2
3

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

NILAI

AKTIVIT/STRATEGI
PENGURUSAN KELAS DAN PENERANGAN KANDUNGAN SUKATAN TINGKATAN 5
Tunjang 1: Pengenalan Sains Sukan
Perbincangan dalam
Rajin
pelajar dapat menyatakan
Tajuk:Pengurusan sukan

CADANGAN

Pengenalan

Sistem pertandingan

Tunjang 1: Pengenalan Sains Sukan

sistem pertandingan yang

kumpulan

digunakan.

Tajuk:Pengurusan sukan

pelajar dapat menyenaraikan

soaljawab tentang

tugas jawatankuasa pengelola

senarai tugas

pelajar dapat menyatakan

jawatankuasa
pengelola

peraturan am pertandingan

pengelolaan pertandingan

sumber-sumber kewangan

-pembentukan

untuk sesuatu pengelolaan

ahlijawatankuasa pengelola

sukan.

tentang pengelolaan

Pelajar dapat menyatakan

sukan

peringkat:

1. sekolah

keperluan kewangan AJK

2. daerah

Kecil.

mencari maklumat

menyediakan folio
tentang pengelolaan

3. negeri

satu pertendingan

4. kebangsaan

sukan.
1

kerjasama

-senarai tugas jawatankuasa


Pengelola
-kewangan
4

Tunjang 1: Pengenalan Sains Sukan

Tajuk:Pengurusan sukan

pelajar dapat menyenaraikan


pelan

pengelolan pertandingan

tindakan

pengelolaan

pelajar

dapat

Mencari

maklumat Kerjasama

dalam internet

pertandingan

-pelan tindakan

mengelolakan

Perbincangan dalam
kumpulan

tentang

-senarai semak pengelolaan

pertandingan permainan/sukan

senarai

sukan

di sekolah.

pengelolaan sukan

semak

1. perancangan sebelum
pertandingan
2. perancangan

semasa

pertandingan
3. perancangan

selepas

pertandingan
4. mesyuarat

AJK

pengelola
5. mesyuarat AJK kecil
-pengurusan pengelolaan
4

sebenar
Tunjang 1: Pengenalan Sains Sukan

Tajuk:Pengurusan sukan

pengelolan pertandingan
-pelaksanaan pertandingan

mengelolakan

Mencari maklumat

pertandingan permainan/sukan

Membuat

pelajar

dapat

di sekolah.

Pelajar dapat merangka laporan


2

post mortem

laporan

Yakin diri

-pengurusan pertandingan

post mortem.

-post mortem
5

Tunjang 1: Pengenalan Sains Sukan

Tajuk:Sosiologi sukan

sosiologi

dapat

institusi Kerjasama

ciri-ciri
sukan

menyatakan

proses sosialisasi ke dalam

:interaksi antara kumpulan

sukan dan sosialisasi menerusi

contoh-contoh

dengan individu dalam sukan

sukan

proses sosialisasi ke

Proses sosialisasi sukan


sukan
2. Sosialisasi

menerusi

sukan
Tunjang 1: Pengenalan Sains Sukan
Tajuk:Sosiologi sukan

Pelajar

Keyakinan

Membincangkan

sukan

1. Sosialisasi ke dalam

sosiologi sukan

Konsep sosiologi sukan


-definisi

Pelajar dapat mendefinisikan

Kesan

penglibatan

dalam

Pelajar

dapat

Membincangkan

dalam

membanding

sukan

dan

bezakan proses sosialisasi ke

sosialisasi menerusi

dalam sukan dan sosialisasi

sukan.

menerusi sukan

pelajar

dapat

menyatakan

Mendapat maklumat Yakin diri


pelbagai Rajin

kesan penglibatan individu dan

daripada

negara dalam sukan.

media tentang kesan

sukan

penglibatan

-individu

sebagai

-negara

sukan di peringkat

1. Sosial

negara

penganjur

antarabangsa.

