Anda di halaman 1dari 17

SMK JELI ( 2 )

SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN JELI ( 2)
17610 KUALA BALAH
KELANTAN

BUKU
PANDUAN PENGURUSAN
UNIT HAL EHWAL MURID
2015
NAMA AGENSI
KOD SEKOLAH
NO. TELEFON
E-MAIL

:
:
:
:

SMK JELI ( 2 ), 17610 KUALA BALAH


DEA 9005
09-9360022
smkj2 @ ymail.com

Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi;
1manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang
menyebabkan kemundurannya.. Jadilah anda seorang yang berfikiran cemerlang..
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )

PENDAHULUAN
Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi
murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka. , Atas dasar
inilah

matlamat

dan

objektif

pengurusan

HEM

bertunjang

kepada

kebajikan,keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik
serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa,agama dan
negara.
Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana
sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya.
Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai
program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah
tercapai. Kerjasama yang erat antara semua guru dan murid mampu merealisasikan
wawasan sekolah ini.
MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid


berfungsi

sebagai

individu

yang

seimbang,

berdikari,

berpengetahuan

dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan


kebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan.
OBJEKTIF

Memahami konsep dan peranan serta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.

Menghasilkan

satu

program

Hal

Ehwal

Murid

yang

dapat

membantu

kecemerlangan di peringkat sekolah.

Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.

2
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )

SMK JELI ( 2 ), 17610 KUALA


BALAH KELANTAN
_______________________________________
KEY PERFORMANCE INDICATOR
( KPI UNIT HAL EHWAL MURID )
* PENINGKATAN PERATUS KEHADIRAN MURID KE
SEKOLAH SEBANYAK 95 %
* PEMANTAPAN DISIPLIN, SAHSIAH, AKHLAK DAN
ADAB PELAJAR
* PENGURANGAN PERATUS MURID PONTENG,
SALAH LAKU DISIPLIN DAN SALAHLAKU SEKSUAL
DALAM KALANGAN PELAJAR SEBANYAK 0.01 %
* SEKOLAH MENCAPAI TAHAP SEKOLAH SELAMAT
DENGAN MARKAH MELEBIHI 85 %
3
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )

STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2016
1. Sistem Pendaftaran Pelajar.
1.1. Ibubapa atau penjaga murid menyerahkan borang maklumat murid semasa hadir pada hari
pendaftaran .
1.2. Sekolah melaksanakan Program Hari Orentasi murid tingkatan 1 dan 4.
1.3. Hari Orentasi murid dijalankan selama dua hari pada hari persekolahan sebenar.
1.4. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari pendaftaran adalah seperti berikut :
1.4.1. Pendaftaran di dewan dengan menyerahkan borang maklumat murid dan dokumen yang
berkaitan.
1.4.2. Bayaran buku dan peralatan persekolahan di koperasi SMK Jeli (2).
1.4.3. Pengagihan buku teks
1.4.4. Taklimat sistem pentadbiran sekolah kepada ibu bapa atau penjaga.
1.4.5. Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah dan sistem
maklumat murid ( SMM ) sebelum akhir bulan Januari.
2. Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.
2.1 Semua murid perlu memiliki Buku Panduan Tatacara Displin Sekolah.
2.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
2.3 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tingkatan 1 hingga 5.
2.5 Bilangan pengawas sekolah adalah 10% daripada bilangan keseluruhan murid pada tahun
semasa.
2.6 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut :
2.6.1 Pencalonan oleh guru kelas.
2.6.2 Temuduga oleh jawatankuasa disiplin dan pengawas sekolah.
2.6.3 Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab.
2.6.4 Tempoh percubaan sepanjang bulan Januari.
2.6.5 Majlis watikah perlantikan
2.7 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering melanggar peraturan.
3. Perlaksanaan Program-Program Kesihatan.
3.1 Memastikan pelajar menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti berikut :
3.1.1 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
3.1.2 Berinteraksi dengan kawan-kawan.
3.1.3 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.
3.2 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti :
3.2.1 Pemeriksaan mata.
3.2.2 Pemeriksaan kuku dan rambut.
3.2.3 Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri.
3.3 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.
3.3.1 Pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
3.3.2 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
3.3.3 Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri
3.4.4 Tong-tong sampah disediakan mencukupi kperluan.
3.5 Mewujudkan tabiat sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut :
3.5.1 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
3.5.2 Gotong-royong.
3.5.3 Mengutip sampah dan masukkan ke tong sampah secara spontan bila menjumpainya.
3.5.4 Tidak membuang sampah merata-rata.

