Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM KESEDARAN KOMUNITI ASEAN

1. JANGKA PENDEK (Program 5 Minit)


1.

TOPIK
Bahasa dan Budaya
(Minggu 1)

a.
b.
c.
d.
e.

SUBTOPIK
Bahasa pertuturan ASEAN
Pakaian
Makanan
Gaya hidup (kebudayaan)
Agama dan kepercayaaan

2.

Lokasi dan Tempat


(Minggu 2)

a.
b.
c.
d.

Kedudukan geograf
Bentuk muka bumi
Ibu kota
Tempat menarik

3.

Politik dan sejarah


(Minggu 3)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sejarah penubuhan
Bendera
Sistem pemerintahan
Tapak warisan
Tokoh-tokoh nasionalis ASEAN
Negara anggota ASEAN

4.

Sumber dan Kegiatan Ekonom


(Minggu 4)

a. Mata wang
b. Pertanian/industri/perlombongan
c. Hasil eksport

2. JANGKA PANJANG (Pengukuhan dan Pemantapan)


TAHAP
SEKOLAH RENDAH
TAHAP ll

i.
ii.
iii.
iv.

SEKOLAH MENENGAH
RENDAH

i.
ii.
iii.
iv.

SEKOLAH MENENGAH
ATAS

i.
ii.
iii.
iv.

MATA PELAJARAN
Sejarah dan Geograf
Sains dan Matematik
Kewargenegaraan dan
Pendidikan Moral
Bahasa dan
Kesusasteraan
Sejarah dan Geograf
Sains dan Matematik
Kewargenegaraan dan
Pendidikan Moral
Bahasa dan
Kesusasteraan
Sejarah dan Geograf
Sains dan Matematik
Kewargenegaraan dan
Pendidikan Moral
Bahasa dan
Kesusasteraan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PdP