Anda di halaman 1dari 8

Jawab semua soalan

1.

(a)

Kenal pasti radas berdasarkan kegunaanya


Kegunaan
Untuk memegang tabung uji semasa
pemanasan

Radas

Untuk mengukur isipadu tetap bagi cecair


Untuk memindahkan pepejal dalam kuantiti
yang sedikit
Digunakan bersama engan kertas turas
untuk menapis campuran pepejal dan
cecair
[4 markah]
(b)

Tandakan () pada pernyataan yang betul dan pangkah ( ) pada pernyataan


yang salah
(i) Apabila lubang udara dibuka, penunu Bunsen akan memberikan
nyalaan biru
(ii Nyalaan tidak berkilau lebih panas daripada nyalaan berkilau
)
[2
markah]

2.

(a)

Mei San menyenaraikan dua persamaan antara cecair dan gas

Kedua-dua cecair dan gas memenuhi


ruang
Kedua-dua cecair dan gas

Nyatakan persamaan yang lain antara cecair dan gas


_______________________________________________________________________ [ 1
markah]
(b)

Rajah di bawah menunjukkan susunan zarah-zarah dalam setiap keadaan jirim

[2
(i)

markah]
Tuliskan Lebih atau Kurang dalam rruang yang disediakan

(ii)

Apakah keadaan jirim yang boleh dimampatkan? Berikan alasan anda


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[2markah]

(c)

Rajah di bawah menunjukkan penggunaan tin aerosol dan silinder gas dalam
kehidupan harian kita

Tandakan ( ) pada keadaan jirim bagi gas yang dimampatkan

[
1 markah]
5.

(a)

Rajah di bawah menunjukkan siste K dan sistem L dalam tubuh badan manusia

(i)

Namakan sistem-sistem tersebut dalam ruang yang disediakan


[ 2 markah]

(ii)

Sistem K berfungsi untuk melindungi organ-organ dalaman. Nyatakan organorgan yang dilindungi oleh bahagian A dan B
Bahagian
Organ
A
B
[ 2markah]

(b)

Rajah di bawah menunjukkan aras-aras organisasi sel dalam baddan manusia

Berikan nama aras P dan Q alam rajah di atas


P : ________________________________________________________________
Q : ________________________________________________________________
[ 2markah]
6.

(a)

Logam dan bukan logam mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Jadual di bawah
menunjukkan beberapa contoh logam dan bukan logam. Dalam jadual di bawah,
tandakan ( ), untuk ciri yang betul berdasarkan kepada contoh logam atau
bukan logam
Contoh logam Ciri ciri
Boleh
Rapuh
Pudar
Mulur
dan bukan
ditempa
logam
Karbon
Kuprum

Aluminium
[ 3 markah]
(b)

Kelaskan bahan-bahan berikut kepada logam dan bukan logam

[3
markah]
8.

(a)

Rajah di bawah menunjukkan dua situasi

(i)

Tulis sama ada pernyataan-pernyataan berikut tentang ayunan buaian adalah


Benar atau Palsu
Budak lelaki di buaian A akan mengambil masa yang lebih
pendek untuk menghabiskan 10 ayunan lengkap
Budak lelaki di buaian B berayu dengan ayunan yang lebih
dalam tempoh masa yang diberikan berbanding dengan
budak lelaki di buaian A.
[ 2 markah]

(b)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah bandul ringkas yang berayun dari P ke T

(i)

Tandakan ( ) pada jumlah getaran bagi bandul yang berayun dengan pola P Q
RS T
getaran
1 getaran
2 getaran
[ 1 markah]

(c)

Rajah di bawah menunjukkan graf bagi masa yang diambil bagi 10 ayunan
lengkap melawan panjang bandul

(i)

Berdasarkan graf di atas, ramalkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap
jika panjang bandul ialah 45 cm
_________________________________________________________________________ [1
markah]

(ii)

Tandakan ( ) pada langkah berjaga-jaga yang perlu diikut apabila menjalankan


eksperimen mengenai bandul ringas
Jangan biarkan banddul berayun dalm bulatan, sebaliknnya
berayun dalam satu satah sahaja
Sentiasa melepaskan bandul dari sudut melebihi 30 darjah

[1 markah]

(iii
)

Sebuah bandul ringkas akan berayun secara bebas untuk seketika, tetapi
akhirnya berhenti. Apakah yang menyebabkan bandul tersebut berhenti?
________________________________________________________________________
[ 1markah]

9.

Gambar di bawah menunjukkan naftalena dan semangkuk manisan.

(a)

Nyatakan perbezaan antara kedu-dua gambar


______________________________________________________________________ [ 1
markah]

(b)
(i)

Nyatakan tiga cara yang sesuai untuk mengasingkan suatu campuran


________________________________________________________________________

(ii)

________________________________________________________________________

(iii
)

________________________________________________________________________ [3
markah]

(c)
Ai ning telah mencampurkan garam dengan air. Terangkan cara terbaik untuk
memisahkan larutan tersebut
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ [ 2markah]
1
0.

Faizal telah mengikat 2 belon pada sebatang rod kayu. Salah satu daripada belon
tersebut telah ditebuk lubang dan ditampal dengan pita pelekat

(a)

Apakah tujuan eksperimen di atas?


_________________________________________________________________________
[1markah]

(b)

Nyatakan dua pemerhatian daripada eksperimen di atas selepas 2 jam

(i)

_________________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________________ [2
markah]

(c)

Jelaskan jawapan anda di 2 (b)


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________[1
markah]

1
1.

Apabila sedang memasak, adalah penting untuk memastikan kuali betul-betul


kering sebelum minyak dituang ke dalamnya. Jika terdapat air di dalam kuali atau
jika air tercampur ke dalam minyak yang betul-betul panas, percikan akan
berlaku dan orang berdekatan mungkinakan tercedera

(a)

Mengapakah percikan berlaku apabila terdapat air dalam minyak yang panas/

(b)

_________________________________________________________________________________
[3 markah]
Sekeping logam berjisim 300g dimasukkan ke dalam 20 cm 3 air. Isipadu air
mendidih menjadi 50 cm3 apabila logam tersebut tenggelam sepenuhnya dalam
air. Hitung ketumpatan logam tersebut

[ 3markah]
(c)

(d)

Berdasarkan rajah 8.2, susun P, Q, R dan S daripada yang paling tumpat kepada
yang paling kurang tumpat

__________ ___________ __________ _________


Berdasarkan rajah 8.2, bahan manakah , P, Q, R dan S mempunyai ketumpatan
yang paling hampir dengan merkuri?
_________________________________________________________________________
[1markah]

(e)

Berikan satu aplikasi konsep ketumpatan dalam kehidupan seharian


_________________________________________________________________________ [1
markah]

1
2.