2. Ekonomi
3. politik

Menemubual dengan
penggiat

sukan

untuk mendapatkan
pandangan
3

mereka

tentang

kesan

penglibatan individu
dalam sukan.
7/8

Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

MINGGU 6-CUTI THAIPUSAM


MINGGU 7-USBF 1
Pelajar dapat mengenalpasti

Tajuk:Sistem kardiovaskular

Pengenalan

komponen-komponen
sistem

kardiovaskular

-komponen-komponen utama
sistem kardiovaskular

utama

dan keyakinan

komponen
fungsi

Pelajar dapat menghuraikan

kardiovaskular

Sabar

Membincangkan

sistem kardiovaskular
fungsi sistem kardiovaskular

sistem

Membuat

lakaran

Pelajar dapat menghuraikan

bahagian-bahagian

-fungsi sistem kardiovaskular

kaitan

sistem

Struktur dan fungsi bahagian-

komponen

bahagian jantung

-lapisan dinding jantung


-ruang-ruang jantung

-injap

antara

kardiovaskular

Pelajar mengenalpasti struktur

Melengkapkan carta

bahagian-bahagian jantung

aliran

Pelajar

kardiovaskular

dapat

struktur-struktur

ketiga-tiga

menjelaskan
dan

fungsi

sistem

Perbincangan

bahagian-bahagian jantung.

tentang

Pelajar

bahagian jantung

dapat

struktur

membezakan

bahagian-bahagian

Mencari
fungsi

jantung.

struktur
makluamt
bahagian

jantung

Melakukan
pemerhatian ke atas
model jantung

7/8

Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

Tajuk:Sistem kardiovaskular

Keluaran jantung (Q)

-Keluaran jantung

Pelajar

dapat

menyatakan

Menggunakan

maksud keluaran jantung

perisian

Pelajar

physiology lab

dapat

menyatakan

Yakin diri

Virtual

tujuan mengira kadar nadi

-kiraan kadar nadi

-isipadu strok

Pelajar dapat mengenalpasti


lokasi mengesan kadar nadi

Q=KDJ x IS

Pelajar

dapat

menerangkan

teknik mengambil kadar nadi

Pelajar

dapat

menghitung

keluaran jantung

Pelajar

dapat

pengaruh

kadar

jantung
7/8

Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

Tajuk:Sistem kardiovaskular

Peredaran darah

-kitaran sistemik
-Kitaran pulmonari
mempengaruhi

yang
kembalian

dan

denyutan

isipadu

strok

terhadap keluaran jantung.


Pelajar dapat mengenapasti

Perbincangan dalam Kerjasama


kumpulan

pulmonari

kitaran sistemik dan

pelajar

dapat
yang

menyatakan
mempengaruhi

kembalian darah ke jantung

kitaran sistemik dan kitaran

faktor

-faktor-faktor

menjelaskan

pelajar

dapat

darah ke jantung

faktor-faktor

Hipertrofi dan atrofi

mempengaruhi

-definisi hipertrofi dan atrofi

darah ke jantung.
5

menerangkan
yang
kembalian

tentang

kitaran pulmonari.

jantung
-perubahan

fizikal

yang

-faktor-faktor

mengukur

posisi dan situasi

yang

menyebabkan hipertrofi dan

dapat

tekanan darah dalam pelbagai

berlaku pada jantung hasil


daripada hipertrofi dan atrofi

Pelajar

Pelajar

dapat

membezakan

kitaran sistemik dan pulmonari

atrofi jantung.

Pelajar dapat mendefinisikan


hipertrofi dan atrofi jantung

Kesan hipertrofi dan atrofi


jantung terhadap keupayaan

Pelajar dapat mengenalpasti


faktor-faktor

kerja fizikal.

yang

menyebabkan hipertrofi dan


atrofi jantung

Pelajar dapat membanding dan


membezakan perubahan fizikal
jantung

hasil

daripada

hipertrofi dan atrofi.