4
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )

4. Mempertingkatkan Peranan Guru-Guru.


4.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua murid dalam sebarang tindakan
yang diambil.
4.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM.
4.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai GURU DISIPLIN.
5. Melaksanakan Sesi Kaunseling & Motivasi.
5.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa diberikan
kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :
5.1.1 Sesi kaunseling Individu
5.1.2 Sesi kaunseling kelompok
5.1.3 Kem Jati diri
6. Pelaksanaan modul-modul Dalam Program Sekolah Selamat.
6.1 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran melalui
LATIHAN KAWAD KECEMASAN.
6.2 Mengadakan sesi ceramahdan dan pameran dari pihak-pihak tertentu seperti AADK, Pejabat
Kesihatan, Jabatan Pertahanan Awam dan PDRM berkaitan perkara berikut :
6.2.1 Keselamatan jalan raya.
6.2.2 Jenayah juvana
6.2.3 Pertolongan cemas
6.2.4 Penyalahgunaan dadah.
7. Penggalakkan Penyertaan Aktiviti Luar.
7.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh perbagai pihak
seperti :
7.1.1 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
7.1.2 Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.
7.1.3 Menyertai pertandingan sukan dan permainan.
8. Program 3K
8.1 Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kebersihan, kesihatan dan keselamatan
dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.
8.2 Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah
dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.
8.2 Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan:
8.2.1 Program Kesedaran dan Kepimpinan Bebas Dadah Ceramah Anti Dadah
8.2.2 Pertandingan Melukis Poster.
8.2.3 Pertandingan Memasak Menu Sihat
8.2.4 Kuiz Minggu 3K
8.2.5 Pameran Kesihatan dan Anti Merokok
8.2.6 Pemeriksaan Kesihatan Guru-guru dan Staf sokongan
8.2.7 Gotong Royong Perdana dan Menanam Pokok
8.2.8 Program Kitar Semula
10. Program Kerohanian dan Pembangunan Insan (KPI):
10.1 Program KPI dilaksanakan pada setiap hari khamis jam 7.30 pagi hingga7.50 pagi. Murid-murid
dan guru-guru akan berkumpul di dewan terbuka untuk majlis bacaan Yassin.
10.2 Program-program diatur setiap kali sambutan hari-hari kebesaran Islam seperti Awal
Muharram, Ihya Ramadan, Maulidur Rasul,Israq dan Miqraj serta Hari Raya Qorban.

5
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )
10.3 Program Kesedaran Diri dan Pendidikan Moral.
Bagi mengelakkan murid-murid dari terjerumus ke dalam kegiatan yang tidak bermoral atau
melanggar peraturan-peraturan sekolah maka soal kerohanian amat penting. Setiap penganut agama
sentiasa menekankan perkara-perkara baik.

AKTIVITI-AKTIVITI BULANAN
HAL EHWAL MURID 2016
BIL

BULAN

1.

DIS 2015

2.

JANUARI 2016

3.

JANUARI, JUN,
OKTOBER

AKTIVITI

TINDAKAN

1. Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1

Penyelaras Tingkatan 1
Guru Tingkatan

1. Minggu Orientasi Tingkatan 1 dan 4


2. Pengagihan buku teks Tingkatan 1

Guru Bimbingan dan Kaunseling


Guru Tingkatan 1 dan 4

Mesyuarat Unit Hem

Setiausaha HEM

3.

JANUARIDISEMBER

1.DATA MURID ( SPS/ APDM DAN SMM )


2.Mengemaskini data kehadiran di dalam
APDM

Guru Data
Setiausaha SMM / APDM
Guru Tingkatan

4.

FEBRUARI

1. Kursus Kepimpinan Pengawas, Ketua


Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan.
2. Watikah Perlantikan Pengawas, Ketua
Tingkatan dan Penolong Ketua Tingkatan

Setiausaha Disiplin
Setiausaha Pengawas
Guru Bimbingan dan Kaunseling

5.

MAC - SEPT

Rawatan pergigian

Setiausaha Kesihatan

6.

SETIAP BULAN

1. Pertandingan Kebersihan dan keceriaan


kelas.
2. Keceriaan Kantin

Setiausaha Keceriaan, Kebersihan dan


Keselamatan ( 3K )
Setiausaha kantin.

7.

APRIL dan OGOS

1.Gotong royong Perdana Peringkat Sekolah


2. Memasukkan data ke dalam sistem SPKS

Setiausaha Kebersihan, Keceriaan dan


Keselamatan ( 3K )

8.

FEB OGOS

Bantua Awal Persekolahan


Bantuan Kebajikan Murid
Biasiswa
KWAMP

Setiausaha Kebajikan Murid


Setiausaha Biasiswa
Setiausaha KWAMP

MEI dan SEPT

Program Motivasi Pelajar Tingkatan 3 dan 5.

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Latihan Kebakaran

Setiausaha Keceriaan, Kebersihan dan


Keselamatan ( 3K )

Sesi Kaunseling pelajar bermasalah

Guru Bimbingan Dan Kaunseling

Program bersama Klinik Kesihatan Daerah

Setiausaha Kesihatan

Program Ceramah Keselamatan Bersama AADK /


Polis

Setiausaha Disiplin
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Setiausaha Kesihatan

Program selepas PT3

Guru Bimbingan dan Kaunseling

10.

MEI DANNSEPT

11.

MAC - JULAI

12.

JUN

13.

JULAI

14.

OKTOBER

6
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )
15.

NOVEMBER

Pemulangan dan pengagihan buku teks Tingkatan


14

Setiausaha SPBT

16.

