Anda di halaman 1dari 3

NAMA:_____________________________ KELAS : ______________

NOM. KUMPULAN :_________ TARIKH :_______________

Cari kata-kata kunci keistimewaan mewujudkan sebauh


keluarga.

NAMA:_____________________________ KELAS : ______________


NOM. KUMPULAN :_________ TARIKH :_______________

Cari kata-kata kunci keistimewaan mewujudkan sebuah


keluarga.

1.
2.
3.
4.
5.

Mengukuhkan kasih sayang antara ahli keluarga.


Eratkan hubungan antara ahli keluarga.
Memerlukan nasihat dan pertolongan ahli keluarga.
Generasi yang sopan dan berbudi bahasa .
Hidup bersatu padu dan bertolak ansur.

NAMA:_____________________________ KELAS : ______________


TARIKH :_______________

MELAKAR DAN MELABEL PIRAMID DI BAWAH BERDASARKAN


PIRAMID MAKANAN MALAYSIA.