CUTI TAHUN BARU CINA (19/2/15 HINGGA 20/2/15)
Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi
Pelajar dapat mendefinisikan Membincangkan
Tajuk:Sistem respiratori

Respirasi luaran

Pengangkutan

gas-gas

Tajuk:Sistem respiratori

dapat

menerangkan luaran

cara-cara gas respirasi diangkut


oleh darah

respiratori
Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

Pelajar

dan

pertukaran gas bagi respirasi kerjasama

respirasi luaran

proses Rajin

Pelajar dapat mendefinisikan Membincangkan


respirasi dalaman

pertukaran gas bagi respirasi kesukanan,


dalaman.

Respirasi dalaman
6

proses Semangat
Disiplin

Pelajar

dapat

menerangkan

proses-proses pertukaran gasgas respirasi di paru-paru dan


10

Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

Tajuk:Sistem endokrina

Pengenalan sistem endokrina

tusi-tisu.
Pelajar dapat mendefinisikan

sistem endokrina

Pelajar dapat mengenalpasti

Melakar dan melabel Yakin


kelenjar endokrina

diri,sentiasa

Membincangkan

berusaha

-definisi sistem endokrina

kelenjar yang terdapat pada

tentang

-fungsi sistem endokrina :

manusia

endokrina

mengawal dan menyelaras

fungsi-fungsi tubuh menerusi

Pelajar

dapat

sistem

menerangkan

fungsi sistem endokrina

hormon yang dirembeskan ke


dalam aliran darah.
11

Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

Tajuk:Sistem endokrina

Hormon-hormon

11

Kelenjar-kelenjar endokrina
-kelenjar pituitari

-kelenjar tiroid
-kelenjar adrenal

Pelajar

dapat

Ingin tahu

Perbincangan
kumpulan

tentang

ciri-ciri hormon

menjelaskan

kesan sistem endokrina dengan

Tajuk:Sistem endokrina

ciri hormon

-ciri-ciri hormon
-kesan hormon ke atas tubuh
Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

Pelajar dapat menyatakan ciri-

sistem saraf ke atas tubuh.


Pelajar dapat mengenalpasti

Membincangkan

kelenjar yang terdapat pada

fungsi

sistem endokrina

endokrina

Pelajar dapat mengenalpasti

kelenjar bersyukur

Melakar dan melabel

lokasi kelenjar

kedudukan kelenjar

Pelajar dapat menyenaraikan

endokrina

Kerjasama

-kelenjar pankreas

kelenjar-kelenjar

Pelajar
contoh

dapat

memberikan

hormon

maklumat berkaitan

yang

kesan

dirembeskan oleh kelenjar

12

Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

Tajuk:Sistem tenaga

Pengenalan

Pembentukan

Pelajar

dapat

kesan

rembesan

Mengumpulkan
kekurangan

hormon

menerangkan
hormon

daripada kelenjar-kelenjar.
Pelajar boleh menerangkan
tentang

pembentukan

kumpulan

adenosina trifosfat.

Kerjasama

Perbincangan
tentang

pembentukan
adenosina trifosfat.

adenosina

trifosfat (ATP)
12

Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

Tajuk:Sistem tenaga

Ciri-ciri sistem tenaga

Pelajar dapat menyatakan ciri-

Membincangkan

ciri sistem tenaga

sistem tenaga dalam

Pelajar dapat membanding dan

aktiviti fizikal

1. Anaerobik alaktik

membezakan

2. Anaerobik laktik

tenaga.

setiap

Berusaha

sistem

3. Aerobik

Sistem tenaga dalam aktiviti


senaman

12

Tunjang 2: Anatomi dan fisiologi

Tajuk:Sistem tenaga

Kelesuan otot

Pelajar dapat mendefinisikan

Menjalankan

Kerjasama,di

kelesuan otot

eksperimen

dengan siplin

dan

Pelajar dapat mengenalpasti


8

menggunakan teknik sikap

ingin

-definisi kelesuan otot

faktor-faktor

-faktor-faktor

yang

menyebabkan kelesuana otot

Pelajar

dapat

menerangkan

-strategi untuk melengahkan

strategi

untuk

melengahkan

kelesuan otot

kelesuan otot

-strategi

untuk

mempercepatkan

proses

langkah-langkah

untuk

pemulihan

aktiviti

mempercepatkan

proses

selepas

Tunjang 3:Persediaan fizikal

Periodisasi latihan

Fasa-fasa latihan

pasif

Pelajar dapat menghuraikan

pemulihan

selepas

menjalankan aktiviti fizikal.