DISEMBER

1. Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1

Penyelaras Tingkatan 1
Guru Tingkatan
Setiausaha SPBT

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN


H AL E H WAL M U R I D
SMK JELI ( 2 )
2016
01 ) JK HAL EHWAL MURID ( JK HEM )

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10 )
11)
12)
13)
14)

Pengerusi
Pengetua
Encik Che Ahmad Zaini bin Husin
Naib Pengerusi
GPK Hal Ehwal Murid
Puan Normala bt Mohamad Hassan
Setiausaha HEM
Pn Noredah bt Jamiaan
AJK Induk
GPK Pentadbiran
Encik Mohd Rozali bin Daud
GPK Kokurikulum
Encik Mohd Zuki bin Abd Rahman
Encik Mohd Zakaria bin Mat Adam
Setiausaha Disiplin I
Setiausaha Disiplin II
Cik Rubiah bt Abas
Setiausaha Pengawas
Puan Zulikha Banu bt A.M Thajudeen
Setiausaha Program 3K
Puan Noridayu bt Daud
Setiausaha Buku Pendaftaran Agong
Puan Nur Fadillah bt Ibrahim
Setiausaha Biasiswa /Kebajikan
Puan Madiana Bt Mohamad
Setiausaha SPBT
Tuan Hj Mohd Kasim bin Che Hasan
Setiausaha BRIM1M / KWAMP
Puan Auna bt Mohd Salleh
Setiausaha SMM / APDM/ Pendaftaran
Puan Noredah bt Jamiaan
Encik Mohd Fadzli bin Seman
Setiausaha Kesihatan
Setiausaha Bimbingan & Kaunseling
Encik Khalid bin Nordin
Setiausaha Kantin
Puan Nur Salwani bt Ahmad

Bidang Tugas
1.

Sebagai JK tertinggi dalam HEM, JK HEM menerima semua keputusan yang telah ditetapkan oleh PP. JKHEM hanya
bermesyuarat untuk menentukan, membincangkan dan memutuskan strategi melaksanakan dasar HEM / Sahsiah KPM
keputusan HEM utama yang telah diputuskan oleh Pengurusan Pentadbiran(PP)
JK HEM (Ketua) hendaklah bermesyuarat selepas Mesyuarat (PP) bermesyuarat minimum 3 kali setahun (Mesyuarat
BOLEH dipengerusikan oleh Naib Pengerusi)
Fungsi SU HEM Menjadi SU mesyuarat JK HEM dan menyedia minit mesyuarat Menyelaras / Merumus / melapor hasilan
semua mesyuarat JK di bawah Unit HEM.
Fail (F) Unit HEM Mengurus dan memantau fail Mengurus fail HEM / dan fail maklumat HEM
Mesyuarat unit-unit boleh dipengerusikan oleh GPK HEM sekiranya tiada Pengetua

2.
3.
4.
5.

PENGURUSAN UNIT-UNIT HEM


( 01 ) LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud
Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman

7
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )
Setiausaha Disiplin 1
Setiausaha Disipin II
Kaunselor
Setiausaha Pengawas
AJK

Encik Mohd Zakaria Bin Mat Adam


Cik Rubiah bt Abas
Encik Khalid bin Nordin
Puan Zulikha Banu Bt A.M Thajudeen
1)
Encik Hisham Bin Awang
2)
Encik Mohd Sabri bin Sulaiman
3)
Puan Nur Salwani bt Ahmad
Puan Auna Mohd Salleh
4)
Puan Hadyah bt Husin
6)
7)
Encik Mohd Fadzli bin Seman
8)
Puan Sharyzai bt Shaari
Bidang Tugas

a. Mengadakan aktiviti peningkatan disiplin murid seperti ceramah dan majlis rundingan.
b. Menjadi penasihat kepada badan pengawas dan menyediakan laporan.
c. Menyelia disiplin murid.
d, Memberi tunjuk ajar dan bimbingan tugasan kepada pengawas sekolah.
e. Melantik Pengawas.
f. Mengurus penghantaran data kepada PPD
g. Mengemaskini data disiplin murid.
h. Memberi maklumat dan kefahaman mengenai peraturan dan undang-undang sekolah kepada murid.
i, Mengadakan mesyuarat Badan Lembaga Disiplin/ Pengawas dan sidang percambahan minda.
j.Mengenal pasti pelajar yang datang lewat ke sekolah.
k.Mengenal pasti pelajar yang sering ponteng kelas dan sekolah
l. Membuat rondaan untuk memastikan disiplin terkawal
m.Membuat catatan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar mengikut tugas guru disiplin .
n.Mengawasi pelajar pada waktu rehat terutamanya di kantin dan di kawasan larangan.
o.Mengambil tindakan segera bagi kesalahan kesalahan ringan yang dilakukan oleh pelajar dan membuat catatan.
p.Mengenalpasti pelajar yang sering pulang awal pada waktu persekolahan.
q.Mengenalpasti pelajar yang sering ke kantin pada waktu belajar.
r.Bekerjasama dengan guru tingakatan dan guru pembelajaran untuk mendapat maklumat mengenai pelajar yang sering menimbulkan
masalah dalam kelas.
s.Mengenalpasti pelajar yang merokok dalam dan luar sekolah.
t.Memberi kerjasama kepada pengawas apabila mengadakan pemeriksaan mengejut.
u.Memberi kerjasama kepada pihak pentadbiran sekolah dengan melaporkan kes-kes berat yang dilakukan oleh pelajar.
v.Bertindak tegas kepada pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin di sekolah.
w.Mengenalpasti punca-punca berlakunya pelanggaran disiplin dikalangan pelajar.
x.Mengambil tindakan yang bersesuaian seperti yang telah ditetapkan dalam buku kesalahan dan hukuman disiplin.
y.Berbincang dengan guru-guru disiplin yang lain bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri

( 02 ) KESELAMATAN SEKOLAH
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha I
Setiausah II
AJK

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud
Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman
Cik Rubiah bt Abas
Encik Mohd Zakaria Bin Mat Adam
1)
Tn Hj Mohd Kasim Bin Che Hasan
2)
Encik Mohd Sabri bin Sulaiman
3)
Encik Hisham bin Awang
Bidang Tugas

a. Memastikan alat pemadam api berfungsi dan berada di tempat yang strategik.
b. Mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap kelas dan bilik.
c. Menjalankan kawat kebakaran.
d.Meletakkan papan tanda/arahan keselamatan di tempat yang sesuai.
e.Mengedarkan arahan-arahan keselamatan kebakaran/polisi keselamatan/manual-manual keselamatan
f.. Menyelia kawasan sekolah supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat.
g. Memastikan keselamatan murid semasa mengadakan sesuatu program.
h. Membuat penegasan keselamatan murid semasa pergi dan balik dari sekolah

8
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )

( 03 ) SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)


Pengerusi

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin

Tim. Pengerusi

Puan Normala bt Mohamad Hasan

Naib Pengerusi I

Encik Mohd Rozali bin Daud

Naib Pengerusi II

Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman

Setiausaha I

Tn Hj Mohd Kasim bin Che Hasan

Setiausah II

Puan Noridayu binti Daud

AJK

1)

Semua pengurus tingkatan


Bidang Tugas

a. Memastikan Bilik BOSS kemas dan berfungsi.


b. Mengurus surat-menyurat mengenai SPBT.
c. Mengurus borang pesanan/permohonan buku Teks bagi tahun berikutnya.
d. Menyemak penerimaan dan penghantaran buku teks dan memproses untuk urusan stok.
e. Menyelenggara siok SPBT dengan kemaskini.
f. Membuat hapuskira .
g. Memungut buku teks pada akhir tahun.
h. Membuat pemantauan penggunaan buku teks secara berkala.

( 04 ) UNIT BIASISWA/ KEBAJIKAN MURID / KWAPM


Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha I
Setiausaha II
AJK

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud
Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman
Puan Madiana bt Mohamad ( Biasiswa )
Puan Auna bt Mohd Salleh ( KWAPM / e- Kasih / BRIM )
1)
Encik Khalid bin Nordin
2)
Pengurus Tingkatan
3)
Cik Maizatul Adawiah bt Othman ( Insuran pelajar )
Bidang Tugas

a. Mengurus kutipan dan perbelanjaan tabungan murid.


b. Menyediakan penyata kewangan tabung.
c. Khidmat derma/ sumbangan kepada pihak tertentu seperti murid yang kematian ibu bapa.
d. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak diberi biasiswa dan bantuan kebajikan
e. Menyemak dan mengemaskini daftar pemegang biasiswa mengikut tingkatan.
f. Mewujudkan borang kawalan pengeluaran dan dan penggunaan wang biasiswa.
g. Menyemak prestasi pemegang biasiswa dan menyampaikan laporan kepada PK Hem.
h. Menyimpan sistem fail /rekod / lain-lain dokumen dengan kemas, sempurna dan selamat
i. Mengenal pasti murid yang layak mendapat KWAPM.
j. Mengagih dan memungut borang permohonan .
k. Menyediakan surat pelantikan AJK pemilih.
l. Menyediakan senarai nama murid yang mendapat KWAPM.
m. Mengurus majlis penyampaian KWAPM.

( 05) BIMBINGAN DAN KAUNSELING / SLAD / e-PPDa


Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud

9
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman


Encik Khalid bin Nordin
1)
Encik Mohd Fadzli bin Seman
2)
Semua Ketua Panitia
3)
Semua Penyelaras Tingkatan
Bidang Tugas

a. Merancang program, projek dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras dengan perancangan sekolah.
b. Memberi khidmat nasihat kepada murid bermasalah.
c. Membantu membina sahsiah murid.
d. Menjemput pihak tertentu untuk memberikan ceramah motivasi
e. Menyimpan rekod murid-murid yang mendapatkan khidmat kaunselor.
f. Menyelaras sistem mentor-mentee/penjaga mengikut cara yang ditentukan oleh pihak sekolahg
g. Mengadakan program 5 minit di perhimpunan setiap minggu untuk menerangkan kepada murid-murid tentang bahaya dadah
dan jenis dadah.
h. Mengadakan ceramah tentang dadah.
i. Mengadakan kuiz tentang dadah.
j. Menggalakkan murid menyertai aktiviti pencegahan dadah peringkat kawasan, daerah, negeri dan kebangsaan.
K. Mengadakan pertandingan mengarang atau melukis poster mengikut tajuk tema semasa Unit Pendidikan Pencegahan Dadah
Negeri.

