Anda di halaman 1dari 1

MAD ASLI

Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Ia juga
dikenali dengan Mad Tabi'ie.

Mad Asli terjadi apabila :

Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas.

Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris


hadapan.

Huruf Ya' sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris


bawah.

Huruf berharakat Fathah ( ) bertemu dengan huruf Alif ( ;)

Huruf berharakat Kasrah ( ) bertemu huruf Ya Sukun ( ;)

dan Dhammah ( ) bertemu Waw sukun ( )

Perhatian: Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri


dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf
sahaja sedangkan ketika wasal kalimah-kalimah ini dibaca dengan
pendek tidak bermad.

1.
2.
3.
4.

Anda mungkin juga menyukai