MINGGU 13-CUTI PENGGAL 1
Pelajar dapat mendefiniskan

Tajuk:Perancangan program latihan

pemulihan aktif dan mencuba

menyebabkan kelesuan otot

fizikal.

14/15

yang

periodisasi latihan

Membincangkan

Kerjasama

fasa-fasa latihan

Pelajar dapat menyatakan fasafasa latihan

-fasa persediaan
-Fasa pertandingan
1. Pra Pertandingan
2. Pertandingan
14/15

-fasa transisi
Tunjang 3:Persediaan fizikal
Tajuk:Perancangan program latihan

Pelajar dapat mendefinisikan

pembolehubah periodisasi

Mencari
daripada

Pembolehubah-

maklumat Yakin diri


pelbagai

media

pembolehubah periodisasi
1. Isipadu

Membuat
perbincangan

2. Intensiti

dengan jurulatih

3. Prestasi
16

4. Super compensation
Tunjang 3:Persediaan fizikal

Tajuk:Perancangan program latihan

Persediaan

Pelajar dapat membandingkan

pesediaan untuk pertandingan.

Perbincangan dalam Kerjasama


kumpulan

untuk

untuk

program latihan

pertandingan
-persediaan fizikal
-persediaan teknikal
-persediaan taktikal
-persediaan psikologi

Merancang sesi latihan


-pengenalan

dan

memanaskan badan
17

-pemantauan latihan
Tunjang 3: Persediaan fizikal

Tajuk:Penilaian kecergasan

Ujian

untuk

Pelajar dapat mengenalpasti


ujian

komponen

kecergasan fizikal
1. Komposisi badan

2. Fleksibiliti

yang

sesuai

untuk

tentang Tanggung

maklumat

komponen jawab

komponen kecergasan fizikal

ujian

yang tertentu

kecergasan

Pelajar dapat melakukan ujian

Perbincangan

kecergasan

tentang

Pelajar dapat memberi contoh

komponen

kardiovaskular

bagi setiap jenis ujian bagi

kecergasan

4. Kekuatan otot

setiap komponen kecergasan

3. Daya

tahan

fizikal

Menyediakan
ujian

10

Yakin diri

Mengumpul

ujian

carta

Pelajar dapat mengendalikan

ujian kecergasan

17

Tunjang 3: Persediaan fizikal

Pelajar

aktiviti kecergasan
Pelajar dapat mengenalpasti

Tajuk:Penilaian kecergasan

Ujian

untuk

ujian

komponen

kecergasan fizikal
1. Daya tahan otot

amali

2. Ketangkasan

dapat

yang

untuk

tentang Tanggung

maklumat

komponen jawab

ujian

yang tertentu

kecergasan

Perbincangan
tentang

Pelajar dapat memberi contoh

komponen

4. Imbangan

bagi setiap jenis ujian bagi

kecergasan

5. Masa respons

setiap komponen kecergasan

6. Kelajuan

fizikal

7. Koordinasi

Pelajar dapat mengendalikan

Pelajar

ujian

Menyediakan

carta

ujian

ujian kecergasan

Yakin diri

Mengumpul

komponen kecergasan fizikal


Pelajar dapat melakukan ujian

setiap

komponen

menjalankan

sesuai

bagi

kecergasan

3. Kuasa

24

Menjalankan latihan

dapat

Menjalankan latihan
amali

menjalankan

bagi

setiap

komponen

aktiviti kecergasan
ULANGKAJI BAB 1,2 DAN 3
MINGGU 18 HINGGA 20-PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 21-PERBINCANGAN SOALAN PPT 2015
MINGGU 22 HINGGA 23-CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Tunjang 3: Persediaan fizikal
Pelajar dapat menyatakan
Membincangkan

Yakin

Tajuk:keselamatan dan kecederaan

kepentingan pakaian,peralatan

aspek-aspek

diri,toleransi

sukan

dan kemudahan sukan yang

keselamatan sukan

Keselamatan sukan

sesuai dan selamat.