( 06 ) KANTIN
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud
Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman
Puan Nur Salwani bt Ahmad
1)
Pengurus tingkatan
Bidang Tugas

a. Menentukan pihak pemajak kantin mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan.
b. Memastikan kebersihan dan mutu makanan serta kebersihan umum kantin dieri perhatian.
c. Mengawasi murid makan mengikut tertib dan berperaturan.
d. Memastikan murid beratur semasa membeli makanan.
e. Menyediakan tugasan pengawasan di kantin.
f. Menceriakan kantin.
g.Memaklumkan kepada pengurusan kantin mengenai hari persekolahan, cuti dan perubahan-perubahannya.
h.Menerma aduan dan pandangan daripada pelajar, harga serta perkhidmatan kantin serta mencatatkannya dalam buku laporan.
i.Menyediakan Laporan Mingguan Kantin dan Bulanan Kantin untuk dihantar ke PPD Jeli atau pihak berkaitan.

(7 ) UNIT 3K)
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud
Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman
Puan Nooridayu bt Daud
Penyelaras Kebersihan
Puan Nooridayu bt Daud
Penyelaras Kesihatan
Encik Mohd Fadli bin Seman
Penyelaras Keselamatan
Cik Rubiah bt Abas
Bidang Tugas

a. Menyediakan dan menyusun perhiasan dan penanaman pokok bunga.


b. Memastikan kawasan sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih & ceria.
c. Membuat perancangan untuk menambah baikkan taraf keceriaan sekolah
d. Meneliti dan merujuk kepada panduan pengurusan kecerian dan keindahan sekolah yang dikeluarkan oleh KPM dari semasa
ke semasa serta mengambil tindakan sewajarnya.

10
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )

( 8 ) KESIHATAN / RAWATAN PELAJAR


Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Encik Che Ahma dZaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud
Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman
Encik Mohd Fadzli bin Seman
1)
Pengurus Tingkatan
Bidang Tugas

a. Mengumpul, mengedar rekod dan kad kesihatan.


b. Mengumpul maklumat murid yang memerlukan rawatan dan perhatian kesihatan.
c. Mengurus aktiviiti-aktiviti berkaitan kesihatan.
d. Mengadakan sudut kesihatan
e. Menjalankan kempen /program kesihatan yang berterusan sepanjang tahun.
f.Mengedarkan risalah untuk mengingatkan kesedaran tentang penjagaan kesihatan kepada seluruh warga sekolah.

( 9 ) UNIT DAKWAH DAN PENGURUSAN MUSALLA


Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud
Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman
Encik Mohd Fadzli bin Seman
1)
Puan Hadyah bt Husain
2)
Encik Mohd Zakaria bin Adam
3)
Puan Auna bt Mohd Salleh
Bidang Tugas

a.Bekerjama dengan guru-guru penasihat Pendikan Islam untuk merangka dan menjalankan program kerohanian dalam satu
tahun akademik.
b.Merancang program program berkaitan kerohanian dan pembangunan insan murid dan menguruskan sesi ceramah .
c. Bersama melaksanakan program-program Nadwah Islamiah
d. Penggerak dalam mengadakan sambutan Hari Kebesarain Islam
e. Merancang dan melaksanakan program penghayatan Islam sepanjang bulan Ramadhan.
f. Bertanggungjawab menghidupkan surau dengan aktiviti agama serta menyelenggara kebersihan, kekemasan dan keceriaan
surau.
g.Memastikan peralatan-peralatan di surau mencukupi dan keselamatan terjaga.

11
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )

( 10 ) SMM / APDM
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha I
Setiausaha II
AJK

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud
Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman
Puan Noredah bt Jamiaan
Puan Hadyah bt Husain
Pengurus Tingkatan
Bidang Tugas

a. Mengedar dan mengumpul borang APDM


b. Mengumpul maklumat dari borang APDM
c.Memasukkan maklumat dan data murid di dalam sistem APDM
d.Mengemaskini data SMM.
e.Menghantar data SMM ke PPD Jeli.
f. Menghadiri mesyuarat yang berakitan jika diarahkan oleh pihak pengurusan.
g. Mengurus data di dalam APDM
h. Memastikan pengurus tingkatan mengisi kehadiran pelajar di dalam sistem pengurusan sekolah ( APDM) setiap hari

( 11 ) PENYELARAS TINGKATAN
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5

Encik Che Ahmad Zaini bin Husin


Puan Normala bt Mohamad Hasan
Encik Mohd Rozali bin Daud
Encik Mohd Zuki Bin Abd Rahman
Puan Nur Salwani bt Ahmad
Puan Nooridayu bt Daud
Puan Idayu bt Yusoff
Puan Sharyzai bt Shaari
Puan Nurul Farahana bt Mhd Zawawi
Bidang Tugas

1. Bertanggungjawab membuat pembahagian pelajar dalam tingkatan di bawah jagaannya.


2. Memaklumkan kepada Pengetua/ Penolong kanan tentang jumlah pelajar dalam setiap kelas dari semasa ke semasa.
3. Menerima kemasukan pelajar baru dan membuat penempatan mengikut kelulusan dan aliran .
4. Sentiasa mengemaskinikan fail fail pertukaran pelajar. Fail tersebut mesti di simpan di pejabat.