11

-pakaian,peralatan

dan

Pelajar dapat memberi contoh

Membuat

carta

kemudahan sukan

jenis

-memanaskan badan

kemudahan sukan yang boleh

-menyejukkan badan

menjejaskan keselamatan

berkaitan

aspek

Pelajar

dapat

menyatakan

keselamatan

dalam

tujuan

aktiviti

memanaskan

-keperluan cecair

-stres haba
1. Definisi

pakaian,peralatan

Pelajar

dapat

3. Ciri-ciri klinikal

tujuan

melakukan

4. Komplikasi

menyejukkan badan.

stres haba

mengelak

Pelajar

dapat

menjelaskan
aktiviti

menyatakan

keperluan cecair badan semasa


melakukan aktiviti

Pelajar

dapat

menyatakan

kesan dan akibat kekurangan


air dalam badan

Pelajar dapat mendefinisikan


stres haba

Pelajar dapat mengenalpasti


ciri-ciri klinikal stres haba

Pelajar

dapat

menjelaskan

komplikasi stres haba

Pelajar

peraturan/prosedur

dapat

menjelaskan

strategi mengurangkan risiko


12

Mencari

maklumat

media

badan

2. Punca stres haba

5. Cara-cara

dan

Mendemonstrasi
kaedah memanaskan
dan
badan.

menyejukkan

24

Tunjang 3: Persediaan fizikal


Tajuk:keselamatan dan kecederaan
sukan

stres haba
Pelajar dapat

Jujur

jenis-jenis kecederaan sukan

jenis-jenis

Berani

Pelajar dapat mengenalpasti

kecederaan

Yakin diri

Kecederaan sukan

simptom dan tanda kecederaan

-jenis kecederaan

sukan

1. Kecederaan akut dan

kronik

Pelajar

dapat

tisu

lembut

Mencari

maklumat

daripada

pelbagai

sumber

menjelaskan

bantu mula dalam pengurusan

2. Kecederaan

Membincangkan

menyatakan

Melakukan

kecederaan

TOTAPS,DR

Pelajar dapat menghuraikan

dan RICE.

3. Kecederaan tisu keras

jenis-jenis terapi kecederaan

4. Kecederaan kepala

sukan

Latihan amali

Perbincangan

kaedah
ABC

-pengurusan
kecederaan/bantu mula
1. TOTAPS
2. DR ABC
3. RICE
-terapi kecederaan sukan
1. Fisioterapi
-Elektroterapi
-Terapi haba
2. Urutan sukan
25

Tunjang

4:Lakuan

motor

dan

Pelajar dapat menyatakan tiga


13

Kerjasama,

biomekanik

sistem utama yang terlibat

tentang

fungsi Disiplin

Tajuk: Asas kawalan motor

dalam asas pergerakan

ketiga-tiga

sistem Teliti

Pelajar

biologi utama yang

Definisi kawalan

Jenis-jenis lakuan

fungsi tiga sistem biologi yang

mengawal

Pengelasan kemahiran motor

utama dalam kawalan asas

pergerakan

Fungsi sistem biologi dalam


kawalan motor

pergerakan ialah:

Perbincangan

Pelajar dapat membanding dan

peranan persekitaran

membezakan

sistem

dalam

visual ambient dan fokal dalam

motor

fungsi

kawalan

Menjalankan

Pelajar dapat menyenaraikan

eksperimen

jenis-jenis rangsangan sensori

berkaitan

2. Sistem vestibular

yang

rangsangan dan daya

3. Sistem somatosensori

penghasilan pergerakan.

fizikal

Pelajar dapat menghuraikan

kualiti laluan motor.