( 12 ) SENARAI NAMA PENGURUS TINGKATAN


TAHUN 2016
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAMA GURU TINGKATAN


PUAN
PUAN
PUAN
PUAN
PUAN
PUAN
PUAN

NUR SALWANI BT AHMAD


AUNA BT MOHD SALEH
NOORIDAYU BINTI DAUD
ZULIKHA BANU BT A M THAJUDEEN
IDAYU BT YUSOFF
MADIANA BT MOHAMAD
SHARYZAI BINTI SHAARI

NO KAD PENGENALAN

KELAS

740125035922
820321035890
800106035224
700107035666
790103035396
800412035062

1 AS SYAFIEE
1 AL GHAZALI
2 AS SYAFIEE
2 AL GHAZALI
3 AS SYAFIEE
3 AL GHAZALI
4 AS SYAFIEE

12
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )
8.
9.
10.

ENCIK MOHD FADZLI BIN SEMAN


PUAN NURUL FARAHANA BT MHD ZAWAWI
PUAN SITI UMNIAH BT YAHYA

690101115829
890506035946
821204035714

4 AL GHAZALI
5 AS SYAFIEE
5 AL GHAZALI

SENARAI TUGAS PENGURUS TINGKATAN


1. Memastikan perkara-perkara beikut ada di dalam kelas:a) Jadual waktu
b) Jadual tugas
c) Perabot kelas mencukupidan diinventorikan
d) Motto kelas
e) Alatan pembersihan kelas
f) Sudut mata pelajaran
2. Menubuhkan ahli jawatankuasa kelas dan membimbing pelajar melaksanakan tugas.
3. Memastikan kelas sentiasa berada di dalam keadaan selamat,bersih dan ceria.
4. Merekod jadual kedatangan harian dan melengkapakan semua maklumat di dalam buku berkenaan.
5. Menandakan kehadiran pelajar pada setiap hari di dalam buku kedatangan harian dan mengemaskini kehadiran pelajar di
dalam Sistem Pengurusan Sekolah sebelum pukul 10.30 pagi.
6. Menutup jadual kedatangan harian pada setiap akhir bulan.
7. Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas dan mengemaskini data tersebut di dalam Sistem Pengurusan Murid.
8. Membuat pungutan yuran / derma / bayaran tambahan / yuran kecemerlangan dari pelajar.
9. Membuat laporan pelajaran, sijil berhenti, surat akuan dan lain-lain laporan berkaitan.
10. Memastikan agihan buku teks, biasiswa dan bantuan diterima oleh pelajar yang berkenaan.
11. Mengenalpasti pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran, kesihatan diri dan juga disiplin.
12. Membuat pendaftaran pelajar baru dan merekodkan murid keluar/berhenti.

PANDUAN TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN


1. Mengelolakan dan memastikan perhimpunan rasmi dan harian diadakan dalam suasana senyap,
licin dan teratur.
2. Semasa perhimpunan, salah seorang guru bertugas hendaklah bertindak mengumumkan apa juga
aktiviti atau pengumuman lain yang hendak disampaikan kepada murid-murid.
3. Hendaklah berada di kawasan sekolah sekurang-kurangnya 15 minit lebih awal daripada waktu
pertama waktu belajar dan balik lebih lewat daripada guru-guru yang lain. Tujuannya ialah untuk
memastikan keadaan sekolah senantiasa terkawal sepanjang hari bertugas.
4. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang ditetapkan sepanjang minggu berkenaan
(termasuk hari persekolahan sabtu jika ada )
5. Guru bertugas juga hendaklah memberikan laporan secara ringkas dalam perhimpunan pada
minggu yang berikut.
6. Seorang guru bertugas hendaklah berada di kantin pada waktu rehat untuk mengawasi murid-murid dan menulis
laporan keadaan kantin di dalam buku yang disediakan.
7. Semua bilik darjah dan tandas hendaklah diperiksa dan apa juga kerosakan hendaklah dilaporkan
kepada Penolong KananHEM/Penolong Kanan 1/Pengetua.
8. Semasa ujian lisan, amali atau peperiksaan bertulis dijalankan, guru-guru bertugas
hendaklah membantu
menjaga disiplin sekolah supaya tidak bising dan sebagainya.
10. Membawa murid yang sakit ke hospital (jika perlu).
11.Semasa membuat pemeriksaan di bahagian tertentu seperti tandas dan lain-lain,sekiranya terdapat
keadaan yang tidak memuaskan umpamanya bau yang busuk,tandas tidak dicuci dan sebagainya,
tindakan serta merta mestilah diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
12.Bersikap peka dan bertanggungjawab ke atas setiap apa yang berlaku di kawasan sekolah yang
memerlukan tindakan mengatasinya sepanjang hari bertugas pada minggu yang berkenaan.
13. Membuat laporan kes disiplin berat (seperti kes gaduh) atau sebarang kemalangan yang berlaku di
sekolah.
14.Menyediakan laporan lengkap pada setiap hari pada buku laporan guru bertugas dan menyerahkan
kepada Penolong Kanan Hem untuk disemak dan diambil tindakan segera.Buku laporan tersebut
hendaklah diserahkan pada akhir minggu bertugas berkenaan.
15.Membantu guru-guru disiplin mengawasi perkara-perkara berikut:
15.1 Pelajar datang lewat
15.2 Pertukaran kelas
15.3 Perilaku pelajar semasa perhimpunan, waktu balik dan waktu rehat

13
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )
15.4 Pelajar keluar/masuk kelas dan lain-lain pelanggaran disiplin
16.Membantu memastikan persekitaran kelas dan sekolah bersih dan selesa untuk pengajaran dan
Pembelajaran.

ENROLMEN PELAJAR MENGIKUT KELAS


SEHINGGA FEBRUARI
TAHUN 2016

BIL

KELAS

PELAJAR
(L)

PELAJAR (
P)

JUMLAH

1.

1 AS SYAFIEE

10

10

20

2.

1 AL GHAZALI

14

3.

2 AS SYAFIEE

14

23

4.

2 AL GHAZALI

11

17

5.

3 AS SYAFIEE

12

21

6.

3 AL GHAZALI

15

7.

4 AS SYAFIEE

25

31

8.

4 AL GHAZALI

10

10

20

9.

5 AS SYAFIEE

11

19

30

10.

5 AL GHAZALI

17

25

104

112

216

JUMLAH

14
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )

PENGURUSAN DISIPLIN
SMK JELI ( 2)
SENARAI KESALAHAN SALAHLAKU PELAJAR DAN TINDAKAN YANG DIKENAKAN
1. KESALAHAN BERAT
1.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Tingkahlaku Jenayah
Berjudi
Mencuri
Melawan atau mengancam, memukul atau mencederakan guru.
Memukul atau mengancam/memukul/mencederakan pengawas.
Membuli dan memeras ugut
Menganggotai kumpulan haram atau kongsi gelap
Mengedar dan meyalahgunakan dadah.
Membawa senjata/benda tajam atau merbahaya
Mencabul kehormatan
Mengancam/memukul atau mencederakan murid lain
Menceroboh bilik khas atau Pejabat Pengetua.
Menunjuk perasaan atau berpeket.

1.2 Tingkahlaku Lucah


a.
b.
c.
d.
e.
f.

Becumbu-cumbuan
Berkalwat
Membawa bahan-bahan lucah
Mengintai murid-murid perempuan
Menggunakan perkataan dan melakukan perbuatan lucah
Melukis dan menulis kata-kata atau gambar-gambar lucah

1.3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tingkahlaku Biadab dan Kurang Sopan


Berkelakuan kasar terhadap guru, pengawas dan murid lain
Berbahasa kesat
Menyimpan atau menghisap rokok
Meminum arak
Mengganggu suasana pengajaran dan pembelajaran
Tidak menghormati guru atau pengawas
Tidak menghormati Lagu Kebangsaan dan Negeri.

1.4
a.
b.
c.
d.

Tingkahlaku Musnah
Merosakkan harta benda sekolah
Merosakkan harta benda Pengetua , guru-guru dan kakitangan sekolah]
Merosakkan harta benda murid lain
Merosakkan harta benda kantin atau RMT sekolah

1.5 Tingkahlaku Tidak Jujur atau Menipu


a. Menipu yang melibatkan wang

15
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )
b. Menipu yang melibatkan kepercayaan
c. Mengambil tindakan tanpa melalui pentadbiran sekolah
d. Mengulangi kesalahan yang sama melebihi dua kali atau setelah nasihat dan amaran yang diberik
2. KESALAHAN KECIL/RINGAN
2.1
a.
b.
c.
d.
e.

Kekemasan Diri
Berambut panjang atau fesyen yang keterlaluan yang bertentangan dengan peraturan sekolah
Berkuku panjang
Bermisai atau berjanggut
Memakai pakaian yang tidak sopan dan selain dari pakaian seragam sekolah
Memakai barang perhiasan atau Make-up yang dilarang

2.2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tingkahlaku Tidak Mementingkan Masa


Datang lewat ke sekolah
Lewat ke perhimpunan
Berkeliaran di kawasan sekolah semasa belajar
Makan atau membeli makanan di kantin di luar waktu rehat
Tidak membuat kerja sekolah/kerja rumah dan latihan yang diberikan oleh guru
Tidak menjalankan tugas membersihkan kelas sebelum waktu pembelajaran bermula
Tidak berada di dalam kelas atau bilik-bilik lain semas pengajaran sedang dilaksnakan.

2.3
a.
b.
c.
d.
e.