-Sistem ambient
-Sistem fokal

Interaksi sistem biologi dan

mempengaruhi

proses

persekitaran dalam kawalan

peranan rangsangan dan daya

motor

fizikal

terhadap

kualiti

pengaruh
terhadap

Perbincangan
interaksi

sistem

pergerakan yang dihasilkan.

biologi

Pelajar dapat menyenaraikan

persekitaran

dalam

jenis-jenis daya fizikal yang

penghasilan

lakuan

persekitaran yang diterima.

mempengaruhi proses kawalan

motor.

Peranan sistem aksi :sistem

motor.

Peranan

sistem

persepsi

:sistem yang menatau dan


mentafsir

pergerakan.

1. Sistem visual

menerangkan

pergerakan

-3 sistem yang mengawal asa

dapat

rangsangan

yang merealisasikan tafsiran


sistem persepsi ke bentuk

Pelajar

dapat

menyatakan

peranan sistem biologi dan


14

dengan

pergerakan.
26

Tunjang

persekitaran

4:Lakuan

motor

dan

dalam

kawalan motor.
Pelajar dapat

proses

menyatakan

Perbincangan

dan Yakin

biomekanik

aspek perubahan yang berlaku

soal

Tajuk: Perkembangan motor

dalam keamhiran motor

perkembangan

Pelajar dapat mengenalpasti

kemahiran motor.

Definisi perkembangan motor

Peringkat

perkembangan

peringkat-peringkat
perkembangan motor

kemahiran motor

Perubahan dalam kemahiran

motor
-fokus

kepada

perubahan

pergerakan voluntari.
:

merujuk

mencirikan

perubahan

prestasi

motor

mengikut

peringkat

umur

Pelajar

dapat

perubahan

1. Perubahan keupayaan
motor

dapat

kritikal

yang berlaku setelah kanakkanak mampu menghasilkan

Pelajar

menerangkan

prestasi

motor

mengikut peringkat umur

Pelajar dapat menghuraikan

kepada perkembangan

perkembangan fisiologi yang

yang berlaku terhadap

berlaku terhadap sistem saraf

keupayaan motor dari

pusat dan reseptor.

lahir sehingga tua.


2. Perubahan

fisiologi

:fokus

kepada

perubahan
yang

fisiologi
mengiringi
15

jwab tentang diri,tidak


berputus asa

proses perkembangan
motor.
-perubahan

fisiologi

yang kritikal adalah


terhadap:
-sistem saraf pusat
-sistem reseptor yang
berperanan
kawalan

dalam
asas

pergerakan.
27

Tunjang

4:Lakuan

Motor

dan

Pelajar dapat mengenalpasti

Membincangkan

Sentiasa
berusaha

Biomekanik

tahap pemerolehan kemahiran

tahap-tahap

Tajuk:pembelajaran kemahiran motor

motor

pemerolehan

Definisi

pembelajaran

Pelajar dapat menyenaraikan

kemahiran motor

Membuat

Pembolehubah-

ciri-ciri tahap kemahiran motor

pemerhatian

pembolehubah pembelajaran

berdasarkan model Fitts dan

latihan sukan dalam

kemahiran motor

Posner.

pelbagai

Pelajar dapat mendefinisikan

kemahiran

Tahap

pemerolehan

kemahiran motor

model

Fitts dan Posner

kemahiran motor

berdasarakan

praktis

Pembolehubahyang

kaedah dan taburan praktis

mempengaruhi

tahap

dalm pemerolehan kemahiran


16

tahap

Tunjuk cara kaedah


dan taburan praktis

Pelajar dapat mengenalpasti

pembolehubah

sesi

Menjalankan
eksperimen

pemerolehan

kemahiran

motor

motor
1. Praktis
-kaedah praktis
-taburan praktis

2. Maklumbalas
-keberkesanan praktis
yang

dijalankan

bergantung
teknik

dalam

pembelajaran

motor

Jenis maklum
balas

maklum

Biomekanik

dan

Membuat

projek

mental

model praktis massa

Pelajar dapat menghuraikan

dan agihan mengikut

taburan

jenis

praktis

massa

dan

kemahiran

yang dipilih.