Ponteng
Ponteng kelas
Ponteng sekolah
Ponteng perhimpunan
Ponteng kokurikulum
Ponteng ujian dan peperiksaan

TINDAKAN LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH


1. KESALAHAN BERAT
Bagi kesalahan berat yang dilakukan oleh murid setelah peringatan diberikan, Pihak Lembaga
Disiplin Sekolah Peringkat sekolah boleh mengambil beberapa tindakan yang setimpal dengan
kesalahan disiplin yang dilakukan mengikut peratura yang telah ditetapkan oleh pihak
Kementerian Pelajaran Malaysia termasuklah:
1.1
Setelah disiasat dan murid tersebut didapati bersalah maka pihak sekolah akan
memaklumkan perkara tersebut kepada Jabatan Pelajaran Negeri , Daerah, Pihak Polis
dan pihak-pihak lain yang berkaitan untuk tindakan lanjut.
1.2
Menggantung tanpa tarikh (untuk tujuan pembuangan) persekolah murid (jika diputuskan
oleh Lembaga Disiplin Sekolah) dan menghantar laporan bertulis kepada Jawatankuasa
Disiplin Murid di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri.
1.3
Mengenakan tindakan penggantungan (bertarikh) persekolahan sehingga maksima dua
minggu ibubapa/penjaga murid akan di maklumkan dna dikehendaki melengkapkan surat
perjanjian aau menandatangani surat pengakuan mengenai kesalahan disiplin murid yang
terbabit.
1.4
Hukuman rotan (maksimum 3 kali) oleh guru besar atau guru yang diberi kuasa berbuat
demikian yang merupakan amaran terakhir kepada murid berkenaan. Ibubapa/penjaga
dan pelajar juga dikehendaki melengkapkan surat perjanjian atau
menandatangani
surat pengakuan.
1.5
Murid juga dibuang sekolah berdasarkan kesalahan yang dilakukan setelah keputusan
yang dibuat oleh Lembaga Disiplin Sekolah setelah keputusan yang dibuat oleh Lembaga
Disiplin Sekolah dimaklmukan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dan telah
mendapat jawatan.

16
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016

SMK JELI ( 2 )
2. KESALAHAN RINGAN/KECIL
Bagi kesalahan ringan/kecil (tidak diulang atau tidak melebihi dua kali) yang dilakukan oleh murid,
pihal Lembaga Disiplin Sekolah boleh mengenakan beberapa tindakan ke atas murid
termasuklah:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Memberi nasihat dan amaran kepada murid-murid yang terlibat (amaran pertama, kedua
dan ketiga)
Memaklumkan dan meminta kerjasama daripada ibubapa/penjaga melalui surat-menyurat
mengenai salahlaku murid dan amaran pertama,kedua, ketiga atau terakhir.
Mengenakan denda kepada murid yang terlibat, iaitu menulis ayat yang berupa
pengajaran dan ingatan berulangkali mengikut arahan yang diberi.
Mengenakan denda kepada murid yang terlibat, iaitu denda yang member pengajaran
seperti mengutip sampah di kawasan kelas/sekolah, mencuci tandas atau denda-denda
lain yang sesuai, tidak menyakitkan atau bersifat mendera.
Merampas barangan yang menyalahi peraturan sekolah sperti tali pinggang, kasut,
barang kemas alat solek alat-alat permainan dan lain-lain. Ibubapa/penjaga boleh
menuntut barang-barang yang dirampas dari pihak sekolah setelah memberi jaminan
kesalahan tersebut tidak akan berulang lagi.

TINDAKAN KE ATAS PELAJAR TDAK HADIR KE SEKOLAH


Surat
Amaran Pertama
Amaran Kedua
Amaran Terakhir
Buang Sekolah
Jumlah Hari

Bil hari tidak hadir berturut-turut


Pada hari ke -3
7 hari selepas amaran Pertama
7 hari selepas amaran Ke dua
14 hari selepas amaran Terakhir
31 hari berturut-turut

Bil hari tidak hadir berturut-turut


Pada hari ke 10
10 hari selepas amaran Pertama
20 hari selepas amaran Kedua
20 hari selepas amaran Terakhir
60 hari bukan berturut-turut

1. Surat amaran akan dikeluarkan oleh guru tingkatan setelah bilangan hari pelajar tidak hadir ke sekolah
tanpa kenyataan telah mencukupi.
2. Surat amaran perlu ditandatangani oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM sebelum di hantar kepada ibu
bapa.
3. Surat amaran hendaklah dibuat dua salinan untuk simpanan pejabat dan guru tingkatan.
4. Guru tingkatan perlu memastikan surat amaran pertama, kedua dan terakhir telah dihantar kepada ibu
bapa sebelum mengeluarkan surat Buang Sekolah.
5. Guru tngkatan di minta peka dengan kehadiran pelajar pada setiap hari bagi mengatasi masalah
ponteng dikalangan pelajar.

SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN. BERSAMA MENANGANI MASALAH DISIPLIN PELAJAR
DAN MEMBANTU MEREALISASIKAN PONTENG SIFAR DI KALANGAN PELAJAR SMK JELI (2)

17
Panduan Pengurusan Unit-unit
HAL EHWAL MURID 2016