Pelajar

dapat

membanding

Pelajar dapat mendefiniskan

Motor

Pelajar dapat mengenalpasti


aspek-aspek
maklumbalas

penyampaian
dalam

proses

pembelajaran motor.

dan

Pelajar dapat mengenalpasti


ekstrinsik

balas

ekstrinsik

4:Lakuan

fizikal

maklum balas instrinsik dan

Teknik penyampaian

Tunjang

praktis

maklumbalas

berfokus kepada :

28

kaedah

praktis

menerangkan

agihan.

maklumbalas

dapat

taburan

beza taburan praktis massa dan

penyampaian

-peranan

Pelajar

agihan

kepada

maklumbalas

berkaitan

Pelajar

dapat

memberikan

contoh-contoh maklumbalas.
4 JULAI 2015-CUTI NUZUL AL-QURAN
Pelajar dapat mendefinisikan

daya

Perbincangan hukum Semangat


Newton

17

dalam kesukanan

Tajuk:Asas biomekanik

Ciri-ciri

sistem

mekanikal

ciri-ciri daya dalam pergerakan

jasad

Pelajar dapat mengenalpasti


Pelajar dapat mengenalpasti

Deskripsi pergerakan asas

kaedah tindakan daya ke atas

Daya dan pergerakan

sistem mekanikal jasad

-ciri-ciri daya

Pelajar dapate menyenaraikan

-komponen daya

kaedah daya luaran ke atas

-jenis-jenis daya

jasad.

1. Daya dalaman
2. Daya luaran

Pelajar dapat mengenalpasti


ketiga-tiga hukum Newton

-tindakan daya ke atas sistem


mekanikal jasad;

Pelajar dapat memberi contoh


hukum Newton dalam situasi

1. Magnitud daya

pergerakan sukan

2. Arah daya
3. Titik aplikasi daya
4. Arah aplikasi daya

Hukum Newton
-ciri-ciri hukum Newton
1. Hukum
pertama:inersia
2. Hukum

kedua

:pecutan
3. Hukum ketiga:reaksi

18

pergerakan

30/31

Tunjang

MINGGU 29 (17/7/2015 HINGGA 18/7/15)-CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


4:Lakuan Motor dan
Pelajar dapat mendefiniskan
Perbincangan

Biomekanik
Tajuk:Perkembangan motor

Pinsip dan aplikasi


1. Stabiliti

-faktor-faktor

yang

mempengaruhi
stabiliti

stabiliti

2. Penjanaan daya

-maksimum interaksi
bagi penjanaan daya

38
39-41

faktor

faktor-faktor

mempengaruhi

yang

faktoryang

stabiliti

Pelajar dapat mengaplikasikan

Menjalankan

prinsip stabiliti dalam aktiviti

eksperimen bertajuk

sukan

penentuan

Pelajar

dapat

daya

pusat

graviti

menyatakan

penjanaan

Sumbangsaran

maksimum dalam pergerakan

strategi

Pelajar

daya maksimum

dapat

strategi

segmen-segmen jasad

32
33/34
34-37

Pelajar dapat menyenaraikan

konsep

statik

maksimum

kumpulan

mempengaruhi stabiliti

-definisi

-aplikasi

stabiliti

Disiplin

menerangkan

penjanaan

daya

penjanaaan

Mencari

maklumat

maksimum dalam pergerakan

melalui media massa

Pelajar

dan cetak.

dapat

menerangkan

penghasilan daya maksimum

dalam pergerakan
PEPERIKSAAN USBF 2 (4/8/2015 HINGGA 6/8/2015)
PERBINCANGAN USBF 2 DAN ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
(21/8/2015 HINGGA 7/10/2015)
CUTI PENGGAL II
(12/9/2015 HINGGA 20/9/2015)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
(21/8/2015 HINGGA 7/10/2015)
19

42-44
45-47

ULANGKAJI PEPERIKSAAN SPM


PEPERIKSAAN SPM

20